8.Sınıf LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

8.Sınıf LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
B
C
D
Soru 2

Akdeniz’de İngiliz savaş gemilerinin takibinden kaçan Goeben (Goben) ve Breslau (Breslav) adlı Alman savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığındı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını belirterek gemilere Yavuz ve Midilli adlarını verdi. Bu gemilere diğer gemilerin de katılmasıyla Karadeniz’e açılan filo, Rusya’nın Sivastopol, Odessa (Odesa) ve Kefe limanlarını bombaladı. Bunun üzerine 3 Kasım 1914 tarihinde Rusya, 5 Kasım 1914 tarihinde de İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Osmanlı Devleti de 11 Kasım 1914’te İtilaf Devletlerine savaş ilan ederek İttifak Devletlerinin yanında savaşa girdi.

Bu bilgilere göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

A
Osmanlı Devleti hangi grupta savaşa katılmıştır?
B
Osmanlı Devleti'nin, Almanya'nın yanında savaşa girmesinin nedenleri nelerdir?
C
Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine neden olan olay nedir?
D
Osmanlı Devleti ne zaman I. Dünya Savaşı'na katılmıştır?
Soru 3

Tanzimat Dönemi’nde ve sonrasında yapılan yenilikleri yeterli görmeyen bazı Osmanlı aydınları, Genç Osmanlılar (Jön Türkler) adıyla örgütlendi. Bu aydınlar, Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimine geçilmesi hâlinde ülkedeki karışıklıkların ve isyanların sona ereceğine inanıyorlardı. Genç Osmanlılar kendileriyle aynı fikri paylaşmayan Padişah Abdülaziz’i tahttan indirdiler ve V. Murat’ı tahta çıkardılar. Ancak daha sonra Genç Osmanlılar ile anlaşan ve 1876’da tahta çıkan Padişah II. Abdülhamit tarafından Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası Kanun-ı Esasi ilan edildi. Anayasaya göre Osmanlı Mebusan Meclisi açıldı. Bu Mecliste Müslümanların yanında azınlıklar da temsil ediliyordu. Böylece Osmanlı Devleti’nde I. Meşrutiyet Dönemi başladı.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Meşrutiyetin ilanıyla ülkedeki milliyetçi isyanların sona erdiğine
B
Aydınların, Osmanlı yönetim sisteminin değişmesinde etkili olduğuna
C
İç sorunların, Osmanlı Devleti'nde demokratik gelişmelere neden olduğuna
D
Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlı vatandaşlarının yönetime katılmaya başladığına
Soru 4
A
B
C
D
Soru 5

Balkan devletleri, Avrupa devletlerinin de kışkırtmalarıyla topraklarını genişletmek için Osmanlı Devleti’ne karşı harekete geçti. Rusya başta olmak üzere büyük Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığına son vermek istiyordu. Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin oldukça zayıfladığının anlaşılması, Balkan devletlerini cesaretlendirmişti. Bütün bu gelişmeler üzerine Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ittifak yaparak 1912 yılı Ekim ayında Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıya geçti ve böylece I. Balkan Savaşı başladı.

Bu bilgilere göre I. Balkan Savaşı'nın başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
Balkan devletleri arasındaki görüş ayrılıkları
B
Balkan devletlerinin sınırlarını genişletmek istemesi
C
Osmanlı Devleti'nin askerî bakımdan güçsüz durumda olması
D
Avrupa devletlerinin Osmanlıya karşı olan düşmanca tutumu
Soru 6

Mondros Mütarekesi'nin 7. Maddesi: İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacak.

Durum: 3 Kasım 1918 tarihinde İngilizler Musul'u işgal etti. 13 Kasım 1918’de ise İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’u fiilen işgal etti.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir?

A
Savaştan sonra Wilson İlkeleri'nin dikkate alındığının
B
Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulmak istendiğinin
C
İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Osmanlı topraklarını işgal ettiğinin
D
Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin topraklarının güvenliğini sağladığının
Soru 7
A
B
C
D
Soru 8

İngiltere'de başlayan sanayileşme belli bir süre sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı. Sanayileşen ülkelerde fabrikalar kuruldu. Buna bağlı olarak üretim arttı, malların fiyatları ucuzladı. Bunun sonucunda sanayileşen ülkelerde ham madde ve pazar ihtiyacı arttı. Özellikle un, şeker ve pamuk (üç beyaz) ile kömür, petrol ve demir (üç siyah) en çok ihtiyaç duyulan ham maddeler oldu. Ham madde bulmak isteyen İngiltere, Hindistan ve Uzak Doğu'daki etkinliğini artırarak geniş sömürgeler elde etti. Güçlü bir donanmanın desteğine dayanan bu ticaret ve sömürgecilik etkinlikleri İngiltere'yi büyük bir devlet konumuna getirdi.

Bu bilgilere göre; I. Sanayileşme bazı ham maddelere olan ihtiyacı artırmıştır. II. Sanayileşme sonucunda üretimde makine gücü kullanılmaya başlanmıştır. III. Sanayileşen ülkeler Avrupa'daki bazı ülkeleri sömürge hâline getirmiştir. IV. Sanayileşme faaliyetlerinden sadece Avrupa ülkeleri değil, başka ülkeler de etkilenmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I, II ve IV
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 9

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı ordusunun dağıtılması, ülkenin dört bir yandan işgal edilmesi ve Osmanlı Hükûmetlerinin işgallere sessiz kalması üzerine, Türk halkının vatanseverlik duygusuyla bir araya gelerek oluşturduğu bölgesel ve düzensiz direniş kuvvetlerine Kuvâ-yı Millîye denir.

Bu bilgide aşağıdakilerden hangisinin gerekçesi belirtilmiştir?

A
Kuvâ-yı Millîye'nin kurulmasının
B
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının
C
Wilson İlkeleri'nin yayımlanmasının
D
Manda ve himaye sisteminin ortaya çıkmasının
Soru 10

Azınlıkların kurduğu cemiyetler faaliyette bulundukları bölgelerde yaşayan Türk halkının can ve mal güvenliğine zarar vermek suretiyle onları göçe zorlamışlardır.

Azınlık cemiyetlerinin bu faaliyetlerinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımsız devlet kurmak
B
Bulundukları bölgede nüfus üstünlüğünü sağlamak
C
Osmanlının toprak bütünlüğünü parçalamak
D
Bulundukları bölgenin ekonomik bakımdan kalkınmasını sağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın