8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz 7

8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları için eklemiş olduğumuz 7. online indirmesiz yazılı sınavını çözeceksiniz. Bu sınav güncel eğitim öğretim yılına ve MEB müfredatına uygun yazılı sınavlarından derlenerek hazırlanmış güncel test yazılı sınavıdır. 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlamak için aşağıda bulunan TESTE BAŞLA butonunu kullanınız. Başarılar dileriz.

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 35 dakika

Bölüm:

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekiyle türediği hâlde zamanla isimleşmiş, fiilimsi özelliğini kaybetmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir sözcük vardır?
A
Babamın yaptığı uçurtma çok güzel uçuyordu.
B
Yorulsa da bahçesini çapalamaya devam etti.
C
Ödevlerini erken bitirme telaşına düştü.
D
Kanayan kolunu bir bezle sarmayı düşündü.
Soru 2

Eğer bir insan genelde kötümserse zamanla bu kötümserliği destekleyecek küçük ayrıntıları fark eder hâle geliyor. Bir de işler gerçekten kötü bir hâl alırsa bunu da kolayca kabulleniyor. Üstelik işler kötüye gidince bu durumu bir daha değiştiremeyeceğini düşünen insanda “- - - -” atasözüyle özetlenecek bir tavır çıkıyor ortaya.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

A
Battı balık yan gider.
B
Kara haber tez duyulur.
C
Acele işe şeytan karışır.
D
Her yokuşun bir inişi vardır.
Soru 3

Karların da lambam gibi rengi sarıdır.

Onlar yırtık bir mektubun parçalarıdır.

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A
Köylüler, kara haberi aldıkları gibi yola çıktılar.
B
Konserde dinlediğim şarkılar bana yaşama sevinci verdi.
C
Bu kale, şehrin mimarlık tarihindeki ilk önemli yapıydı.
D
Burası bir ada değil, gökten denize düşmüş bir cennetti.
Soru 4

Her şeyin anahtarı sabırdır( ) Civcivi( ) yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz( ) yumurtaları kırarak değil( )

Bu cümlede boş parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A
A) (.) (;) (,) (,)
B
B) (.) (,) (;) (.)
C
C) (,) (.) (;) (.)
D
D) (.) (.) (?) (.)
Soru 5

Eskiden insanların iletişim kurmak amacıyla yazdığı mektuplar, - - - -.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel bir yargı meydana gelir?

A
…tarihin tozlu sayfalarını süsleyen çok önemli sanat eserleridir.
B
…yeni edebiyatın en sevilen türlerinden biri olmaya adaydı.
C
…son dönemde internet ve telefonun gerisinde kalmış.
D
…samimi duyguların paylaşıldığı mükemmel yazılardı.
Soru 6

(I) İlkbahar kadar güzel uykusu, güneşin sarı saçlarını yüzünde hissetmesiyle çok uzaklara kaçmış. (II) Evin küçüğü, uyanır uyanmaz elini yüzünü yıkamak için banyoya koşmuş. (III) Bir yandan yüzünü yıkamış bir yandan da ne giyeceğini düşünmeye başlamış. (IV) Banyoda işi bitince aynı hızla merdivenlerden çıkmış ve odasına rüzgâr gibi girmiş.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A
  I.
B
  II.
C
  III.
D
  IV.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem zarf-fiil hem sıfat-fiil kullanılmıştır?
A
Düşünmeye ve çalışmaya alışan toplumlar dünyaya yön verirler.
B
Karşımızdaki kişiyi gözlerine bakarak dinlemedikçe onunla iletişim kuramayız.
C
Çok çalışıp başarılı olan insanlar herkes tarafından takdir edilir.
D
Yağmurlu gecelerin hatırlattığı bir duygudur yalnızlık.
Soru 8
“Sınıf başkanı” tamlamasını özne olacak şekilde bir cümlede kullanmak isteyen Ezgi'nin,
 1. Sınıf başkanına öğretmen yeni bir sorumluluk daha verdi.
 2. Sınıf başkanı yoklama defterini idareye teslim etti.
 3. Her teneffüste sınıf başkanı sınıfımızı havalandırıyor.
 4. Müdür yardımcısı sınıf başkanını yanına çağırdı.
cümlelerinden hangilerini kurması doğru olur?
A
  1 - 2
B
  2 - 3
C
  3-4
D
  1 - 4
Soru 9

Son on yıldır her müsabakaya katılan bu hızlı atlet, 2012’de iki kez kendi rekorunu kırmış ve 2015’teki son koşusunda ülkemize altın madalya kazandırmıştır.

Bu cümlede sözü edilen sporcuyla ilgili kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
2012’de dünya rekoru kırmıştır.
B
2012’den önce müsabakalara katılmamıştır.
C
Atletizm dışındaki spor dallarıyla da ilgilenmiştir.
D
Yarışlarda en az bir defa birincilik kazanmıştır.
Soru 10
 1. Hangimiz çocukken anne ve babamızın anlattığı masallarla uykuya dalmadık ki?
 2. Peki bir masalı bu kadar çok sevdiren şey nedir?
 3. Ama bence bu sevgi, masallarda iyilerin kazanması ve bunun sonunda hissedilen mutluluk ile ilgili.
 4. Sanırım bu sorunun cevabı, anlatılan masallar kadar çeşitli.
 5. Hatta bazen gözümüze uyku girmedi ve “Bir daha anlat!” diye başlarının etini yedik.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A
  I - II - IV - V - III
B
  I - V - II - IV - III
C
  II - III - V - IV - I
D
  II - V - I - IV - III
Soru 11

Hikâyenin kendisi klasik anlayışa göre, akılcı bir tutumla yazılmıştır. Okurun dikkati, yol üzerinde toplanıyor. Önce kahramanın çabaları anlatılıyor. Bunların sonuç vermemesi onu hayal kırıklığına uğratıyor. Tam bu sırada, devlet büyüklerinden birinin bir sözü üstüne, vali, yolu yapmaya karar veriyor. Hazırlıklar, çalışmalar uzun uzun anlatıldıktan sonra yol tamamlanıyor, böylece hikâyenin dönüm noktasına varılıyor. Ardından, bütün bu işlerin fiyaskoyla sonuçlandığı görülüyor ve hikâye bitiyor. Son sayfalardaki kısa, keskin anlatım; ilk sayfalardaki daha yayvan, ağır anlatımla karşıtlık durumunda; düşüşün keskinliği böyle belirtiliyor.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
  Otobiyografi
B
  Söyleşi
C
  Deneme
D
  Eleştiri
Soru 12
 1. Lüks bir araba bu fakirhanenin önünde durdu.
 2. Sen bu iş üzerinde neden bu kadar duruyorsun?
 3. Moğolistan’daki Göktürk Kitabeleri hâlâ duruyor.
Aşağıdakilerden hangisi “durmak” sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?
A
  Beklemek, dikilmek
B
  Bir konuyla ilgilenmek, üstüne düşmek
C
  Varlığını sürdürmek
D
  Hareketsiz durumda olmak
Soru 13

Bir albüm sayfasındaki eski bir siyah beyaz fotoğrafın anlattıklarını, hatırlattıklarını kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. O fotoğrafla eski günlere gider, hatıralarınızı bir kez daha yaşarsınız. O görme anında hissettiklerinizi tarif etmede kelimeler aciz kalır. Albümün her sayfası ayrı bir zaman, ayrı bir mekân, ayrı bir duygu demektir. O albüm sayfalarında kâh hüzünlenir kâh neşelenirsiniz. Ne güzel demiş Sultan II. Abdülhamit Han: “Binlerce kelimenin ihtiva ettiği anlamı fotoğraf tek karede gösterir.”

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A
  Betimleme
B
  Örnekleme
C
  Benzetme
D
  Tanık gösterme
Soru 14

Sultan Alparslan, 26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt ovasında kılınan cuma namazında halifenin gönderdiği şu hutbeyi okumuştur: “Allah’ım! İslam’ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma!”

Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A
  “ovasında” sözcüğü “Ovası’nda” şeklinde yazılarak
B
  “cuma namazında” ifadesi “Cuma Nama- zı’nda” şeklinde yazılarak
C
  “yalnız” sözcüğü “yanlız” şeklinde yazılarak
D
  “İslam’ın” sözcüğündeki kesme işareti atılarak
Soru 15
Bir okulda değerler eğitimi projesi kapsamında öğrencilerden sevgi, saygı ve yardımseverlik değerleriyle ilgili çalışma yapmaları istenmiştir. Bu çalışmaya 8. sınıf öğrencilerinden Nihat, Buse, Mehmet, Canan, Sena ve Taner katılmıştır. Öğrencilerin görev aldıkları değerlerle ilgili bilinenler şunlardır:
 • Her öğrenci en fazla iki değerde çalışma yapmıştır.
 • Her değerde üç öğrenci tarafından çalışma yapılmıştır.
 • Sevgi değeriyle ilgili çalışma yapan öğrencilerin üçü de kız öğrencidir.
 • Taner sadece saygı değeriyle ilgili çalışma yapmıştır.
 • Mehmet sadece yardımseverlikle ilgili çalışma yapmıştır.
 • Saygı değeriyle ilgili çalışma yapan öğrencilerden biri de Nihat’tır.
 • Buse sadece bir değerde çalışma yapmıştır.
Verilen bilgilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
  Canan, saygı değeriyle ilgili çalışma yapmış olabilir.
B
  Sena, yardımseverlikle ilgili çalışma yapmış olabilir.
C
  Nihat, sevgi değeriyle ilgili çalışma yapmış olabilir.
D
  Buse, sevgi değeriyle ilgili çalışma yapmış olabilir.
Soru 16

Tohumlar fidana, fidanlar ağaca

Ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa

Can verir doğaya, ormanlar yurdumda

Bu şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi aynı kavram alanına girmez?

A
  Ağaç
B
  Toprak
C
  Tohum
D
  Fidan
Soru 17

Toplum kimi zaman sadece kendisine sunulanı kabul eder. Farklı bir düşünceye karşı gözleri kapalı kalır. Bir sanatçının öncelikli görevi, halkın gözüne çekilmiş perdeleri kaldırmaktır. İşte bunu yapabildiğinde sanat da sanatçı da işlevini yerine getirmiş olur. Maalesef bu iş hiç de kolay değildir.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
  Halkın yaşadığı meselelerden bahsetmek
B
  Günlük olayları süsleyerek ve yorumlayarak aktarmak
C
  Halkı, farkına varamadığı durumlar konusunda aydınlatmak
D
  Toplum sorunlarına çözüm önerileri sunmak
Soru 18

18-21. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde pek fazla kullanıcısı olmayan Pinterest son dönemlerde popülerlik kazanmıştır. (I) Bilgisayara fotoğraf kaydetme derdinden sizleri kurtaracak olan Pinterest sayesinde yer sıkıntısı yaşamadan devasa büyüklükte albümler oluşturabilirsiniz. (II) Bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonlarında rahatlıkla kullanılabilen Pinterest’i bir “resim panosu” şeklinde yorumlayabiliriz. (III) Bu panoya dilediğiniz fotoğrafları hiçbir kısıtlama olmadan istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. (IV) Kelime anlamıyla başlayacak olursak Pinterest “pin” ve “interest” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. “Pin” iğneleme anlamına gelmekte, “interest” ise ilgi demektir. Yani ilgi alanınıza giren tüm fotoğrafları bu çatı altında toplayabilirsiniz. Pinterest, video ve fotoğraf paylaşımına imkân veren sosyal medya platformudur. Pinterest üzerinde ilginizi çeken konuların tıpkı gerçek bir ilan panosu gibi duyurusu yapılabilmektedir. Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Pinterest için de temel mantık paylaşmaya dayanmaktadır. Bu platformdaki fark ise paylaşımlardaki görsellerin ağırlıklı olmasıdır. Pinterest kullanıcıları internet üzerinde rastladıkları ilginç video ve fotoğrafları paylaşabilmekte, diğer kullanıcılardan yorumlar alabilmektedir.

Pinterest’le ilgili

 1. Son dönemde daha çok ilgi görmeye başlamıştır.
 2. Bu sayede yer sıkıntısı yaşamadan sadece müzik albümü oluşturulabilir.
 3. Diğer sosyal medya platformlarından farklı olduğu nokta vardır.
 4. Anlam olarak iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur.

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

A
  I-III
B
  I-IV
C
  I-II-III
D
  I-III-IV
Soru 19
Pinterest’le ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A
  Fotoğraf kaydetme derdinden kurtardığına
B
  “Resim panosu” şeklinde yorumlanabileceğine
C
  İsminin açılımında iki kelime olduğuna
D
  Kullanımının nasıl ücretlendirildiğine
Soru 20
Metinde numaralanmış hangi cümleden itibaren ikinci paragrafa ayrılabilir?
A
  IV
B
  III
C
  II
D
  I
Soru 21
Metin için aşağıda söylenen hangi ifade yanlış verilmiştir?
A
  Açıklayıcı anlatım türü ağır basmaktadır.
B
  Tanım cümlelerine yer verilmiştir.
C
  Bir olay en ince ayrıntısıyla okuyucunun gözünde canlandırılmıştır.
D
  Altı çizili cümlede karşılaştırma yapılmıştır
Soru 22

Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin Türkçesini kullanmalıyız.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu uyarı dikkate alınmamıştır?

A
  Radyodaki müziğin sesi insanı başka dünyalara götürüyor.
B
  Kameraman çekim yapmak için sunucunun hazırlanmasını bekliyor.
C
  Birkaç gün önce selfie çubuğu aldım ancak bir türlü kullanamadım.
D
  Sabah ilk işi, gazeteyi alıp hızlıca gözden geçirmek oluyor.
Soru 23

Birbiri ardına düşen yıldırımlar mahalleyi koca bir el feneri gibi aydınlatıyordu.

Bu cümlenin öğeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
  Özne - belirtili nesne - zarf tamlayıcısı - yüklem
B
  Özne - belirtisiz nesne - yüklem
C
  Belirtisiz nesne - belirtili nesne - zarf tamlayıcısı - yüklem
D
  Özne - yer tamlayıcısı - zarf tamlayıcısı- yüklem
Soru 24

Yanılmanın, hata yapmanın doğal olduğunu kabul edenler, düşünebilen insanlardır; düşüncelerinden vazgeçmeyenler sadece aptallardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakındır?

A
  İnsanlar düşüncelerini değiştirme özgürlüğüne sahiptir.
B
  Her insan yanılma potansiyeli ile doğar.
C
  Yanlış düşüncelerinden vazgeçmeyenler, aklını kullanamayan insanlardır.
D
  Yeniliğe açık insanlar, yanlış düşüncelerini değiştirirler.
Soru 25
 Aşağıdakilerin hangisi ilettiği düşünce bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
  Hayal gücü, insana her zaman daha güzeli aratır.
B
  Hayallerimiz, hayata geçirebildiklerimiz kadardır.
C
  Yapabildiklerimiz daima hayal gücümüzün bir adım gerisindedir.
D
  İnsan, var olanı değil; hep daha iyisini düşler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

Yorum yapın