8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 19

8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 19 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 19 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir çocuğun babasından pahalıca bir hediye istemek için mutlaka doğru zamanı kollaması lazımdır. İşten yorgun argın döndüğünde ya da geçim sıkıntılarının tavan taptığı bir dönemde bu arzusunu dile getirirse olumsuz yanıt alabilir hatta azar işitebilir. Ancak bütün sıkıntılara rağmen her insanın hayat ufuklarını tozpembe gördüğü, omuzlarındaki geçim yükünün tüyler gibi hafiflediği anları da vardır. İşte o anlarda eşref saati tatlı tatlı çalmaktadır. Çocuk, hassas kulaklarıyla bunu duyar ve tam o sırada arzusunu dile getirirse olumlu yanıt alması işten bile değildir. Adamcağız neye uğradığını ertesi gün anlar ama söz verdiği için iş işten geçmiş olur.

Bu metinde geçen ‘‘eşref saati’’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir isteğin kabul edilebileceği en uygun an
B
Her şeyin yolunda gittiği, uğurlu zaman dilimi
C
İnsanların heyecanının yüksek olduğu bir zaman parçası
D
İnsanların anlama kapasitesinin en yüksek olduğu vakit
Soru 2

Gökhan, evlerinin küçük bahçesinde sebze ve meyve yetiştirecektir. Küçük alanda yüksek verim almak için meyve ve sebzelerin birbiriyle uyumu konusunda bir araştırma yapar. Araştırmasında “kardeş bitkiler” diye bir kavramla karşılaşır. Araştırmayı derinleştirdiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşır.

Kardeş bitkiler ekim sistemi, bir bahçede birbiriyle uyumlu bitkilerin yan yana ekilmesidir. Bu yöntem, bitkilerin birbirine yarayan özelliklerini kullanmayı ve birbirine zarar vermelerini önlemeyi amaçlayan bir tarım yöntemidir. Birbiriyle uyumlu bitkileri yakın ekmek, topraktaki besini verimli kullanmak açısından önemlidir.

Buna göre Gökhan’ın aşağıdakilerin hangisinde verilen bitkileri yan yana ekmesi beklenir?

A
Fasulye – karnabahar – biber
B
Domates – karnabahar – kabak
C
Kabak – karnabahar – salatalık
D
Karnabahar – fasulye – salatalık
Soru 3

Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan, 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Eski Çağ Tarihi Kürsüsünde çalışmaya başlar. Kısa süre sonra İstanbul Üniversitesinde kurulan Arkeoloji Kürsüsüne geçer. Ancak yeni kurulan bu kürsünün olanakları çok kısıtlıdır. Asistan Jale İnan, kürsüyü işler hâle getirmek üzere kolları sıvar.

Bu karikatür metninde “kürsü” sözcüğü,

I. Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer

II. Sandalye

III. Ana bilim dalı

IV. Bir fakültede araştırma ve öğretim birimi, bölüm

anlamlarından hangileriyle kullanılmıştır?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 4

Çevremizdeki insanlara nazik davranmanın onları mutlu ettiği, hepimizin bildiği bir gerçektir. Peki, başkalarına nazik davranmanın kendi sağlımıza da faydalı olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Şaşırtıcı ama gerçek! Yapılan birçok araştırma başkalarına nazik davranmanın sağlığımız için faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Bu sözleri söyleyen biri, iddiasını kanıtlayabilmek için aşağıdaki araştırmalardan hangisini örnek göstermelidir?

A
Bir araştırma için bağışıklık sistemi bozuk olan 100 kişi belirlenmiş. Bu kişilerin aileleri de araştırma içine katılarak kişiler bir aylığına gözetime alınmış. Bu kişilere bir ay boyunca hem ev hem iş ortamında nazik davranılıp iltifatlar edilmiş. Katılımcılar bu deneyimin sonucunda belli tetkiklere ve testlere tabii tutulmuş. Sonuç elbette şaşırtıcı! Katılımcıların bağışıklık sistemi ciddi manada toparlanarak güçlenmiş.
B
Yapılan bir araştırmada sosyal fobi ve depresyon rahatsızlığı bulunan 140 kişiden 4 hafta boyunca diğer insanlara karşı kibar ve saygılı davranmaları istenmiş. Katılımcılar bu deneyimin sonucunda insanlarla olan etkileşimlerinden daha fazla keyif aldıklarını ve sosyal ortamlarda bulunmaktan dolayı hissettikleri kaygının azaldığını söylemişler. Ayrıca bu kişilerin depresyon belirtilerinin de ortadan kalktığı gözlemlenmiş.
C
Bir araştırma için yirmişer kişilik iki farklı grup belirlenmiş. Birinci gruba insanlara nazik davranmanın kan basıncımızı düzenlediğinden, ikinci gruba ise insanlara nazik davranmanın karşımızdaki kişilerin kan basıncını düzenlediğinden söz edilmiş. Her iki gruptan da bir hafta süreyle insanlara nazik davranmaları istenmiş. Sonuç olarak kendi çıkarı söz konusu olan birinci gruptaki kişilerin insanlara daha nazik davrandığı gözlemlenmiş.
D
Bir araştırma için depresyonda olan 200 kişilik bir grup belirlenmiş. Bu kişilerden bir ay boyunca çevrelerindeki insanlara nazik davranmaları istenmiş. Bu sürenin sonucunda katılımcılara birtakım psikolojik testler uygulanmış. Sonuç olarak katılımcıların depresyon düzeyinin arttığına ulaşılmıştır.
Soru 5

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda zamlı uygulanacak.

Bazı trafik kural ihlalleri ve ceza tutarları şu şekildedir.

Serdar, Gökhan, Emrah ve Hale adlı kişilerin aldıkları cezalarla ilgili bilinenler şunlardır:

• Serdar ve Hale farklı kural ihlallerinde bulunmuştur.

• Emrah, üst üste iki kez aynı kural ihlalinde bulunmuştur.

• Emrah’ın toplam ceza tutarıyla Gökhan’ın aldığı ceza tutarı eşittir.

• Serdar ve Hale aynı tutarda ceza almıştır.

Bu bilgilere göre,

I. Hale, seyir hâlindeyken cep telefonu kullanmıştır.

II. Emrah yolcu indirme ve bindirme kuralını ihlal etmiştir.

III. Gökhan engellilere ait bir park yerine aracını park etmiştir.

IV. Serdar, aşırı hız yapmaktan ceza almıştır.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 6

Ay doğarken önce çok küçük doğar, sonra gün geçtikçe büyür ve yükselir. Büyüyüp dolunay hâline gelince dünyaya ışık saçar ve dünya halkı onun aydınlığından faydalanır. Ay büyüyüp tamamlanarak en yüksek noktaya çıkınca tekrar eksilmeye başlar ve güzelliği gider. Parlaklığı azalır ve sonunda kaybolur. Sonra tekrar küçük olarak doğar ve yine büyür.

Bu parçaya,

Benim tabiatım da böyledir. Bazen var bazen de yok olurum. Ne kadar düşkün olursa olsun, ben bir kimseye yönelirsem onun durumu gittikçe düzelir ve güzelleşir. Zenginleşip büyüyerek şöhreti yayılınca ben ondan uzaklaşırım. Onun da itibarı gider. Topladığı mal tekrar dağılır. Onun durumu yine eskisi gibi olur.

metni eklendiğinde parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ortaya konan düşünce örneklenmiştir.
B
Bir durum olduğundan fazla gösterilerek abartılmıştır.
C
Anlatılanlar benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır.
D
Anlatıma nesnel bir boyut kazandırılmıştır.
Soru 7

Haber yazıları, bir olay ya da olguyla ilgili bilgilerin 5N1K kuralına göre yazılı metin hâline getirilmesiyle oluşur. 5N1K kuralı, haberin “ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim” sorularına göre kurgulanmasıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisi 5N1K kuralına göre yazılmış bir haber yazısıdır?

A
Nisan 2019’da Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ABD’nin başkenti Washington’da Mars’taki olası yaşam belirtilerini tespit etmek için Mars’tan Dünya’ya toprak getirme konusunda anlaştılar. Toprak örnekleri güvenli bir şekilde toplandıktan sonra özel kutulara konup uzay gezgini aracılığıyla Dünya’ya getirilecek. Proje boyunca birden fazla roketin Mars’a gönderilmesi gerekecek. Proje sonucunda Dünya’ya yarım kilo kadar örnek getirilecek. Bilim insanları Mars’tan örnek getirilmesinin gezegendeki belirli bölgelerin daha detaylı incelenmesi için bir fırsat olacağını belirtiyor.
B
Yapılan bir araştırmada 5700 yıl önce yaşamış bir insanın çiğnediği bir madde bulunmuş. Çamurla kaplanmış bir hâlde bulunan bu maddenin huş ağacının kabuğunun ısıtılmasıyla elde edildiği ve sakıza benzeyen bir yapısının olduğu belirlenmiş. Çamurun organik maddeleri koruma özelliğinden faydalanan araştırmacılar bu maddeden aldıkları DNA örneğiyle, onu çiğneyen kişinin genetik haritasını çıkartmışlar.
C
İlkokul 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Faruk, mahallesinde yaralanan köpeğin acı çekmesine dayanamadı. Hayvanların nerede tedavi edildiğini de bilmeyen Ömer Faruk, yaralı köpeği kucağına alarak evlerinin yakınındaki hastanenin acil servisine getirdi. Acil servis görevlileri tarafından isteği karşılanmayan minik Ömer, “Veteriner hekime götürmem gerekiyormuş ama yolunu bilmiyorum.” dedi.
D
Türkiye’deki 42 bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi. Geçmişte sadece Türkiye’de yaşayan Anadolu parsı ile Anadolu topraklarında görülen Asya fili, yabani sığır, yaban eşeği, aslan, çita, kunduz, yılanboyun, kelaynak ve kaplanın ülkedeki nesilleri tamamen tükendi.
Soru 8

Uzay görevi için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonundaki 289. gününde “Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot” unvanını elde eden Amerikalı astronot Christina Koch, şubat ayı itibarıyla yolcuğunu tamamlamış ve toplamda 328 gün uzayda kalmış olacak.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur?

A
• Amerikalı astronot Christina Koch, uzay görevi için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 289. gününde “Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot” unvanını elde etti. • Koch, şubat ayı itibarıyla yolcuğunu tamamlamış ve toplamda 328 gün uzayda kalmış olacak.
B
• Uzay görevi için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonundaki 328. gününde Amerikalı astronot Christina Koch, “Uzayda en uzun süre kalan astronot” unvanını elde etti. • Şubat ayı itibarıyla yolcuğunu tamamlayacak olan Koch, uzayda 289 gün daha kalacak.
C
• “Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot” unvanına sahip olan Amerikalı astronot Christina Koch, Uzay görevi için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 289. gününü tamamladı. • Christina Koch, yolculuğu itibarıyla toplamda 328 gün uzayda kalmış oldu.
D
• Uluslararası Uzay İstasyonunda toplamda 328. gün kalan Amerikalı astronot Christina Koch, “Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot” unvanını elde etti. • Koch, şubat ayı itibarıyla uzay görevi için uzayda daha 289 gün daha kalacak.
Soru 9

Ceyhan-Adana arasındaki ilk durağımız Misis beldesi... Misis antik kentinden kalma, 4. yüzyıl sonlarına ait bir tapınağın zemin mozaiklerinin sergilendiği Misis Mozaik Müzesine giriyoruz. Misis Höyüğü’nden çıkarılan mozaiklere bakıyoruz heyecanla. Beton zemine bulunabildikleri kadarı yerleştirilmiş mozaiklerin biçim ve renkleri olağanüstü. Bizans Dönemi’nden kalma mozaiklerde, Nuh’un tufan sırasında gemisine aldığı hayvanlar betimlenmiş. Tavus kuşları, balıkçıllar, yırtıcı hayvanları resmeden mozaiklere hayranlıkla bakıyorum.

Bu parçaya göre “mozaik” sözcüğünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Binaları soğuğa veya sıcağa karşı koruma amacıyla dış yüzeyini özel malzemeyle kaplama.
B
Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.
C
İnce kum ve çimentoyla yapılan düzgün döşeme sıvası.
D
Renk vermek, dış etkilerden korumak için duvar, eşya vb.nin üzerine sürülen veya içine katılan renkli sıvı ya da toz ürün, madde.
Soru 10

Nesne alabilen fiillere geçişli fiil, nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir. Örneğin “Ali kitap okuyor.” cümlesindeki “oku-” fiili nesne alabilen bir fiildir. Oysa “Ali oturuyordu.” cümlesindeki “otur-” fiili nesne alamaz.

Buna göre,

I. Hava soğuyunca pencereleri kapattık.

II. Sabahları yarım saat yürürüm.

III. Hafta sonu çocukları parka götürelim.

cümlelerinin hangilerinde geçişsiz bir fiil vardır?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 11

Uluslararası Astronomi Birliğinin 100. yılı nedeniyle, keşfedilen yeni yıldızlara ve onların ötegezegenlerine ad verme hakkı üye ülkelere tanınmıştı. Türk Astronomi Derneği de bir kampanya başlatarak WASP-52 yıldızı ve WASP-52-B ötegezegenine ad arayışına başlamıştı. Geçtiğimiz aralık ayında bu yıldızın adının “Anadolu”, ötegezegeninin adınınsa “Göktürk” olarak belirlendiği açıklandı. Türkiye’ye 457 ışık yılı uzaklıktaki Anadolu yıldızının ilkbahardan sonbahara kadar ülkemizden gözlemlenebildiği de belirtildi.

Bu parçada aşağıdaki kurallardan hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A
Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
B
Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.
C
Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kısa çizgi kullanılır.
D
Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur.
Soru 12

Bir cümlede öznenin yaptığı işi, eylemi ya da içinde bulunduğu oluşu zaman ve şahsa bağlı olarak bildiren kelime ve kelime gruplarına yüklem denir. Bir cümlede yüklemin bildirdiği işi, eylemi yapan ya da oluş içinde bulunan varlığa ise özne denir.

Buna göre,

I. Kars, deniz seviyesinden yüksekliği en fazla olan kentlerimizden biridir.

II. Kutup bölgelerinde yaşayan bazı hayvanların kürklerinin rengi, mevsimlere göre değişir.

III. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bazı işlemlerde kişisel pek çok bilgi paylaşılır.

IV. Türkçemizdeki insan adlarının neredeyse hepsinin çok güzel anlamları vardır.

cümlelerinden hangileri yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 13

13 ve 14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “yeni koronavirüsü” salgınına karşı alınabilecek önlemlerden biri olamaz?

A
Solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmalı; öksürme, hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır.
B
Çin başta olmak üzere hastalığın görüldüğü ülkelerden gelen kişiler, havalimanları ve gümrük kapılarında sağlık kontrollerinden geçirilmelidir.
C
Elleri sık yıkama alışkanlığı edinmenin önemi konusunda toplum bilinçlendirilmeli ve hastalık virüsü tespit edilen kişiler karantinaya alınmalıdır.
D
İçerdiği yoğun omega yağından dolayı balık, ıstakoz, karides gibi canlıların tüketimi artırılarak bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir.
Soru 14

13 ve 14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bu metinde sözü edilen hastalığın “gizemli” olarak tanımlanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastalığa neden olan virüsün tam olarak açıklığa kavuşturulamaması
B
Hastalığa neden olan virüsün şiddetli akut yolu sendromundaki (SARS) virüse benzemesi
C
Hastalığın çok kısa sürede ve hızlı bir biçimde dünyaya yayılması
D
Hastalığın belirtilerinden hareketle teşhisinin zor olması
Soru 15

Buz tırmanışı yapan sporcular, botlarına krampon adı verilen tabanlıklar takar. Kramponlar botların buzda kaymasını önler. Sporcular tırmanırken bir ellerinde buz çekicini, diğer ellerindeyse buz kazmasını tutar. Çekicin ve kazmanın sivri ve tırtıklı uçlarını buza saplayıp kendilerini yukarıya doğru çekerler. Güvenli bir buz tırmanışı için ip, buz vidası, karabin, emniyet kemeri ve kask da gereklidir. Buz vidası buza vidalanır. Sert buza girdiği zaman içindeki boşluktan buz parçalarını dışarı atarak buzun çatlamasını önler. Şekli genellikle “D” harfine benzeyen ve bir çeşit kilit olan karabin, buz vidasıyla ipi birbirine bağlar. İpin diğer ucuysa sporcuların emniyet kemerine bağlıdır.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi buz tırmanışında kullanılan “karabin, buz kazması, krampon” ekipmanlarından birine ait değildir?

A
B
C
D
Soru 16

Eski zamanlardan bu yana insanlar bilgilerini gizli ve güvende tutmak için şifreli mesajlar kullanmıştır. Bu bilgileri şifrelemek ve sonra bu şifreleri çözmek için kullanılan pek çok yöntem var. Bilgileri basitçe şifrelemek için kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır:

• Bu ilk yöntemde harfler ve işaretler, aşağıdaki gibi sırayla yazılır. Altınaysa tersten tekrar yazılır. Yazıdaki harf ya da işaret, karşısına denk gelen harf ya da işaretle değiştirilerek yazı şifrelenir.

• Bir başka yöntemde de önce harfler ve işaretler ortadan ikiye ayrılır. Sonra aşağıdaki gibi alt alta sıralanır. Harfler ve işaretler karşılıklı olarak birbirlerinin yerine kullanılarak yazı şifrelenir.

Buna göre “ZAFER, SANAT, BARIŞ, ZAMAN” sözcüklerinin gizlendiği aşağıdaki şifreli mesajlardan hangisi bu yöntemlerden herhangi biriyle çözülemez?

A
NMEÜG
B
FMBMĞ
C
B.TUH
D
KML.K
Soru 17

Buna göre annenin çocuğuna aşağıdaki yaklaşımlarından hangisi psikoloğun düşüncesiyle çelişmez?

A
Evladım, yavaş ol! Bak düşeceksin!
B
Çabuk yerine otur, yaramazlık yapma!
C
İstersen bahçede birlikte top oynayabiliriz.
D
Bağırarak ortalıkta koşuşturmanı istemiyorum.
Soru 18

En son gerçekleşen Sivrice (Elâzığ) depremi bir kez daha göstermiştir ki Türkiye’deki fay hatları son derece hareketlidir. Bu yüzden depremle yaşamak öğrenilmelidir. Binaların sağlam yapılması dışında deprem sırasında kişinin kendini koruması için de yapabileceği pek çok şey vardır. Depremi en az zararla atlatabilmek için deprem sırasında evdeyken yapılması gerekenler şunlardır:

• Hızlı biçimde güvenli bir yere çömelerek ya da yatarak bebeğin anne karnındaki pozisyonunu alın.

• Başınızı ve ense kökünüzü bulduğunuz bir koruyucu malzeme ile koruyun.

• Hiçbir şey bulamazsanız başınızı iki elinizin arasına alarak korumaya çalışın.

• Apartmanların dış duvarları tehlikelidir, iç duvarlara yakın durmaya çalışın.

• Pencere kenarları hem dış duvar olduğundan hem de camlar kırılabileceğinden tehlikelidir.

Buna göre deprem sırasında kendini koruyamaya çalışan,

numaralanmış görsellerden hangilerindeki kişiler daha güvendedir?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 19

Her insanın hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı vardır. Dışarıdan bakarak bunu göremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun gözüyle bakabilirsek onun duygularını, düşüncelerini anlayabiliriz.

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?

A
B
C
D
Soru 20

Bu şekilde belirtilen sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz?

A
Scooter işletmelerine ek vergiler getirilmelidir.
B
Scooterlar için hız sınırı getirilmelidir.
C
Schooterlar için sürücü belgesi düzenlenmeli, schooter kullanımında bu belge şartı aranmalıdır.
D
Scooterları sokak ortasına gelişigüzel bırakan kullanıcılara caydırıcı cezalar kesilmelidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın