8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 17

8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 17 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 17 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere

Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Aşağıda katı basıncı ile cismin ağırlığı ve yüzey alanı arasındaki ilişkileri gösteren grafikler verilmiştir.

Sünger bir yüzeye dikdörtgenler prizması biçimindeki demir bloklar yerleştirilecektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde cisim, sünger yüzeye daha çok batar? (Demir blokların süngere temas eden yüzeyleri dikkate alınacaktır.)

A
B
C
D
Soru 2

|a|, 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x gösterimi “bilimsel gösterim”dir.

1 km² = 10⁶ m²

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2019 yılı kasım ayında düzenlenen etkinlikte “Yedinci Kıta” başlıklı bir temaya dikkat çekildi. Yedinci Kıta insanoğlunun çevreye verdiği zarar sonucu Pasifik Okyanusu’nda oluşan çok büyük bir atık alandır.

Türkiye’nin yüzölçümü 800000 km² düşünülürse şekildeki bu atık alan Türkiye’nin yüzölçümünün 4 katına eşit olmaktadır.

Buna göre Yedinci Kıta’nın alanının metrekare cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
3,2 ∙ 10¹²
B
2 ∙ 10¹¹
C
3,2 ∙ 10¹⁰
D
2 ∙ 10¹⁰
Soru 3

a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere

Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir kâğıt verilmiştir. Bu kâğıt önce Şekil 1’deki gibi kendi üzerine katlanıyor. Katlanan kenarları çakışıyor ve Şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra çakışan kenarlar boyunca kâğıt tekrar katlanıyor ve Şekil 3’teki kare elde ediliyor.

Şekil 3’teki bu karenin bir yüzünün alanı 4⁵ mm olduğuna göre Şekil 1’deki kâğıdın uzun kenarı kaç milimetredir?

A
2⁵
B
2⁶
C
2⁷
D
2⁸
Soru 4

a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere

Bir örüntüyü oluşturan sayılar, aşağıda bir fidanın haftalara göre oluşan yaprak sayısı biçiminde modellenmiştir.

Buna göre 10. haftada oluşan yaprak sayısı ile 9. haftada oluşan yaprak sayısının farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 
A
2 ∙ 3⁸
B
7 ∙ 3⁸
C
2 ∙ 3⁹
D
7 ∙ 3⁹
Soru 5

Özel olarak tasarlanan bir hesap makinesi, işlem sonucunu ekranda sadece “rasyonel sayı” ya da “irrasyonel sayı” olarak göstermektedir.

Örneğin, hesap makinesinde sırasıyla

tuşlarına basıldığında

olduğundan ekranda sadece “rasyonel sayı” yazmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi sırasıyla tuşlandığında hesap makinesinin ekranında “irrasyonel sayı” yazar?

A
B
C
D
Soru 6

Arabayı hızlandırmak için hızın artışı ile beraber vites yükseltmek gerekir.

Akülü arabalar kullanılarak düzenlenen bir yarışta vitesli arabalar aşağıdaki A noktasından B noktasına kadar hızlarını hiç azaltmadan yarışmaktadır.

Bu yarışta arabalar sürüş anında km/sa. cinsinden hızlarının karekökü ya da karekökünün en yakın olduğu doğal sayı değerine eşit bir vites ile gitmektedir. A noktasından yarışa başlayan bir araba K noktasından 6 km/sa. hızla geçmiştir. Bu araba K noktasından sonra B noktasına kadar 4 kez vites değiştirmiştir.

Buna göre arabanın B noktasındaki hızı en az kaç km/sa.’tir?

A
30
B
31
C
42
D
43
Soru 7

a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere

Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2 dir.

Burak ve Emre tek tekerlekli sirk bisikletleriyle gösteri yapmaktadır. Her ikisinin de tekerlekleri duvara temas ederken birbirlerine doğru şekildeki gibi harekete başlıyorlar.

Burak’ın bisikletinin tekerleği 3 tam tur ve Emre’nin bisikletinin tekerleği 2 tam tur attıktan sonra, C noktasındaki dikey doğrultuya temas edip duruyorlar. Tekerleklerin merkezinin zemine olan olan uzaklıkları şekilde dm cinsinden verilmiştir.

Buna göre iki duvar arasındaki mesafe en az kaç desimetredir? ( yerine 3 alınız.)

A
B
C
D
Soru 8

İnsan vücudunda A, B, AB ve 0 olmak üzere dört çeşit kan grubu vardır. Kan alışverişi aynı kan grupları arasında olur. Ancak kanda bulunan Rh faktörüne de dikkat edilmelidir. Kanda Rh faktörü bulunuyorsa kan Rh (+); Rh faktörü bulunmuyorsa Rh (–) olarak adlandırılır.

Aşağıda kan alışverişinde kan grupları ve Rh faktörü arasındaki ilişkinin gösterildiği şemalar verilmiştir.

Örneğin, A Rh (+) kana ihtiyacı olan birine A Rh (+), B Rh (–) kana ihtiyacı olan birine B Rh (–) kan verilir. Bir grupta bulunan 8 kişinin birbirine kan veremediği bilinmektedir.

Buna göre bu 8 kişiden rastgele seçilen birinin kan grubu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
A Rh (+) olma olasılığı daha fazladır.
B
AB Rh (–) olma olasılığı imkansızdır.
C
0 Rh (–) olma olasılığı daha azdır.
D
Herhangi bir kan grubundan olması eş olasılıklıdır.
Soru 9

Dart iç içe ve farklı renklerde halkalardan oluşan bir hedefe, belirlenmiş bir uzaklıktan ufak oklar atılarak oynanan bir oyundur. Dart tahtasına isabet eden ok, tahtanın hangi kısmına gelirse o bölgedeki puanlama şu şekildedir:

En dıştaki açık gri halka hizasında yazan puanın 2 katı, içteki koyu gri halka hizasında yazan puanın 3 katı değerindedir. Geniş beyaz bölgeler ise hizalarındaki puan değerindedir. Bu dart tahtası ve tahtanın 1 yazan dilimine ait puanlama aşağıda gösterilmiştir.

Metin’in attığı bir okun tahtaya isabet ettiği bilindiğine göre aşağıda verilen puanlardan hangisini kazanma olasılığı diğerlerinden daha azdır?

A
6
B
9
C
12
D
18
Soru 10

Bir alışveriş merkezi aşağıda verilen tablodaki alışveriş tutarlarına göre araba çekilişi için müşterilerine bilet vermektedir.

Her bilette farklı numara kullanan bu mağaza, çekiliş sonucu rastgele bir kişiye araba hediye edecektir. Bu çekilişe katılan dört kişinin yaptıkları alışveriş tutarları aşağıdaki gibidir.

Buna göre bu 4 kişiden hangi ikisinin araba kazanma olasılıkları eşittir?

 
A
Tuğba Hanım - Selin Hanım
B
Bülent Bey - Selin Hanım
C
Tuğba Hanım - İbrahim Bey
D
Bülent Bey - İbrahim Bey
Soru 11

Naim Süleymanoğlu birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi kabul edilir. Toplamda 46 dünya rekoru kıran Naim, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonaları’nda çok sayıda altın madalya kazanmıştır. Sporcunun toplam kategorisinde kazandığı 12 altın madalyanın şampiyona türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.

Grafik: Toplam Kategorisinde Kazandığı

Altın Madalyaların Dağılımı

Buna göre sporcunun Olimpiyat Şampiyonaları’nda kazandığı altın madalya sayısı kaçtır?

A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 12

Bir yarışma programında 1’den 26’ya kadar numaralandırılmış kutuların içinde para ödülleri bulunmaktadır. Aşağıda gösterilen bu kutuların her biri verilen para ödüllerinden yalnız birini içermektedir.

Bir yarışmacı bu kutulardan birini seçmiştir.

Buna göre kalan kutulardaki para ödüllerinin eş olasılıklı olması için en az kaç kutu daha seçilmelidir?

A
10
B
9
C
8
D
7
Soru 13

Aşağıda her birinin üzerinde bir puanın olduğu kartlar gösterilmiştir.

Nil ve Türkan bu kartları eşit sayıda olacak biçimde paylaşacaklardır. Nil’in aldığı ilk 4 kart aşağıda verilmiştir.

Nil sonuncu kartını da rastgele bir şekilde seçiyor ve kalanları Türkan alıyor.

Buna göre Nil’in aldığı kartlardaki toplam puanın, Türkan’ın aldığı kartlardaki toplam puandan fazla olma olasılığı kaçtır?

A
B
C
D
Soru 14

Bir araştırma şirketi 2018 yılı verilerine göre en fazla yabancı ziyaretçi alan sekiz şehri açıkladı. Aşağıda şehirlerden beşinin aldığı yabancı turist sayısına ait sütun grafiği ve bu sekiz şehrin aldığı yabancı turist sayısına ait daire grafiği verilmiştir.

Grafik: Şehirlerin Aldığı Yabancı Turist Sayıları

Buna göre Bangkok’un aldığı yabancı turist sayısı kaç milyondur?

A
17
B
19
C
21
D
23
Soru 15

İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılar “aralarında asaldır.” denir.

Mustafa, ekranı dikdörtgen biçiminde olan bilgisayarında video izlerken postalarını görmek için izleme penceresini küçültmüştür.

İzleme penceresinin alanı, bilgisayar ekranı alanının %20’sine eşittir. Ayrıca izleme penceresinin cm cinsinden kenar uzunlukları paralel olduğu bilgisayar ekranının kenar uzunlukları ile aralarında asaldır.

Buna göre izleme penceresinin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A
58
B
56
C
52
D
50
Soru 16

Bir saat satıcısı çember biçimindeki 20 cm yarıçaplı duvar saatlerini 1. rafına, 30 cm yarıçaplı duvar saatlerini 2. rafına aşağıdaki gibi dizmiştir.

Bu saatçi ilk ve son duvar saatlerini, rafların kenarlarına diğer duvar saatlerini de birbirine değecek biçimde aralarında boşluk kalmadan dizmiştir. Bu rafların uzunlukları eşit ve 5 metreden uzundur.

Buna göre iki rafa dizilen toplam duvar saati sayısı en az kaçtır?

A
45
B
30
C
25
D
20
Soru 17

Aşağıda verilen oyun makinesindeki özdeş siyah ve gri topların renklerine göre oranları verilmiştir.

Bu makinenin içine 10 tane siyah top atılıyor. Daha sonra makineden rastgele alınan bir topun siyah olma olasılığı oluyor.

Buna göre ilk durumda makinedeki gri top sayısı kaçtır?

A
54
B
52
C
48
D
42
Soru 18

Aşağıdaki torbada üzerlerinde 1’den 80’e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu özdeş 80 top bulunmaktadır.

Bu torbadan 5 top alınıyor. Daha sonra kalan toplardan rastgele çekilen bir topun üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı %8 olmaktadır.

Buna göre bu torbadan alınan toplardan kaç tanesinin üzerinde yazan sayı tam karedir?

A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 19

a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere

Kenar uzunlukları

dm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun bir yüzü dikdörtgen şeklinde 24 eş parçaya ayrılıyor. Bu dikdörtgenlerin bir kısmı gri renge boyanıyor. Gri renge boyalı dikdörtgenlerin toplam alanı olan bu kartonun bir kısmı yanlışlıkla yırtılıyor. Aşağıda kartonun yırtıldıktan sonra kalan kısmı gösterilmiştir.

Buna göre kartonun yırtılan kısmında boyalı olmayan kaç tane dikdörtgen vardır?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 20

Aşağıda eş yükseklikteki iki bölümden oluşan bir madeni para kutusu ile 1 TL ve 1 kr. gösterilmiştir. 1 TL’nin kalınlığı 1,96 mm’dir. 1 kr.’un kalınlığı ise mm cinsinden 1 TL’nin kalınlığının karekök değerine eşittir.

Bakkal Erdal Bey para kutusunun ilgili bölümlerine madeni paraları şekildeki gibi diziyor.

Buna göre kutunun içinde olacak biçimde Erdal Bey bu kutuya en çok kaç TL para dizebilir?

A
57,7
B
57
C
50,7
D
45,7
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın