8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 9

8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 9 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 9 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
B
C
Soru 2
A
B
C
D
Soru 3
A
B
C
D
Soru 4

Şiir yazmak için en uygun ruh hâli hangisidir,diye soruyorlar. Benim bu soruya vereceğim cevap gayet açık: Hüzün.

Bu sözleri dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A
Kendisine şiirle ilgili sorular sorulmasından üzüntü duymaktadır.
B
Şiirlerin hüzünlü anlarda yazılabileceğini düşünmektedir.
C
En güzel şiirlerin, hüznü anlatan şiirler olduğunu düşünmektedir.
D
Şiire hâkim olan birçok duygunun yanında“hüznün”yerinin ayrı olduğunu düşünmektedir.
Soru 5
A
Veysel’de kalmadı hiç sabrı karar Gün günden ediyom ömrümden zarar Bizim ele selam söyleyen turnalar Açtı bahar çiçekleri Ada’nın
B
Uzatma Veysel bu sözü Dayanmaz herkesin özü Koruyalım yurdumuzu Dost değil düşman ağladı
C
Ney azıkki bana olmadı kısmet Düşmanı denize dökerken millet Felek kırdı kolumu olmadı nöbet Kılıcı vurmak için düşman başına
D
Tabiata Veysel âşık Topraktan olduk kardaşık Aynı yolcuyuz yoldaşık Sen yolcusun ben taşmıyım
Soru 6

Güven;korku,çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Birşeyden umulan,beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmadır.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde başkalarıyla bir iş yaparken güven duygusuyla hareket edilmemesi gerektiği öğütlenmektedir?

A
Kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma.
B
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
C
Güvenme varlığa düşersin darlığa.
D
Sanatına güvenenin para ayağına gelir.
Soru 7

Öznel anlatım kişisel görüş içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak,kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

Bu açıklamaya göre, aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur?

A
Dünya nüfusunun hızlaartması, çevre kirliliği, gelir dengesizliği, eğitim yetersizliği güvenli gıdaya ulaşımı zorlaştırıyor. Bununla birlikte üreticiler arasındaki rekabet ortamı arttığı için gelişen gıda güvenlik sistemlerini uygulama sistemleri kolaylaşıyor.
B
Sezai Karakoç, son derece emek verilmiş, özenilmiş, derin bir kültür birikimini yansıtan şiirler yazdı. Onun şiiri tamamen yaşanılan zamana uygun, modern bir şiirdir. Kullandığı temalar ve inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni bir sestir.
C
Az gelişmiş ülkelerin nüfusu 1965’te 2,3milyarken 1995’te 4,4milyara çıkmıştır. Asya, dünyadaki toplam nüfusunun yüzde altmışını ve dünya çeltik tüketici nüfusunun yüzde doksan ikisini teşkil etmektedir.
D
Kirpiler, kış uykusuna yatmak için bir kaç küçük yuva yaparlar. Bu yuvaların içine kuru yapraklar,ince dallar yerleştirirler. Yemek içinde birşeyler saklarlar. Yuvanın içinde sürekli dönerek yaprakların, dalların düzleşmesini sağlarlar.
Soru 8
A
B
C
D
Soru 9
A
B
C
D
Soru 10
A
B
C
D
Soru 11
A
B
C
D
Soru 12
A
B
C
D
Soru 13

Fiilimsi; kökü fiil olmasına rağmen aldığı ekten dolayı artık fiil olmayan, cümlede isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fiilimsiler isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır.

Buna göre,(I) Mısır tanesinin içinde bulunan az miktardaki su, mısır taneleri ısınmaya başladıktan bir süre sonra buharlaşma-ya başlar, buharlaşan su genleşerek mısır tanesinin içine sığamayacak hâle gelir. (II) Bir süre sonra sıcaklığın art-ması ve buharlaşan suyun da zorlamasıyla tanenin kabuk kısmı yarılır. (III) Su buharı dışarı çıkarken mısır tanesinin içinde bulunan nişasta ve protein gibi besin maddeleri de dışarı çıkar. (IV) Bu madde beyazlaşarak pişer ve patlamış mısır meydana gelir.

metnindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde her üç fiilimsi türünün de örneği vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 14
A
B
C
D
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi "Hangi konuda yazarsam yazayım olaylara kendi penceremden bakarak yazarım mutlaka." diyen bir sanatçıya ait olabilir?

A
Piyanonun ve kitapların tozlarını elimden geldiğince sildim. O gün de bahçeden yukarıya arkadaşlarımın sesleri geliyordu. Hafifçe cama yaklaştım. Aşağıya bahçeye baktım. İki öğretmen, talebelerin arasında bahçede dolaşıyordu.
B
Çarşımız bir tepe üstündeydi. Çarşıya çıkan yollar hep yokuştu. Yokuşu çıktım. Her zaman şeker aldığım büyük mağazaya yaklaştım. Bir lira avucumun içindeydi. Şekercinin camlarındaki kavanozlarda bulunan renk renk şekerleri gözden geçirdim.
C
Gözlerimi biraz sağa çevirdim, güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçlarını kendilerine mahsus bir seda ile beni müjdelerken gördüm. Başımı kaldırdım, gölgesinde dinlendiğim görkemli ağacın da beni alkışladığını duydum.
D
Bir gün fare dere kenarında dolaşırken birdenbire bir karga süzülerek yere inmiş, fareyi yakaladığı gibi havalanmış. Karga havalanınca suyun derinliklerinde ya-şamasına rağmen farenin ayağına bağlı olan kurbağa da havalanmış.
Soru 16
A
B
C
D
Soru 17
A
B
C
D
Soru 18
A
B
C
D
Soru 19
A
B
C
D
Soru 20
A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın