8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 12

8.Sınıf Lgs Türkçe Deneme Sınavı 12 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Türkçe Deneme Sınavı 12 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Bir işi başka bir zamana ertelemek

II. Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak

III. Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak

“Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?

A
Dedem vefat ettiğinde ardında küçük bir bağ evi bırakmıştı.
B
Elimdeki işi yarıda bıraktığım için biraz utanıyorum açıkçası.
C
Bazıları gelemeyeceği için hafta sonu pikniği diğer haftaya bırakıldı.
D
Çantasından çıkardığı kalınca bir kitabı masaya bırakıp gitti.
Soru 2

El Cezeri, bundan neredeyse 850 yıl önce yaşamış bir Türk ve Müslüman bilim insanıdır. Su pompasından fıskiyeye, otomatik kapıdan su terazisine kadar pek çok icadı yani aslında robotu vardır. Bu icatlarını bir de kitapta toplamış. Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap isimli kitabında 50 icadını çizimlerle anlatmış. Bunlardan en meşhuru filli saattir. Filli saat, içerdiği sistem sonucu günde iki defa kurulduğunda saatin kaç olduğunu gösterebiliyor. Sonrasında ise hiç insan müdahalesi olmadan tıkır tıkır çalışıyor. Günümüz robotlarıyla kıyaslayınca epey ilkel görünse de filli saat ve Cezeri’nin diğer icatları o gün için epey şaşırtıcıdır. Bu icatlar, sonraları Leonardo Da Vinci ve diğer Avrupalı bilim insanlarına ilham kaynağı olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan anlatım biçiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Amaç, bilgilendirme ve öğretme olduğundan anlaşılır bir dil kullanılır.
B
Öne sürülen düşünce, keskin ifadelerle ele alınarak okuyucu ikna edilmeye çalışılır.
C
Genellikle nesnel anlatım kullanılır.
D
Sanatlı sözlere, kişisel ifadelere yer verilmez.
Soru 3

Neslihan, bir elektronik cihaz siparişi vermek için bir siteye üye olacaktır. Bunun için şifre oluşturması gerekmektedir. Şifre belirleme kuralları aşağıda verilmiştir.

Buna göre Neslihan, aşağıdaki şifrelerden hangisini oluşturursa siteye üye olabilir?

A
LM67#c
B
4K∗d#6
C
31@4B
D
z?#YçD
Soru 4

Gayet sakin ve hareketsiz bir mizaca sahip, ağır ağır konuşur, kızmaz, gereksiz yere söz söylemez, bağırıp çağırmayı bilmez, çoğunlukla güler yüzlü bir insandı. Ele aldığı konuyu bazen en ince ayrıntılarına kadar anlatmak onun başlıca kaygısıydı.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A
B
C
D
Soru 5

Masallarda, çizgi filmlerde karşımıza çıkan dinozorlarla ilgili bilinenler çok azdır. Hatta onları hayalî kahraman bile sananlar var. İnsanlar var olmadan önce dünyanın hâkimi olan dinozorlar hakkında bilim insanları çok fazla çalışma yapsalar da hâlâ onlar hakkında bilinmeyenler var. Bu yüzden de dinozorlarla ilgili bilime “boşluklarla dolu bilim” denmiş. Öyle ki bundan 250 milyon yıl öncesinde hava şimdikine göre daha sıcaktı, dünya kıtaları tek parçaydı. Çöller yaygındı. Geniş yapraklı ağaçlar, çiçekli bitkiler yoktu. Ay bile Dünya’ya daha yakındı. Mevsimler, 10 bin yılda bir ancak değişiyordu. Dinozorlar, işte böyle bir dünyada yaşıyordu.

Bu metinde kullanılan virgüller,

I. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur.

II. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

III. Birden çok yüklemli cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

IV. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

işlevlerinden hangileriyle kullanılmıştır?

A
I ve III.
B
I ve IV.
C
II ve IV.
D
I, II ve III.
Soru 6

Özne; yüklemin bulunduğu işi yapan ya da yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Yer tamlayıcısı ise yüklemi yönelme, bulunma, ayrılma bakımından tamamlayan ögedir. “Mete, okula gitti.” cümlesinde gitme işini yapan “Mete”dir ve cümlenin öznesidir. Mete’nin gitmek için yöneldiği yer ise “okul”dur ve “okul” sözcüğü, cümlenin yer tamlayıcısıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde yer tamlayıcısı yanlış gösterilmiştir?

A
Bavulları ve poşetleri arabamın bagajına özensizce yerleştirmişler.
B
Seni, en iyi arkadaşıma emanet ediyorum.
C
Kimseyi tanımadığından bütün gece yalnız oturmuş.
D
Köydeki şirin bahçede hafta sonlarımı geçiririm.
Soru 7

Filimsiler; isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır ve bunlar çeşitli söz grupları oluşturabilir, cümlelere farklı anlamlar katabilir.

Buna göre;

I. Oyunda rol alacak öğrenciler rollerini ezberlemeye başladı.

II. Ustasının sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan çırak, işinden ayrıldı.

III. Yaşlı kadın bu olayı hiç unutmuyor, bıkmadan anlatıyordu.

IV. Kahya Hüseyin Efendi, evindeki kazmayı alıp geldi.

cümlelerinde geçen sözcüklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
I’de fiilimsi, belirtili isim tamlaması içinde yer almaktadır.
B
II’de sıfat-fiil, belirtili isim tamlamasının tamlananını nitelemiştir.
C
III’te eylemi durum yönünden etkileyen bir fiilimsiye yer verilmiştir.
D
IV’te “kazma” sözcüğü isim-fiil eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur.
Soru 8

Yolunuz Fransa’nın Lyon kentine ya da İsviçre‘nin Cenevre şehrine düşerse görülecek yerlerin en başında Annecy geliyor. Annecy’e gitmek için araba kiralayabilirsiniz, ayrıca tren ya da otobüs yolcuğunu tercih edebilirsiniz. Annecy kenti içerisinde zaten herhangi bir araca ihtiyaç duymayacaksınız. Bol bol yürüyerek kentin tadını çıkarabilirsiniz. Yaz ayların da daha yoğun olan masal kenti, romantik tatiller için vazgeçilmez yerlerden biri. Annecy Gölü, Avrupa’nın en temiz gölü olarak biliniyor. Gölde mevsim ve sıcaklığa göre çeşitli spor aktivitelerinden yararlanmanız mümkün. İster deniz bisikletine binin isterseniz “kano yapın”. Göl kenarında yürüyüş de alternatifler arasında.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili yazım yanlışı vardır?

A
Da/de’nin yazımı
B
Büyük harflerin yazımı
C
Ses olayı görülen sözcüğün yazımı
D
Birleşik sözcüğün yazımı
Soru 9

Gerçek hayatta karşılaşılamayacak olay veya durumlara hayalî unsurlar denir.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hayalî unsurlara yer verilmiştir?

A
O çay ağır akar, yorgun mu bilmem Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem
B
Cıvıldaşır türlü kuşlar bir yanda Buz gibi kaynaklar var ormanda
C
Açsam rüzgâra yelkenimi Dolaşsam ben de deniz deniz
D
Ağaçsız bir meydanda büyük kütükler yandı Haydutların karanlık yüzleri aydınlandı
Soru 10

I. Uykusuz kalan beyin, etkinliğini yitirir; normalden daha az çaba sarf ederek ulaşabileceği sonuçları daha çok enerji harcayarak elde edebilir. Bu durum, uykusuz kalan insanların beyinleri üzerinde yapılan görüntüleme çalışmalarında gözlemlenmiştir. Uykusuz kalınca beyin, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için daha fazla kana ihtiyaç duyar.

II. Uykusuz kalmak, kısa süreli de olsa belleğimizi olumsuz etkiler. Bu durumla ilgili yapılan bir deneyde deneklerden çok basit çıkarma işlemleri yapmaları istenmiştir. Ancak deneklerin büyük bir çoğunluğu bırakın işlem yapmayı, sorulan soruyu bile anlamamıştır.

III. Dikkat süresi yüksek olan bir insan; birçok ses arasından belirli bir sesi ayırt edebilir, karmakarışık görseller ve semboller içerisinde küçük nesneler seçebilir ve dikkatini kontrol altında tutabilir. Uykusuz kalma durumunda ise dikkatimiz daha çabuk dağılma eğilimi gösterir.

Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hafızayı güçlendirmek için günde en az sekiz saat uyunmalıdır.
B
Günlük hayatta yaşanan pek çok sıkıntının en önemli sebebi uykusuzluktur.
C
Uykusuz kalmanın algılamak, dikkat gibi beyinsel işleyişlerde olumsuz etkileri vardır.
D
Dikkatsiz olan tüm kişilerde, uyku bozukluğu olduğu gözlemlenmiştir.
Soru 11

(I) Bir yazar; gördüğünü, bildiğini, düşündüğünü toplumsal bir fayda için yazıyordur. (II) Benim görevim duyurmak, anlatmak, yazmak, diye düşünüyordur. (III) Yazdıklarıyla insanlar ve toplumlar daha mutlu, daha insanca bir yaşama yükselirler inancındadır ve bunu yaptıklarıyla desteklemektedir. (IV) Yoksa neden başka işler varken ömrü boyunca kendisini cephe hayatına mahkûm etsin!

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili öge nesne değildir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 12

Aşağıda Çocuk Müzesi ve Bilim Merkezinin yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgiler verilmiştir.

I. Yaşadığımız dünyadaki makineler ve bu makinelerin işlevlerini yansıtan modeller yapılan hesaplarla hayata uyarlanır.

II. İnsanlar çok ağır inşaat malzemelerini yüksek binaların üzerine çıkarır, arabalar yokuş yukarı çıkar. Bunlar; çark, makara gibi aletler ve kuvvetin etkisiyle gerçekleşir.

III. Gökyüzünde gördüğümüz cisimleri simülasyonlar ile daha yakından inceleme imkânı ile uzayla ilgili sorular cevaplanır.

Yukarıdaki çalışmalarda bazı simgelerin karşısındaki açıklama bölümleri boş bırakılmıştır. Bu simgeler ve numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
B
C
D
Soru 13

Çocukların hareket etmesine ve oyun oynamasına olanak sağlayan bir mekân tasarlanmış. İşte bu mekândan bazı fotoğraflar:

Bu şekilde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken görseller aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 14

Bu görselde anlatılanları aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A
Kitapların büyülü dünyasında yaşamak bir alışkanlık ister. Bir tutkudur bu. En güzel bağımlılıktır. Öyle bir bağımlılıktır ki kendinizi bir kaptırırsanız bir daha kurtulmak istemezsiniz. Romanlar, öyküler ve şiirle büyük ve bambaşka gezegenlerde gezer, sonsuz düşlere dalar, hayata başka bir pencereden bakarsınız. Kitapların olmadığı bir dünya, yağmursuz kalan ekin alanları gibidir. Zamanla kurumaya yüz tutar ve verimsiz kalır.
B
Mustafa Güzelgöz, çalışmak için gittiği İstanbul yılları ve 2. Dünya Savaşı nedeniyle 3,5 yıl süren askerliğinin ardından 23 yaşında idealist bir kütüphane memuru olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesinde çalışmaya başladı. Kütüphaneye gelen olmayınca Güzelgöz, “Madem halk gelmiyor, ben kütüphaneyi ayaklarına götürürüm.” dedi ve seyyar kütüphane fikrini hayata geçirdi. Hazırlattığı kitap sandıklarını eşeklere yükleyen Mustafa Güzelgöz, yollara düştü; kitapları eşekle halka ulaştırdı.
C
Günümüz dünyasında gelişen ileri teknoloji uygulamaları ile birlikte dijital kitaplıklar veya kütüphaneler meydana gelmiştir. Hatta e-book denilen elektronik kitaplar, kimilerinin tercihi hâline gelmiştir ama bu dijital görüntüler, optik karakterler, kitap sayfalarının parmaklarımıza dokunan hışırtısının ve o güzel kokusunun yerini tutabilir mi? Kısacası internet olanakları ne kadar gelişse, yaygınlaşsa da kitabın yerini dolduramaz.
D
Gezici Kütüphane, günümüzde yaklaşık 6.000 adet dermesiyle 44 yerleşim yerindeki ilkokullarımıza hizmet götürmektedir. Sadece ilkokullara hizmet verdiği için yoğunlukla ilk okuma kitapları, öykü, masal gibi kaynaklar okullara götürülmektedir. Götürülen kitaplar 1 ay süreyle çocuklara verilir ve çocukların aldıkları kitapları kendi aralarında değiştirip okumaları istenir. Kırsal kesimde okuyan çocuklarımızın ilk karşılaştıkları kütüphane Gezici Kütüphane’dir. Bu nedenle kaynakların zengin olmasına dikkat edilmektedir.
Soru 15

(I) İçinde yaşadığımız evreni açıklamak için geliştirilen fiziksel kuramlardaki en önemli kavramlardan biri “zaman”. (II) Fakat hepimizin aşina olduğu bu kavram için hâlâ bir tanım yapılamıyor. (III) Bu yeni anlayışa göre zaman mutlak değildir ve farklı gözlemciler için farklı hızlarla akar. (IV) Hatta yakın zamanlarda kuantum mekaniği kullanılarak geliştirilen bazı kuramlar, zaman diye bir şeyin olup olmadığının bile sorgulanmasına neden oluyor. (V) Bugün pek çok bilim insanı “eksiksiz” bir fiziksel kuramın, zaman içinde meydana gelen değişikliklerin yanı sıra zamanın “ne olduğunu” ve “nereden kaynaklandığını” da açıklaması gerektiğini düşünüyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A
II.
B
III.
C
IV.
D
V
Soru 16

Abartma, insanlığın ilkel günlerinden çağımıza değin hiç değişmeyen temel tutumlarından biridir. Abartma kelimesi, bir düşünceyi aşırı derecede büyüterek ya da küçülterek anlatma eylemini belirten söz bilimi terimi olarak kullanılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçaların hangisinde abartma yapılmıştır?

A
Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gelgelelim, aklı hep altınlarındaymış. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış.
B
Çok çok eskiden yeşil bir vadinin içinde bir ırmak kıyısında kurulu bir köy varmış. Köy sakinleri tarımla uğraşırlarmış, hayvanlar avlarlarmış uçsuz bucaksız arazilerinden; sularını kaynağı çok uzakta olan, köylerinin içinden geçen ırmaktan alırlarmış.
C
Geyiğin biri ormanda geziniyormuş. Çok susamış, derenin başına gitmiş. Suya başını daldırınca bir de ne görsün? Boynuzları çok gösterişli, bacakları ise ince bir tel. Koca koca boynuzları hoşuna gitmiş ama bacaklarını hiç mi hiç beğenmemiş.
D
Genç bir asker, savaştan dönüyordu. Yolda bir sihirbaz kadına rastladı. Kadın ona “Selam asker. Zengin olmak ister miydin?” diye sordu. Asker “Elbette!” diye haykırdı. Kadın bu kez “Öyleyse şu çakmağı al.” dedi ve uzaklaşıp gitti.
Soru 17

(I) Okyanuslara yakın yerlerde olan depremleri bazen tsunamiler izler. (II) Esasen bir su dalgaları serisi olan tsunamiler, yüksekliği onlarca metrelere varabilen dalgalarla büyük yıkımlara sebep olabilir. (III) Depremlerden sonra deniz tabanının şeklinde değişiklik meydana geldiğinden tsunami oluşur. (IV) Depremin sebep olduğu kırılmalar deniz tabanının bir kısmının yükselmesine sebep olduğu zaman sıkıştırılabilirliği çok az olan deniz suyu da yükselir. (V) Bunun sonucunda oluşan şişkinlik kararsızdır ve içerdiği deniz suyu kütle çekim kuvvetinin etkisiyle gittikçe etrafa yayılmaya başlar.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusudur?

A
II.
B
III.
C
IV.
D
V.
Soru 18

İlk oluştuğunda Ay’ın Dünya’ya bugünkünden daha yakın olduğu düşünülüyor. Bilgisayar simülasyonları, aradaki mesafenin bir zamanlar 22.500 km olduğunu gösteriyor. Bugün bu mesafe 402.336 km. Bu uzaklaşmanın sebebi gelgitler. Gelgitler hem Dünya’nın dönme hızını azaltıyor hem de Ay’ın Dünya’dan uzaklaşmasına sebep oluyor.

Bu metinde anlatılanları aşağıdakilerden hangisi destekler nitelikte değildir?

 
A
B
C
D
Soru 19

Bitkilerin çiçekleri çoğunlukla güzel kokular yayar. Çiçekli bitkilerdeki kokulu maddeler, kolayca buharlaşabilen kimyasal bileşiklerdir. Bitkiler, bu maddeleri çoğunlukla polen taşıyan canlıları kendilerine çekmek amacıyla salgılar. Bitkiler, ayrıca hastalıklardan korunmak ve kendilerine zarar veren canlıları uzaklaştırmak amacıyla da koku yayabilir. Bir çiçeğin kokusu farklı kimyasal bileşiklerden kaynaklanabilir. Örneğin bazı orkide ve gül türlerinde farklı 100 koku veren kimyasal bileşikler bulunur. Bazı bitkilerde kokulu maddeler özelleşmiş salgı dokuları tarafından üretilir. Bazı bitkilerde ise çiçeğin farklı bölümlerinde (örneğin taç yapraklarda) bulunan belli hücreler tarafından salgılanır. Koku veren kimyasal bileşiklerin üretildiği bu yapılar osmofor olarak isimlendirilir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi ele alınmaktadır?

A
Çiçekli bitkilerin oluşum yolları
B
Koku yayan bitkilerin yaşam koşulları
C
Çiçeklerin kokma sebebi
D
Çiçeklerin kokusunun güzelliği
Soru 20

Kaynaklara Göre Günlük Elektrik Üretimi

30.08.2015’te 657.440.090 kilowattsaat elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimin kaynaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Bu grafik ve tabloya göre,

I. Elektrik üretiminde en çok doğal gazdan yararlanılmıştır.

II. İthal kömür ile taş kömürü ve linyit kullanımı oranı arasında yüzde 5’lik bir fark vardır.

III. Biyogazdan yararlanma oranı, jeotermal enerjiden yararlanma oranına göre daha azdır.

IV. Hidrolik ve rüzgâr enerjisi kullanım oranları geçen yıla göre farklılık göstermiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

 
A
I ve I.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ev IV.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın