8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 20

8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 20 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 20 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devlet işlerinde ve dış ilişkilerde daima “bağımsızlık benim karakterimdir.” sözüne uygun hareket etmiştir.

Kütahya Eskişehir Savaşı’nda alınan yenilgiden sonra yaşanan siyasi ve askeri bunalım ortamında ordunun başına geçmiş ve Sakarya Savaşı’nda ordunun zaferle ayrılmasında rol oynamıştır.

Kurduğu cumhuriyete, yaptığı inkılaplara ve kazandığı zaferlere rağmen “Ben yaptım!” sözünden hep kaçınmış ve her zaman: “Türk milleti başardı.” demiştir.

Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

A
Sorumluluk almaktan kaçınmadığı
B
Milliyetçi bir düşünce yapısına sahip olduğu
C
Gurura yer vermediği
D
İleri görüşlü olduğu
Soru 2

Mustafa Kemal’in doğduğu şehir olan Selanik’te birçok kitap, dergi ve gazete Türkçe, İbrânîce, Rumca, Fransızca ve Bulgarca basılmaktaydı. Şehirde birçok milletten insan yaşamaktaydı ve konuşulan diller arasında İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Eflakça, Rusça, Türkçe, Arapça, Arnavutça, Bulgarca vb. bulunmaktaydı.

Verilenlere göre Selanik’le ilgili;

I. Çok uluslu toplumsal bir yapıya sahip olduğu

II. Kültürel hayatın gelişmiş olduğu

III. Ekonomik hayatın ticarete dayandığı

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 3

Birinci Dünya Savaşı pek çok önemli sonuç meydana getirmiştir. İngiltere, savaştan en kârlı çıkan devlet olmuştur. Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı İmparatorlukları savaş sonunda dağılmış bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan gibi yeni millî ve bağımsız devletler kurulmuştur. Sömürgecilik anlayışı yerini manda ve himaye anlayışına bırakmıştır. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

Verilenlere göre I. Dünya Savaşı’nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Siyasi sınırlar değişikliğe uğramıştır.
B
Savaşların önlenmesine çalışılmıştır.
C
Sömürgecilik düşüncesi sona ermiştir.
D
Ülkelerin nüfus oranları değişmiştir.
Soru 4

Aşağıda Milli Mücadele’nin değişik dönemlerinde alınan kararlar verilmiştir.

Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya Genelgesi kararı

Kuvay-ı Millîye’yi etkin ve millî iradeyi egemen kılmak esastır. Erzurum Kongresi kararı

Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur. TBMM kararı

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Toplumsal ve hukuki alanda bir an önce yeniliklerin yapılacağı belirtilmiştir.
B
Milletin yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından temsil edildiği ifade edilmiştir.
C
Egemenlik anlayışının değişeceği ima edilmiştir.
D
Milletin geleceğinde ulusal egemenliğin hakim kılınacağı vurgulanmıştır.
Soru 5

Buna göre Mustafa Kemal’in memleketin gerçek hedefe ulaşmasında;

I. Siyasi liderler

II. Öğretmenler

III. Silahlı kuvvetler

gibi unsurlardan hangilerini gerekli gördüğü söylenebilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 6

“Düşman donanması açıklarda demirlemiş, iki harp gemisi rıhtıma biraz daha yaklaşmıştı... Güvertedeki askerler ellerini, şapkalarını sallıyor, marşlar söylüyorlardı... Mavili beyazlı elbiseler giymiş genç kızlar, ellerinde çiçekler, vapurlardaki askerlere öpücükler yolluyorlardı.”

Yunan ordusu 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ederken genel manzara böyleydi. Ta ki karaya ayak basan ilk Yunan askerlerinin ortasına bir el bombası atılana kadar. Bombayı atan gazeteci Hasan Tahsin, “Dövüşe ben başlıyorum, siz devam edeceksiniz” diyecek kadar emindi çaktığı bu ilk kıvılcımın tüm ülkeyi saracağından. Yanılmamıştı da: İzmir bir sembol oldu, bayrak oldu, taştı Anadolu’nun içlerinden. Cephelerde Mehmet’ler, dağlarda efeler, her türlü imkânı kullanarak askerlere cephane taşıyan kadınlar, tüm Anadolu tek yürek oldu, başkaldırdı işgalcilere ve onların işbirlikçilerine.

Samim Kocagöz’ün “Kalpaklılar” romanından alınan bu satırlarda aşağıdakilerden hangisinin ifade edildiği söylenebilir?

A
İşgale karşı düzenli birliklerin kurulduğu
B
Yunan işgalinin İngilizler tarafından desteklendiği
C
Millî Mücadele hareketinin sona erdiği
D
Halkın işgallere karşı birlikte hareket ettiği
Soru 7

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

İstanbul’da kurulan ve Damat Ferit Hükümeti tarafından da desteklenen bu cemiyet, İngiliz mandası altına girilmesi gerektiğini savunuyordu.

Wilson Prensipleri Cemiyeti

İstanbul’da kurulan bu cemiyet, Osmanlı Devleti’nin varlığını koruyabilmesi için Amerikan mandasına girmesi gerektiğini savunuyordu.

Kürt Teali Cemiyeti

Wilson İlkelerinden esinlenerek kurulan ve İngilizler tarafından desteklenen bu cemiyet Doğu Anadolu’da ayrı bir devlet kurmak istiyordu.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti

Ülkenin kurtuluşunun “padişah ve halifenin emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla” gerçekleşeceğini savunuyordu.

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri olduğu söylenebilir?

A
Azınlıklar tarafından desteklenmeleri
B
Ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaları
C
Kurtuluş savaşı fikrine karşı olmaları
D
İtilaf Devletleri tarafından kurulmuş olmaları
Soru 8

Sakarya Zaferi’nin üzerinden yıllar geçmiştir. Dönemin ünlü ressamlarından biri, Mustafa Kemal’e Sakarya Savaşı’nı gösteren bir tablo hediye eder. Savaşın tüm heybet ve azametiyle işlenmeye çalışıldığı bu tabloda Atatürk, güçlü-kuvvetli bir ata binmiş olarak tasvir edilmiştir. Ressam, bu kompozisyon karşısında tebrik beklerken, Mustafa Kemal’in:

“Bu tabloyu kimseye göstermeyin.” demesi üzerine şaşırıp kalır. Herkes ne söyleyeceğini bilemez halde birbirlerine bakarken Mustafa Kemal şu açıklamayı yapar:

“Savaşa katılmış olan herkes bilir ki, hayvanlarımız bir deri bir kemikten ibaretti; bizim de onlardan arta kalır yanımız yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da, savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle, Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz dostum.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ifadelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sakarya Savaşı’nın çok zor koşullarda kazanıldığı
B
Askeri başarıların elde edilmesinde milletin daha önemli rol oynadığı
C
Sakarya Savaşı’nın çok önemli askeri sonuçlar doğurduğu
D
Ekonomik sıkıntıların savaşların kaybedilmesine neden olabileceği
Soru 9
  • 15.yüzyılın sonundan itibaren Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği Coğrafi Keşifler sonucu ticaret gemileri Akdeniz’den ayrılıp Atlas Okyanusu’na doğru kaydı. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti’nin kontrolündeki İpek ve Baharat Yolları önemini, Akdeniz ticareti de canlılığını yitirdi. Osmanlı Devleti’nin gümrük gelirleri büyük ölçüde azaldı. Gümrük gelirlerini artırmak için uygulamaya konulan Kapitülasyonlar amacına hizmet edemediği gibi Osmanlı Devleti’ne zarar vermeye başladı.
  • 18.yüzyılın sonlarından itibaren Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı toprakları uluslararası ortak pazara dönüştü. Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen ucuz ürünlerle doldu. İnsanlar, ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü.

Verilenlere göre;

I. Kapitülasyonların ekonomik çöküşü hızlandırdığı

II. Osmanlı Devleti’nin sanayileşme sürecine katılamadığı

III. Osmanlı Devleti’nin dış borçlanmaya gitmek zorunda kaldığı

gibi değerlendirmelerden hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 10

Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Trabzon’da ve Erzurum’da, Muhafaza-i Hukuk Heyeti üyeleriyle görüşmeler yapan Kazım Karabekir, halka moral kazandırmak ve durumdan haberdar etmek için birçok çalışma yapmıştır. Bu görüşmelerde tüm şartları zorlayarak silahlanmayı sağlamak ve yurttan düşmana kesinlikle silah veya cephane yardımı yapılmasını engellemek, Ermeni propagandalarına inanmamak, Erzurum’da doğu illeri temsilcilerinden oluşan büyük bir kongre toplamak konuları üzerinde durmuştur. Samsun’a 19 Mayıs 1919’da çıkan Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi’nin toplanması için zemin hazırlayan Kazım Karabekir ile temasa geçmiştir. Erzurum Kongresi’nin toplanma kararını öğrenen Mustafa Kemal Paşa, bunu takdir ettiğini Kazım Karabekir’e telgraf ile bildirmiştir.

Verilenlere göre Kazım Karabekir ile ilgili;

I. Kurtuluş Savaşı’nın teşkilatlanmasında rol oynadığı

II. Halkta milli şuurun uyanması için çalıştığı

III. Çalışmalarının Mustafa Kemal tarafından desteklendiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın