2018 LGS İnkilap Tarihi Çıkmış Soruları Çöz

2018 LGS İnkilap Tarihi Çıkmış Soruları Çöz başlıklı testimizde 2018 LGS inkılap tarihi çıkmış soruları ve cevapları bulunmaktadır. LGS çıkmış soruların tamamını çözmek için LGS Çıkmış sorular çöz sayfamıza bakınız.

Tebrikler - 2018 LGS İnkilap Tarihi Çıkmış Soruları Çöz adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur?

A
Millî kültür çalışmalarının
B
Millî eğitimin
C
Ekonominin
D
Dış politikanın
Soru 2

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisinden Anadolu’ya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır.

Bu bilgiye göre İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Millî egemenliği esas almıştır.
B
Teslimiyetçi politikalar izlemiştir.
C
Temeli fedakârlık esasına dayanmıştır.
D
Demokratik yapıya sahiptir.
Soru 3

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.

Buna göre,

I. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.

II. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’daki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.

III. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 4

İzmir İktisat Kongresi’nin kapanışında konuşan Kâzım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:

“... Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir…”

Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Yerli malı kullanılmalı ve teşvik edilmeli.
B
Bağımsız ve millî bir ekonomi kurulmalı.
C
Türk malları sadece Türkiye’de kullanılmalı.
D
Yerli üretim artırılmalı.
Soru 5

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’deki yükseköğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması için İsviçre’den Prof. Dr. Albert Malche davet edilmişti. Albert Malche bir rapor hazırlayarak Atatürk’e sunmuştu. Malche’nin hazırladığı raporu titizlikle inceleyen Atatürk düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir. ... Bir yabancı âlimin fikirlerinden, görüşlerinden ve tetkiklerinden istifade edeceğiz fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.”

Atatürk bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

A
Millîliğe
B
Gelenekçiliğe
C
Uzlaşmacılığa
D
Eşitlikçiliğe
Soru 6

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ülkemizin 1924 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmasına karar vermişlerdi. Ancak her iki kurum da Türkiye’nin olimpiyatlara katılımını sağlayacak maddi güce sahip değildi. Hükûmetin de para sıkıntısı çektiği biliniyordu. Buna rağmen hükûmet Atatürk’ün direktifiyle toplanarak olimpiyatlar için gereken paranın verilmesini kararlaştırmıştı. Kararnamenin altında Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in de imzası vardı.

Bu bilgide Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiği vurgulanmıştır?

A
Ekonomi
B
Spor
C
Sanat
D
Ordu
Soru 7

“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.”

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdaki millî güç unsurlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A
Askerî güç
B
Siyasi güç
C
Ekonomik güç
D
Sosyokültürel güç
Soru 8

Atatürk’ün benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur.

Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır?

A
Eşitlik
B
Özgürlük
C
Bağımsızlık
D
Egemenlik
Soru 9

Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürk’ün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleri ile ilgilenmeye devam etti. Hatay’ın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk, Adana ve Mersin’e 1938’in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara’ya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi.

Atatürk’ün, hastalığına rağmen Hatay’ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi;

I. inkılapçı,

II. kararlı,

III. vatansever

kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 10

İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması, evlilik ve doğum oranlarını azalttı; nüfus artış hızı düştü.

Bu bilgiye göre İkinci Dünya Savaşı hangi alanlarda Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir?

A
Sosyal - Kültürel
B
Ekonomik - Sosyal
C
Siyasal - Sosyal
D
Sanatsal - Siyasal
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın