8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 16

8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 16 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 16 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda Şekil 1’de Formula 1 İstanbul Yarış Pisti ve Tesisleri Projesi’nde yolun karşılıklı kısımlarında sadece aynı hizadaki 10 adet yemek alanı ve otopark levhası gösterilmiştir.

Bu pistte Şekil 2’deki gibi her 180 metrede yemek alanı, her 270 metrede otopark levhası konulmuştur.

Buna göre pistin uzunluğu kaç metredir?

A
4860
B
5400
C
5580
D
5940
Soru 2

İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılar “aralarında asaldır.” denir. Onur Öğretmen 35 sayısı ile aralarında asal olan bir şifreyi aşağıdaki gibi bazı ipuçları vererek öğrencilerinden bulmalarını istemiştir.

Buna göre bu şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
273
B
276
C
287
D
387
Soru 3

a ve b birer doğal sayı olmak üzere

Bir matematik öğretmeni tam kare olmayan doğal sayıların karekökü için şöyle bir oyun tasarlamıştır:

• Tahtaya iki kare ve bir dikdörtgen çiziliyor.

• Sonra ilk kareye tam kare olmayan bir kareköklü ifade yazılıyor.

• Daha sonra ikinci kareye bu kareköklü ifadeye eşit olan a̸b şeklinde ifade yazılıyor.

• Son olarak a ile b doğal sayılarının toplamı dikdörtgen içine yazılıyor.

ifadesinde ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A
129
B
36
C
12
D
10
Soru 4

Yarıçapının uzunluğu r olan dairenin alanı dir.

Ahşap oymacılığı, şekil vermesi kolay bir ağacın üzerinde metal uçlu alet yardımı ile desen oyularak yapılan usta işi bir sanattır.

Aşağıda kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki ağacın bir yüzü oyularak yarıçapları aynı olan iki daire şeklinde bir desen oluşturulmuştur.

Bu ağaç parçasının alanı 72 cm² olduğuna göre oyulmayan bölgenin alanı en az kaç santimetrekaredir? ( yerine 3 alınız.)

 
A
48
B
36
C
18
D
16
Soru 5

Gözlükler miyopluk ve hipermetropluk gibi kırma kusurlarının tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eksi (–) değerli mercekler miyopluğun, artı (+) değerli mercekler ise hipermetropluğun tedavisinde kullanılır. Bu işaretlerin sağındaki sayılar ise merceğin gücünü belirtir.

Örneğin, –1,0 →1 derece miyop

              +2,5 → 2,5 derece hipermetrop

Miyop olan Erdal Öğretmen’in kullandığı gözlüğün derecesinin 1’den küçük olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi Erdal Öğretmen’in kullandığı gözlüğün numarası olabilir?

A
B
C
D
Soru 6

a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere

Bir baharatçı dükkanında satılan bazı ürünlerin birer kilogramlarının fiyatı aşağıda verilmiştir.

Hakan Bey her bir baharat çeşidinden ayrı ayrı olmak üzere; kg ürün satın almış ve her biri için eşit ücret ödemiştir.

Hakan Bey, baharatlar için toplam kaç TL ödeme yapmıştır?

A
B
C
2⁴
D
2⁵
Soru 7

Atatürk Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu arasındaki basketbol maçı 1230 kişilik kapalı spor salonunda oynanacaktır. Karşılaşmadan elde edilecek gelir bir köy okuluna bağışlanacaktır.

Spor salonunun şekilde gösterilen en ön sıradaki ilk 30 koltuğu numaralandırılmıştır. Bu sıradaki numarası tam kare olan koltuklardan lira cinsinden karekök değerleri kadar ücret alınırken diğer tüm koltuklardan ise 10’ar lira ücret alınmıştır.

Karşılaşmanın tüm biletleri satıldığına göre elde edilen gelir kaç liradır?

A
12315
B
12295
C
12275
D
12265
Soru 8

Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.

Ondalık gösterim çözümlemelerinde, 10’un kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam eder.

Bir telefonun pil ömrünü uzatmak için “Düşük Güç Modu” kullanılır. Düşük Güç Modu açıkken durum çubuğundaki pil sarı olur, simgesini ve pil yüzdesini görürsünüz. Telefonun şarjı %80 veya daha yüksek bir orana ulaştığında düşük güç modu otomatik olarak kapanır ve (sarı renk) olan simge (yeşil renk) olarak değişir.

Leman, Şekil 1’de verilen telefonunu şarjı %4 iken şarja takmış ve 40 dakika sonunda telefonunu kontrol ettiğinde Şekil 2’deki gibi telefonun Düşük Güç Modu’nun kapandığını görmüştür.

Buna göre aşağıda çözümlenmiş biçimde verilen yüzdelerin hangisi 40 dakikalık süre içerisinde şarj oranındaki artış olabilir?

A
7.10¹ + 8.10⁰ + 9.10¯¹ + 8.10¯²
B
8.10⁰ +7.10¯¹+ 5.10¯²+ 7.10¯³
C
9.10⁰ + 9.10¯¹ + 9.10¯²
D
7.10¹ + 4.10⁰ + 8.10¯¹ + 9.10¯²
Soru 9

Ilgın Ankara’dan İstanbul’a, Zeynep İstanbul’dan Ankara’ya uçak bileti alacaktır. Aşağıda Ilgın ve Zeynep’in “uçak bileti bul” uygulamasında karşılarına çıkan ekranlar verilmiştir.

Ankara’dan İstanbul’a her 60 dakikada, İstanbul’dan Ankara’ya her 50 dakikada bir uçak kalkmaktadır. Ilgın ve Zeynep kalkış saatleri aynı olan uçak bileti aldıklarına göre varış saatleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
08.30
B
13.40
C
19.30
D
20.40
Soru 10

Yarıçapının uzunluğu r olan dairenin alanı dir.

Aşağıda farklı renklerde üç adet fincan üst dairesel bölgeleri birbirine temas edecek şekilde yerleştirilmiş ve eş bölmelere ayrılmış desimetre ölçekli cetvel ile ölçüm yapılma anının görseli verilmiştir.

Kırmızı fincanın üst dairesel bölgesinin alanı 0,27 dm² olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç desimetredir? (yerine 3 alınız.)

A
3,6
B
2,7
C
2,1
D
1,6
Soru 11

a ve b birer doğal sayı olmak üzere

Deniz aralarındaki uzaklığı 20 km olan A noktasından B noktasına bisikletiyle doğrusal olarak ilerleyecektir. Bu yolun son 4 kilometresi K, L, M ve N noktaları ile şekildeki gibi eş parçalara ayrılmıştır.

Saatteki hızı 4km olan Deniz, A noktasından harekete başlayıp 2 saat ilerledikten sonra mola vermiştir. Deniz’in hızı yol boyunca sabit olduğuna göre mola verdiği yer hangi iki nokta arasındadır?

A
K ile L
B
L ile M
C
M ile N
D
N ile B
Soru 12

Türkiye’de tasarlanarak üretilen ilk yer gözlem uydusu olan Rasat, uzayda görev yaptığı süre boyunca Dünya üzerinde toplam 14 milyon 956 bin 200 km² alanın görüntüsünü çekmiştir. Aşağıda yedi kıtanın alanı kilometrekare cinsinden verilmiştir.

Buna göre Rasat’ın çektiği görüntü ayrı ayrı hangi kıtaların alanından büyüktür?

A
Antarktika, Avrupa ve Avustralya
B
Afrika, Asya ve Kuzey Amerika
C
Afrika, Antarktika ve Avrupa
D
Avustralya ve Güney Amerika
Soru 13

Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer kareköklü ifadenin yazılı olduğu dört kart gösterilmiştir.

Bu kartların kullanıldığı bir oyunda kartların puan değeri şöyle hesaplanmaktadır:

• Kartın üzerindeki kareköklü ifadenin en yakın olduğu doğal sayı değeri kartın puanını vermektedir.

Buna göre verilen kartlara sahip bir oyuncunun kazanacağı puan kaçtır?

A
27
B
25
C
23
D
21
Soru 14

Aşağıda Ekim 2019 tarihli bir takvimde günleri belirten sayıların karekökleri yazılmıştır.

Bu takvimde haftanın iki günü seçilip bu günlerdeki herhangi birer kareköklü ifade çarpılarak çarpımın doğal sayı olması istenmektedir. Örneğin; çarşamba ve cuma günleri seçildiğinde çarpılacak sayılar olabilir.

Çünkü

Buna göre seçilecek iki gün aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Salı ve çarşamba
B
Pazartesi ve salı
C
Çarşamba ve perşembe
D
Cumartesi ve pazartesi
Soru 15

a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere

Aşağıda kenar uzunlukları m olan dikdörtgen bir oda içerisine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklinde iki eş halı gösterilmiştir. Bu halıların duvar kenarlarına ve birbirlerine olan uzaklıkları eşit olup m'dir.

Bu halıların çevre uzunlukları toplamı kaç metredir?

A
B
C
D
Soru 16

HIZLI HABER 12 Ekim 2019

Almanya’nın Stutgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda İbrahim Çolak 14,933’lük derecesiyle şampiyon oldu. Böylece büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Aşağıda İbrahim Çolak’ın halka aletiyle çalışırken yapılan bir çizimi gösterilmiştir.

Bu çizimde belirtilen ölçülere göre İbrahim Çolak’ın hizasındaki A noktasının halkaya uzaklığı (?) kaç santimetredir?

 
A
28
B
30
C
32
D
34
Soru 17

a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere ve

Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi a.b.c formülü ile hesaplanır.

Aşağıda Şekil 1’de dikdörtgenler prizması biçiminde yüksekliği cm olan mermer bir blok verilmiştir.

Şekil 1’deki bu mermer blok dikey biçimde kesilerek yedi eş parçaya ayrılmış ve Şekil 2’deki gibi üst üste konmuştur.

Buna göre Şekil 1’deki mermer bloğun hacmi kaç santimetreküptür?

A
B
C
D
Soru 18

a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere

Dijital fotoğraf makineleriyle farklı en/boy oranlarında çekim yapılabilmektedir. Fotoğraf baskıya, yarışmaya, sergiye giderken ya da ekranda görüntülenirken bu oranlar oldukça önemlidir. Nil, Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’i aşağıdaki en/boy oranlarıyla dört farklı şekilde fotoğraflamıştır.

Buna göre en/boy oranı en büyük olan fotoğraf hangisidir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 19

a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere

Aşağıda kısa kenarı cm ve uzun kenarı cm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir.

Şekil 1’deki karton koyu gri ve açık gri olmak üzere iki parçaya ayrıldıktan sonra Şekil 2’deki gibi kenarları çakışacak biçimde yapıştırılıyor.

Buna göre son durumda kartonun çevre uzunluğundaki değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 20

a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere a

Aşağıda verilen Şekil 1’deki düzenekte altı adet eş kare prizma şeklinde tahta blok karşılıklı olarak eşit aralıklarla sabitlenmiştir. cm uzunluğundaki ip ise düzenekteki altı tahta bloğun dış yüzüne temas edecek şekilde gerilmiştir.

Daha sonra ip çıkarılmış ve sadece kahverengi tahtaların dış yüzüne temas edecek şekilde gerilerek Şekil 2’deki gibi bağlanıp artan ip kesilmiştir.

Buna göre kesilen ipin uzunluğu kaç santimetredir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın