8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 15

8.Sınıf Lgs Matematik Deneme Sınavı 15 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Matematik Deneme Sınavı 15 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Yüzme sporu uluslararası standartlarda boyutu olan (50 metre, 8 kulvar) havuzlarda bedenin kulaç ve ayak hareketlerinden başka yardım almadan her yarışmacının kendi kulvarında yaptığı yarışmalardır. Serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbağa stilleri mevcuttur. Paralimpik oyunlar ise bedensel engelli sporcuların birey veya takım olarak katıldığı yarışmalardır.

HIZLI HABER 14 Eylül 2019

Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırtüstü stilde yarışan Sümeyye Boyacı dünya ikincisi olmuştur. Aşağıda bu yarışmada ilk üç dereceye giren sporcuların saniye cinsinden yarışı bitirme sürelerinin çözümlenmiş biçimi verilmiştir.

Buna göre Sümeyye Boyacı’nın yarışı bitirme süresi saniye cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
46,54
B
44,74
C
44,62
D
44,49
Soru 2

Kısa kenarının uzunluğu 24 cm, uzun kenarının uzunluğu 36 cm olan dikdörtgen şeklinde bir levha aşağıdaki gibi O noktasından başlayıp doğrusal bir yol boyunca devrilerek ilerletiliyor.

Levhanın her bir devrilmede kısa ve uzun kenarları sırasıyla zemine temas etmekte ve ilerletme sırasında levha zeminde kaymamaktadır.

Bu levha aynı şekilde ileletilerek O noktasına 4 m uzaklıkta bulunan duvara yaklaştırıldığında görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

 
A
B
C
D
Soru 3

a ≠ 0, b ≠ 0 ve m, n, k tam sayı olmak üzere

Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü ifadenin yazılı olduğu 3 beyaz ve 3 gri kart verilmiştir.

Beyaz kartlardaki her bir üslü ifade gri kartlardaki her bir üslü ifade ile çarpılacaktır.

Bu çarpımlar sonucunda elde edilecek en büyük sayının en küçük sayıya oranı kaç basamaklı bir sayıdır?

A
4
B
5
C
6
D
7
Soru 4

a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere

Aşağıdaki tabloda her satır, sütun veya köşegen boyunca yer alan üslü ifadelerin çarpımı birbirine eşittir.

Buna göre A : B kaçtır?

A
1
B
9
C
27
D
81
Soru 5

Aşağıdaki Şekil 1’de saat yönünde dönen düzenekte üzerlerinde birer sayının yazılı olduğu daireler verilmiştir. Bu düzenekte içteki sistem bir turunu 4 dakikada, dıştaki sistem ise bir turunu 8 dakikada tamamlamaktadır.

Bu düzenekte dikdörtgen içinde yer alan sayılar ile üslü ifadeler oluşturuluyor. Burada içteki sistemdeki sayı taban dıştaki sistemdeki sayı üs alınarak üslü ifadeler elde ediliyor.

Örneğin; Şekil 1’deki konumda iken çalıştırılan düzenek 4 dakika sonra Şekil 2’deki gibi olup dikdörtgen içindeki sayılar ile = 3 elde edilir.

Buna göre Şekil 1’deki konumdayken dönmeye başlayan düzenekten 7 dakika sonra elde edilecek üslü ifadenin değeri kaçtır?

A
1
B
8
C
16
D
256
Soru 6

Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi, a.b.c’dir.

Aşağıda yarısına kadar su ile doldurulmuş dikdörtgenler prizması biçiminde bir akvaryum verilmiştir.

Şekilde belirtilen ayrıt uzunluklarına göre akvaryumun içindeki su miktarını santimetreküp cinsinden gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Soru 7

Aşağıda Şekil 1’de kenar uzunlukları santimetre cinsinden 1’den büyük birer tam sayı olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt verilmiştir. Ön yüzü gri arka yüzü beyaz olan bu kağıt Şekil 2’deki gibi kendi üzerine katlanıyor.

Bu kağıdın katlanan kısımlarının bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir.

Buna göre Şekil 1’deki kağıdın çevresi en az kaç santimetredir?

A
52
B
56
C
64
D
74
Soru 8

Bir belediye yapımı tamamlanan bir yolun her iki tarafında aşağıdaki gibi ağaçlandırma ve aydınlatma çalışması yapacaktır.

Belediye yolun başına birer aydınlatma direği yerleştirdikten sonra kuzey tarafında her 3 ağaçtan sonra 1 aydınlatma direği ve güney tarafında her 6 ağaçtan sonra bir aydınlatma direği yerleştirmiştir. Bu yolun her iki tarafında da şekilde belirtildiği gibi iki ağaç arası uzaklık ile aydınlatma direklerinin ağaçlara uzaklıkları birbirine eşittir.

Yolun sadece 3 noktasında aydınlatma direkleri dikey olarak aynı hizada yerleştirildiğine göre yolun tamamında en az kaç ağaç dikilmiştir?

A
110
B
90
C
80
D
60
Soru 9

Aşağıda bir fabrikadaki özdeş kolilerin istiflenme biçimleri gösterilmiştir.

Bu koliler en üstten alta doğru koli sayıları 1, 3, 5,... şeklinde ardışık tek sayılar olarak diziliyor.

Böylece bir koli istifindeki toplam koli sayısı oluşan sıra sayısı ile bir örüntü oluşturuyor.

Örneğin; Şekil 1’deki koli istifinde toplam koli sayısı; ; 1+3=2² =4 ve Şekil 2’de ise 1+3+5=3² =9’dur.

Buna göre en alt sırasında 17 koli bulunan bir koli istifindeki toplam koli sayısı kaçtır?

 
A
B
C
D
Soru 10

Hesap makineleri, ekranlarına sığmayan sayıları gösterebilmek için üslü ifadeleri kullanır. Bir sayının üslü ifadedeki “.10” bölümünün kaçıncı kuvvette olduğunu belirtmek için genelde “E” işaretini kullanır.

Örneğin;

1,56E + 12 ifadesi 1,56 .

7,24E – 14 ifadesi 7,24 .

anlamına gelir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi,

görselindeki sonucun eşitidir?

A
B
C
D
Soru 11

1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x gösterimi “bilimsel gösterim”dir.

Ünlü girişimci Elon Musk’un kurucusu olduğu uzay aracı ve roket üreticisi Space X şirketi 2018 yılının Şubat ayında dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’i uzaya fırlattı.

Space X şirketinin ürettiği Falcon Heavy roketi, bir diğer roket üreticisi United L.A. şirketinin Delta Heavy roketinden hem daha güçlü hem de fırlatma maliyeti olarak daha hesaplıdır. Falcon Heavy ve Delta Heavy roketlerinin maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre iki roket arasındaki maliyet farkının dolar cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Soru 12

Aşağıda altı raftan oluşan bir kitaplık ve bu kitaplığın yanındaki 20 kitap gösterilmiştir.

Kitaplar kitaplığın raflarına aşağıda verilen kurala göre dağıtılacaktır.

Kural: “Her bir rafa raf numarasının pozitif tam sayı çarpanlarının sayısı kadar kitap konulacaktır.”

Buna göre raflara kitaplar dağıtıldığında kitaplığa konulmayan kaç kitap kalır?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 13

Bütünler iki açının ölçüleri toplamı 180°dir.

İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılar “aralarında asaldır.” denir.

Aşağıda AB, CD, EF ve GH doğrularıyla oluşturulan dört farklı açı gösterilmiştir.

Bu açıların her birinin bütünleri bulunarak açı ile bütünlerinin aralarında asal olup olmadığı belirlenecektir.

Buna göre kaç numaralı açı ile bütünleri derece cinsinden aralarında asaldır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14

a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere

Aşağıda gösterilen birbirine eş daire şeklindeki iki şeffaf kartın her bir diliminde birer üslü ifade yazılıdır.

Bu şeffaf kartlar yukarıdaki durumdayken 1. kart kaydırılarak 2. kartın üzerine yapıştırılıyor. Yapıştrıldıktan sonra üst üste gelen dilimlerdeki üslü ifadeler birbirleriyle çarpılarak yeni, üslü ifadeler elde ediliyor.

Elde edilen üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en az kaçtır?

A
B
C
D
Soru 15

Trombosit kan damarları hasar gördüğünde kanamayı durdurmak için kanda pıhtılaşmayı başlatan hücrelerdir. Yetişkin ve sağlıklı bir insanın 1 mm³ kanında yaklaşık 250 bin ile 400 bin arası trombosit bulunmaktadır. Bu miktardan fazla ya da az trombosit bulunması çeşitli problemlere yol açabilmektedir.

Kanda belirtilen değer aralığından az trombosit bulunması trombositopeni olarak adlandırılır.

Aşağıda dört farklı yetişkin insanın 1 mm³ kanındaki trombosit miktarları verilmiştir.

Tablo: Kandaki Trombosit Miktarları

Tabloya göre bu kişilerden hangisinin kanındaki trombosit miktarı trombositopeni tehlikesi göstermektedir?

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 16

Simetri aynası hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeyi sağlayan eğitim materyalidir. Simetri aynası önünde bulunan bir cismin simetri aynasına olan uzaklığı ile arkadaki görüntünün simetri aynasına olan uzaklığı birbirine eşittir.

Ardından bu kağıdın üzerinde bir sayıyı işaretleyerek başka bir sayının üzerine de simetri aynasını dik olarak yerleştiriyor. Yerleştirdikten sonra işaretlediği sayı ile işaretin aynadaki görüntüsünde üst üste geldiği sayının aralarında asal olduğunu görmüştür.

Şenol’un yaptığı bu etkinliğin görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 
A
B
C
D
Soru 17

Celal Öğretmen, 10 kök değer olarak ifade edilen adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik kavramlarını kullanarak şöyle bir etkinlik yaptırıyor;

• Aşağıdaki gibi kök değerleri eş kartlara yazarak üst üste verilen iki değerin arasında birer daire çizelim.

• Bu değerlerin her birisini oluşturan harf sayısını bulup üst üste verilen iki değere karşılık gelen sayıların en büyük ortak bölenini daireye yazalım.

• Dairelere yazdığınız sayıların toplamını bulalım.

Buna göre işlemleri doğru yapan bir öğrencinin bulacağı sonuç kaçtır?

A
21
B
20
C
17
D
15
Soru 18

Aşağıda yan yana dizilmiş yedi kart verilmiştir.

Ömer 1. karttan başlayarak her bir kartta bir üslü ifade olacak şekilde sırasıyla 2’nin ilk 7 doğal sayı kuvvetlerini yazmıştır. Ardından bu kartların üzerinde yazan sayıları toplamak istemiş ancak bir kartta yazan sayıyı unutarak toplamı 111 bulmuştur.

Buna göre Ömer’in üzerindeki sayıyı toplamayı unuttuğu kart, kaç numaralı karttır?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 19

Aşağıdaki rafta her birinde eşit sayıda bilye bulunan ve içleri görünmeyen kavanozların bir kısmı gösterilmiştir.

Bu kavanozların her birinin içindeki bilye sayısı 2’nin pozitif tam sayı kuvvetine eşittir.

Bu raftaki kavanozlarda toplam 80 tane bilye olduğuna göre raftaki kavanoz sayısı en az kaçtır?

A
4
B
5
C
6
D
8
Soru 20

Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.

Bir bozuk tartı kütlesi 6 kg’a kadar ürünleri 250 g eksik tartarken, 6 kg’dan fazla ürünleri ise 350 g eksik tartmaktadır.

Aşağıda bu tartıya konulmuş bir karpuzun tartının göstergesinden okunan kütlesi gösterilmiştir.

Bu karpuzun kilogram cinsinden gerçek kütlesinin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 15” üzerine 2 yorum

    • Merhaba aklınıza takılan sorular hakkında çözüm sunabiliriz. Soru numarasını belirtmeniz yeterli. Başarılar dileriz.

      Yanıtla

Yorum yapın