8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 22

8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 22 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 22 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Martı Jonathan sahildeki sürüye döndüğünde vakit gece yarısını bulmuştu. Müthiş yorgundu, başı dönüyordu. Zarif bir devinimle inişini tamamladı. Öteki martılar yeni fikirlerimi duyunca sevinçten çılgına dönecek, diye düşündü. Yaşam; bağrında taşıdığı olanaklardan ötürü ne büyük bir anlam yüklüydü, balıkçı teknelerini bezginlikle izlemenin ötesinde çok şey vadediyordu artık.

“Bulmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu metindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A
Yazacak yeni bir konu bulmak için gözümü bir an olsun kırpmadım.
B
Parasını koyduğu yerde bulamayınca çok korkmuş.
C
İşlerimizi bitirmemiz yıl ortasını bulur.
D
Senin bu davranışını yerinde buluyorum.
Soru 2

Özdeyiş; bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize olarak tanımlanır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi her özdeyişin anlatmak, vurgulamak istediği bir konu, durum veya olay vardır.

Buna göre aşağıdaki özdeyişlerden hangisi “olumlu düşünce”nin önemini vurgulamaktadır?

A
Bu dünyadaki en büyük şey, şu an durduğumuz yer değil gitmekte olduğumuz yöndür. (Holmes)
B
Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. (Goethe)
C
Dünyada bir çocuk dahi mutsuz olduğu sürece büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur. (Einstein)
D
Eskimiş fikirler, paslanmış çivilere benzer; söküp atmak çok güçtür. (Cenap Şahabettin)
Soru 3

(I) Topçu subayı yetiştirmek üzere 1795 yılında İstanbul’un Hasköy semtinde bir mühendislik okulu açıldı. (II) Okulun iki aşamalı olan öğretim sistemine göre, hazırlık bölümünü bitirenler, öğrenimlerini mimarlık veya harbiye bölümünde sürdürüyorlardı. (III) Okulun programlarına 1796 yılında resim dersleri de eklendi. (IV) Bu derslerde arazilerin özellikleri daha iyi kavransın diye öğrencilere çizim yaptırılıyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 4

• Bağlaç olan “da/de” sözcükten her zaman ayrı yazılır.

• Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam kaybına uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Herhangi bir anlam kaybı olmadığında ise ayrı yazılır.

• Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ise kısaltmanın okunuşu esas alınır.

• Biden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı sayılır.

Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A
Bugün de okulda göremeyince merak ettim seni.
B
TDK’nın yeni yayınlarını henüz inceleyemedim.
C
Balköpüğü rengindeki saçlarını balık sırtı biçiminde örmüştü.
D
Onbeş sene önce başladığım mesleğime bugün veda ediyorum.
Soru 5

Bu görselden aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A
2018’de Türkiye’nin en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler arasındaki sırasına
B
Türkiye yaşlı nüfusunun 2013-2018 yılları arasında gösterdiği artışa
C
2018’de Türkiye’deki yaşlı kadın nüfusunun yaşlı erkek nüfusuna oranına
D
2018’de Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının en düşük ve en yüksek olduğu illerdeki cinsiyet dağılımına
Soru 6

Neden sonra farkına varıyorsun Etrafındaki korkunç ıssızlığın. Yâr olsun, dost olsun, ne arıyorsun, Adresi belli mi vefasızlığın?

Aşk, dostluk!.. Hepsi dökülür yapraklar! Çıplak bir ağaç durgun suda aksin. Yalnızlık dediğin hayatta başlar.

Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır?

A
Yalnızlık
B
Öfke
C
Ayrılık acısı
D
Özlem
Soru 7

7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Dünyada üç farklı kurt türü vardır. Türkiye’de Latince adı “Canis lupus” olan kurt türü bulunur. Kurtlar genellikle sürü hâlinde yaşar. Her sürüde bir dişi ve bir erkek lider bulunur. Bunlara “alfa” adı verilir. Bu çift, çoğunlukla sürünün en yaşlı, en büyük, en güçlü ve en akıllı çiftidir.

Kurt sürülerinde bulunan birey sayısı bölgeden bölgeye değişebilir. Türkiye’de 3-5 arası bireyden oluşan sürüler vardır. Sürü, beslenme ve dinlenme amacıyla kullandığı kendi özel bölgelerine başka sürüleri yaklaştırmaz. Kurtların koku alma duyuları, insanlara göre 100 kat daha iyidir. Birbirleriyle iletişim kurmak için ayak, kuyruk, göz ve derilerinde bulunan kimi bezler aracılığıyla “feroman” adı verilen kimyasal maddeler salgılarlar.

Kurt ulumasını herkes bilir. Üstelik bu ses çok uzaktan bile duyulabilir. Ancak insanlar, kurtların sadece dolunay zamanı uluduklarını zannederler. Oysa onlar her zaman uluyabilir. Bunu, sürüyü bir arada tutmak ve başka sürüleri bölgelerinden uzaklaştırmak için yaparlar. Kurtlar, sürü içinde baskın karakterli olduğunu göstermek için hırlar. İniltileri ise bir dişinin, yavrusunu beslemeye hazırlandığı anlamına gelir.

Bu metinden kurtlarla ilgili,

I. Bütün çeşitleri Türkiye’de görülür.

II. Sürüdeki en genç ve en akıllı kurda alfa adı verilir.

III. Kimyasal maddeler salgılayarak birbirleriyle iletişim kurarlar.

IV. Her sürünün kendine özgü bölgesi vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 8

7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Dünyada üç farklı kurt türü vardır. Türkiye’de Latince adı “Canis lupus” olan kurt türü bulunur. Kurtlar genellikle sürü hâlinde yaşar. Her sürüde bir dişi ve bir erkek lider bulunur. Bunlara “alfa” adı verilir. Bu çift, çoğunlukla sürünün en yaşlı, en büyük, en güçlü ve en akıllı çiftidir.

Kurt sürülerinde bulunan birey sayısı bölgeden bölgeye değişebilir. Türkiye’de 3-5 arası bireyden oluşan sürüler vardır. Sürü, beslenme ve dinlenme amacıyla kullandığı kendi özel bölgelerine başka sürüleri yaklaştırmaz. Kurtların koku alma duyuları, insanlara göre 100 kat daha iyidir. Birbirleriyle iletişim kurmak için ayak, kuyruk, göz ve derilerinde bulunan kimi bezler aracılığıyla “feroman” adı verilen kimyasal maddeler salgılarlar.

Kurt ulumasını herkes bilir. Üstelik bu ses çok uzaktan bile duyulabilir. Ancak insanlar, kurtların sadece dolunay zamanı uluduklarını zannederler. Oysa onlar her zaman uluyabilir. Bunu, sürüyü bir arada tutmak ve başka sürüleri bölgelerinden uzaklaştırmak için yaparlar. Kurtlar, sürü içinde baskın karakterli olduğunu göstermek için hırlar. İniltileri ise bir dişinin, yavrusunu beslemeye hazırlandığı anlamına gelir.

Bu metne göre kurtların ulumasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diğer sürülerle iletişime geçmek
B
Sürü içinde baskın karakterli olduğunu göstermek
C
Kendi özel bölgelerinden insanları uzak tutmak
D
Sürüyü bir arada tutmak ve başka sürüleri uzaklaştırmak
Soru 9

(I) Irmağa giden yol, kasabadan kurtulunca göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçeleri arasından geçerdi. (II) Haziran içinde bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer; kızgın güneş, ağaçların tepelerinde meyveler pişirirken rutubetli toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı. (III) Suların serinliği, taze et kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar, bu bahçelerde ta kışa kadar uzanıp giderdi. (IV) Her tarafa taşkın bir şeftali kokusunun dolup sindiği durgun sıcak günlerde işsizler takım takım kasabadan inerler, ırmakta yıkandıktan sonra gelip gölgeli çimenlere yatarlardı. (V) Yüksek dallardaki fazla olgun, ballı şeftaliler saplarından kurtularak dolgun, yumuşak bir sesle yerlere, çimenler içine, yatanların üzerine yavaş yavaş dökülürdü. (VI) Toplamakla biter tükenir şey değildi; ürünün yarısı ağaçlarda kalır, böyle pişip oldukça teker teker, ağır ağır toprağa düşer, karışır, kaybolurdu.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili,

• I. cümledeki “giden” sözcüğü sıfat-fiil, “kurtulunca” sözcüğü ise zarf-fiildir.

• II. cümlede isim-fiil ve sıfat-fiile yer verilmiştir.

• III. cümlede herhangi bir fiilimsi türüne yer verilmemiştir.

• IV. cümlede üç fiilimsi türünün de örneği vardır.

• V. cümlede adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır.

• VI. cümlede zarf-fiil vardır.

yargılarından kaçı doğrudur?

A
6
B
4
C
3
D
2
Soru 10

Gam dağıdır Güzeller gam dağıdır İnişim dert deresi Çıkışım gam dağıdır Bu dizelerdeki sözcükler bazı sembollerle kodlanmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen semboller, bu dizelere uygun biçimde sıralanmıştır?

A
B
C
D
Soru 11

Kendimi edebiyat eleştirilerine odakladığım günlerde bir kitapta Behçet Necatigil ile ilgili şu satırlara rastladım: İlk şiiri lisede öğrenciyken Varlık dergisinde çıkmıştı. Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta hâlli bir vatandaşın birey olarak başından geçecek durumları hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üçgeninde, gerçek ve hayal yaşantılarını kendi dünyasından, bir bütünlük içinde iletmeye, duyurmaya harcadı. Arada farklı ve yeni biçimler kullandığından ötürü yadırgandığı da oldu ama genellikle eleştirmenler, onun için “- - - -” dediler.

Bu metinde boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
kendisini geri plana atmayı seven şair
B
çok çabalamasına rağmen şiirden uzaklaşamayan şair
C
tutarlı ve özel bir dünyası olan bir şair
D
şiiri yaşam biçimi hâline getiren şair
Soru 12

16 Temmuz 1969 günü Amerika’daki Cape Kennedy Uzay Üssünden yolculuğuna başlayan Apollo 11 uzay aracı, Neil Armstrong’un da içinde bulunduğu üç kişilik mürettabatı ile 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18’de Ay’a ulaştı. Astronot Neil Armstrong inişten altı saat sonra 21 Temmuz günü Ay’a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti ve duygularını yine tarihe geçen şu cümle ile belirtti: “İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım.” Apollo 11 uzay aracı, çeşitli deneyler yapıp fotoğraflar çektikten 21 saat sonra Dünya’ya geri döndü.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinden herhangi birinin işlevi değildir?

A
Saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak
B
Başkasından aktarılan sözü belirtmek
C
Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak
D
Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak
Soru 13

Dünyanın büyük bir kısmını kaplayan denizlerde birçok balık türü yaşamaktadır. Evet ama bizler Türkiye’de keşfedilmiş balık türleri hakkında neler biliyoruz? Örneğin açık kırmızı renkli, pullu, çok lezzetli ve kıymetli bir balık olan mercan balığı… Ya da üst çenesinde kılıca benzer sivri bir çıkıntı bulunan kılıç balığı… Peki, yuvarlak ve bombeli bir vücuda sahip olan kalkan balıklarını biliyor muyuz?

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen balık türlerinden biri değildir?

 
A
B
C
D
Soru 14

Tek bir sözcük yüklem olabileceği gibi bir sözcük grubu da yüklem olabilir. Birbiriyle bir bütün oluşturan sözcük grupları parçalanamaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim tamlamasından oluşmuştur?

A
Saat on gibi onlar da Ankara’ya vardılar.
B
Benim asıl hoşuma giden, kazağın rengiydi.
C
Yeni aldığı arabanın rengi oldukça farklıydı.
D
Başını yukarı çevirdiğinde gördüğü, masmavi gökyüzüydü.
Soru 15

Bu görselden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Hızlı nüfus artışı ile okula kaydolan öğrenci sayısının artması, öğretmen ihtiyacının artmasında etkilidir.
B
2030 yılında ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine duyulun ihtiyacın en fazla olduğu yerler Sahra Altı Afrika ülkeleri olacaktır.
C
Arap ülkelerinin 2015 yılındaki öğretmen sayısı ile 2030 yılındaki tahminî öğretmen sayısı arasındaki fark, ortaokulda daha azdır.
D
2030 yılında daha da büyümesi beklenen öğretmen krizinin bazı politikalarla çözülmesi mümkündür.
Soru 16

“Akşam çok güldük.” cümlesindeki “güldük” sözcüğü çekimli bir fiildir ve cümlenin yüklemidir. “Bebekler gülünce herkes mutlu oldu.” cümlesindeki “gülünce” sözcüğü ise fiil anlamını korumakla birlikte zarf görevinde olduğu için “zarf-fiil”dir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?

A
Çıkacak yeni dergiyi dört gözle bekliyordu.
B
Toplantı salonunda hep bilindik konular konuşuldu.
C
Akşam eve dönerken siparişlerimi de almış.
D
Sizin en önemli göreviniz çalışmaktır, dedi.
Soru 17

Hafta sonu tatili için sinemaya gitmeye karar veren arkadaşlardan Ali, Beren, Can, Melike ve Yiğit cumartesi ve pazar olmak üzere plan yapmışlardır. “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?” ve “Müttefiklerini Akıllıca Seç” filmlerine gitmeye karar veren arkadaşlarla ilgili bilinenler şunlardır:

• Melike ve Can “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?” filmine gitmiştir.

• “Müttefiklerini Akıllıca Seç” filmine iki erkek gitmiştir.

• Ali ve Yiğit, pazar günü için ailelerinden izin almıştır.

Bu bilgilere göre kişilerden hangilerinin hem gittiği filmler hem de filmlere gittikleri gün kesin olarak bellidir?

A
Ali ve Yiğit
B
Yiğit ve Melike
C
Beren ve Can
D
Ali ve Melike
Soru 18

Nesnel ifadelerde kişisel görüş yoktur. Öznel ifadeler ise kişiden kişiye değişebilen yargılar içerir. Dolayısıyla nesnel ifadelerin doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir nitelikte iken öznel ifadelerde böyle bir durum söz konusu olamaz.

Buna göre,

I. Henüz televizyonun olmadığı eski dönemlerde halkın en önemli eğlencelerinden biri gölge oyunlarıydı.

II. Türk milletini sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal, milleti için her türlü zorluğa katlanmıştır.

III. Türkçeyi her zaman en doğru şekilde kullanmak ve korumak, gerçekten mühim bir davranıştır.

IV. Çocukların aşı korkusunu aşmaları amacıyla bir tıp fakültesinde “Oyuncak Ayı Hastanesi” kurulmuştur.

cümlelerinden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 19

Sene sonunda sınıfımızın düzenlediği gösteride herkesin yer alması hepimizi çok sevindirmişti. Başrole seçilmiştim ve çok çalışıyordum, bu yüzden ailem benimle gurur duyuyordu. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir heyecanla çalışıyorduk. Bu renkli dünyada yer almaktan tüm arkadaşlarım gibi ben de çok memnundum.

Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde yer alan duygulardan herhangi birinin açıklaması değildir?

A
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu, coşku.
B
Bir kimseyi, bir yeri veya bir şeyi görme, ona kavuşma isteği.
C
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.
D
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu.
Soru 20

Resim; varlıkların doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri olarak tanımlanır. Birden fazla resim türü vardır. Konusuna göre resim türlerinin bazıları aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu resim türlerinden biri değildir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 22” üzerine 4 yorum

Yorum yapın