8. Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 10

8. Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 10 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 10 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

a gerçek sayı ve b > 0 olmak üzere;

Aşağıda verilen kartların ön ve arka yüzüne toplamları 30 olacak şekilde, pozitif tam sayılar yazılıyor. Örnek:

Bu kartlar aşağıdaki gibi ip ile çubuğa asılıp, soldan sağa doğru okunup kareköklü ifadeler yazılıyor. Örnek:

Yasemin aynı kurala göre aşağıdaki kartları hazırlayıp çubuğa asmıştır.

Önden görünümde kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan bir çarpan

Arkadan görünümde kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan bir çarpan

Buna göre sembollerden hangisinin yerine yazılacak sayı doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 2
a, b, c, d, e ve f birer gerçek sayı, c ≠ 0; b > 0; d > 0; f > 0 olmak üzere:

Aşağıda uzunluğu cm olan eş kürdanlar bir araya getirilerek eşkenar üçgenler oluşturulmuştur.

K ile L noktaları arasındaki uzaklık santimetredir.

Buna göre şekli oluşturmak için kullanılan kürdan sayısı kaçtır?

A
16
B
17
C
18
D
19
Soru 3

a gerçek sayı ve b > 0 olmak üzere:

Aşağıda bir kurbağanın zıplayışı verilmiştir. Bu kurbağa her zıplayışında dm sağa doğru ilerlemektedir.

Bu şekilde hareketine devam eden kurbağanın 6. zıplama sonunda aldığı yol, desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
9 dm ile 10 dm arasındadır.
B
11 dm ile 12 dm arasındadır.
C
13 dm ile 14 dm arasındadır.
D
15 dm ile 16 dm arasındadır.
Soru 4

ABC üç basamaklı, DE iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere;

(DE)² = ABC ise = D, E ' dir.

Aşağıda bir villaya ait, bölmelendirilmiş otoparkın planı verilmiştir. Bu planda her bir bölme kare şeklinde olup alanları üzerinde yazmaktadır. A, D ve E noktaları doğrusaldır.

A(ADCB) = 6,25 m² ve A(DEFG) = 1,96 m²'dir.

Buna göre |AE| kaç metredir?

A
3,9
B
4,1
C
4,3
D
4,5
Soru 5

Kare ve eşkenar üçgen birer düzgün çokgen modelidir.

Aşağıda uzunluğu 1 m ile 2 m arasında olan bir tahta parçası verilmiştir.

Elif, bu tahta parçasını artmaksızın parçalara ayırıp kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan eşkenar üçgen yapabiliyor. Elif; bu tahta parçası ile artmaksızın kare yapsaydı, kenar uzunlukları yine santimetre cinsinden tam sayı olacaktı.

Buna göre verilen tahta parçasının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
1,08
B
1,22
C
1,34
D
1,58
Soru 6

Aşağıdaki afişte, son sayımda dünyadaki çocuk nüfusu belirtilmiştir.

Afişteki bu sayının okunması zor olduğu için bilimsel gösterim ile ifade edilecektir.

Buna göre yazılması gereken bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 7

Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazmaları için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Bu rakamlarla 3 haneli bir şifre oluşturulacaktır. İlk 2 rakamla iki basamaklı bir sayı oluşturulacaktır. 3. rakam ise iki basamaklı sayının asal çarpanlarından biri olacaktır.

Aşağıda bu kurala göre oluşturulmuş bir şifre verilmiştir.

Buna göre şifrede, en sağdaki rakam aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
B
C
D
Soru 8

Buna göre Pi Sayısı ve Fi Sayısı ile ilgili, aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur?

A
Her ikisi de rasyonel sayıdır.
B
Her ikisi de gerçek sayıdır.
C
p sayısı irrasyonel, φ sayısı rasyonel sayıdır.
D
φ sayısı irrasyonel, p sayısı rasyonel sayıdır.
Soru 9

Rasyonel sayılar Q, irrasyonel sayılar Qı , gerçek sayılar ise R harfi ile gösterilir.

Aşağıda kareköklü ifadelerle ilgili hazırlanan bir bilgisayar programına girilecek sorular verilmiştir.

Bu programda girilen soruya bilgisayar, aşağıdaki şekilde cevap vermektedir.

Hazırlanan bu programa İlhan sayısını giriyor.

Buna göre bilgisayarın vereceği cevap aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 10
AB iki basamaklı, CDE ise üç basamaklı doğal sayı olmak üzere: = CDE ise = A,B dir.

Aşağıda eş bölmelendirilmiş 1,5 litrelik bir cam şişe verilmiştir. Şişede 1,5 litre limonata varken Zuhal, 1 defa bu şişeden limonata içmiştir.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
B
C
D
Soru 11

a, b, c, d birer gerçek sayı b > 0 ve d > 0 olmak üzere;

Aşağıdaki şemada iki kutunun bağlı olduğu ortak kutu, belirli bir kurala göre dolduruluyor.

Aşağıdaki şemada boş kutular, aynı kurala göre doldurulacaktır

Buna göre şemada 6 kutuda yazan sayıların kaç tanesi doğal sayıdır?

 
A
Hiçbiri
B
1
C
2
D
3
Soru 12

n > 0 olmak üzere;

Aşağıdaki tabloda, Özgür’ün matematik sınavına çalışırken konulara ve molaya kaç saat vakit ayırdığı verilmiştir.

Tablo: Özgür’ün Çalışma Programı

Özgür tabloda verilen 2 konuya, yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla çalışmıştır. Özgür, üslü ifadeler konusuna da çalıştıktan sonra ders çalışmayı bırakmıştır.

Buna göre Özgür’ün çalışmayı bıraktığı saat aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
19.45
B
20.00
C
20.15
D
20.30
Soru 13
a gerçek sayı ve b > 0 olmak üzere:

Aşağıda kare şeklinde alanı 160 cm­² olan bir karton verilmiştir. Bu karton aşağıdaki gibi kesilerek özdeş, dikdörtgen şeklinde dört tane karton elde ediliyor.

Buna göre Şekil III’te elde edilen, dikdörtgen şeklindeki parçalardan bir tanesinin çevresi kaç santimetredir?

A
B
C
D
Soru 14

Birden başka ortak böleni olmayan sayı çiftine “aralarında asal sayılar” denir. Aşağıda Emin Bey’in her akşam işten çıktığı saatin, dijital saatte gösterimi verilmiştir.

Emin Bey, cuma akşamı işini tamamlayamadığı için dakika mesai yapmak, işten geç çıkmak zorunda kalıyor.

Emin Bey’in cuma akşamı, işten çıktığı saati gösteren dijital saat inceleniyor.

Saat göstergesinde ve dakika göstergesinde yazan sayıların aralarında asal olmadığı biliniyor.

Buna göre Emin Bey, cuma akşamı işten kaç dakika geç çıkmış olabilir?

 
A
25
B
35
C
45
D
55
Soru 15

Bir kenar uzunluğu a cm olan karenin alanı a² santimetrekaredir.

Aşağıda verilen cam, kare şeklinde eş bölmelere ayrılmıştır. Bu camda gri bölmeler ışığı geçirmemekte, mavi bölmeler ise ışığı geçirmektedir.

Verilen camda ışığı geçirmeyen bölmelerin alanları toplamı 4,5 metrekaredir.

Buna göre verilen camın tamamının çevresi kaç metredir?

 
A
20
B
16
C
12
D
10
Soru 16

abc; 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere:

a,bc ·

Aşağıdaki tabloda A ilinin, B ve C illerine olan kuş bakışı uzaklıkları metre cinsinden verilmiştir.

Tablo: A İlinin Diğer İllere Uzaklıkları

C ili için verilen uzaklığın, B ili için verilen uzaklıktan daha küçük olduğu biliniyor.

Buna göre n tam sayısının alacağı en büyük değer kaçtır?

A
4
B
5
C
6
D
7
Soru 17

Bir lokantada tavuk döner ve et döner aşağıdaki fiyatlardan satılmaktadır.

Lokanta sahibi Yusuf Bey, akşam dükkânı kapatırken hesaplama yaptığında her iki döner çeşidinden de eşit miktarda para kazandığını fark ediyor. Yusuf Bey’in tavuk dönerden kazandığı toplam para miktarının 500 TL ile 600 TL arasında olduğu biliniyor.

Yusuf Bey'in tavuk dönerden kazandığı para miktarı TL cinsinden doğal sayıdır.

Buna göre Yusuf Bey, gün boyunca toplam kaç tane tavuk döner ve et döner satmıştır?

A
52
B
60
C
68
D
76
Soru 18

Hacim ölçüleri biner biner büyür ve biner biner küçülürler. Aşağıdaki merdivende verilen büyüklük, diğer birimlere çevrilip sembollerin yerine yazılacaktır.

Buna göre yerine yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 19

a ≠ 0 olmak üzere;

= 1 ve = a’dır.

Onur, babaannesine gittiğinde çocukluk fotoğraflarını üst üste aşağıdaki gibi dizip fotoğraflara bakıyor. Fotoğrafların kalınlıkları aynı olup 1 tane fotoğrafın kalınlığı:

milimetredir.

Buna göre Onur, yukarıda kaç tane fotoğrafı üst üste dizmiştir?

A
100
B
60
C
50
D
10
Soru 20

Bir kenar uzunluğu a cm olan karenin alanı santimetrekaredir.

Levent, fen bilimleri ödevi için kartona kulağın kısımlarını gösteren kare şeklinde bir görsel yapıştırıyor. Görselin yapıştırıldığı karton dikdörtgen şeklinde olup kısa kenar uzunluğu üzerinde verilmiştir.

B > A olduğu biliniyor. Aşağıdaki tabloda 3 tane santimetrekare cinsinden değer verilmiştir.

Buna göre görselin alanı, yukarıda verilen değerlerden kaç tanesi olabilir?

 
A
Hiçbiri
B
1
C
2
D
3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8. Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 10” üzerine bir yorum

Yorum yapın