8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 20

8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 20 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 20 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1 ve kendisinden başka böleni olmayan 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

Aşağıda bir özel okulun 8 - A sınıfında bulunan ve bölmeleri numaralandırılmış öğrenci dolabı gösterilmiştir. Bu dolapta her bir öğrenci için bir bölme ayrılmıştır.

Sınıftaki Deniz, Nil, Ömer ve Sahra adlı öğrencilerin dolap numaraları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• Deniz’in dolap numarası asal, Ömer’inki ise tam kare sayıdır.

• Sahra’nın dolap numarası 12’nin bir pozitif tam sayı çarpanıdır.

• Nil’in dolap numarası 2’nin doğal sayı kuvvetidir.

Buna göre dört öğrenciden hangisinin dolap numarası için olası durum sayısı daha fazladır?

A
Deniz
B
Ömer
C
Sahra
D
Nil
Soru 2

Bir limanda bulunan özdeş konteynerlerin farklı yönlerden görünümü kâğıtlara çizilecektir.

Bu çizimler dört yön doğrultusunda yerden (sol-sağ, ön-arka) ve üst yön doğrultusunda havadan birer tane olacak şekilde yapılıyor.

Buna göre kâğıtlar arasından rastgele seçilen birinde “TÜRK KIZILAY” yazan konteynerin görülme olasılığı kaçtır?

A
B
C
D
Soru 3

Bir kenarının uzunluğu x cm olan kare biçimindeki bir kâğıt Şekil I’deki gibi alt ve üst kenarlarından y cm boyunca kendi üzerine katlanıyor.

Katlanmış bu kâğıt daha sonra Şekil II’deki gibi sağ ve sol kenarlarından yine y cm boyunca kendi üzerine katlanıyor. Oluşan şekilde köşelerdeki katlanmış koyu gri bölgeler kesilip atılıyor ve kâğıt açılıyor.

Buna göre açılan kâğıdın bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
(x – 2y) (x + 2y)
B
(x – 4y) (x + 4y)
C
(x – 8y) (x + 8y)
D
(x – 16y) (x + 16y)
Soru 4

İlke, telefonunun galerisini açtığında ekranının çerçeve içine alınan bölümünde Şekil I’deki gibi her birinin alanı 4 cm² olan kare biçimindeki fotoğraflar görmüştür.

İlke ekrana dokunarak aynı çerçevede Şekil II’de gösterilen dikdörtgen biçimindeki 5 fotoğrafı görmüştür.

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan fotoğrafların bazılarının alanları santimetrekare cinsinden üzerlerine yazılmıştır.

Buna göre Şekil II’de görülen en büyük fotoğrafın çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A
20
B
22
C
24
D
26
Soru 5

Aşağıda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan üç görsel verilmiştir.

Bu görsellerin belirli bir oranda büyütülmesiyle aşağıdaki resimler elde edilmiştir.

Şekil I ve Şekil III’teki resimlerin birer yüzlerinin alanı santimetrekare cinsinden sırasıyla (x²2 – 4y²) ve (y²– 5y) olarak ölçülüyor.

Buna göre Şekil II’deki resmin bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
xy-2y²
B
xy+ 2y²
C
x²– 2xy
D
x²+ 2xy
Soru 6

Aşağıda Şekil I’de bir vida ile vida somunu gösterilmiştir.

Bu vida somuna geçirilerek 8 tam tur döndürülüyor ve Şekil II’deki görüntü oluşuyor.

Buna göre vida bir tam tur dönüşünde yukarıya doğru kaç santimetre ilerlemiştir?

A
0,1
B
0,2
C
0,3
D
0,4
Soru 7

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde şu ana dek vaka sayısı 900 bini aşan koronavirüsü ile mücadele devam etmektedir. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen virüs ülkemize de sıçradı. Aşağıda ilk 3 günde ülkemizde bu virüsün sebep olduğu yeni vaka sayısı ve vakaların hangi bölge kaynaklı olabileceğini gösteren sütun grafiği gösterilmiştir.

Buna göre ilk 3 gündeki toplam vaka sayısının kaynak bölgelere ait dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Soru 8

Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen dikdörtgen biçimindeki bir kutunun üstten görünümü verilmiştir.

Kutunun uzun kenarı üç eş parçaya ayrılarak soldan sağa 2, 1 ve 3 eş bölme oluşturulmuştur.

Bu kutunun kenarlarındaki tahtalar ile bölmeleri ayıran tahtaların kalınlığı 1’er cm olduğuna göre A ve B ile gösterilen bölmelerin zemininin santimetrekare cinsinden alanları farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
5x² + 6x + 1
B
5x² + 6x + 5
C
5x² + 5x + 1
D
5x² + 5x + 2
Soru 9

Aşağıda makinelerin dili diye adlandırılan İkili Sistem’e göre tasarlanan bir masa saati gösterilmiştir.

Yandaki saatte ışığı yanan lambalar 1 ve yanmayan lambalar 0 çarpanı olarak alınır.

Örneğin; dakika hesaplanırken

2⁵ · 0+ 2⁴· 1 + 2³· 0 + 2²· 0 + 2¹ · 0 + 2⁰· 1 = 17 işlemi yapılmaktadır.

Bu masa saatinde gösterilen zaman 08.17.45 olarak okunur.

Buna göre aşağıdaki saatlerden hangisinin gösterdiği zaman gece yarısına daha yakındır?

A
B
C
D
Soru 10

Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.Ondalık gösterim çözümlemelerinde, 10’un kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam eder.

Berkan Öğretmen sınıfa beş yatay çubuk ve bu çubuklardaki 9’ar boncuktan oluşan bir sayı boncuğu getirmiştir.

Berkan Öğretmen sayı boncuğunun kenarlarına 10¯², 10¯¹, 10⁰, 10¹, 10² yazarak şekildeki gibi kenarlarda belirli sayıda boncuk bırakıyor ve iki sayı modelliyor.

Solda modellenen sayı 3 · 10¯²+ 5 · 10¯¹+ 2 · 10⁰+ 7 · 10² olduğuna göre modellenen bu iki sayının farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
31,7
B
31,97
C
45,61
D
54,61
Soru 11

a ve b birer doğal sayı olmak üzere

Aşağıda Zafer’in bir ayağının uzunluğu ile ayak uzunluğuna göre giyilen ayakkabı numarasını gösteren tablo verilmiştir.

Buna göre Zafer’in giyeceği ayakkabının numarası kaç olmalıdır?

A
20
B
21
C
22
D
23
Soru 12

Şekil I’de ön yüzü gri arka yüzü beyaz dikdörtgen biçiminde bir kâğıt gösterilmiştir.

Bu kâğıt iki kez kendi üzerine katlanıyor ve kâğıdın arka yüzünde alanı 2 cm² olan Şekil II’deki ABCD karesi elde ediliyor.

Buna göre Şekil I’deki kâğıdın bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?

A
14
B
16
C
18
D
20
Soru 13

. Aşağıda 4’er kişilik sütlaç ve kazandibi tatlıları için gerekli bazı malzemelerin listesi verilmiştir.

Bu tariflerin her biri için kullanılan yarım yağlı sütün toplam maliyeti 4 TL iken tam yağlı sütün toplam maliyeti 5 TL’dir.

Her iki tatlı türünden de belirtilen tarife göre yapıldığında kullanılan tam yağlı ve yarım yağlı süt kutularının sayısı eşit olmuştur.

Tatlılar için kullanılan sütün toplam maliyeti 80 TL ile 100 TL arasında olduğuna göre yapılan sütlaç ve kazandibi tatlıları toplam kaç kişiliktir?

A
85
B
88
C
95
D
108
Soru 14

Aşağıda 2010 ve 2019 yıllarında bir ilkokuldaki kayıtlı öğrenci sayılarının sınıf seviyelerine göre dağılımları verilmiştir.

2010 yılında bu okuldaki kayıtlı öğrenci sayısı 720 olup 2019 yılındaki kayıtlı öğrenci sayısı 2010 yılına göre %50 artmıştır.

Buna göre okuldaki 4. sınıf öğrencileri 2019 yılında 2010 yılına göre kaç artmıştır?

A
160
B
180
C
205
D
245
Soru 15

Down sendromu, genetik bir farklılıktan kaynaklanır. Bu farklılık, sıradan bir insanda kromozom sayısı 46 iken, Down sendromlu bireylerde 47 kromozomun olmasıdır.

Aşağıda farkındalık oluşturmak için her sene kutlanan 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ne ait bir bilgilendirme afişi gösterilmiştir.

Yapılan araştırmalarda dünyada 6 000 000 Down sendromlu bireyin olduğu ve bunların %12’sinin Türkiye’de olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Buna göre Türkiye’deki Down sendromlu birey sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
72 · 10⁴
B
5 ·10⁵
C
5 · 10⁴
D
7,2 ·10³
Soru 16

İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılar “aralarında asaldır” denir.

Aşağıdaki dairelere 7, 11, 13, 14 ve 17 sayıları her bir dairede bir sayı olacak biçimde yazılacaktır.

Bu şekilde bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki dairenin içindeki sayılar aralarında asal olacaktır.

Buna göre ? ile gösterilen daireye yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

A
41
B
34
C
31
D
24
Soru 17

a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere

Ön yüzü beyaz, arka yüzü gri dikdörtgen biçimindeki kâğıtlar eş bölmelere ayrılıp farklı yöntemlerle katlanıyor. Elde edilen katlanmış kâğıtlar dikdörtgen biçimindeki bir cama yapıştırılıyor.

Buna göre son durumda camın açıkta kalan kısmının alanı kaç santimetrekaredir?

A
B
C
D
Soru 18

Kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a.b ve a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere

Ömer Tablo 1 ve Tablo 2’den uygun birer sayı seçerek bir dikdörtgen çizecektir.

Ömer’in Tablo 1’den seçeceği sayı dikdörtgenin santimetre cinsinden kısa kenarı ve Tablo 2’den seçeceği sayı dikdörtgenin santimetre cinsinden uzun kenarı olacaktır.

Buna göre Ömer’in çizeceği dikdörtgenin santimetrekare cinsinden alanının doğal sayı olduğu kaç farklı olası durum vardır?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 19

Aşağıda bir video oynatma platformundaki video listesi ve bu platformda süresine göre videonun akışında gösterilen reklam sayıları verilmiştir.

Buna göre oynatma listesinden rastgele seçilen bir videonun akışında 4 reklam gösterilme olasılığı kaçtır?

A
B
C
D
Soru 20

a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere

Tarsia yapbozu, eşkenar üçgen biçimindeki kâğıtların bir araya getirilmesiyle daha büyük bir şekil elde etmeye dayanır. Burada bir araya getirilen üçgenlerin kenarlarında yazan ifadelerin eşit olması gerekir.

Örneğin;

yapbozunda ortaya gelecek parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın