8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Testi Çöz

8. sınıf matematik kareköklü ifadeler testini online çözün. 8. sınıf kareköklü ifadeler konu testleri ve kazanım testlerini indirmeden çözebileceğiniz sayfalarımız burada listelenmiştir. 8. sınıf kareköklü ifadeler soruları çöz.8. sınıf kareköklü sayılar konu testi, değerlendirme ve tarama testlerini online çözün.

8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Testi Çöz

 8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Testi Çöz 3 8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Testi Çöz 5 8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Testi Çöz 6 8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Testi Çöz 4 8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Testi Çöz 2 8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Testi Çöz 1

Faydalı Bağlantılar

8. Sınıf Kareköklü İfadeler Kazanımları

M.8.1.3. Kareköklü İfadeler
Terimler veya kavramlar: tam kare pozitif tam sayılar, karekök, gerçek sayı, irrasyonel sayı
M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden yararlanılarak bir sayıyla karekökü arasındaki ilişki ele alınabilir.
M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
Örneğin √31 sayısının 5 ile 6 sayıları arasında bulunduğunu ve 6’ya daha yakın olduğunu belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır.
M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Paydasında √a± c veya √a± √b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Paydasında √a± c veya √a± √b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.
M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
Örneğin √18 ’i doğal sayı yapan çarpanlara √2 , 5√2 ve √18 sayıları örnek olarak verilebilir.
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
Kesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tam kare olan ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmaya
yönelik çalışmalara yer verilir.
M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
Tam kare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı olarak belirtilemediğine (iki tam sayının oranı
şeklinde yazılamadığına) dikkat çekilir. π sayısı bir irrasyonel sayı olarak tanıtılır. İrrasyonel sayı olmasına
rağmen işlemlerde kolaylık sağlaması açısından π sayısı yerine 3; 3,14 veya 22/7 de alınabileceği
vurgulanır.

Yorum yapın