LGS Din Kültürü Deneme Sınavı Çöz 2

8. sınıf öğrencileri için eklediğimiz 2. online LGS deneme sınavıdır. LGS Din kültürü ve ahlak bilgisi deneme sınavı çöz. 8. sınıf LGS Din kültürü deneme sınavı online çöz.

Soru sayısı: 10 dakika

Sınav süresi: 20 dakika

Bölüm: LGS Deneme Sınavı Çöz

Tebrikler - LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. “Ey insanlar biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik…” (Mürselat Suresi,20-23. Ayetler) II. “Her toplumun belirli bir eceli vardır.Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler” (A’raf Suresi,34. Ayet) III. “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz…” (Mü’minûn Suresi, 18. Ayet)

Yukarıda verilen ayetler sırası ile hangi yasalara örnektir?

A
Fiziksel-Biyolojik-Fiziksel
B
Fiziksel-Toplumsal-Fiziksel
C
Biyolojik-Toplumsal-Fiziksel
D
Biyolojik-Biyolojik-Fiziksel
Soru 2

“Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan. Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? (Mehmet Âkif ERSOY, Safahat, s. 453)

Mehmet Âkif ERSOY yukarıda verilen dörtlükte müslümanların hangi tutumunu eleştirmektedir?

A
Ecdadımızın çalışkanlığını ve mücadelesini
B
Yurdumuza sahip çıkmamız gerektiği düşüncesini
C
Pasif tevekkül anlayışını
D
Tevekkülü
Soru 3

Bir gün Hz. Ömer, Şam’a doğru yola çıkar. Başkomutan Ebu Ubeyde, Hz. Ömer’i karşılar ve Şam’da veba hastalığının yayıldığını söyler. Bunun üzerine Hz. Ömer, arkadaşlarıyla Şam’a girip girmeme hususunda görüş alışverişinde bulunur. Onlardan bir kısmı Şam’a girmeyi uygun görürken diğer bir kısmı girmeyi uygun görmez. Bunun üzerine Hz. Ömer, orada bulunanlara sabahleyin erkenden geriye döneceklerine ve Şam’a girmeyeceklerine karar verdiğini söyler. Ebu Ubeyde, − Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun? diyerek Hz. Ömer’e itiraz eder. Hz. Ömer, − Keşke bunu senden başkası söyleseydi ey Ebu Ubeyde! Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyorum der.

Hz. Ömer’in kaza ve kader anlayışından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

A
Tercihlerimiz kaderimizi oluşturur.
B
Kaderde ne varsa onu yaşarız.
C
Olumsuzluklara karşı önlem almanın yararı yoktur.
D
Allah’ın dediği olur.
Soru 4

I. Seneye iyi bir liseye gitmek istiyorum. II. Yarın hastanede yatan arkadaşımı ziyarete gideceğim. III. Bu yaz ailemle birlikte çok güzel bir tatil yaptık. IV. Arkadaşımın abisi iki ay sonra askere gidecek.

Kaza ve kader kavramları ile ilişkilendirildiğinde yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kaza kapsamında değerlendirilemez?

A
I ve II
B
III ve IV
C
Yalnız II
D
I, II ve IV
Soru 5

I. “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiyâ suresi, 33. Ayet) II. “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…” (Bakara suresi, 286. Ayet) III. “Biz her şeyi bir kadere (bir düzene, ölçüye, plana) göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. Ayet) IV. “O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. Ayet)

Yukarıda verilen ayetlerden hangisi verdiği mesaj açısından diğerlerinden farklıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 6

“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!” (Âl-i İmrân suresi, 191. Ayet.)

Yukarıda verilen ayetten hareketle, aşağıda verilen ifadelerden hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz?

I. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. II. Müminler her zaman Allah’ı anarlar. III. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. IV. Evrende var olan dengeyi bozmamamız gerekir.

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
III ve IV
Soru 7

Türkiye’de ilk defa bir balon balığı, bir çocuğun parmağını ısırarak kopardı. Anamur’da bulunan Kaledran köyünün plajında yüzen 8 yaşındaki bir çocuğun parmağı benekli balon balığı tarafından ısırılarak koparıldı. Dünyada yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz, Pasifik ve Hint Okyanusu’nda yaşayan türler Türkiye denizlerinde görülmeye başladı. Son yapılan araştırmalara göre 60’tan fazla lesepsiyen balık türü denizlerimizde görülmeye başlandı.

23 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan bir gazete haberine göre benekli balon balığı geçtiğimiz ağustos ayında, Türkiye’de ilk defa bir insana saldırdı. Mersin’in Anamur ilçesindeki Kaledran köyünün plajında yüzen 8 yaşındaki bir çocuğun yüzük parmağının son boğumu, benekli balon balığı tarafından koparıldı. Çocuğun babası, balon balığının çocuğun parmağını ısırdığında, çocuğun ancak beline kadar su gelecek bir derinlikte olduğunu söyledi. Çocuğun babası Bahadır D., “Kızımın çığlığını duyunca yanına koştum. Kızımın parmağının koptuğunu gördüm ve suya baktım. Balon balığının ayaklarımın dibinde olduğunu fark ettim. Parmağının bir kısmını kaybeden kızım çok korktuğu için artık denize girmeyeceğini söylüyor” dedi.

Yukarıdaki gazete haberinde verilen olayı seçeneklerde verilen hangi ayetle doğrudan ilişkilendirebiliriz?

A
“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ Suresi, 70. Ayet)
B
“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” (Fâtır suresi, 44. Ayet)
C
“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiyâ suresi, 33. Ayet.)
D
“Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın koyduğu ölçülere göre hareket ederler.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 5-8. Ayetler.)
Soru 8

“Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki Allah’ı (daima) yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste! Yardıma muhtaç olduğunda Allah’tan yardım dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış (karar verilmiş), sayfalar kurumuştur (hüküm kesinleşmiştir).” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 293.)

Yukarıda verilen peygamberimizin hadisinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

A
Cüzi irade
B
Külli irade
C
Emek ve rızık
D
Tevekkül
Soru 9

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima hayydır, kayyumdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. (Bakara suresi, 255. Ayet)

Yukarıda anlamı verilen Ayet’el Kürsi’de Allah’ın özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

A
Allah doğurmamış ve doğurulmamıştır.
B
Allah diri ve canlıdır.
C
Allah yücedir.
D
Allah her şeyi yönetendir.
Soru 10

Aslan mı Yoksa Topal Tilki mi Olmalı? Bir gün adamın biri avlanmak için ormana gider. Geceyi orada geçirmeye karar verir. Fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu için büyük bir ağaca çıkar. Ağaçta iken bir inilti duyar. Etrafına bakınır ve aşağıda kötürüm bir tilki görür. Adam, “Acaba bu tilki ne yer, ne içer?” diye düşünürken uzaktan bir aslanın geldiğini görür. Aslanın ağzında bir ceylan vardır. Aslan, ağacın dibine gelir. Ceylanı parçalar, bir güzel karnını doyurur ve çekilir gider. Aslan gidince kötürüm tilki sürüne sürüne ceylandan arta kalanları yemek üzere yaklaşır. O da aslanın artıkları ile karnını doyurur. Ağaçtaki adam şöyle düşünür: “Yaaa… demek ki kötürüm bir hayvanın bile yiyeceğini Allah (c.c.) ayağına gönderiyor ve onu aç bırakmıyor. Öyle ise ben niye çalışıp yoruluyorum? Bundan sonra ben de bir köşeye çekilip beklemeliyim…” Adam bu düşünceler içinde bir köşeye çekilir ve beklemeye başlar. Bir gün, iki gün, üç gün bekler. Fakat gelen giden olmaz. Kimse ona yiyecek içecek bir şey getirmez. Sonunda adam açlıktan baygın düşer. Uyku ile uyanıklık arasında kendisine şöyle seslenildiğini işitir: “Kalk, behey tembel adam! Ne yatıp duruyorsun? Elin ayağın tutuyorken bu miskinlik, bu tembellik niye? Niçin kendini kötürüm tilkinin yerine koyuyorsun? Git, aslan gibi ol, avlan. Hem kendin ye hem de artanı ile başka bir yatalak geçinsin!” (Sadi Şirazi, Bostan, s. 118, 119)

Yukarıdaki hikâye ile seçeneklerde verilen atasözlerinden hangisi arasında bağlantı kurulamaz?

A
Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
B
Sakla samanı gelir zamanı.
C
Zahmetsiz rahmet olmaz.
D
Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

“LGS Din Kültürü Deneme Sınavı Çöz 2” üzerine bir yorum

Yorum yapın