8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz (LGS Uyumlu)

8. Sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları LGS uyumlu çoktan seçmeli yazılı sınavıdır. 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Testi Çöz testini buradan online çözeceksiniz. testcoz.hangisoru.com’da, tüm sınıflara ait testleri, deneme sınavlarını online bulabilir üyeliksiz, indirmeden çözmeye başlayabilirsiniz.. 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Testi Çöz indirmeden çöz. 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Testi Çöz indirmesiz çöz. Güncel testleri en kaliteli şekilde hangisoru.com’da bulabilirsiniz. 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Testi Çöz testi online çöz.

Sınav/deneme/test sonunda soruların doğru yanıtlarını, ‘bazı testlerde’ çözümlerini de bulabilirsiniz. Sınav sorularıyla fikir, öneri, bildirimlerinizi yorumlar aracılığı ile yapabilirsiniz. Başarılar..

 • 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Testi Çöz testinde 20 soru sorulmuştur.
 • Bu sınav için sizlere tanımlanan süre 40 dakika
 • Sınav sonunda soruların cevaplarını, doğru ve yanlışlarınızı sınav için paylaşma butonlarını görebileceksiniz..

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Testi Çöz 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisinde bulunmaktadır. Daha fazla benzeri testi bu kategoriden online, üyeliksiz çözebilirsiniz…

Tebrikler, 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Testi Çöz sınavını tamamladınız!

Sınavda toplam %%TOTAL%% soru soruldu ve siz bunlardan %%SCORE%% soruya doğru, %%WRONG_ANSWERS%% soruya yanlış cevap verdiniz. Bu sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%% Sınav değerlendirmeniz: %%RATING%% Facebook'ta Sonucunu Paylaş! Twitter'da Sonucunu Tweetle!
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 2
 1. Teknoloji, günümüzün vazgeçimezi olup artık gözümüzü çevirdiğimiz yerde görebileceğimiz bir kavramdır. Teknolojinin insanlara çok kolaylık sağladığını ve bu durumun insanları çok mutlu ettiğini biliyoruz. Teknoloji aslında ihtiyaçlardan doğan bir kavramdır. Ama insanların çoğu bunun farkında bile değiller hatta merak bile etmiyorlar. Sosyal medya onlar için gerçek hayat, gerçek hayatsa sahte hayat olmuş.
 2. Teknolojinin hem yararları hem de zararları vardır. Teknolojik alet dediğimiz bulaşık makinesi, buzdolabı, bilgisayar, telefon ve tablet ve daha birçok şey teknolojik alettir ve bunlar bizim için güzeldir. Ama bu güzelliğin yanında bir de kötülük vardır. İnsanlarda bu kötülüğü bilmelerine rağmen bağnazlığı bırakmamakta kararlılar. Teknolojinin zararları ise göz bozukluğu ve kamburlaşmadır. Ayrıca daha aklımıza ve hatta hayalimize bile gelmeyen bir sürü şey vardır. Bu durumu bile bile sizce teknolojik aletleri kullanmamız sizce garip değil mi?
Bu iki paragraf karşılaştırıldığında aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
  Yazıların ikisinde de karşılaştırmaya yer verilmemiş.
B
  Yazıların ikisinde de örneklemeden yararlanılmıştır.
C
  Yazıların ikisi de bu durumun farkına varmamızı istiyor.
D
  İki yazıda bilgi vermek amacıyla yazılmış.
Soru 3
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 4
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 5
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 6
MÖ 3000 yılından bu yana yaklaşık 5000 yıllık bir yerleşim geçmişine sahip olan ilçe, Kaman adını Roma ve Bizans çağlarında yöreye gelen "CHNAMANE" adının Türkler tarafından Kaman olarak kullanılmasından almıştır. Bir başka rivayete göre Türkler'in ilk dini olan Şaman dininden geldiği bazı kaynaklarda belirtilse de bu konuda bir kesinlik yoktur. Ama kelime olarak düşünüldüğünde “gök “ anlamına gelir. Bir rivayette ise MÖ 1200-2200 yılları arasında Kızılırmak civarında yaşamış olan Etiler' (Hititler) den sonra kurulan Geomagen (Kumanlar) dan geldiği şeklindedir. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Oğuz boylarından bazı topluluklar Kaman’ın bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Nitekim günümüzde Kaman’daki bazı köy isimleri Oğuzlar ile olan yakın ilişkiyi göstermektedir. 12. yüzyılda kısa bir süre Danişmentlilerin eline geçen yöreye yeniden Selçuklular hakim olmuştur. Moğolların Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra, Anadolu’yu istila ettiği dönemde Kırşehir’den konaklama yeri olarak yararlanılmıştır. Memluk Sultanı Baybars 1277’de Anadolu’ya gelerek Elbistan’da Moğolları yenilgiye uğratmış, Selçuklu ordusunun bir bölümü bu savaş sırasında Memluklulara katılmıştır. Kırşehir ve yöresi 1365’de Eretna Beyliği’nin hakimiyetine girmiştir. Timur’un Ankara Savaşı’nda (1402) Yıldırım Beyazıt’ı yenmesi üzerine Karamanoğullarına verilen Kırşehir ve yöresi, II. Murat döneminde (1402-1451) kesin olarak Osmanlı topraklarına dahil olmuştur.
 • (6,7,8,9. Soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)
 1. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A
Kaman ilçesi Anadolu’da ilk yerleşim yeridir.
B
İsmi Rumca cehennem demektir.
C
Birçok devletin egemenliği altına girmiştir.
D
Kaman’a yerleşen ilk Türk boyu Selçuklulardır.
Soru 7
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 8
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 9
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 10
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 11
Hatay’ın Dörtyol ilçesi yakınlarındaki Kinet Höyük’te yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bir küpün üzerindeki yazı, Doğu Akdeniz’in kültürel tarihiyle ilgili yeni keşifler yapılmasını sağladı. Araştırmacılar, MÖ 740-720 yıllarına tarihlenen küpteki “Şarmakaddanis” sözcüğünün bir erkek ismi olduğunu belirtiyor. “Şarmakaddanis’e ait” anlamına gelen bu yazı Fenike dilinde, Fenike harfleriyle yazılmış. Fenike harfleri, bugün dünyada yaygın olarak kullanılan Latin alfabesinin atası olarak kabul ediliyor. MÖ 9. yüzyılda Doğu Akdeniz’de öne çıkan bu yazı biçimi, Arami, Yahudi, Frig, Yunan, Etrüsk ve Roma kültürleri aracılığıyla günümüz Avrupa’sına dek yayılmış. Dünyada ender olarak ele geçen Fenike yazılarının yer aldığı buluntu, aynı zamanda Kinet’in binlerce yıl önceki sakinleri ve onların kökenlerine ilişkin bilgiler vermesi açısından önemli. “Şarruma”, MÖ 2. binde Güneydoğu Anadolu ve Batı Suriye’de birbirleriyle karışmış olarak yaşayan Huri ve Luvi halklarında bir tanrı adı. Dolayısıyla buluntunun sahibi Şarmakaddanis’in soyu da büyük olasılıkla kendisinden yüzyıllar önce varlık göstermiş bu topluluklara dayanıyor. Bu durum, Huri ve Luvi halklarının MÖ 8. yüzyılda da bölgede varlıklarını sürdürdüklerini gösteriyor.
 • (11,12,13,14. Soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)
11. Bu parçaya göre, yapılan araştırmalar, bu küple ilgili olarak,
 1. büyüklüğü,
 2. kullanıldığı coğrafyada konuşulan dil,
 3. hangi yıllarda kullanıldığı
 4. yapılış amacı
bilgilerinden hangilerini kesin olarak ortaya çıkarmıştır?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
Soru 12
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 13
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 14
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 15
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 16
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 17
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 18
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 19
A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 20
A
 
B
 
C
 
D
 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

Yorum yapın