8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 21

8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 21 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 21 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal’in bu anlatımı onun daha çok hangi kişilik özelliği ile ilişkilendirilebilir?

A
Barışseverliği
B
Liderliği
C
İleri görüşlülüğü
D
Alçak gönüllülüğü
Soru 2

Antep Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kenti işgal eden Fransızlarla mücadele etme kararı aldı. Bu amaçla Üsteğmen Şahin Bey'i Kilis Kuvayı Milliye Komutanlığına getirerek Fransızların Suriye'den getireceği takviye birliklerine engel olmak istedi. Fransızlar, Şahin Bey'in tuttuğu Kilis-Antep yolunu açmak için Antep'e ilerledi. Antep'e, Şahin Bey şehit olduktan sonra girebildi. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal Paşa Antep'e Kılıç Ali Bey'i Kuva-yı Milliye komutanı olarak görevlendirdi. Antep halkı Fransızlara karşı taş, sopa, balta ile kahramanca savaştılar. Ancak açlık, susuzluk ve cephanesizlik yüzünden 9 Şubat 1921'de teslim olmak zorunda kaldılar.

Bu bilgilere göre,

I. Antep savunmasını düzenli birlikler yapmıştır.

II. Mustafa Kemal Paşa Antep savunmasını organize etmiştir.

III. Antep halkı düşmana karşı topyekün bir savaş yürütmüştür.

IV. Antep halkı Fransızların şehre girmesini önlemiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 3

Ermeniler başta İngiltere olmak üzere Batılı devletlerden aldıkları desteğe güvenerek Kars ve çevresinde yaşayan Türkleri göç etmeye zorladılar. Sevr Antlaşması'ndan sonra da Türk topraklarına saldırıya geçtiler. Bunun üzerine TBMM bölgedeki tek düzenli birliğimiz olan Erzurum'daki 15 Kolordu'nun başında olan Kazım Karabekir'i Doğu Cephesi'ne komutan olarak atadı. Kazım Karabekir Paşa karşı taarruza geçerek Ermenilerin elinde olan Sarıkamış, Gümrü ve Kars'ı aldı. Bunun üzerine Ermeniler barış istemek zorunda kaldı. Kazım Karabekir Paşa bu cephede ana ve babaları olmayan 2000 Türk çocuğunu evlat edindi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ermeniler, Sevr Antlaşması'ndan ve Batılı devletlerden destek alarak Türklere saldırmıştır.
B
Kazım Karabekir Paşa, Ermenilere karşı zafer kazanmıştır.
C
TBMM, Avrupalı devletlerin baskısından dolayı Ermenilerle antlaşma yapmıştır.
D
Kazım Karabekir Paşa fedakar, merhametli bir komutandır.
Soru 4

I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını görüşmek üzere Paris’te bir konferans düzenlediler. Burada Osmanlı Devleti dışındaki diğer devletlerle barış antlaşmaları imzaladılar. İtilaf Devletleri yenilen devletlerden “onarım ücreti” adı altında ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatları istediler. Sömürgecilik faaliyetlerine “manda ve himaye” adı altında devam ettiler. Ayrıca dünya barışını korumak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, İngiltere’nin çıkarını korudu.

Paragrafa bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Milletler Cemiyeti’nin amacına ulaştığına
B
Paris Barış Konferansı’nda İttifak Devletlerinin haklarının gözetilmediğine
C
Sömürgecilik faaliyetlerinin isim değiştirerek devam ettiğine
D
Paris Barış Konferansı’nda bazı devletlerle barış antlaşması imzalandığına
Soru 5

Şemadaki maddelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Halk iradesine değer verilmiştir.
B
Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
C
Kapitülasyonların kaldırılması amaçlanmıştır.
D
İstanbul Hükûmeti’nin görevini yerine getiremediği belirtilmiştir.
Soru 6

Tablodaki cemiyetlerin hangisi ile ilgili yanlış bir ifade kullanılmıştır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 7

İzmir’in işgali ve azınlık cemiyetlerinin taşkınlıkları, işgallerin kalıcı olduğunu göstermiş ve bunun sonucunda bölge halkı, silahlı direnişi başlatarak, Kuva-yı Milliye birlikleri kurmuştur. Bu birlikler TBMM'yi ortadan kaldırmak üzere çıkan Ahmet Anzavur Kuva-yı İnzibatiye gibi isyanları bastırmıştır.

Buna göre, Kuva-yı Milliye birlikleri ile ilgili olarak;

I. İşgallere karşı vatanı koruma ve istiklali kazanma isteği sonucunda oluşmuştur.

II. Türk halkı İzmir'in işgaline tepki göstermiştir.

III. TBMM açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev almışlardır.

IV. Ülkenin tamamını işgalden kurtarma hedefiyle yola çıkmış düzenli askeri birliklerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
Soru 8

Yukarıdaki haritada Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cepheler verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlı Devleti hâkimiyet sahasının dışındaki topraklarda da mücadele etmiştir.
B
Osmanlı ordusu, savaşta savunmadan daha çok taarruz yapmıştır.
C
Osmanlı’nın savaşa girmesi savaşın Ortadoğu topraklarına yayılmasına neden olmuştur.
D
Müttefiklere yardım için açılan cepheler Avrupa topraklarında kalmıştır.
Soru 9

İrade-i Millîye gazetesinin ilk sayısında “Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ni Açış Nutku”, “Kongre Üyelerinin Yemin Metni” ve “Millete Beyanname” gibi başlıklar yer almıştır. Mustafa Kemal, Ankara’ya gittikten sonra Hâkimiyeti Millîye adıyla yeni bir gazete çıkarıldı. Hâkimiyeti Millîye gazetesi Millî Mücadele’nin resmî yayın organı oldu.

Verilen metne bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Kitle iletişim araçlarına önem verdiğine
B
Millî ekonomi için çalışmalar yaptığına
C
Askerî bir deha olduğuna
D
Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiğine
Soru 10
Amasya Genelgesi’nde yer alan; I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. III. Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir . maddelerinin hangilerinde millî egemenlikten bahsedilmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın