8. Sınıf Matematik Üçgenler Testi Çöz

8. sınıf matematik üçgenler konusu için güncel konu ve kazanım testlerini online çözebileceğiniz sayfalarımız burada sıralanmıştır. 8. sınıf matematik üçgenler testi çöz sayfalarımızdan istediğiniz testi hemen çözmeye başlayabilirsiniz. Sınav sonuçlarında sizlere 8. sınıf üçgenler testinde hangi soruları doğru yanlış yaptığınız ve sınavdan aldığınız puanla birlikte başarı durumunuz sizlere belirtilir. 8. sınıf üçgenler testi indirmesiz.

8. Sınıf Matematik Üçgenler Testi Çöz

 8. Sınıf Matematik Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme Testi Çöz 4 8. Sınıf Matematik Dik Üçgen Ve Pisagor Bağlantısı Testi Çöz 8. Sınıf Matematik Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme Testi Çöz 3 8. Sınıf Matematik Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme Testi Çöz 2 8. Sınıf Matematik Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme Testi Çöz

Faydalı Bağlantılar:

8. Sınıf Matematik Üçgenler Konu Kazanımları

M.8.3.1. Üçgenler
Terimler veya kavramlar: kenarortay, açıortay, yükseklik, üçgen eşitsizliği, dik kenarlar, hipotenüs, Pisagor bağıntısı
M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
a) Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
b) Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
a) Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir.
b) Uygun bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer verilebilir.
M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
M.8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
a) (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü, (3) iki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır.
b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara yer verilebilir.
M.8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
a) Pisagor bağıntısının gerçek hayat uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilir.
b) Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısını kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir. İki nokta arasındaki uzaklık formülü verilmez.
c) Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağıntısını kullanarak karar
vermeye yönelik çalışmalar yapılır.

Yorum yapın