8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 21

8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 21 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 21 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda “kaçmak” sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir:

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen anlamlardan herhangi birini ifade eden bir görsel değildir?

A
B
C
D
Soru 2

Şiirinde yukarıdaki söz sanatlarından hem kişileştirme hem de benzetme sanatını kullanmak isteyen bir kişi, aşağıdaki dizelerden hangisini yazmış olabilir?

A
Duvara, bir titiz örümcek gibi, İnce dertlerimle işledim bir ağ. Ruhum gün boyunca sönecek gibi, Şimdiden ediyorum hayata veda.
B
Beni tanımadın mı dedi Bir sözcük bir sözcüğe Çevir zamanın yapraklarını Belleğini iyi yokla
C
Ey benim sarı tamburam, Sen ne için inilersin? İçim oyuk, derdim büyük, Ben onun için inilerim
D
Kul Mustafa karakolda gezerken Gülle, kurşun yağmur gibi yağarken Yıkılası Bağdat seni döverken Şehitlere serdar oldu Genç Osman
Soru 3

Yukarıdaki görsellerde soru işaretiyle belirtilen yerlere yanlarında verilen sözcüklerin çağrıştırdığı kavramlar yazılacaktır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kavramlar sırasıyla doğru verilmiştir?

A
Nezaket – Coğrafya – Bayrak
B
Millet – Harita – Ulus
C
Ulus – Coğrafi Şekil – Milli birlik
D
Millet – Harita – Bayrak
Soru 4

Genel Anlamlı Sözcükler Karşıladığı varlık sayısı daha çok olan, bir türün tamamını veya bir kısmını kapsayan sözcüklerdir.

Özel Anlamlı Sözcükler Karşıladığı varlık sayısı daha az olan, türün bir veya birkaç üyesini karşılayan sözcüklerdir.

Yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak verilen görselleri karşıladığı kavramlar açısından genelden özele sıralamak isteyen bir öğrenci, aşağıdaki sıralamalardan hangisini yapmış olabilir?

A
B
C
D
Soru 5

I. Tablo, sarsıcı bir enerji alanını temsil etmektedir. Patlayan yıldızların altındaki köy ise sakin ve düzenlidir. Dünyayı ve gökyüzünü birbirine bağlayan, geleneksel olarak mezarlıklar ile ilişkilendirilen bir ağaç olan selvi ise bir alev yumağı gibidir. Sanatçı, tecrübesini kardeşi Theo’ya şöyle yazar: “Bu sabah penceremden bakarken güneş ışıklarını bana çok büyük görünen sabah yıldızından başka hiçbir şey olmadan doğarken gördüm.” Bu, sabah yıldızı veya Venüs olabilir. Tabloda merkezin hemen solundaki büyük beyaz yıldız... Öte yandan, kilise kulesi ressamın ana toprakları olan Hollanda’yı çağrıştırmaktadır. Dikey eksen ağaç ile, yatay eksen ise köy ve dağlarla oluşturulmuştur. Böylece gökteki kıvrımlı alanlar tablonun odak noktasını oluşturmaktadır.

II.Akdeniz’de sıcak bir öğleden sonrası. Kabarık bir toprak ve kıvrım kıvrım sıralanmış Alpler’e ektoplazmik bir bulut eşlik ediyor. Gökyüzü sanki suyla yıkanmış gibi. Duygusal olarak yüklü bu doğa vizyonunda güç ve devinim ön plandadır. Aynı oranda da gerçeklikle sıkı sıkıya bağ kurmaktadır. Tablonun alt kısmında yer alan toprağın kıvrımlı hareketi ile gökyüzündeki bulutun hareketi eseri sağ ve sol tarafa doğru genişletip geriyor izlenimi vermektedir. Aynı oranda bu hareket, tablonun orta yukarı aşağı eksenine doğru toplanıyor gibidir.

III. Resimdeki ögeler arasında fark yaratan tek şey renklerdir. Resimdeki gelincikler tamamen renk farkı sayesinde belirgin kılınmıştır. Benzer şekilde gökyüzü de açık mavi ve gri beyaz tonlarla çayırları tamamlayıcı bir etki sunar. Bu sakin tonlara rağmen parlak kırmızı gelincikler resmin ana objesine dönüşür ve kırsal alanın huzur veren sakinliğine canlılık katar. Resmin ön planında yer alan figürler sanatçının eşi ve oğludur. Tepenin üstünde figürlerin tekrarlanarak yokuş aşağı izledikleri yol gelinciklerin dağılım yönü ve resimdeki derinliği vurgulamıştır. Derinlik etkisini arttırmak için geri plandaki ağaçlar daha koyu tonlarda boyanmış ve çayırlardan daha dikkat çekici hale getirilmiştir.

Yukarıda verilen numaralanmış eser analizleri ile karışık verilen eserleri eşleştirmek isteyen bir kişi, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisini yaparsa doğru sıralamayı yapmış olur?

A
B
C
D
Soru 6

Eller hakkında araştırma yapan, Amerikan El Analizi Akademisi başkanı Kay Packard, ellerimizin hakkımızda çok şey söyleyebileceğini belirtiyor ve bunun egzotik bir şey değil, bir bilim konusu olduğunu söylüyor. Akademi uzmanı, her bir parmağın kişiye özel olan karakteristik anlamlara sahip olduğunun artık kesinleştiği bilgisini vermektedir.

Parmak uçlarının şekli, karakter analizlerinde kullanılan önemli unsurlardan yalnızca bir tanesidir. Parmak uçları ve özellikleri hakkında aktarılanlar şöyledir:

Buna göre, sahibi olduğu kuruma parmak ucu şekline bakarak genel müdür ataması yapacak olan Cemal Bey’in atadığı müdürün parmak ucu şeklinin aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?

A
Yuvarlak
B
Kare
C
Kürek biçimli
D
Keskin hatlı
Soru 7

Yukarıdaki dörtlüklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
B
Benzetme sanatı kullanılmıştır.
C
Kafiye şemaları aynıdır.
D
Deyimlerden yararlanılmıştır.
Soru 8

8, 9 ve 10. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler yapan ve günlük hayata geçiren, mucidin adı Cizreli El Cezeri’dir. Bu keskin zekâlı mucit, bundan 800 küsur yıl önce, 1100-1200 yıllarında yaşadı. Dolayısıyla bütün icatlarını Leonardo Da Vinci’den tam 150 yıl önce yapmış ve kitaplaştırmıştır. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cezeri'nin Leonardo da Vinci´ye ilham kaynağı olduğu düşünülür. Cezeri, bilim ve teknoloji tarihinde yaptığı olağanüstü buluşlarla ve otomatlarla tanınmaktadır. Bu konuda yazmış olduğu “Kitab-ül Hiyel” yani, “Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar” adlı eseri bu alanda yazılmış en ünlü ve en mükemmel kitaptır. Cezeri, kitabında 50 aracın ayrıntılı tasarımını verir. Bu araçları arasında su saatleri, mumlu saatler, ibrikler, eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, abdest almak için kullanılan otomatlar, kan alma tekneleri, fıskiyeler, kendinden ses çıkaran araçlar, suyu yukarı çıkaran araçlar, kilitler, açıölçer, kayık su saati ve de Amed kentinin kapısıdır. Cezeri’nin yaptığı araçlar arasında en dikkat çekenler “filli su saati, tavus kuşlu ibrik ve mumlu saat”tir. Modern dünyamızda kullandığımız birçok robotik, mekanik aletin gelişimi için temel atmış El Cezeri’nin bazı eserleri Batı’da yeniden inşa edilmektedir. Eğitim hayatlarımız boyunca ismini duymadığımız El Cezeri bir dâhi ve sanatçı ruhu taşıyan bir mucitti. İstanbul Cezeri Müzesi (İCM), dünyanın sayılı dehalarından biri kabul edilen ve Ortaçağ’ın en büyük mühendisi Cezeri’nin insanlık birikimine yaptığı görkemli katkıdan ilham alınarak 2018 yılında kurulmuştur. Cezeri’ye hak ettiği değeri göstermekte atılan bir adım olan müzenin genel merkezi, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde olup eserler Maslak’ta sergilenmektedir.

Yukarıdaki metinden El Cezeri’yle ilgili;

I. Sibernetik ve robotiğin öncü ismi olduğu,

II. En ünlü Osmanlı âlimi olduğu,

III. Batı mucitlerinin hepsine ilham kaynağı olduğu,

IV. 2018 yılında kurulan bir müzeyle ölümsüzleştirildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve III.
B
II ve III.
C
III ve IV.
D
I ve IV.
Soru 9

8, 9 ve 10. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler yapan ve günlük hayata geçiren, mucidin adı Cizreli El Cezeri’dir. Bu keskin zekâlı mucit, bundan 800 küsur yıl önce, 1100-1200 yıllarında yaşadı. Dolayısıyla bütün icatlarını Leonardo Da Vinci’den tam 150 yıl önce yapmış ve kitaplaştırmıştır. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cezeri'nin Leonardo da Vinci´ye ilham kaynağı olduğu düşünülür. Cezeri, bilim ve teknoloji tarihinde yaptığı olağanüstü buluşlarla ve otomatlarla tanınmaktadır. Bu konuda yazmış olduğu “Kitab-ül Hiyel” yani, “Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar” adlı eseri bu alanda yazılmış en ünlü ve en mükemmel kitaptır. Cezeri, kitabında 50 aracın ayrıntılı tasarımını verir. Bu araçları arasında su saatleri, mumlu saatler, ibrikler, eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, abdest almak için kullanılan otomatlar, kan alma tekneleri, fıskiyeler, kendinden ses çıkaran araçlar, suyu yukarı çıkaran araçlar, kilitler, açıölçer, kayık su saati ve de Amed kentinin kapısıdır. Cezeri’nin yaptığı araçlar arasında en dikkat çekenler “filli su saati, tavus kuşlu ibrik ve mumlu saat”tir. Modern dünyamızda kullandığımız birçok robotik, mekanik aletin gelişimi için temel atmış El Cezeri’nin bazı eserleri Batı’da yeniden inşa edilmektedir. Eğitim hayatlarımız boyunca ismini duymadığımız El Cezeri bir dâhi ve sanatçı ruhu taşıyan bir mucitti. İstanbul Cezeri Müzesi (İCM), dünyanın sayılı dehalarından biri kabul edilen ve Ortaçağ’ın en büyük mühendisi Cezeri’nin insanlık birikimine yaptığı görkemli katkıdan ilham alınarak 2018 yılında kurulmuştur. Cezeri’ye hak ettiği değeri göstermekte atılan bir adım olan müzenin genel merkezi, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde olup eserler Maslak’ta sergilenmektedir.

Bu metindeki altı çizili cümlede yüklemin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etken - Geçişli
B
Edilgen - Geçişsiz
C
Etken - Geçişsiz
D
Edilgen - Geçişli
Soru 10

8, 9 ve 10. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler yapan ve günlük hayata geçiren, mucidin adı Cizreli El Cezeri’dir. Bu keskin zekâlı mucit, bundan 800 küsur yıl önce, 1100-1200 yıllarında yaşadı. Dolayısıyla bütün icatlarını Leonardo Da Vinci’den tam 150 yıl önce yapmış ve kitaplaştırmıştır. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cezeri'nin Leonardo da Vinci´ye ilham kaynağı olduğu düşünülür. Cezeri, bilim ve teknoloji tarihinde yaptığı olağanüstü buluşlarla ve otomatlarla tanınmaktadır. Bu konuda yazmış olduğu “Kitab-ül Hiyel” yani, “Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar” adlı eseri bu alanda yazılmış en ünlü ve en mükemmel kitaptır. Cezeri, kitabında 50 aracın ayrıntılı tasarımını verir. Bu araçları arasında su saatleri, mumlu saatler, ibrikler, eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, abdest almak için kullanılan otomatlar, kan alma tekneleri, fıskiyeler, kendinden ses çıkaran araçlar, suyu yukarı çıkaran araçlar, kilitler, açıölçer, kayık su saati ve de Amed kentinin kapısıdır. Cezeri’nin yaptığı araçlar arasında en dikkat çekenler “filli su saati, tavus kuşlu ibrik ve mumlu saat”tir. Modern dünyamızda kullandığımız birçok robotik, mekanik aletin gelişimi için temel atmış El Cezeri’nin bazı eserleri Batı’da yeniden inşa edilmektedir. Eğitim hayatlarımız boyunca ismini duymadığımız El Cezeri bir dâhi ve sanatçı ruhu taşıyan bir mucitti. İstanbul Cezeri Müzesi (İCM), dünyanın sayılı dehalarından biri kabul edilen ve Ortaçağ’ın en büyük mühendisi Cezeri’nin insanlık birikimine yaptığı görkemli katkıdan ilham alınarak 2018 yılında kurulmuştur. Cezeri’ye hak ettiği değeri göstermekte atılan bir adım olan müzenin genel merkezi, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde olup eserler Maslak’ta sergilenmektedir.

Metne göre, aşağıda görseli verilen eserlerden hangisi El Cezeri’nin öne çıkan eserlerinden herhangi birine ait olamaz?

A
B
C
D
Soru 11

• Mucize, “New York Times”ın en çok satan kitabından yola çıkılarak yapılmış bir filmdir.

• Mucize, August Pullman’ın ilham verici ve sıcak hikâyesini anlatıyor.

• İnsanları dış görüntüleriyle değerlendirmenin hatalı olduğu fikriyle ortaya çıkan Mucize, "insanlığı iyileştirmeyi" esas alıyor.

Bu üç cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A
August Pullman’ın ilham verici ve sıcak hikâyesini anlatan “Mucize”; New York Times’ın en çok satan kitabından sinemaya aktarılmış olup insanları dış görüntüleriyle değerlendirmenin hatalı olduğu fikriyle ortaya çıkan ve "insanlığı iyileştirmeyi" esas alan bir filmdir.
B
Mucize; New York Times’ın en çok satan kitabından yola çıkılarak hazırlanan, ana fikri “insanlığı iyileştirmek” olan, ilham veren, sıcacık bir hikâyeyi anlatan filmdir.
C
“Mucize”, insanları dış görüntüleriyle değerlendirmenin hatalı olduğu fikriyle ortaya çıkan, August Pullman’ın ilham verici hikâyesini anlatan ve "insanlığı iyileştirmeyi" esas alan bir romandır.
D
August Pullman’ın ilham verici hikâyesini anlatan film, New York Times’ın en çok satan kitabından yola çıkılarak hazırlanmış ve "insanlığı iyileştirmeyi" esas alan bir başyapıttır.
Soru 12

Aile soy ağacını hazırlayan Sude, sınıf arkadaşlarına bazı ipuçları ve yukarıdaki soy ağacı görselini vererek kendi ailesindeki bireylerin isimlerini soy ağacına yerleştirmelerini istemiştir. Sude’nin verdiği ipuçları şöyledir:

• Kuzenlerimden birinin adı Melike’dir.

• Feriha’nın beş yaşındaki torunu Ali’dir.

• Ali, Melike ve Serhat’ın annelerinin adı Hülya’dır.

• Hakan ve Seda’nın çocuklarından birinin adı Berk’tir.

Bu ipuçlarına göre, aşağıdaki kişilerden hangisinin adı kesinlikle bulunamaz?

A
Feriha’nın kızının adı
B
Hülya’nın eşinin adı
C
Berk’in halasının adı
D
Melike’nin büyükannesinin adı
Soru 13

“Beğenilen romanları televizyon filmi haline getiren yönetmenler, edebiyata kötülük yaptıklarını düşünemiyorlar.”

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Belirtili Nesne – Özne – Yüklem
B
Yer Tamlayıcısı – Özne – Belirtili Nesne – Yüklem
C
Özne – Yer Tamlayıcısı – Yüklem
D
Özne – Belirtili Nesne – Yüklem
Soru 14

Şükran Hanım, evinin bahçesine farklı çiçek tohumları ekmek istemektedir. Ancak çiçeklerin birbirine zarar vermesinden endişe etmektedir. Çiçeklerle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmamak için bir araştırma yapmış ve aşağıdaki tabloya ulaşmıştır.

Buna göre Şükran Hanım’ın aşağıdakilerin hangisinde verilen çiçek tohumlarını bahçesine ekmesi beklenir?

A
Zakkum - Lale - Menekşe
B
Nergis - Zakkum - Leylak
C
Lale - Leylak - Krizantem
D
Menekşe - Leylak - Nergis
Soru 15

Olay anlatımının baskın olduğu metinlerde olayları, kişileri, mekânı ya da zaman unsurunu okura anlatan kişiye “anlatıcı” denir. Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda ise yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır.

Bu açıklamaya göre, aşağıdaki metinlerden hangisinde farklı bir anlatıcı vardır?

A
Sokağa bakıyorum. Tek tük geçenler var. Çoğu kadın. Yüzleri asık, adımları sert. Bir yerden kavgadan geliyorlar, ya da bir yere kavgaya gidiyorlar sanırsın… Kös kös yürüyorlar. Hepsi de kendine güvenen kişiler, belli. Kusur bağışlayacak göz yok bunlarda. Büzülüyorum, içimi bir korku kaplıyor.
B
“Orman bizim her şeyimizdir delikanlı, anamız, babamız, evimiz…” diye, anlatmaya başladı yanımda oturan ihtiyar. Alaca karanlık gittikçe artıyordu. Güneş, aşağılarda uzanan ovadan tamamen çekilmişti. Yalnız arkamızdaki büyük ormanda, güneş ağaçların üstüne atılmış kırmızı bir bez gibi rüzgârla hafif hafif kıpırdıyordu.
C
Altmışını çoktan geçmiş olan Hüseyin Efendi’nin en büyük zevklerinden biri; akşamın geç saatlerinde parka gidip caddeye bakan banka oturarak başını dinlemek, gelen geçeni seyretmekti. Gene bir gün parkın kapısından girdiği sırada, burnunun ucuna kadar inen gözlüğünü yere düşürdü.
D
Çocukluğumun oyun arkadaşları bu küçük adalar, çığrışan deniz kuşları, sıçrayan yunuslar, eller gibi çırpışan dalgalardı. Ama asıl hayatımın tacı, tam bir sessizlikti. Mağaranın dibindeki yumuşak kuma boylu boyunca uzanırdım. Mavi denizler kıyıya yanaşırken berrak zümrüt olur, sonra en saf göğün en beyaz bulutu gibi bembeyaz köpürürdü. Suyun altın, yeşil ve mavi yansımaları mağaranın tavanında yürürdü.
Soru 16

Aşağıda elektronik cihaz satan bir firmanın sattığı ürünlere ait iade ve değişim şartları verilmiştir:

Dört farklı müşteri, bozulan elektronik cihazlarının garanti kapsamında tamir edilmesini istemektedir. Cihazları satın aldıkları firmaya bu amaçla bir dilekçe yazmışlardır.

Buna göre aşağıdaki taleplerden hangisinin firmadan olumlu cevap alması beklenir?

A
Bir yıl önce firmanızdan aldığım dizüstü bilgisayarım şarj olmuyor. Faturam olmadığı için kimlik bilgilerimi gönderiyorum. Ürünün değiştirilmesini talep ediyorum.
B
İnternet sitenizden 30 gün önce aldığım ve faturasını sakladığım cep telefonum son iki haftadır aşırı ısınıyor. Ürünün firmanız tarafından değiştirilmesini istiyorum.
C
Henüz 10 gün önce firmanızdan aldığım hoparlörün ses sisteminde arıza mevcuttur. Cihazın, iade ve değişim şartları kapsamında değiştirilmesini istiyorum.
D
Firmanızdan 4 ay önce aldığım buzdolabı, kullanım kılavuzuna uygun kullandığım hâlde arızalandı. Ürünü onarmak için söktüğümde bazı parçaların paslandığını gördüm. Ürünün tamir edilmesini istiyorum.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerden hangisi virgülün yukarıda verilen görevlerinden herhangi birine örnek olamaz?

A
Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller
B
Akşam, yine akşam, yine akşam, Göllerde bu dem bir kamış olsam!
C
Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
D
Datça'ya yarın gideceğim, dedi.
Soru 18

Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde verilen türde yazılmamıştır?

A
Japonya’nın girişimci uzay şirketi Ispace, uydumuz Ay’a keşif aracı indirmek için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 2022’ye kadar iki farklı uzay aracı göndermeyi hedefleyen şirket, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. Ispace, katı hâl batarya (solid state battery) teknolojisini Ay’da test etmeye hazırlanıyor. (Haber Yazısı)
B
“Yaban” ya aydın ile köylü arasındaki uçurumu içtenlikle dile getirdiği, bu yarayı cesaretle deştiği ve Anadolu köylüsüne ait gerçekleri bütün çıplaklığıyla önümüze serdiği için övülmüş ya da tek yanlı olduğu, gerçekleri çarpıttığı ve köylünün yalnız olumsuz yönlerini anlattığı için eleştirilmiştir. (Eleştiri)
C
Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum, o da daha başıboş ve daha rahat yaşamak. Fakat her zaman buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. (Deneme)
D
Köy çocukları iyi bilirler, hele de eskiler Çocukluğumda, bana da diğer tüm çocuklar gibi, sadece kara lastik ayakkabılar alınırdı. Hatta bu ayakkabıların da iki numara büyüğü alınır, böylece birkaç yıl o ayakkabıyı giymemiz sağlanırdı. Doğrusu hasrettik spor ayakkabılara. İlkokul 4. sınıf öğrencisiydim. Babam o zamanlar İstanbul'a gider, dört beş ay kadar çalışır sonra bir süreliğine dönerdi. Bu dönüşlerden birinde bana sonsuz bir mutluluk yaşatmıştı. (Günlük)
Soru 19

19 ve 20. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Her geçen gün, nüfusun artmasıyla beraber insanların tüketim maddeleri de aynı oranda artış göstermektedir. Bu maddelerden çıkan atık madde miktarı da artmaktadır. Çöp olarak ürettiğimiz birçok atık evlerimizde, ofislerimizde veya okullarımızda, bilinçli bir şekilde geri dönüşüm odaklı farklı alanlarda biriktirilmesi ile ekonomiye geri kazandırılarak enerji, su, doğal kaynaklar gibi birçok alanda tasarruf yapmamızı sağlar.

Geri dönüşüm, terim olarak “kullanım dışında kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması”dır. Geri dönüşüm, uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Ham maddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir. Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji kaynaklarının ve doğal kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi ham maddelerin tüketiminin azalması sonucu ekonomik kazanımlar artmaktadır. Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünler de yurtdışına satılarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır.

Aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıdaki metinle ilişkilendirilemez?

A
B
C
D
Soru 20

19 ve 20. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Her geçen gün, nüfusun artmasıyla beraber insanların tüketim maddeleri de aynı oranda artış göstermektedir. Bu maddelerden çıkan atık madde miktarı da artmaktadır. Çöp olarak ürettiğimiz birçok atık evlerimizde, ofislerimizde veya okullarımızda, bilinçli bir şekilde geri dönüşüm odaklı farklı alanlarda biriktirilmesi ile ekonomiye geri kazandırılarak enerji, su, doğal kaynaklar gibi birçok alanda tasarruf yapmamızı sağlar.

Geri dönüşüm, terim olarak “kullanım dışında kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması”dır. Geri dönüşüm, uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Ham maddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir. Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji kaynaklarının ve doğal kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi ham maddelerin tüketiminin azalması sonucu ekonomik kazanımlar artmaktadır. Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünler de yurtdışına satılarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır.

Yukarıdaki metinde altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Bağ-fiil, Mastar, Bağ-fiil
B
Mastar, Ortaç, Ortaç
C
Ortaç, Ortaç, Bağ-fiil
D
Mastar, Mastar, Ortaç
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 21” üzerine 3 yorum

    • Merhaba, sorular uzun olduğu için test çözenlerin bilgisayar, tablet, telefon gibi ekranlarında sıkıntı yaşanmaması adına olduğundan küçük eklemek zorunda kalabiliyoruz uzun soruları. Fakat daha okunaklı olmasına özen göstereceğiz. Başarılar dileriz.

      Yanıtla

Yorum yapın