8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 12

8.Sınıf Lgs Matematik Deneme Sınavı 12 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Matematik Deneme Sınavı 12 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Utku, kareli kâğıt üzerindeki koordinat sistemi ile doğrusal denklem grafiği çizme uygulamasını yapıyor.

Açılan kâğıtta katlama çizgisi cetvel yardımıyla çiziliyor. Böylece y = 2x doğrusunun grafiği elde ediliyor.

Utku’nun yapmış olduğu etkinlik ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor:

I. Katlama çizgisi orijinden geçmektedir

II. Kâğıdın katlanmış hâli

III. Katlama çizgisi M(–3, – 6) ve N(5,10) noktalarından geçer.

Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 2

Emel, lokantada bir menüye 60 TL ücret ödemiştir. Bu menüde içecek olarak sınırsız ayran verilmektedir. Yani Emel, bu menüde istediği miktarda ayran (y Litre) içmekte ancak ödediği tutar (x TL) değişmemektedir.

Emel’in içtiği ayran miktarı ile ödediği tutar arasındaki ilişkiye ait grafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?

 
A
B
C
D
Soru 3

Levent, bir otomobil satış bayisinden kendisine otomobil alacaktır. Bayinin Levent’e sunduğu, dizel ve benzinli 2 otomobilin özellikleri aşağıdaki tabloda veriliyor.

Tablo: Dizel ve Benzinli 2 Otomobilin Özellikleri

Tabloda verilen bilgilere göre kaçıncı kilometrede, iki otomobile yapılan masraflar birbirine eşit olmaktadır?

A
2000
B
2250
C
2400
D
2500
Soru 4

Aşağıda Dilek’in takı kutusu veriliyor. Dilek bu takı kutusunu ok yönünde şekil 2’deki gibi açıyor.

Takı kutusu kare prizma şeklinde olup ayrıtları üzerinde verilmiştir. Şekil 2’de takı kutusunun önden görünümünde dikdörtgensel bölgeler 1 (kırmızı) ve 2 (mavi) şeklinde numaralandırılıyor. Numaralandırılmış bölgelerin santimetrekare cinsinden alanları cebirsel olarak hesaplanıyor.

Buna göre yapılan hesaplamalardan hangisi doğrudur?

A
1 → 2d² – dc
B
2 → c² - d²
C
1 → d² – 2dc
D
2 → c² – 2cd + d²
Soru 5

Eğim; dikey uzunluğun yatay uzunluğa olan oranıdır.

Geometri tahtası eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. 2. sınıf öğrencisi Zeynep, aşağıda verilen geometri tahtası üzerinde saat oluşturuyor.

Saati oluşturan elemanlardan:

Akrebin eğimi = Yelkovanın eğimi = Saniyenin eğimi =

Buna göre aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur?

A
B
C
D
Soru 6

Yarıçapı r cm olan dairenin alanı - r² cm² dir. Kenar uzunlukları a cm ve b cm olan dikdörtgenin alanı a · b cm² dir.

Volkan, karton üzerine bir futbol sahası planı çizmeye başlıyor. Bu planda kenar uzunluklarını ve orta saha yarıçap uzunluğunu cebirsel ifadelerle gösteriyor.

Futbol sahası dikdörtgen şeklinde, orta saha daire şeklindedir.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ( yerine 3 alınız.)

 
A
Orta Saha Alanı = (3x² + 3y²) cm²
B
Orta Saha Alanı = (6x + 6y) cm²
C
Tüm Sahanın Alanı = (25x² + 50x · y + 25 y²) cm²
D
Tüm Sahanın Alanı = (100 x² + 200 x · y + 100 y²) cm²
Soru 7

Eğim = ile hesaplanır.

Aşağıda verilen zımbanın hareketli üst kısmının (mavi doğru parçası) eğimi %25’tir.

Buna göre x uzunluğu kaç santimetredir?

A
6
B
7
C
8
D
9
Soru 8

Bir fabrikada tüm işçilere eşit miktarda maaş verilmektedir. Bu fabrikanın çalıştırdığı işçi sayısı ile toplam maliyeti arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir.

Grafik: İşçi Sayısı ile Maliyet Arasındaki İlişki Toplam Maliyet (TL)

Çalıştırılan işçi sayısına göre fabrikanın maliyeti, tablo ile gösterilecektir.

Buna göre iki değişken arasındaki ilişkiye ait tablo aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 9

Kenar uzunluğu a cm olan karenin alanı a² santimetrekaredir.

Aşağıda bir kenar uzunluğu y cm olan 4 tane mavi kare verilmiştir. Bu kareler, kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor.

Bu karelerin her birinin köşesine, kare şeklinde eşit büyüklükte beyaz şeritler yapıştırılıyor.

Buna göre mavi bölgenin alanını, santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
4y² – 4x²
B
2x² – 4xy + 2y²
C
2x² + 4xy + 2y²
D
8xy – 4x²
Soru 10

Bir kurumda 4 farklı enstrüman kursu verilmektedir. Bu kurslarda önden bir defalık kayıt ücreti alınmaktadır. Daha sonra öğrenci, kursa devam ettiği her ay için aylık sabit ücret ödemektedir.

Kursa devam edilen ay (x) ile ödenecek toplam ücret (y TL) arasındaki ilişki 4 kursta da denklem ile aşağıdaki gibi ifade ediliyor.

Kurs ücretleri ile ilgili, aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur?

A
Aylık ücreti en fazla olan kurs gitar kursudur.
B
Önden verilen kayıt ücreti en az olan kurs keman kursudur.
C
Gitar kursuna 4 ay katılan bir öğrenci 1150 TL para öder.
D
Bağlama kursuna 2 ay katılan bir öğrenci, keman kursuna 2 ay katılan bir öğrenci ile aynı ücreti öder.
Soru 11

Bir mağazada satış fiyatları aynı (x TL) olan 2 tane ürüne, farklı indirim seçenekleri sunulmuştur.

Anneler günü hediyesi alan Hale, ütü yerine mutfak robotunu tercih ettiği için 13 TL daha fazla para ödemiştir.

Buna göre yukarıdaki ürünlerden herhangi birinin fiyatı (x) kaç TL’dir?

A
320
B
330
C
340
D
350
Soru 12

Aşağıda verilen cebirsel ifadeler (ax + b) şeklinde çarpanlarına ayrılıyor. Bu işlemler, çarpanların katsayıları tam sayı olacak şekilde yapılıyor. Bulunan çarpanlar, özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele çekilen bir kartta yazan cebirsel ifadeyle ilgili, aşağıda verilen durumlardan hangisi imkânsız olaydır?

A
Değişkenin x olması
B
Katsayıları toplamının 4 olması
C
Sabit teriminin +5 olması
D
(7x + 3) olması
Soru 13

Bir havuzun krokisi koordinat sistemine aktarılıyor.

Bu havuza atlayan yüzücü D(–3,7) noktasında dalıyor. Daha sonra y = –x + 4 doğrusu boyunca doğrusal olarak yüzüyor.

Buna göre yüzücünün hareketi, aşağıda verilen şekillerden hangisinde doğru modellenmiştir?

A
B
C
D
Soru 14

a, b, c, d birer gerçek sayı b > 0 ve d > 0 olmak üzere:

Aşağıda dikdörtgen şeklinde alanı 1500 cm² olan bir not tahtası veriliyor.

Bu not tahtasında boşlukların alanı 1370 cm² dir. Asılan 2 tane not kâğıdı dikdörtgen şeklinde olup I. nin alanı, II. nin alanından küçüktür. I. not kâğıdının alanı santimetrekare cinsinden doğal sayıdır.

I. not kâğıdının kısa kenar uzunluğu cm olduğuna göre, uzun kenar uzunluğu en fazla kaç santimetredir?

A
B
C
D
Soru 15

Bir fırında 2 çeşit, eşit sayıda ekmek üretiliyor. Üretilen bu ekmekler; her bir kasada 20 ekmek ve tek çeşit olacak şekilde, artmaksızın kasalara yerleştiriliyor.

Bu ekmeklerin 1 kasasının satış fiyatı, üzerlerinde veriliyor. Fırın üretilen ekmeklerden; I. çeşit ekmekten 18 kasa, II. çeşit ekmekten 24 kasa ekmeği marketlere dağıtıyor. Geri kalan ekmekleri de kendi müşterilerine satıyor. Tüm ekmekler satıldığında bu fırının, iki çeşit ekmekten kendi müşterilerinden kazandığı para miktarları birbirine eşit olmuştur.

Buna göre bu fırında, yukarıdaki 2 çeşit ekmekten toplam kaç tane üretilmiştir?

 
A
1800
B
1860
C
1920
D
1980
Soru 16

Tuğba, okulunda bazı sınıfların ve öğretmenler odasının konumunu koordinat sistemi üzerine aktarıyor.

Tuğba, öğretmenler odasını koordinat sisteminde başlangıç noktasına yerleştiriyor.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tuğba, öğretmenler odasını orijin olarak kabul etmiştir.
B
Tuğba’nın sınıfının bulunduğu nokta (– 8,6) ise Tuğba 8/E sınıfındadır.
C
Tuğba’nın işaretlediği 4 sınıfa ait noktanın 2. bileşeni sıfırdır.
D
Tuğba’nın işaretlediği sınıflardan 1 tanesi sadece 3. bölgededir.
Soru 17

Kenar uzunlukları a cm ve b cm olan dikdörtgenin alanı a · b santimetrekaredir.

Aşağıda bir serada yetiştirilen bitkilerin kapladıkları alanlar veriliyor. Bu alanlar dikdörtgen şeklinde olup kenar uzunlukları üzerinde yazmaktadır.

Buna göre bitki yetiştirmek için ayrılan alanların dağılımının daire grafiği ile gösterimi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Soru 18

İnsanda tansiyon; büyük tansiyon-küçük tansiyon olmak üzere 2 sayı ile ifade edilmektedir. Örnek: Fatma Hanım’ın tansiyonu 12 – 8’dir.

Fatma Hanım, gün boyunca belirli zamanlarda tansiyonunu ölçtürüyor. Elde edilen verilerle aşağıdaki çizgi grafiği oluşturuluyor.

Grafik: Zamana Göre Tansiyon Değerleri

Fatma Hanım, yetişkin bir insan olup tansiyonun normal olduğu değerler aşağıdaki şekildedir. Büyük Tansiyon = 9 ile 12 arasında (9 ile 12 dâhil) normaldir. Küçük Tansiyon = 6 ile 9 arasında (6 dâhil) normaldir. Tablodaki verilen saatlerde ölçülen 10 değerden rastgele biri seçiliyor.

Buna göre seçilen değerin normal olma olasılığı yüzde kaçtır?

A
%40
B
%50
C
%60
D
%70
Soru 19

Özgür’ün tabletinin hafıza kapasitesi 8 GB’dır. Özgür’ün tabletinde bazı verilerin kapladıkları alanlar aşağıdaki tabloda veriliyor.

Tablo: Verilerin Kapladıkları Alanlar

Özgür’ün tabletinin hafızasında boşluk bulunmamaktadır. Buna göre tablette ders notlarının kapladığı alan kaç GB’dır?

A
B
C
D
Soru 20

Bir manavda 2 farklı kestane paketler hâlinde satılmaktadır. Aşağıda 1,5 kilogramlık ve 2 kilogramlık kestaneler ve satış fiyatları gösterilmiştir.

Kestaneler yukarıda görüldüğü gibi büyüklüklerine göre paketlenmiştir. Manavın pazar günü I. kestaneden elde ettiği gelir, II. kestaneden elde ettiği gelire eşit olmuştur. Elde edilen gelir TL cinsinden tam sayıdır.

Buna göre manav, pazar günü boyunca en az kaç kilogram kestane satmıştır?

A
18
B
19,5
C
21,5
D
23
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 12” üzerine bir yorum

Yorum yapın