LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı Çöz

LGS İnkılap tarihi deneme sınavı çöz. LGS inkılap tarihi deneme sınavı 2019 2020 yılına uygun olarak hazırlanmıştır. LGS hazırlık için eklenmiş deneme sınavı inkılap tarihi içindir. 8. sınıf inkılap tarihi deneme sınavı çöz. 8. sınıf LGS inkılap deneme sınavı ve cevapları indirmesiz çöz.

Soru sayısı: 10

Sınav süresi: 15 dakika

Sınavın bulunduğu bölüm: LGS Deneme Sınavları Çöz

Tebrikler - LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Fransız İhtilalı
 2. Sanayi İnkılabı
 3. Balkan Savaşı
 4. Balkan Savaşı
Yukarıda meydana gelen  gelişmelerden hangileri Osmanlı devletini olumsuz etkilemiştir?
A
I,II,III,IV     
B
I,II,IV
C
I,II,III
D
I ve II
Soru 2
Fransız ihtilalından sonra dünya yayılan Milliyetçilik akımı Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıkların isyan etmelerine sebep olmuştur. Osmanlı Devleti bu isyanların önüne geçmek ve azınlıkların devletten kopuşunu engellemek amacıyla çeşitli demokratikleşme hareketleri gerçekleştirmiştir.

    ( 2. ve 3. Soruları yukarıdaki metine göre cevaplayınız.)

 • Yukarıdaki metine göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde meydana gelen demokratikleşme hareketlerinden biri değildir?
A
Tanzimat Fermanı
B
Kanun-i Esasiye
C
Teşkilat-ı Esasiye
D
Islahat Fermanı
Soru 3
 • Metine göre Osmanlı devletinin yapmış olduğu bu yenileşme hareketlerinin temelinde hangi fikir akımı vardır?
A
Türkçülük
B
İslamcılık
C
Batıcılık
D
Osmanlıcılık
Soru 4
 • “Mahallemizde Binbaşı Kadri Bey adında bir komşumuz oturuyordu. Oğlu Ahmet askerî rüştiyeye devam ediyor ve okul elbiselerini giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Onların derecesine ulaşmak için takip edilmesi gereken yolun askerî rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik’e gelmişti. Askerî rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkardı. Asker olmama karşı çıktı. Giriş sınavı zamanı gelince ona sezdirmeden sınavı verdim ve askerî rüştiyeye kaydoldum. Böylece anneme karşı bir oldubitti yaptım.”

       Yukarıdaki metine göre Mustafa Kemal’in Annesine rağmen Selanik Askeri Rüştiyesine kayıt yaptırması onun hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir?

 
A
İleri görüşlülüğü
B
Kararlılığı
C
Vatan Sevgisi
D
Teşkilatçılığı
Soru 5

‘’Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı Devleti‑ siyasi, sosyal ve ekonomik alanda sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Yüzyıllardır sahip olduğu topraklar üzerinde hâkimiyetini korumakta ve bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukları bir arada tutmakta zorlanıyordu. Fransız İhtilali sonrası dünyaya yayılan milliyetçilik, özgürlük ve eşitlik kavramları çok uluslu Osmanlı Devleti’ni de Balkan topraklarından başlayarak etkilemeye başladı..’’

 •      Yukarıdaki metinden hareketle Mustafa Kemal’in doğduğu dönem de Osmanlı devletinin balkanlarda sorun yaşamasının sebebi nedir?
A
Çok uluslu bir yapının olması  
B
Gelişmemiş olması
C
Bölgede Türkçe konuşuluyor olması
D
Avrupa’ya yakın olması
Soru 6
‘’Mustafa Kemal, Selanik’te olduğu İstanbul Hükümeti tarafından öğrenilince yine gizlice Şam’a döndü. Stajını tamamladıktan sonra 13 Ekim 1907’de merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhına atandı. Bu ordunun Selanik’teki biriminde görevlendirildi. Mustafa Kemal Selanik’e gelmeden önce Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin buradaki şubesinin kurucusu olan arkadaşları “İttihat ve Terakki Cemiyeti”ne üye olmuşlardı. Mustafa Kemal de İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Daha sonra Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti lider kadrosuyla fikir ayrılıklarına düştü. Mustafa Kemal askerlik mesleğinin siyasete karışmaması gerekiyordu.
 •          Mustafa Kemalin İttihat ve Terakki Cemiyetinden ayrılmasının temel sebebi nedir?
       
A
Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurması
B
İttihat ve terakki cemiyeti üyelerinin Mustafa Kemal’i istememeleri
C
Askerlik mesleğinin siyasetten uzak durması gerektiğini düşünmesi
D
İşine daha çok zaman ayırmak istemesi
Soru 7
‘’1870’te siyasi birliğini tamamlayan İtalya, sömürge arayışı doğrultusunda 1911’de Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal girişiminde bulundu. İngiltere ve Fransa, İtalya’yı İttifak Devletleri’nden ayırmak için bu girişime göz yumdu. Osmanlı Devleti, donanması yeterli güce sahip olmadığından denizden müdahale edemedi. Mısır’ın İngilizlerin elinde olması nedeniyle de karadan asker gönderemedi. Bütün bunların sonucunda Mustafa Kemal gibi bazı subaylar, Osmanlı Genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp’a gittiler. Mustafa Kemal, Harp Akademisinde öğrendiği bilgileri uygulayarak ilk askeri başarılarını Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı kazandı’’

      ( 7. ve 8.soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

 • Yukarıdaki metine göre Mustafa Kemal’in;
 1. Teşkilatçılığı ve örgütleyiciliği
 2. Liderliği
 3. Vatan sevgisi
gibi özelliklerinden hangisinden söz edilebilir?
A
Yalnız I
B
I ve III 
C
II ve III
D
I,II,III
Soru 8
 • İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fransız İhtilali   
B
1.Dünya Savaşı   
C
Sanayi inkılabı
D
Balkan savaşları
Soru 9
‘’İngiltere’nin sömürgelerine giden en önemli yol Akdeniz’den geçiyordu. Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan, İngiltere’nin çıkarlarına daha uygundu. Bu nedenle İngiltere Başbakanı Lloyd George (Loyd Corç), İtalyanların Anadolu’da yayılmasına karşı çıktı. Ayrıca Yunan heyeti, konferansa “İzmir’de Rum nüfusunun çoğunluk olduğuna dair” sahte belgeler sunmuştu. İngiltere, Yunanların İzmir’deki Rumları koruma bahanesiyle İzmir’e asker çıkarmalarına izin verilmesini önerdi. Fransa ve ABD bu teklifi kabul etti. Yalnız kalan İtalya da bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.’’

Yukardaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

       
A
İtalyanlar Anadolu’dan çekilmiştir.
B
İngiltere Osmanlı Devletinin çıkarlarına uygun davranmıştır.
C
İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmıştır.
D
İtilaf devletleri arasında en fazla sömürgesi olan devlet İngilteredir.
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerince Osmanlı ordusu terhis edilince Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi. O gün İtilaf Devletleri donanmaları da İstanbul limanlarına demirlemişti. Mustafa Kemal bu durum karşısında, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini bildiği için “Geldikleri gibi giderler.” diyerek kendisine ve milletine olan güvenini dile getirdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk halkının Mondros ateşkes antlaşması hükümleri gereğince yapılan işgallere karşı verdiği tepkilerden birisi olamaz?

A
Direniş cemiyetleri kurmak
B
İstanbul Hükümetine tabii olmak
C
İşgallere karşı sessiz kalmak
D
Protesto mitingleri düzenlemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

“LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı Çöz” üzerine 3 yorum

Yorum yapın