8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 14

8.Sınıf Lgs Matematik Deneme Sınavı 14 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Matematik Deneme Sınavı 14 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda bir mağazanın bir günde sattığı ürünlerin sayısının dağılımı daire grafiğinde, her bir ürünün bir tanesinin fiyatı ise sütun grafiğinde verilmiştir.

Bu mağazanın bir günde sattığı ürün sayısı 72 tane ise aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir günde satılan ayakkabı sayısı pantolon sayısından 6 tane fazladır.
B
Ceket satışından elde edilen gelir 810 TL'dir.
C
Pantolon ve ayakkabı satışından elde edilen toplam gelir 1440 TL'dir.
D
Ayakkabı satışından elde edilen gelir, gömlek satışından elde edilen gelirden azdır.
Soru 2

Bir insanın bir günlük ortalama Oksijen tüketimi 15 m³'tür.

Buna göre bir insanın bir yılda tüketeceği Oksijen miktarı ortalama kaç dm³'tür? (1 yıl = 360 gün, 1 m³= 1000 dm³

A
B
C
D
Soru 3

Kemal bavuluna 4 haneli bir şifre oluşturmak istiyor.

• Bu şifrenin ilk hanesi 3'dür.

• Sifrenin ilk hanesi, ikinci hanesinin kareköküne, ikinci hanesi ise son iki haneyi oluşturan sayının kareköküne eşittir.

Buna göre Kemal'in bavulunun şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
3416
B
3636
C
3749
D
3981
Soru 4

Esra aşağıdaki dikdörtgenin uzun kenarını 6 eş parçaya, kısa kenarını ise 4 eş parçaya ayırıyor.

A, B, C, D bulundukları küçük dikdörtgenlerin alanlarını belirttiğine göre ifadesine karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
2x²+ 7x + 3
B
4x²+ 14x + 16
C
4x²+ 14x + 3
D
x²+ 7x + 6
Soru 5

Yukarıda verilen kutunun içine seçeneklerde verilen hangi kutunun içindeki sayılar atıldığında, bu kutudan çekilen bir sayının pozitif çarpan sayısı tek olan bir sayı

olma olasılığı olur?

A
B
C
D
Soru 6

Yukarıdaki uzunlukları verilen tarlanın etrafına köşelerine gelmek şartıyla metre cinsinden eşit aralıklarla erik, kayısı ve nar ağaçları dikilecektir.

• Erik ağaçları 6'şar metre arayla

• Kayısı ağaçları ise 8'er metre arayla dikiliyor.

• Hem erik hem de kayısı ağaçlarının denk geleceği yere ise nar ağaçları dikiliyor.

Dikilen toplam nar ağacı sayısı 16 tane olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki bu tarlanın kısa kenarı kaç metredir?

A
48
B
60
C
72
D
96
Soru 7

Yukarıda 8 - A ve 8 - B sınıfları ve öğrenci sayıları verilmiştir.

• 8 - A sınıfında seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı erkek öğrenci olma olasılığından azdır.

• 8 - B sınıfından seçilen bir öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı ise kız öğrenci olma olasılığından fazladır.

Bu iki sınıfın öğrencileri toplantı salonuna alınıyor. Bu toplantı salonunda konuşmacı olarak seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı en fazla kaçtır?

A
B
C
D
Soru 8

Sibel yukarıda uzunlukları verilen tahta çubuklardan belirli sayıda kullanarak bazı özdeşlikler oluşturmak istiyor. Aşağıdaki seçeneklerde ise bu tahtalardan hangisinden kaçar adet kullandığı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile (a–b) . (a+b) , (a+b)² ve 3a . (2a+b) uzunluklarının cm cinsinden özdeşini oluşturamaz?

A
B
C
D
Soru 9

Aşağıda Ezgi'nin Türkçe, Matematik ve Fen bilimleri derslerinden 5 günde çözdüğü soru sayılarına ait çizgi grafiği verilmiştir.

Bu çizgi grafiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Salı günü her üç dersten de eşit sayıda soru çözmüştür.
B
En fazla sayıda soru çözdüğü gün Cuma günüdür.
C
Herhangi iki ders arasındaki soru çözüm sayısı farkının en fazla olduğu gün perşembe günüdür.
D
Salı ve çarşamba günü çözdüğü toplam soru sayıları birbirine eşittir.
Soru 10

Matematik öğretmeni Kemal tahtaya iki tane A ve B dikdörtgeni çizip içlerine üslü sayılar yazıyor.

Öğrencilerinden ise A dikdörtgenin içindeki her bir üslü ifade ile B dikdörtgenin içindeki herbir üslü ifadeden birbirine denk olmayanları çarpıp, sonuçları bir kağıda yazmalarını istiyor.

Buna göre bir öğrencisinin yazdığı kağıtlardan birini alan Kemal öğretmenin seçtiği sayının 16'dan büyük olma olasılığı kaçtır?

A
B
C
D
Soru 11

Ayşenur hanım mavi renkli kazakları, Elif hanım ise yeşil renkli kazaklar örmektedir.

Her bir kazağı yapmak için gerekli olan ip miktarı ve ipin metre fiyatı aşağıda verilmiştir.

Ayşenur hanım ve Elif hanım ördükleri kazaklar için her iki renk iptende eşit uzunlukta kullanmış ve iplerin toplam maliyeti 20 TL'den fazla olmuştur.

Buna göre ördükleri toplam kazak sayısı en az kaç tanedir?

A
21
B
26
C
28
D
32
Soru 12

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmeni Dilek hanım, Sena ve İrem'e aşağıdaki çubukları veriyor ve 50 cm uzunluğunda merdiven maketi yapmalarını istiyor.

Dilek hanım öğrencilerden yapmasını istediği maket de hiç parça artmadan mümkün olduğu kadar az basamaklı merdiven yapmalarını, çubukların kalınlığını değiştirmemelerini istiyor.

Buna göre öğrencilerin yaptığı merdivenlerin basamak sayıları toplamı en az kaçtır?

A
2
B
7
C
9
D
12
Soru 13

Bir mont almak için mağazaya giden Emre, Montun fiyatındaki iki rakamın silindiğini fark ediyor.

Buna göre bu montun fiyatı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
B
C
D
Soru 14

Aşağıda iki farklı renk ve uzunlukta çubuklar verilmiştir.

Bu çubukların herbirinin uzunlukları 10 cm'den fazla ve tamsayıdır.

• Yeşil çubuk bir tane tamsayı uzunluktaki küçük eş parçalara,

• Mavi çubuk ise iki farklı tam sayı uzunluklarındaki küçük eş parçalara ayrılabiliyor.

Buna göre bu çubukların toplamı en az kaç cm'dir?

A
18
B
27
C
30
D
36
Soru 15

Kalınlığı 2²cm olan tahta parçalarıyla aşağıdaki gibi üç raflı dikdörtgen şeklinde bir kitaplık oluşturuluyor.

Bu rafların herbirinin genişliği 120 cm, yüksekliği ise 16 cm'dir.

Buna göre bu kitaplığın alanı kaç cm2'dir?

A
B
C
D
Soru 16

Bir karınca sayı doğrusunda 3 noktasında bulunmaktadır.

Bu sayı doğrusunda ardışık iki sayı arası 1 birimdir.

Buna göre bu noktadan birim uzağa giden karıncanın en yakın olduğu tam sayıların alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A
6
B
10
C
16
D
21
Soru 17

Yukarıda Büşra'nın evine yakın, okul, park, market ve bu yerleşimleri birbirine bağlayan yolların uzaklıkları verilmiştir.

Buna göre Büşra'nın hangi iki yerleşim yeri arasındaki aldığı yol diğerlerinden kısa olabilir?

A
Park - Ev
B
Okul - Market
C
Okul - Ev
D
Ev - Market
Soru 18

Aşağıda bir kare ve bir dikdörtgen birer kenarları birleştirerek büyük bir dikdörtgen oluşturulmuştur.

• Küçük dikdörtgenin kısa kenarı cm'dir ve alanı tam karedir.

Buna göre bu büyük dikdörtgenin alanı en az kaç cm²'dir?

A
48
B
60
C
120
D
150
Soru 19

Aynı doğrultuda olan Emirhan, Türkan ve Nuray arasındaki mesafeler

Türkan, Nuray'a doğru yaklaşıyor.

Son durumda Emirhan'ın Türkan'a uzaklığı, Türkan'ın Nuray'a uzaklığından kaç metre fazladır?

A
B
C
D
Soru 20

Ayşe hanım kare şeklindeki tarlasına farklı türde sebzeler ekmek için tarlasını 3 eş kare ve bir dikdörtgen bölüme ayırıyor.

Biber ekili bölgenin alanı 450 m² olduğuna göre salatalık ekili bölgenin çevresi kaç metredir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 14” üzerine bir yorum

  1. 8. Sınıf LGS Deneme Sınavı kategorisinde ki zorluk derecesi neden hep orta?
    Zorluk derecesi zor olan bir test veya deneme sınavı var mı varsa ismi veya linki nedir?
    (matematik dersi için)

    Yanıtla

Yorum yapın