8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 14

8.Sınıf Lgs Türkçe Deneme Sınavı 14 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Türkçe Deneme Sınavı 14 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tezat (karşıtlık), birbirinin karşıtı olan kavram ya da durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan söz sanatıdır. Örneğin “Cahil bir dost mu yoksa bilgili bir düşman mı tercih edersin?” cümlesinde “dostdüşman” sözcükleri karşıt anlamlı olduğu için tezat sanatına başvurulmuştur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisinde tezat sanatına başvurulmuştur?

A
Kuşlar o saatlerde neden telaşlıdır, pek bilmem ama tabiat yavaş yavaş durulur; etrafla beraber insanın ruhuna da bir sessizlik çöker. Sonra gece, o uçsuz bucaksız gece, kendi hayatını sürmeye başlar.
B
Sizin için günün hangi saati iyidir, buradan bir şey söyleyemem ama bana sorsalar saatlerin en iyisi ne akşam saatidir ne öğle saati. İnsanlar için en iyi saat muhakkak ki şu nasıl işlediği pek de bilinmeyen, adına “eşref saat” dediğimiz saattir.
C
Sizin için günün en iyi saati hangi saattir, hiç düşündünüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler. Güneşin batışı insana tuhaf bir hüzün verir. En çok kendi kendimizle kaldığımız saatler giden günün arkasından gecenin ağır ağır geldiği, daha doğrusu gündüzlerin bizleri gecelere devrettiği o saatlerdir.
D
“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” diye bir söz vardır. Duvardaki saatleri yaylar işletiyorsa ev hayatındaki eşref saatleri de tatlı dil işletir. Onun hiç gelmeyeceğini sandığınız bir anda sarf edeceğiniz hoş bir cümle, yerinde bir iltifat, eşref saatin akrebini 12’ye getiriverir.
Soru 2

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “amaç-sonuç” ilişkisi söz konusudur?

A
Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her buluta binişimde
B
Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, Gözlerin İstanbul oluyor birden.
C
Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince Kaybolup gideceksin
D
Şehitler tepesi boş değil, Biri var, bekliyor... Ve bir göğüs nefes alayım diye Rüzgâr bekliyor.
Soru 3

Yaşama bakışları ve yaklaşımları açısından insanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak iki öbekte ele alınır. Gerçekten de (I)günlük (o günkü, o günle ilgili) yaşamın her kesitinde iyimserler kadar kötümserlerle de karşılaşırız. Bu da (III) doğaldır (doğada olan, doğada bulunan) çünkü toplumdaki yaşantı çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren olaylar (III)dizisi (herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri) ile kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanların ya iyimser olmalarını (IV)sağlıyor (bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek) ya da kötümser olmalarına neden oluyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangilerinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 4

Öğrenme; yaşayarak ve deneyimleyerek, farkında olmadan veya çaba harcayarak kazanılan yeni davranışlar ve edinilen yeni bilgilerdir. İnsan, doğası gereği sürekli öğrenme eğilimindedir. Daha dünyaya ilk geldiği andan itibaren yeni şeyler öğrenmektedir. Öğrenmeyi, bir canlının hayatını sürdürebilmesi için gereken önemli bir koşul olarak görebiliriz. Söz gelimi bir bebek, karnı acıkınca ağlaması gerektiğini yaşayarak öğrenir.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Örneklendirmeden faydalanılmıştır.
B
Düşünce yazısından alınmıştır.
C
Tanım cümlesine yer verilmiştir.
D
Deyim kullanılmamıştır.
Soru 5

Mine, Aleyna, Yasin, Burhan ve Zehra adlı öğrenciler Türkçe sınavından 90 ya da 100 almışlardır. Bu kişiler ve aldıkları notlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her bir kişi sadece bir not almıştır.

• Üç kişi 90 almıştır.

• Mine ve Zehra aynı notu almışken Burhan ve Aleyna ise farklı notlar almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi Türkçe sınavından kesin olarak 100 almıştır?

A
Yasin
B
Burhan
C
Zehra
D
Aleyna
Soru 6

Bir bireye sorumluluk duygusu çocuk yaşlarda kazandırılır, ergen olduklarında ve yetişkinlik dönemlerinde de devam eder. Bunun için anne babaların çocukların gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sorumluluk duygusu doğuştan gelmez ancak doğumdan başlayıp tüm hayat boyunca süren, öğrenilmesi ve kazanılması zorunlu olan bir davranış şeklidir.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap niteliğindedir?

A
Sorumluluk duygusu nedir?
B
Sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır?
C
Sorumluluk duygusu hangi dönemde kazandırılmalıdır?
D
Sorumluluk duygusu niçin gereklidir?
Soru 7

Bu afişten, söz konusu yarışmayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Kimlerin katılabileceğine
B
Hangi alanlarda yapılacağına
C
Kim tarafından düzenleneceğine
D
Ne zaman sonuçlanacağına
Soru 8

Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

Buna göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde nesnel anlatım vardır?

A
Semender familyasının kaplan semenderi ailesine dâhil olan aksolotl, kendi türündeki diğer canlıların aksine başkalaşım geçirmediğinden tüm hayatını suda devam ettirmektedir. Diğer tüm semender grupları, tamamıyla olmasa da hayatlarının belli bir kısmını kara yaşamında geçirecek şekilde evrimleşmişlerdir.
B
Lezzetli balık denince akla ilk gelenlerden olan levrek, yanında limon ve salata ile harikalar yaratır. Tabi arkasından da helvanın gelmesiyle bu lezzet taçlandırılır. Özellikle kış günlerinin en bol miktarda bulunan ve en çok tüketilen balığıdır.
C
Halil İnalcık, bir asırlık hayatı boyunca, Osmanlı-Türk tarihine ışık tutan sayısız esere imza atmıştır. Yazdığı kitapları tamamen objektif bir dille kaleme alan İnalcık, tarihin en önemli isimlerinden biri olarak adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başarmıştır.
D
Metinsel bilgileri, telgraf olarak aktarma yöntemini geliştirerek açık ve kapalı tonlar dizisini keşfetmiştir. Keşfi, mesajların gönderilme şeklini değiştirmiştir ve bugün bile Mors kodu radyo iletişiminin çeşitli alanlarında kolaylıklar sağlamaktadır.
Soru 9

• Tüfeğini bir taşa vurarak kırdı.

• Yüzlerce düşman askerinin karşısında durdu ve “Geçemezsiniz!” diye bağırdı.

• Şahin Bey ve adamları, düşman karşısında tam dört saat canla başla dövüştüler.

• Sonra köprünün tam ortasına koştu.

• Son mermilerine kadar attılar.

Bu cümleler olayların oluşuna göre sıralandığında “Şahin Bey’in atacak hiç mermisi kalmayınca arkadaşlarından ayrıldı.” cümlesi baştan kaçıncı sırada yer alır?

A
2.
B
3.
C
4.
D
5.
Soru 10

• Ek olan “-ki” kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan “ki” kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

• Ek olan “-de” kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan “de” kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A
Türkiye de bu toplantıya bakanlık düzeyinde katıldı.
B
Futbol turnuvasına katılmak isteyen kaç kişi varki?
C
Bizde olan farklılık hiçbir toplumda görülmemiştir.
D
Evimizdeki eskimiş eşyaları da geri dönüştürmek mümkün.
Soru 11

• Soru eki veya sözü içeren ve soru anlamı taşıyan cümle veya sözlerin sonuna konur.

• Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

• Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümle ve sözlerin sonuna konur.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

A
Bundan sonra millî maçlar TRT’de mi yayınlanacakmış?
B
Kapıdaki güvenlik görevlisi tedirgin bir şekilde baktı: — Adınız?
C
Yeni aldığı araçla İstanbul’dan Ankara’ya iki saatte (?) varmış.
D
Sınavda başarılı olmama engel olan faktörlerin neler olduğunu sordu?
Soru 12

Karşılaştığı birtakım olağanüstü olayları benimsediği materyalist ve pozitivist felsefenin ilkeleriyle açıklayamayan, şüphe, tereddüt ve bunalımlar içinde kıvranan Ferit; tıp fakültesini bırakıp felsefe bölümüne geçen fakat içinde bulunduğu mütereddit ruh hâli sebebiyle buraya da düzenli olarak gitmeyen bir üniversite öğrencisidir.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Özne - Yüklem
B
Yer tamlayıcısı – Özne – Belirtili nesne - Yüklem
C
Özne – Yer tamlayıcısı – Zarf tamlayıcısı - Yüklem
D
Yer tamlayıcısı – Belirtili nesne – Özne – Yüklem
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce yazısından alınmış olamaz?

A
Toprak kazma yeteneği de çok iyi olan armadilloların kuyruk dahil 75 cm civarında uzunlukları vardır. Toprağı kazarken son derece hızlı hareket ederler ve toz altında kalmamak amacıyla uzun süre (yaklaşık 6 dakika) nefes tutabilme özelliğiyle de dikkat çeker.
B
Bir uygarlığı öğrenmek, benimsemek ivediye gelir işlerden midir? Batı’ya gidiyoruz, gideceğiz. Ancak bilelim ki bütün o güçlükleri göze almazsak yapamayız bu işi, varamayız Batı’ya; vardık diye, Batılı olduk diye kendimizi aldatırız.
C
Bir toplumu ulus yapan bağların en güçlüsü, dildir. Bireyleri ulusuna, yurduna, geçmişine sıkı sıkıya bağlar; kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dil, bireyi geçmişle gelecek arasındaki zincirin bir halkası durumuna getirir.
D
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, turizm sektöründe yolcu taşımacılığı yapan D1, D2 ve D3 yetki belgelerinde asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların 10 yaşından küçük olması şartı, 12’ye yükseltildi.
Soru 14

---------. Elimizdeki bardağın düşüp kırılmasına varıncaya kadar her yaşam sahnesi bir işarettir. Gün içerisinde semboller ve hadiseler üzerinden insana birçok mesaj ulaştırılır. Birçoğumuz bu özel yönlendirmeleri layıkıyla anlayıp değerlendiremeyiz. Hadiselerin özel dilini çözemeyen, onların getirdiği manidar mesajları fark edemeyen insanlar için bir işaret dili eğitimine ihtiyaç vardır. Bir konuşmacıyı dinleyen herkesin aynı seviyede anlayamaması gibi yaşanan hadiseleri de herkesin aynı seviyede yorumlaması beklenemez.

Bu metnin başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Günlük olayların yorumlanması farklılık göstermektedir.
B
Gündelik yaşam sahnelerinin özel bir dili vardır.
C
İnsanoğlu günlük dilin birden çok yansıması ile karşı karşıya kalmaktadır.
D
Hayatın seyri içinde yaşanan önemli anlar vardır.
Soru 15

(I) Doğru bir iletişim ailede başlar, sosyal çevrede devam eder ve gelişir. (II) Annemizin ya da babamızın hazırladığı kahvaltıya yardım etmek, sabah arkadaşımıza “Günaydın.”, hasta olan bir yakınımıza da “Geçmiş olsun.” demek, çevremizdeki insanlara sergilediğimiz olumlu davranışlara örnektir. (III) Umursamaz tavırlar sergilemek ise çevremizdeki insanları üzebilir. (IV) Sevecen, anlayışlı ve duyarlı davranarak çevremizi ve dünyayı daha yaşanabilir hâle getirebiliriz.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 16

I. imzası

II. eserinin

III. olmayan

IV. yegâne

V. öğretmendir

VI. üzerinde

VII.sanatkâr

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur?

A
I.
B
III.
C
V.
D
VII.
Soru 17

Roma İmparatoru Sezar, bazı mesajlarını yanlış kişilerin eline geçmesin diye gizlemiş ve bunun için de bir şifreleme yöntemi geliştirmiştir. “Sezar Şifreleme Yöntemi” olarak anılan bu yönteme göre şifredeki her bir harfin yerine, alfabedeki sırasına göre kendinden sonraki üçüncü harf kullanılır. Örneğin “AKIL” kelimesi “ÇNKO” şeklinde yazılır.

Bu metinden hareketle “ZAFER” sözcüğünün “Sezar Şifreleme Yöntemi”ne göre yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
CÇĞGT B)
B
CÇHĞT
C
BÇGHS
D
BCĞHT
Soru 18

Sevgi, en zorlu kapıları bile açan sihirli bir anahtardır. Onunla açamayacağınız kapı yoktur. İster bu kapı öfkeyle kapanmış olsun isterse kırgınlıkla hiç fark etmez. Sevgi bir bakışıyla, bir sözüyle açar o kapıyı. Öğretmen sevgiyle öğretirse öğrenemeyecek öğrenci yoktur. İşçi sevgiyle çalışırsa bitiremeyeceği iş yoktur. Bahçıvan sevgiyle sularsa yeşermeyecek toprak yoktur.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A
Örneklendirme
B
Karşılaştırma
C
Tanımlama
D
Tanık gösterme
Soru 19

Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek anlam”, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.

Bu açıklamaya göre “kuyruk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A
Uçağın kuyruğunda yaşanan arıza sonrası uçak ani iniş yaptı.
B
At, kuyruğunu sallayarak engelleri birer birer aştı.
C
İftara az kalmıştı ki fırının önündeki pide kuyruğuna katıldım.
D
Gelinliğin kuyruk kısmında meydana gelen arıza giderildi.
Soru 20

Bu görselden hareketle Baki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Birden çok şehirde görevlerde bulunmuştur.
B
Adalet alanında hizmetleri olmuştur.
C
Sümbül Kasidesi adlı eseri gibi tüm eserlerini Kanuni’ye sunmuştur.
D
Dünyaya geldiği şehirde hayata gözlerini yummuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 14” üzerine bir yorum

Yorum yapın