8.Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 11

8.Sınıf Lgs Türkçe Deneme Sınavı 11 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Türkçe Deneme Sınavı 11 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Edebiyat çevirisi denildiğinde, bugünkü edebiyatımızı, dilimizi, kültürümüzü oluşturan ustalar akla geliyor. (II) 15. yüzyılda Farsçadan Kâbûsname’yi çeviren Mercimek Ahmet’le başlayan, Tanzimat’ın Tercüme Odasından Cumhuriyet’in Tercüme Bürosuna kadar uzanan süreçte, çeviri hamlelerimiz genellikle devlet denetiminde ilerlerken günümüzde bağımsız olarak devam etmektedir. (III) Çevirmenlerimiz; aynı zamanda aydın, yazar, eğitimci, sanatçı, gazeteci, sözlükçü ve yayıncıdır. (IV) Çeviri, edebiyatımızın ve yayıncılığımızın her zaman en güçlü ayaklarından biri olmuştur.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 2

2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Kitap okuma, çok erken zamanlarda hayatıma girdi. Daha okula başlamadan akşamları annem kitap okurdu bana. Edebiyata girişim böyle oldu. Annemin çok iyi bir okur olması beni çok etkilemişti. Önce anne ve babamın okuduğu kitapları okudum. Yani okuma serüveni bende biraz ters gitti. Önce yaşıma uygun kitapları değil daha üst yaş gruplarına hitap eden kitapları okudum. Dediğim gibi, önce anne ve babamın kitaplarını okudum, daha sonra ise evdeki tüm kitapları.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz yoktur?

A
Yaşamında yer almak
B
Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer
C
Canlılık, hareket
D
Seslenmek, söz yöneltmek
Soru 3

2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Kitap okuma, çok erken zamanlarda hayatıma girdi. Daha okula başlamadan akşamları annem kitap okurdu bana. Edebiyata girişim böyle oldu. Annemin çok iyi bir okur olması beni çok etkilemişti. Önce anne ve babamın okuduğu kitapları okudum. Yani okuma serüveni bende biraz ters gitti. Önce yaşıma uygun kitapları değil daha üst yaş gruplarına hitap eden kitapları okudum. Dediğim gibi, önce anne ve babamın kitaplarını okudum, daha sonra ise evdeki tüm kitapları.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A
Yazarın okuma isteği nasıl gelişmiştir?
B
Yazar, öncelikle hangi kitapları okumuştur?
C
Yazarın okuma macerası nasıl başlamıştır?
D
Yazarın örnek aldığı kimseler, onun başarısını nasıl etkilemiştir?
Soru 4

(I) Uydudaki elektronik ekipmanlar, çalıştıkça ısı üretir. (II) Bunun yanı sıra uydu, Güneş’i gördüğü zamanlarda ışınım yoluyla ısınır. (III) Güneş’ten gelen ısının ne kadar çok olduğunu gözünüzde daha iyi canlandırmak için evdeki küçük bir elektrikli ısıtıcının, hemen önünde durduğunuzu düşünebilirsiniz! (IV) Dünya’nın yakınlarındaki bir uydunun Güneş’e dik bir panelinin bir metrekaresine ışınımla gelen enerji miktarı tam 1365 Watt’tır. (V) Bu iki ısı kaynağı nedeniyle uyduların en büyük sorunu, zannedilenin aksine, uyduyu sıcak tutmak değil soğutmaktır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde iki durum arasındaki benzerlikten yararlanılmıştır?

A
II.
B
III.
C
IV.
D
V.
Soru 5

Atom bombasını geliştiren ekibin lideri olan Enrico Fermi, 16 Temmuz 1945’de (I) gerçekleştirilen ilk atom bom- bası testi sırasında, patlama noktasından yaklaşık 15 km uzaklıkta ki (II) merkezde bulunuyordu. Fermi, atom bom- basının patlaması sırasında açığa çıkan enerjiyi tahmin etmek (III) için küçük kâğıt parçalarını havaya fırlattı ve patlama sırasında oluşan ok dalgalarının kâğıt parçalarını ne kadar etgilediğini (IV) gözlemledi.

Bu metinde numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 6

Bir yayınevi, tarih alanındaki çalışmalarda adı sıkça geçen, İngiliz düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan ünlü yazarın, günümüzden 125 yıl önce Cambridge Üniversitesinde yaptığı açılış konuşmasını okurla buluşturuyor. Çevirisini Kerem Başer’in yaptığı kitapta, bir tarihçinin bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini anlatan yazar, “Modern tarih; her bir parçası paha biçilemez, deneme yoluyla öğrenmememiz gereken derslerle doludur.” diyor.

Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
B
C
D
Soru 7

7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Çağlar boyunca maddi kültür nesnelerini toplayarak insanlığın ortak mirasının koruma altına alınmasını ve bu mirasın geleceğe aktarılmasını sağlayan müzelere teknolojinin eli değiyor. Rezan Has Müzesinin, evlerinden çıkamayanlar için müzeyi internet üzerinden gezme ve eserleri inceleme fırsatı veren Türkiye’de bir ilk olan uygulaması, dünyada da sayılı örnekler arasında yer alıyor. Rezan Has Müzesinin arkeolojik eser koleksiyonunda yer alan eserlerin farklı açılardan görüntüsü alınarak ve toplamda 20 bin kareden fazla çekim yapılarak oluşturulan bu uygulama sayesinde ziyaretçiler, her türlü dijital cihazdan tüm detaylarıyla müzedeki eserleri inceleyebiliyor. Müzede yer alan 3 binden eserden en nadide olanlar -44 tanesi- seçilmiş ve eserler, bütün boyutlarıyla gösterilmiştir.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

A
Müzeyi ziyaret edemeyen herkes, internet vasıtasıyla müzedeki eserleri görebilmiştir.
B
Oluşturulan uygulama, müzeye gelemeyenlerin müzedeki eserleri görmelerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır.
C
Farklı cihazlardan da incelenebilen eserler, birden fazla kişinin çalışmasıyla oluşturulmuş ve çalışma böylelikle internete yüklenmiştir.
D
Çok fazla çekim gerektiren bu işlem sırasında oldukça emek harcanmış ve çalışma üzerinde çalışan kişiler, birçok fedakârlıkta bulunmuştur.
Soru 8

7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Çağlar boyunca maddi kültür nesnelerini toplayarak insanlığın ortak mirasının koruma altına alınmasını ve bu mirasın geleceğe aktarılmasını sağlayan müzelere teknolojinin eli değiyor. Rezan Has Müzesinin, evlerinden çıkamayanlar için müzeyi internet üzerinden gezme ve eserleri inceleme fırsatı veren Türkiye’de bir ilk olan uygulaması, dünyada da sayılı örnekler arasında yer alıyor. Rezan Has Müzesinin arkeolojik eser koleksiyonunda yer alan eserlerin farklı açılardan görüntüsü alınarak ve toplamda 20 bin kareden fazla çekim yapılarak oluşturulan bu uygulama sayesinde ziyaretçiler, her türlü dijital cihazdan tüm detaylarıyla müzedeki eserleri inceleyebiliyor. Müzede yer alan 3 binden eserden en nadide olanlar -44 tanesi- seçilmiş ve eserler, bütün boyutlarıyla gösterilmiştir.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisinde yararlanılmamıştır?

A
Benzetme
B
Sayısal veri
C
Karşılaştırma
D
Öznel ifade
Soru 9

Bir cümlede işi yapan ögeye özne; cümlede iş, hareket, oluş bildiren ögeye yüklem denir. Bir cümlede gerçek özne bulunabileceği gibi sözde özne de bulunabilir. Örneğin “Bu akşam onlar tiyatroda olacak.” cümlesinde “olacak” sözü yüklem, “onlar sözü ise öznedir. Bu cümlede gerçek özne vardır ve işin kim tarafından yapıldığı bellidir. Ancak “Ev, iyice temizlendi.” cümlesinde “temizlendi” sözü yüklemdir ancak temizleme eylemini kimin yaptığı bilinmediğinden, işin başkası tarafından yapıldığı anlaşıldığından “Ev” sözü, sözde öznedir.

Bu açıklamaya göre,

• "İnsan ruhunu anlatmak müthiş derecede zordur." cümlesinde sözde özne yoktur.

• "Bu eserde, yaşlı bir adamın denizdeki mücadelesi anlatılıyor." cümlesinde sözde özne vardır.

• "Dünyada yanlış olan, yanlış giden her şeyi edebiyat gün yüzüne çıkarır." cümlesinde işin kim tarafından yapıldığı bellidir.

• "Çocukluğuma dair hatırladığım her şeyin altından tabiat çıkıyor." cümlesinde "çıkma" eyleminin başkası tarafından yapıldığı anlamı vardır.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 10

Edebiyatımıza çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen Edebiyat Ödülleri, 17. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında, yetişkin edebiyatı alanında ise roman dalında düzenlenmiştir.

Bu cümleden Edebiyat Ödülleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır?

A
2003’ten bu yana her yıl düzenlenmiştir.
B
İlk kez 17. yılında çocuk edebiyatı dalında düzenlenmiştir.
C
Roman dalında daha önce de düzenlenmiştir.
D
17. yılında iki farklı alanda ve dalda gerçekleştirilmiştir.
Soru 11

Aşağıda bir gazete haberinde kullanılan fotoğraf gösterilmektedir:

Aşağıdakilerden hangisi bu görselin yer aldığı haber metni olabilir?

A
VİRÜS SEBEBİYLE DIŞARI ÇIKAMADILAR Tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs sebebiyle evlerinde kalmak zorunda olan tüm aileler, yapabildikleri kadarıyla üretmeye evden devam ediyorlar. İnternet üzerinden kurdukları bağlantılarla ürettiklerini diğer insanlarla paylaşıyorlar.
B
FRANKFURT’TA TÜRK TİYATROSU GÜNLERİ BAŞLIYOR Her yıl Türkiye’den çeşitli tiyatroların büyük oyunlarını Frankfurt ve çevresindeki tiyatroseverlerle buluşturan "Türk Tiyatro Festivali" 20 Mart Cuma günü başlıyor. Festival kapsamında Frankfurt ve Rüsselsheim’daki üç tiyatroda ikisi çocuklar için olmak üzere sekiz oyun sahnelenecek.
C
İZMİR’İN ÜNLÜ FESTİVALİ “EVDEN” YAPILACAK Her yıl, dışarıda, renkli kıyafetlerle kutlanan Alaçatı Ot Festivali corona virüs salgını nedeniyle dijital ortama taşınıyor. 10-12 Nisan’da mutfağa girecek şeflerin hazırladığı birer dakikalık videolar sosyal medyadan paylaşılacak.
D
KIRSALIN GÜCÜ EKRANLARA GELİYOR Kırsal kasabada doğup büyüyen bazı çiftçilerin hayatlarının anlatıldığı film, bu yaz gösterime girecek. Tanıtımları büyük ilgi gören filmde, yöre halkından pek çok kadın, erkek ve çocuk yer almış.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “DÜNYANIN EN AZ NÜFUSLU 10 ÜLKESİ” başlıklı bir yazıda kullanılamaz?

A
Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan bu Nauru’nun nüfusu 10 bin. Ne kadar huzurlu ve doğal ortama sahip olsa da Nauru’nun turistik bir yer olduğunu söyleyemeyiz. Ulaşım sıkıntısı bu konuda büyük bir etken.
B
Nüfusu 4.000 ile 6.000 arasında değişen Montserrat’ta nüfusun değişmesinin nedeni çevrede bulunan volkanlar. Türkçede "sarp dağ" anlamına gelen Montserrat’ı 1492 yılında Kristof Kolomb keşfetmiş.
C
Güney Atlas Okyanusu’nda Patagonya’nın 480 km doğusunda bulunan Falkland takımadaları, 776 küçük adadan meydana gelir. Halkın koyunculuk ve balık avcılığı ile uğraştığı bu ülkenin ilk kez 1600 yılı civarlarında Hollanda asıllı Sebald de Weert tarafından keşfedildiği söylenmektedir.
D
Sahip olduğu doğal ortamıyla dikkat çeken Niue’ye ulaşım oldukça zor. Fakat Yeni Zelanda ya da Avustralya üzerinden aktarma yapmak mümkün. 2016’da yapılan tahminlere göre nüfusu 1624 olan Niue, 18.yüzyılın üçüncü çeyreğinde James Cook tarafından keşfedilmiş
Soru 13

Bir hastanede çalışan Bülent, Can, Çetin, Damla ve Dilek adlı doktorlar; hafta içi günlerde, sırayla nöbete kalmaktadır. 1 ay boyunca Bülent ve Can arka arkaya nöbet tutmuştur. Nöbet programı açıklanan doktorların ilk haftaki nöbetleri aşağıdaki gibidir:

Diğer haftalarda tutulacak nöbetlerle ilgili bilinen ise şudur:

• Her hafta, bir önceki haftada gözetilen sıranın tam tersi bir sıra gözetilmiştir. Yani örneğin birinci hafta, haftanın ilk günü nöbet tutan kişi, diğer hafta haftanın son günü nöbet tutmuştur.

Buna göre nöbetin son haftasında oluşan nöbet planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Soru 14

Deneme yazarı, kendi kişisel düşüncelerini okura anlatmak amacıyla yazar ve bunu asla bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı gütmeden yapar. Makalede ise yazar; çeşitli bilgiler verir, açıklamalar yapar ve yazdığı şeyleri kanıtlamak ister; bunun için kanıtlardan, başkalarının düşüncelerinden, farklı örneklerden yararlanır. Deneme yazarı da örnekler verebilir ancak denemecinin asıl amacı ispat değil duygu ve düşüncelerini paylaşmaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir deneme veya makaleden alınmış olamaz?

A
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve katkıları ile gerçekleştirilen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, tarihin sırlarını aydınlatmaya devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında, yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası arkeoloji projesinin 2019 alan kazı çalışmalarında daha önce bilinmeyen yeni bir yapı keşfedildi.
B
Roman, şiir, deneme ya da bir hikâye kitabı... Hepsi birer aynadır. Bu ayna, bize ruhumuzdaki kusurları gösterir. İçimizdeki iyiyi, kötüyü, korkağı, kahramanı, merhameti ve cesareti gösterir. Dostoyevski’yi romanlarında büyük bir hümanist yapan da edebiyatın bu tarafıdır. Politik görüşlerinin kötülüğüne rağmen, Dostoyevski gibiler, büyük yazarlardır. Balzac da öyledir. Kralcıdır ama yaşadığı dönem Fransa’sını en iyi, en gerçekçi anlatan yazarlardan biridir.
C
Uzmanlar, ilgi duydukları alanlarda eğitim gören çocukların daha başarılı olduklarını belirtiyor. Uzmanlara göre anne-babalar için en akılcı yaklaşım, çocukları zorlamak yerine onların ilgilerini çekecek araçları bulmak. Çocuklar ders kitaplarını değil, bu konularda ilgilerini çekecek romanları okuyarak güzel sanatlara veya felsefeye daha fazla ilgi duyuyorlar. Kendi sevdikleri konularda çalıştıkları için uzmanlar, çocukların yorgunluk hissetmeyeceğini söylüyor.
D
Birçok farklı vesileyle kulağımıza çalınan "endüstri 4.0", terim olarak hayatımıza 2011 yılında girdi. 1947 yılından bu yana Almanya’da düzenlenen ve 250 bini aşkın ziyaretçisiyle dünyanın en büyük fuarlarından biri olan meşhur Hannover Messe'de gündeme gelen bu kavramın fikir babası, (Alman) Ekonomist ve Mühendis Klaus Schwab. Bazılarınıza tanıdık gelen bu isim, endüstriyel süreci dörde bölerek incelemiştir.
Soru 15

Ünlü tarihçi, ele aldığı bir yazıda “Her çocuğun kendine göre yetenekleri vardır ve biz belirli dallarda büyük yeteneği olan çocuklarımızı değerlendirmek zorundayız. Hiçbir toplum, yetenekli çocuklarını yeteneklerinden bağımsız olarak normalleştirecek lükse sahip değildir. Yetenekli çocuk, her toplumda çok azdır ve bu çocukların yönlendirilmeleri, eğitim alanında ayrıştırılmaları gerekir.” dedi.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinden birinin işlevidir?

A
Eş görevli sözleri belirtmek
B
Önemli görülen veya vurgulanmak istenen bir sözü belirtmek
C
Birden fazla cümleyi ayırmak
D
Virgülle ayrılmış tür ve takımları belirtmek
Soru 16

Aşağıda konut yapımına ilişkin bazı açıklamalar yer almaktadır:

Bu bilgilerden,

I. Birçok ülkede "yeşil bina" fikri gelişmiştir

II. Ekosistemin dengesini bozacak davranışlar sergilenmemelidir.

III. Geri dönüşüme verilen önem artırılmalı ve atık problemi bu şekilde çözülmelidir.

IV. İnsanların yaşadığı konutlar, yeşile yakın yerlerde inşa edilmelidir.

yargılarından hangisi çıkarılabilir?

 
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 17

(I) Dili; bireyleri topluluk, toplulukları da ulus hâline getiren bir dizgi olarak tanımlıyoruz. (II) Bununla da yetinmiyoruz. (III) Eskiden beri bilim dili, kültür dili, uygarlık dili, doğal dil, özel dil, yapay dil, ölü dil, canlı dil, konuşulan dil, beden dili ve benzeri gibi, pek çok katmanları olan dil tanımları yapıyoruz. (IV) Sanat bağlamında, sinemanın, resmin ya da heykelin başka başka dilleri olduğunu ve her birinin kendi ana gereçleriyle dilin yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu görebiliyoruz.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı yoktur?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 18

İsim-fiil eki olan “-ma/-me” ile olumsuzluk eki olan “-ma/-me” genellikle birbirine karıştırılır. Her ikisinde de eylem anlamı devam eder ancak olumsuzluk eki alan sözcükte eylemin yapılmadığı, gerçekleşmediği anlamı vardır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “-ma/-me” eki, olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır?

A
Dünyanın neredeyse her yerinden gelecek yazarlarla tanışma fikrinden, sanatçı mutluluk duyar.
B
Ünlü yazar; kalabalık bir aileyle, kedisi hiç eksik olmayan ve çok da büyük olmayan bir evde doğmuştur.
C
Edebiyat; dokunduğu her okuyucuyu şekillendirir ve daha iyi bir insan yaratma yolunda önemli rol oynar.
D
Yapılan bu çalışma; çocukların, okuma eyleminden önceki ön yargılarını kırmayı ve merak duygularını geliştirmeyi amaçlıyor.
Soru 19

19 ve 20. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda dünyada görülen problemlere ilişkin kaynaklar ve çözüm yolları verilmiştir:

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Devletlerin duyarsız kalması, çevre sorunlarının artmasında etkilidir.
B
İnsan kaynaklı problemler, toplumlar arası etkileşimle çözülebilir.
C
İnsanın yarattığı problemler, yine insanlar tarafından çözülecektir.
D
Çevre sorunlarının temelinde denetimsizlik yatmaktadır.
Soru 20

19 ve 20. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.

Aşağıdakilerden hangisi bu tabloda sözü edilen problemlerin kendisiyle ilgili değildir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın