8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 19

8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 19 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 19 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ceyda bir bilgisayar programında 2 gri ve 1 siyah kare çizmiştir. Alanları santimetrekare cinsinden içlerinde yazan bu kareler Şekil I’de gösterilmiştir.

Ceyda bilgisayar yardımıyla gri karelerin her birinin alanını %25 oranında büyütüyor siyah karenin alanını ise %25 oranında küçültüyor ve elde edilen karelerle Şekil II’deki yapıyı oluşturuyor. Şekil II’deki yapıda göründüğü gibi siyah karenin bir kenarı gri karelerin birer kenarına temas etmektedir.

Buna göre Ceyda’nın Şekil II’de oluşturduğu yapının çevre uzunluğu kaç santimetredir?

 
A
72
B
64
C
57
D
48
Soru 2

Bir kenarı a olan karenin köşegen uzunluğu Tangram, geometrik biçimlerdeki 7 adet parçanın bir araya getirilerek çeşitli formlar oluşturulmasına dayanan bir oyundur.

Semra, kenar uzunluğu 16 cm olan ABCD karesi biçimindeki bir kartonu tangram parçaları olacak biçimde Şekil I’deki gibi parçalara ayırıp renklendiriyor. Bu kartonda köşegenler O noktasında dik kesişmektedir.

Daha sonra bu parçaları kullanarak Şekil II’deki gemi modelini oluşturuyor.

Buna göre geminin yüksekliğini belirten x hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır?

A
17 ile 18
B
18 ile 19
C
19 ile 20
D
20 ile 21
Soru 3

a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere

Aşağıda dört eş çekmece ve kapaklı bir bölümden oluşan şifonyer gösterilmiştir.

Bu şifonyerde kullanılan tüm kulplar, bulundukları yüzeylerin yüksekliklerinin tam ortasındadır.

Buna göre kapaklı bölümdeki kulpun yerden yüksekliği, en alt çekmecedeki kulpun yerden yüksekliğinden kaç santimetre fazladır? (Kulpların kalınlığı önemsenmeyecektir.)

A
B
C
D
Soru 4

a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere

Aşağıda bir binanın bir cephesindeki pencereler gösterilmiştir. Bu pencere, birbirine eş kare biçiminde

3 cam ve dikey şekilde birbirine eş 4 gri, yatay şekilde birbirine eş 2 siyah dikdörtgen biçiminde tahtalardan oluşmuştur.

Camlardan birinin ön yüzünün alanı 75 dm² olduğuna göre siyah tahta parçalardan birinin ön yüzünün alanı kaç desimetrekaredir?

A
48
B
54
C
57
D
60
Soru 5

Aşağıda bir fabrikada kesim işlemine götürülen dikdörtgen biçiminde bir tahta gösterilmiştir.

Alanı 192 m² ve kenar uzunlukları birer doğal sayı olan bu tahta hiç parça artmayacak şekilde kesilerek 12 eş kare parçaya ayrılıyor.

Buna göre kesime götürülen tahtanın çevre uzunluğunun 60 metreden uzun olma olasılığı kaçtır?

A
B
C
D
Soru 6

Elektrikli asansörler, enerjiden tasarruf etmek için “karşı ağırlık” denen bir sistem ile çalışır. Bu sistemde özdeş demir ağırlıklar yardımıyla asansörün hem yukarı hem de aşağı hareketi kolaylaştırılır. Özdeş demirlerin ağırlıkları toplamı asansörün tam kapasite ağırlığının yarısına eşittir.

Aşağıda bu sistem ve 1 tane demir ağırlık gösterilmiştir.

Tam kapasite ağırlığı (2a²– 2b²) kg olan bir asansörde karşı ağırlık olarak gösterilen demir ağırlıklardan kullanılacaktır.

Buna göre kullanılacak demir ağırlıkların sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
a – 2b
B
2a – b
C
a + b
D
a – b
Soru 7

Yarıçapının uzunluğu r olan dairenin alanı

Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir kumaş ve üst yüzeyi daire biçiminde olan bir sehpa ile çapı gösterilmiştir.

Bu kumaştan, alanı kumaşın alanının %60’ına eşit olan dairesel bir parça kesilip alınıyor. Alınan parça sehpa ortasına gelecek biçimde yandaki gibi sehpanın üzerine örtülüyor.

Buna göre kumaşın sehpadan sarkan kısmının desimetrekare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

yerine 3 alınız.)  
A
3(4 – b) (4 + b)
B
3(b – 2) (b + 2)
C
4(b – 2) (b + 2)
D
4(4 – b) (b + 4)
Soru 8

Aşağıda Şekil I’de sürgülü bir dolap gösterilmiştir. Bu dolabın dikdörtgen biçiminde ve çerçeve kalınlıkları 2’şer cm olan birbirine eş sürgülü iki kapısı vardır.

Sağdaki kapı x cm açılarak Şekil II’deki görünüm elde ediliyor.

Buna göre kapıların üst üste gelen kısımlarındaki cam bölgenin santimetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
2x² – 7x – 4
B
2x² – 7x – 2
C
2x² – 11x – 6
D
2x² – 3x – 4
Soru 9

a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere

Aşağıda sadece bir yüzlerinde birer üslü ifadenin olduğu 2 gri ve 3 siyah kart gösterilmiştir.

Gri kartlardaki her bir üslü ifade kendisine eşit olmayan siyah kartlardaki her bir üslü ifade ile çarpılıyor. Elde edilen sonuçların her biri özdeş toplara yazılıyor ve bir torbaya atılıyor.

Buna göre torbadan rastgele çekilen bir topun üzerinde yazan ifadenin 1’den küçük olma olasılığı kaçtır?

A
B
C
D
Soru 10

Aşağıdaki tabloda Ayşe Teyze’nin gittiği bir markette satın aldığı ürünlerin adedi, sütun grafiğinde ise bu ürünlerden bazılarının satış fiyatı verilmiştir.

Ayşe Teyze satın aldığı ürünler için toplamda 32 TL ödemiştir.

Buna göre Ayşe Teyze’nin aldığı çikolataların bir tanesinin ücreti en az kaç liradır?

A
1,5
B
2
C
3
D
4
Soru 11

Aşağıda karton bardaklar kullanılarak çocuklar için tasarlanan bir oyun gösterilmiştir. Bu oyunda top en üstteki bardağa bırakılarak topun önce sırasıyla alt sıradaki bardaklara sonra kovaya düşmesi sağlanmaktadır.

En üstteki bardağa bırakılan top aynı yönlü bardağa düşerken geçen süre 2 saniye iken zıt yönlü bardağa düşerken geçen süre 3 saniyedir. Ayrıca son bardaktan kovaya düşerken geçen süre de 2 saniyedir. 1. top en üstteki bardağa bırakılarak süre başlatılıyor. 1. top kovaya düştüğü anda 2. top en üstteki bardağa bırakılıyor ve işleme bu şekilde devam ediliyor.

Buna göre kovada biriken top sayısı (x) ile saniye cinsinden geçen zaman (y) arasındaki doğrusal ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

A
y = 14x + 14
B
y = 14x
C
y = 15x + 15
D
y = 15x
Soru 12

Aşağıda 40 farklı desenden oluşan çocuklar için hazırlanmış yapboz oyun kutusunun görseli verilmiştir.

Bu yapboz desenlerinin bir kısmı 2 parçalık, bir kısmı 3 parçalık kartlardan oluşmaktadır.

Buna göre oyun kutusundaki 3 parçalık desenlerin sayısı kaçtır?

A
17
B
21
C
23
D
25
Soru 13

Aşağıdaki görselde 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ depremi ile ilgili bir haber verilmiştir.

Buna göre Elazığ’da yıkılacak okulların yerini doldurmak için kaç okul daha yapılmalıdır?

A
18
B
20
C
22
D
24
Soru 14

Aşağıda, her satırındaki çemberlerin kendi aralarında eş olduğu 240 mm uzunluğundaki çember desenli bir cetvel verilmiştir.

Bu cetvelde her bir satırdaki ilk ve son çemberin cetvelin kenarlarına olan uzaklıkları mm cinsinden gösterilmiştir. Ayrıca satırlardaki eş çemberlerin aralarındaki uzaklık 1 ve 2. satırda 15’er mm iken 3. satırda 25’er mm’dir.

Buna göre üç farklı boyuttaki çemberlerin birer tanesinin yarıçapları toplamı kaç milimetredir?

A
45
B
50
C
55
D
60
Soru 15

Aşağıda bir markette satılan farklı markalarda 6 tane rulodan oluşan 6’lı ve 8 tane rulodan oluşan 8’li kâğıt havlu paketleri ile satış fiyatları gösterilmiştir.

Bu markette bir hafta boyunca satılan A marka rulo sayısı B marka rulo sayısına eşit olmuştur.

Bu marketin her iki marka kâğıt havlulardan elde ettiği gelir miktarı toplamı 700 TL olduğuna göre B markadan kaç paket kâğıt havlu satılmıştır?

A
21
B
25
C
28
D
30
Soru 16

Aşağıda Türkiye fay hattı haritası birim kareli zemin üzerinde gösterilmiştir.

Harita üzerine bir dik koordinat sistemi yerleştirildiğinde Elazığ ilinin koordinatları E(7, –2) oluyor.

Bu koordinat sisteminde

x = –3,

y = –2,

y = x ve

y = 4x

doğrularının grafikleri çiziliyor.

Buna göre hangi doğru belirtilen fay hatlarından sadece birini keser?

A
x = –3
B
y = –2
C
y = x
D
y = 4x
Soru 17

Oryantiring, harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spordur.

Aşağıdaki birim kareli zeminde bir oryantiring alanına ait harita verilmiştir.

Koordinat sistemi ile modellenmiş bu alanda bulunan Ali, Banu, Cemal ve Deniz’in konumları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Orijin noktası, zemindeki karelerden birinin köşesi üzerindedir.

• Numaralandırılmış noktalarda bulunan sporcuların hiçbiri eksenler üzerinde değildir.

• Koordinat sistemindeki dört bölgeden her birinde yalnız bir sporcu yer almaktadır.

Ali ve Banu x ekseninin yukarısında yer aldığına göre Deniz’in bulunduğu noktanın koordinatları toplamı en az kaçtır?

A
–12
B
–10
C
–8
D
–4
Soru 18

Bir bilgisayar programı, açılan görsellerin üzerine birim kareli zemin yerleştirmektedir. Aşağıda bu bilgisayar programıyla açılan bir görsel verilmiştir.

Bu görselde A, B ve C noktalarının koordinatları sırası karışık olarak (–3, –3); (–1, 1) ve (–1, –1) şeklinde veriliyor.

Buna göre B noktası ile K noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

A
2
B
–1
C
–2
D
–4
Soru 19

Aşağıda akrep ve yelkovanının uzunlukları verilen bir duvar saati gösterilmiştir. Bu saatin üzerine saat 15.00’i gösterirken sağındaki gibi bir dik koordinat sistemi, orijin saatin tam orta noktası olacak biçimde yerleştiriliyor.

Akrep ve yelkovanın uç noktalarından geçen d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
5x + 3y – 15 = 0
B
5x – 3y + 15 = 0
C
3x + 5y – 15 = 0
D
3x – 5y – 15 = 0
Soru 20

1 cm = 10 mm

Bir firmanın ürünlerini test etmek için kullandığı kare dik prizma şeklindeki ortası delik eş cisimlerden biri Şekil I’de verilmiştir.

Bu cisimler Şekil II’deki gibi bir platformun üzerine yerleştiriliyor.

Buna göre platformun üzerine yerleştirilen cisimlerin sayısı (x) ile yerleştirilen son cismin alt taban yüzeyinin milimetre cinsinden yerden yüksekliği (y) arasındaki doğrusal ilişkiyi veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 19” üzerine bir yorum

Yorum yapın