8. Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 6

8. Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 6 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 6 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%SCORE%%

Sınavdan alınan en yüksek puan: %%TOTAL%%.

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Öz güvenle ilgili, I. Herkeste farklı düzeyde öz güven bulunur. II. Öz güveni yüksek olanlar kendilerine değer verir. III. Öz güveni yüksek kimseler olumsuzluklar karşısında daha cesurdur. IV. Öz güveni yüksek kişilerin olumsuzluklar karşısındaki tutumları değişmez.

yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 2

Metinde geçen altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir fiilimsi örneğidir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 3

I. Bir dert ehli bulsam derdim söylesem İyi olmaz dertlerim, hâlim n’olacak Hekimler derdime derman bulamaz Bir değil, beş değil, dert kucak kucak ( Âşık Veysel)

II. Dertli, ne ağlayıp gezersin burada Ağlatırsa Mevla’m yine güldürür Nice dertli kondu, göçtü burada Ağlatırsa Mevla’m yine güldürür. ( Yunus Emre)

III. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir, bu da geçer, ağlama Göklere erişti feryadın, ahın Bu da gelir, bu da geçer, ağlama ( Âşık Daimi)

IV. Koyun meler, kuzu meler Sular hendeğine dolar Ağlayanlar bir gün güler Gamlanma gönül, gamlanma (Karacaoğlan)

Yukarıdaki şiirlerin hangisindeki ana duygu diğerlerininkinden farklıdır?

A
IV
B
III
C
II
D
I
Soru 4

(I.)İnsanı insan yapan temel özellik, insanın düşünebilmesidir.(II.) İnsan, kendisine verilmiş akıl sayesinde düşünür, yaşamda yol alır. (III.) Bu, onu diğer tüm canlılardan farklı kılar. (IV.) Şu hâlde, akıldır insana asıl vasfını kazandıran.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi kurallı, birleşik bir isim cümlesidir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 5
A
B
C
D
Soru 6

Dil; insanlar arasındaki iletişimi sağlayan, sürekli gelişen ve değişen canlı bir varlık. Daima bu canlılığı koruyor. İstesek de istemesek de bazı sözcükleri, deyişleri kullanıyoruz. Son zamanlarda, ”bir tık daha” deyişi herkesin diline dolanır oldu. ”Biraz daha” sözünün karşılığı olarak dilimize yerleşti ve yaygın bir kullanım özelliği kazandı.

Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarından ikisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
Tanık gösterme-Örnekleme
B
Sayısal verilerden yararlanma-Örnekleme
C
Tanımlama-Tanık gösterme
D
Tanımlama- Örnekleme
Soru 7

• Bazı cümlelerin öznesi, cümlede söz konusu işi yapan durumundaki gerçek öznelerdir. Böyle cümlelerdeki eylemler etken eylemdir. • Bazı cümlelerde, cümledeki işi yapan ögenin bulunamadığı ve eylemin başkaları tarafından yapılma anlamıyla verildiği görülür. Bu cümlelerdeki eylemler edilgen eylemdir.

Öncüllerdeki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylem çatısının diğer cümlelerdekinden farklı olduğu görülür?

A
Köpek, elimdeki kemiği görünce iştahla yalandı.
B
Bu karar, toplantıda mı alındı?
C
Kadın, siyah bir şalla örtündü.
D
Yataktan kalkınca esneyip gerindi.
Soru 8
A
B
C
D
Soru 9

Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekerleme, bilmece, sayışmaca, ninni gibi dil ürünlerimiz çocukluğumuzun önemli değerleridir.
B
Dil ürünlerinin her biri ayrı bir yeteneğin gelişiminde rol oynamıştır.
C
Her yönüyle bizim olan ve bize dilimizdeki en önemli kazanımları sunan dil ürünlerimizin günümüz çocuklarına tanıtılması gerekir.
D
Dil ürünlerimiz, dilimizin asıl söz varlığıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A
Bu sözler, kafalarda soru işareti bırakır.
B
Şiirler, duyguların etkili söylenmesi ile oluşur.
C
Milletimiz en değerli varlığımızdır.
D
Teknoloji son hızla gelişiyor.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerinin dizilişine göre farklıdır?

A
Mimar Sinan’ın kabri, İstanbul’daki bir külliyenin içindedir.
B
Seyahatten gelen herkesin dinlenmesi gerekiyor.
C
Ulu bir çınardı heybetli duruşuyla o gün.
D
Çayımı yudumlayabildiğim tek zaman, reklam arasıydı.
Soru 12
A
B
C
D
Soru 13
A
B
C
D
Soru 14

Bazı insanlar, bir konuyla ilgili bilgi sahibi olsun olmasın, yorum yapmayı çok sever. Çözülmesi beklenen meseleler tartışılırken söz söyleyen çok olursa sonuca varmak gecikir, gerekli kararları almak zorlaşır.

Bu durumu anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözü söyle alana, kulağında kalana
B
Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
C
Hayvan, yularından; insan, sözünden tutulur.
D
Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
Soru 15
A
B
C
D
Soru 16

Ne doğan güne hükmüm geçer Ne hâlden anlayan bulunur Ah, aklımdan ölümüm geçer Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur

Aşağıdakilerin hangisinde "gün" sözcüğü Cahit Sıtkı Tarancı'nın bu dörtlüğündeki anlamıyla kullanılmıştır?

A
Geçen gün, hastanede bir arkadaşıma rastladım.
B
Gün, tepelerin ardından yükseldiğinde yola çıkalım.
C
Günümüzde el işlemesi ürünler fazla üretilmiyor.
D
Zavallı kadın, gün görmedi şu dünyada.
Soru 17
A
B
C
D
Soru 18

Dilini terbiye etmeden Yüreğini terbiye etmeli insan Çünkü yürekte ne varsa Dilden de o çıkar

Aşağıdaki cümlelerden hangisi Mevlana'nın yukarıdaki dörtlüğünden çıkarılabilecek bir düşünce değildir?

A
Dil, kalbin aynasıdır.
B
İnsanın hissettikleriyle, söyledikleri doğru orantılıdır.
C
Kalp güzelliği olmadan sözler güzelleşemez.
D
Kalpler eğri de olsa sözler ağızdan doğru çıkar.
Soru 19
A
B
C
D
Soru 20
A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın