8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 13

8.Sınıf Lgs Türkçe Deneme Sınavı 13 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Türkçe Deneme Sınavı 13 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Virüsler çok küçük organizmalardır. En büyük virüs, en küçük bakteriden bile küçüktür. Kendi metabolizmaları olmadığı için, kendi başlarına yaşama ya da üreme yetenekleri yoktur. Virüsler konakçı hücreyi enfekte ederek çoğalırlar. İnsanlarda, hayvanlarda, bitkilerde hastalığa yol açarlar. Canlı olmayan yüzeylerde, birkaç saat ya da birkaç gün içinde parçalanarak dağılıp yok olurlar. Virüslere antibiyotikler etki etmemektedir. Virüslerden korunmak için aşı olmak etkili bir yöntemdir. Aşıyla vücuda enjekte edilen zayıflatılmış veya ölü antijenler, enfeksiyona neden olmadan vücudun antikor üretmesini ve bağışıklık kazanmasını sağlar.

Bakteri tek hücreli mikroskobik bir canlıdır. Bakteriler bölünerek çoğalırlar. Hastalık yapan zararlı bakterilerin yanı sıra yararlı olan bakteri türleri de mevcuttur. İnsanın ağız, deri ve bağırsaklarında yararlı çok sayıda bakteri vardır. Bakteriler peynir, tereyağı, yoğurt, sirke yapımında büyük önem taşırlar. Bakterilerin insan için önemi, hastalık yapanlarından kaynaklanır. Tüberküloz ve zatürre akciğerlere yerleşen bakterilerin yaptığı hastalıklardır. Bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotik etkili bir yöntemdir.

Virüs ve bakterilerle ilgili;

I. Gözle görülemeyecek boyutta olmaları,

II. Hem yararlı hem zararlı türlerinin bulunması,

III. Aynı şekilde çoğalmaları,

IV. Hastalık yapabilmeleri,

V. Antibiyotikli ilaçlarla tedavi edilebilmeleri

verilenlerden hangileri her ikisi için de ortak özelliklerdendir?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
I, III ve IV.
D
I, II, III ve V.
Soru 2

El temizliğine ellerinizi ıslatıp, kullandığınız sabunu elinize alarak köpürttükten sonra avuç içlerini birbirine sürterek başlayabilirsiniz. Sağ ve sol elinizin parmaklarını birbirine geçirerek parmakların arasını temizledikten sonra her parmağınızı diğer elinizin parmakları ile ovalamalısınız. Parmak uçları ve bilekleriniz dâhil elinizin tüm noktalarının sabunla temas ettiğinden emin olmalısınız. İdeal el yıkama süresi en az 20 saniye olmakla beraber bu sürenin 15 saniyesinin ellere masaj yapmakla geçmesi gerekir. Mutfağa girmeden önce ellerin yıkanması son derece önemli olup, yalnızca yemek yenmeden önce değil yemek hazırlama öncesi ve sonrasında da ellerin sabunla yıkanması gerekir. Tuvalete girip çıktıktan sonra, öksürme ya da hapşırma sonrasında, çevrenizdeki hasta kişilerle temas ya da yakınlaşma sonrasında da ellerin yıkanması şarttır.

Metinde el hijyeni ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A
El yıkama işlemi nasıl yapılmalıdır?
B
El yıkama işlemi ne kadar sürmelidir?
C
Elleri doğru yıkamak niçin önemlidir?
D
Eller hangi durumlarda yıkanmalıdır?
Soru 3

Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için Rüzgâr bekliyor! Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin; Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye Yattığı toprak belli, Tuttuğu bayrak belli, Kim demiş meçhul asker diye?

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin şiirde kullanıldıkları anlamlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 4

Zamanı tayin etmek, günü parçalara bölmek ve onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak; insanlığın en ciddi kafa yorduğu meselelerden biridir. Bu, gündüzleri daha kolaydır çünkü gölge boyu veya Güneş’in konumu derken neredeyse herkes saati ya da hangi zaman diliminde olduğumuzu aşağı yukarı kestirebilir. Ancak ya geceleri? İşte bu, gerçekten işinin ehli olanların harcıdır. Çünkü gece vakti göğü izlemek ustalık gerektirir.

Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geceleri zaman tayini
B
Zaman dilimlerinin özellikleri
C
Gündüz ve gece özellikleri
D
İnsanlığın ustalık zamanları
Soru 5

İsim fiil ve sıfat fiil ekleri ile türeyen bazı sözcükler zamanla kalıplaşarak kalıcı isim hâline gelirler. Bu sözcükler, eylem anlamını tamamen yitirerek bir varlığın adı oldukları için onlara artık fiilimsi diyemeyiz.

Bu bilgiye göre aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kalıcı isim vardır?

A
Farkına varmadık ama zaman su gibi akıp geçmiş.
B
Montaigne deneme türünde eserler vermiştir.
C
Bin bilsen de bir bilene danışmalısın.
D
Kar üzerinde kaymak çok eğlencelidir.
Soru 6

Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir:

• Benzetme; anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesi sanatıdır.

• Karşıtlık; birbirine karşıt olan durum, kavram ve fikirlerin bir arada kullanıldığı sanattır.

• Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verme sanatıdır.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde, açıklaması verilen söz sanatlarından herhangi biri yoktur?

A
Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
B
Gök mavi mavi gülümsüyordu Yeşil yeşil dallar arasından
C
Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı
D
Sıladan ayrıyım gözümde yaşlar Sel olup taşacak bir gün derinden
Soru 7

Türkiye’nin doğal ve tabiat güzellikleri arasında yer alan Gökpınar Gölü, Anadolu’nun saklı kalmış cennet köşelerinden biri. Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan göl "doğal akvaryum" olarak da adlandırılıyor. Yaz ve kış aylarında suyunun sıcaklığı hep 11 derecede kaldığından kış aylarındaki düşük sıcaklıklarda, bembeyaz bir örtünün içinde, üstünde buharlar tüten bir havuza dönüşüyor. Havanın açık olduğu zamanlarda bile gölün 15 metrelik derinliğinde yüzen balıkları, masmavi suyun içinde gayet net görebiliyorsunuz. Kar yağışının başlamasıyla birlikte çevresi beyaz örtü ile kaplanan Gökpınar, şiddetli soğuklara karşın yüzeyinin hiç donmamasıyla da benzerlerinden ayrılıyor. Gölde balık tutmak ve yüzmek yasak olsa da dalış yapmak serbest. Yüksek rakımdan dolayı gölde 1 metrelik dalış, denizde 3 metreye eşit olduğundan genellikle 2 yıldızlı dalgıçların dalışına izin veriliyor.

Metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sebep-sonuç cümlesi kullanılmıştır.
B
Karşılaştırma cümlesi kullanılmıştır.
C
Amaç- sonuç cümlesi kullanılmıştır.
D
Nesnel yargılı cümleler kullanılmıştır.
Soru 8

Tren istasyonda durdu. Hemen pencereyi açtım. İlerideki vagonlardan birisine heybeli ve sepetli bir köylü bindi. Onun hayatını ve geldiği yeri bilmek isterdim. Köy birkaç kilometre ilerideki tepenin ardında olmalıydı. Düdük öttü. İleride katar şefine selam duran istasyon memuru, lokomotifin büsbütün salıverdiği su buharları içinde hayalleşti. Tren ağır ağır yürüdü. Çamlar geriye doğru kaydı. Tek katlı, uzun istasyon binası bize doğru ilerledi.

Yukarıda bir bölümü verilen hikâye ile ilgili hangisi söylenebilir?

A
Anlatım 3. kişi tarafından yapılmaktadır.
B
Olayın gerçekleştiği zaman belirsizdir.
C
Kişi kadrosunda yazar ve ailesi vardır.
D
Yazarın köydeki maceraları anlatılmaktadır.
Soru 9

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2019 yılının gezegenimizin en sıcak ikinci yılı olarak kaydedildiğini duyurdu. Daha önce Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklığının yükselmesiyle oluşan El Nino hava olaylarının yaşandığı 2016, en sıcak yıl olarak belirlenmişti. Dünya Meteoroloji Örgütünün yayınladığı açıklamaya göreyse geçtiğimiz 10 yıl, dünya tarihindeki en sıcak 10 yıl olarak belirlendi. 2010- 2020 yılları arasında Dünya’nın ortalama sıcaklığının 14,7 derece olduğu, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğu tespit edildi. Bu durumun nedeni olarak artan karbondioksit miktarı ve sera gazı salınımı gösteriliyor.

Bu parçada, aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur?

A
Sayılar veya kelimeler arasında “ve, ile, ila, arasında, …-den …-e” anlamlarını vermek için kısa çizgi kullanılır.
B
Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için virgül kullanılır.
C
Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur.
D
Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur.
Soru 10

(10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük’te milattan önce 9 ve 7. yüzyıllar arasında var olduğu düşünülen bir krallığa ait izler bulundu. Konyalı bir çiftçinin sulama kanalında, üzerinde farklı şekiller olan bir taş parçası bulmasının ardından Chicago, Oxford ve Çukurova Üniversiteleriyle Ankara’daki İngiliz Enstitüsü ortak bir araştırmaya başlamıştı. Araştırma sonucunda bu şekillerin aslında Anadolu’nun en eski dillerinden biri olan Luvi dilinde yazılmış bir yazı olduğu ve metinde Frig Kralı Midas’ın yenilgisinin anlatıldığı tespit edildi. Detaylı incelemenin ardından Frig Kralı’nı yenen kişinin Kral Hartapu olduğu, Kral Hartapu’nun krallığının başkentinin de Türkmenkarahüyük olduğu anlaşıldı. Ancak arkeologlar Kral Hartapu ve hükmettiği krallıkla ilgili henüz çok fazla bir bilgiye sahip değiller.

Bu parçadan;

I. Konyalı bir çiftçinin bulduğu taş ile araştırmaların başladığı,

II. Kral Hartapu’nun Friglerin kralı olduğu,

III. Luvi dilinin Anadolu’da eski zamanlarda kullanıldığı

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 11

Bu metnin tamamı düşünüldüğünde en uygun başlık hangisidir?

A
Konya’daki Kayıp Krallığın İzleri
B
Anadolu’nun Eski Dillerinden Biri Luvi
C
Kral Hartapu ve Hükmettiği Krallık
D
9 ve 7. Yüzyıllar Arasındaki Krallıklar
Soru 12

Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir:

• Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.

• Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.

• Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar.

• Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen kurallardan birine uygun kullanım vardır?

A
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Kurumun Kars’ta düzenlediği toplantıda kullanıma açıldı.
B
Uzak Doğu’dan gelen heyeti, vali dün kabul etti.
C
Dünya Tiyatro günü, Orhangazi Kültür Merkezinde kutlandı.
D
Cilalı Taş devrinde, önceki dönemlere göre daha sert ve düzgün taş aletler yapılmıştır.
Soru 13

Avustralya’da Adelia Üniversitesinde yapılan bir araştırmada abur cuburların beyin üzerindeki fonksiyonları araştırılmış. Şekerli ve yağlı yiyeceklerin fazla tüketilmesinin beynin çalışma şeklini bozduğu ve mide dolu olsa bile açlık hissi oluşturduğu keşfedilmiş. Ayrıca heyecanlı ve stresli zamanlarda beyin, abur cuburu bir ödül olarak gösterip daha fazla yenilmesini sağlayabiliyormuş. Araştırmada zaten zararlı olduğunu bildiğimiz abur cuburların beynimizi kandırarak bizim sağlığımızı nasıl olumsuz etkilediği ortaya çıkmış.

Metnin ana fikri nedir?

A
Açken abur cubur yemememiz gerekir.
B
Abur cubur ödül olarak gösterilmemelidir.
C
Fazla abur cubur tüketmek sağlığımızı bozmaktadır.
D
Abur cubur yemek heyecan ve strese sebep olmaktadır.
Soru 14

Yusuf’un köpeğinin dört tane yavrusu olmuştur. Bu dört yavrunun her birini Yusuf’un dört arkadaşı sahiplenmiştir. Yavru köpekler ve sahiplenenler ile ilgili bilinenler şunlardır:

Köpük ve Fındık uzun tüylü ve beyaz renklidir. Karabaş ile Bulut kısa tüylü ve siyah renklidir. Köpük ve Karabaş çok hareketlidir. Selim beyaz köpek istememiştir. Zeynep uzun tüylü bir köpek istemiştir. Süeda hareketli bir köpek istememiştir. Eda; Süeda ve Selim’in istemediği köpeği sahiplenmiştir.

Buna göre Eda hangi köpeği sahiplenmiştir?

A
Köpük
B
Fındık
C
Karabaş
D
Bulut
Soru 15

I. Eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz.

II. Topalla gezen, aksamak öğrenir.

III. İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.

IV. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca aynı doğrultudadır?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
I ve IV.
D
III ve IV.
Soru 16

Herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak cümleye giren, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında yer alan, cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralmaya yol açmayan, bazen bağımsız olarak da cümleye girebilen sözcük ya da sözcük gruplarına ara söz denir.

Aşağıdakilerden hangisinde ara söz, açıklamadaki altı çizili ifadeyi örnekleyecek şekilde kullanılmıştır?

A
Annemler sabaha karşı, saat beş gibi, yola çıktılar.
B
Doğduğu köye, Karakale’ye, gitmek için gün sayıyordu.
C
Doktorlardan biri, içlerinde en genç olanı, söz aldı.
D
O olaydan sonra, hepiniz hatırlarsınız, bir daha görüşmedik.
Soru 17

“Hayat Eve Sığar” diyen 8.sınıf öğrencileri Adem, Ebru, Erol, Mehtap ve Uğur evde çeşitli etkinlikler yaparak verimli vakit geçirmektedirler. Öğrencilerin evde yaptıkları etkinlikler şunlardır:

Resim yapma Müzik aleti çalma Deney yapma Kitap okuma Şiir yazma

Öğrencilerin hangi etkinlikleri yaptıkları ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Her öğrenci iki etkinlik yapıyor.

• Erol ile Uğur aynı etkinliği yapıyor.

• Adem ve bir kız öğrenci resim yapıyor.

• Uğur hem kitap okuyor hem de şiir yazıyor.

• Mehtap hem deney yapıyor hem de bir müzik aleti çalıyor.

• Ebru kitap okuyor.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?

A
Adem ve Ebru resim yapmıştır.
B
Uğur ve Ebru kitap okumuştur.
C
Mehtap ve Adem müzik aleti çalmıştır.
D
Erol ve Uğur şiir okumuştur.
Soru 18

Bu görselden hareketle;

I. Balon turuna çoğunlukla yabancı turistlerin katıldığı,

II. Son 5 yılda bölgeyi ziyaret eden toplam turist sayısı,

III. Bölgede doğal ve kültürel birçok eserin bulunduğu,

IV. Son 5 yılda balon turuna katılan turist sayısının sürekli arttığı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 19

Bu metinde Göktürk Yazıtları ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

A
Türk adı, 1893 yılında ilk defa bu yazıtlarda kullanılmıştır.
B
Türk hakanlarının bağımsızlık için mücadeleleri anlatılmaktadır.
C
Bu yazıtlar en çok tarihî yönden önemlidirler.
D
Kül Tigin ve Yollug Tigin, adına anıt dikilmiş kişilerden ikisidir.
Soru 20

Gerçek sanatçı, hayata dar bir anahtar deliğinden değil bir pencere genişliğinden bakan kişidir.

Bu cümleyi söyleyen kişiye göre gerçek sanatçıda olması gereken özellik hangisidir?

A
Yaşamdan ne istediğini bilmeli
B
Sanatın gerçek değerini anlamalı
C
Çevresindeki güzellikleri fark etmeli
D
Geniş bir bakış açısına sahip olmalı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 13” üzerine 7 yorum

 1. bence turkçe güzel ama cevaplar sonradan yazıla ve sitedeki yaptuıgımız sorular kaydedilse ve video çözümler olsa biraz daha iyi olur bb

  Yanıtla
  • Merhaba, bu deneme ve bundan sonraki denemelerimizde cevaplar sınav sonunda verilecek şekilde ayarlanmıştır. Bildiriminiz için teşekkürler. Diğer özellikler için çalışmalar yapılmaktadır.

   Yanıtla
 2. Bir şey soracağım TÜRKÇE DENEME-13, SORU 12’de C şıkkının yanlış olma sebebi ”… Dünya Tiyatro günü …” derken ”günü” kelimesini büyük yazmamasından mı kaynaklı?

  Yine TÜRKÇE DENEME-13 SORU 13’de şıklar hatalı değil mi? Çünkü benim bulduğum Ana Fikir ”Abur Cuburların beyin üzerindeki etkisi”

  Bir de sorular bir tık daha zorlaştırılırsa Yeni LGS Modeline daha uygun olur çünkü örnek sorular bunlara kıyasla biraz daha zorlayıcı ve gerek Türkçe olsun gerek Matematik olsun gerekse Fen,sorularınız basit.

  Yeni Nesil sorular ise mantığa dayalı ve az da olsa üstünde düşünülecek şekilde hazırlanmalı ama bu sorular (belki de sadece bana göre) pek mantık gerektirmeyen daha çok ezbere dayalı,işlemli ve çok da zaman almayan daha çok TEOG mantığı sorular

  Bunu 2020 8.Sınıf LGS Adayı olan bir öğrenci olarak söylüyorum. Benim çözdüğüm sorular, Yeni LGS Modeline uygun olarak çıkan Örnek Sorular ve yine Yeni LGS Modeline uygun olarak yeniden hazırlanarak piyasaya sürülen ve özellikle seçilen,sevilen,istenen testler,yayınlar bu sorulara göre daha kaliteli. Eğer test kitabımızın bittiği zaman Sokağa Çıkma Yasağı’nın olduğu vakte denk gelirse internetten çözmemiz gerekecek.

  Sorularıma geri bildirim ile cevap verirseniz ve görüşlerimi dikkate alarak soruları zorlaştırırsanız memnun olurum. 🙂

  Yanıtla
  • Merhaba, 12. soruda c şıkkının yanlış olma sebebinden ziyade yazım yanlışlarını soruyorsanız: Dünya Tiyatro Günü ve Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde kutlandı demesi gerekmektedir.
   13. soruda herhangi bir sıkıntı görülmemiştir. Verilen metne göre en uygun şık verilen cevaptır. Sizin bulduğunuz ana fikri de doğru olabilir ama şıklarda yok, siz şıklar içinde verilen en iyi ana fikri bulacaksınız.
   Deneme sınavlarımızı 2020 LGS’ye uygun olarak hazırlamaya çalışıyoruz, deneme sınavlarını eklemeye devam edeceğiz. Göz atıp değerli yorumlarınızı yapmaya devam ederseniz biz de deneme sınavlarının durumları hakkında daha net bilgi sahibi oluruz. Değerli yorumunuz için teşekkür eder, başarılar dileriz. HangiSoru.com

   Yanıtla
   • Ben de sizin geri bildiriminiz için teşekkür ederim. Bir de 13. soruyu anlattığınız için fakat ben hala cevap şıkkının yanlış olduğunu ve asıl ana fikrin şıklarda bulunmadığını düşünüyorum.

    Yorum yapmaya elbette devam edeceğim çünkü bana yardımı dokunan bir sitesiniz. 1. Dönem genellikle sizden soru çözüyordum ve matematik netlerim 8-9’dan 19-20’ye yükseldi. Test çözmekten nefret ettiğim için genelde çözmüyordum ama siz beni test sorularına alıştırdınız.
    Benim (belki farkında olmadan) kendimi geliştirmemi sağladınız 🙂

    Gelişmeniz Umuduyla ^-^

    Yanıtla

Yorum yapın