8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 18

8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 18 başlıklı online LGS sınavımız MEB kazanımlarına ve merkezi sınav müfredatına ve yeni nesil sınav sorularına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 18 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“9 sayılı” emirle demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafları ve imalathaneleriyle, bu esnaf ve imalathanelerin iş çıkarabilme güçleri ve kasatura, kılıç, mızrak ve eyer yapabilecek ustaların adlarıyla birlikte sayılarını ve durumlarını tespit ettirdim.

“10 sayılı” emirle, halkın elinde bulunan dört tekerlekli, yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla, kağnı arabalarının bütün takım ve hayvanlarıyla birlikte binek ve topçeker hayvanlarının, katır ve yük hayvanlarının, deve ve eşek sayısının yüzde yirmisine el koydurdum.

Tekalif-i Milliye Emirleri’nin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A
Orduya mühimmat desteği sağlamak
B
Ordunun taarruz gücüne ulaşmasını sağlamak
C
Kuva-yı Milliye’nin ihtiyaçlarını karşılamak
D
Ordunun harekat kabiliyetini güçlendirmek
Soru 2

Kütahya Eskişehir Savaşı’nda Türk ordusunun geri çekilmesi, Mustafa Kemal’e yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasına neden oldu. Bu durumdan Mustafa Kemal sorumlu tutuldu. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Meclisin yetkilerini üç aylığına kendi üzerine almayı teklif etti. Teklif TBMM’de oylandıktan sonra Mustafa Kemal “Başkomutan” oldu. Sakarya Savaşı’nda “Başkomutan” olarak ordunun başına geçen Mustafa Kemal, savaşın en kritik noktasında şu tarihi emrini vererek Yunanlar lehine görünen savaşı tersine çevirdi: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı milletin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz.”

Bu bilgilerde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmamıştır?

A
Eleştirel düşünceye sahip olması
B
Millî iradeye saygılı davranması
C
Sorumluluk almaktan kaçınmaması
D
Hukuk çerçevesinde hareket etmesi
Soru 3

Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında alınan kararlardan bazıları şöyledir:

• Manda ve himaye kabul edilemez.

• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmetinin dağılması hâlinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Verilen kararlarda;

1. Millî birlik ve beraberlik

2. Millî egemenlik

3. Toplumsal adalet

4. Bağımsızlık

gibi anlayışlardan hangilerine önem verildiği söylenebilir?

A
1 ve 2.
B
1, 3 ve 4.
C
2 ve 3.
D
1, 2 ve 4.
Soru 4

“Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile taarruz eden genel olarak yabancı unsurlarla mücadele gereğini ve millî düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle ve özveri ile savunmanın gereği öğretilmelidir. Yeni neslin bütün ruhî güçlerine bu özellikler ve yeteneğin verilmesi önemlidir.”

Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’nde söylediği bu sözlerle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Okullarda çağdaş fikirlerin öğretilmesi
B
Öğrencilere mesleki eğitim verilmesi gerektiği
C
Eğitimde millî amaçlara uygun davranılması
D
Ülkedeki yabancı okulların kapatılması
Soru 5

BMM, 23 Nisan 1920’de kurulduktan sonra kendisine karşı çıkan isyanları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmış ardından da isyancıları yargılamak için İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.

Bu bilgilere göre BMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Meclis Hükümeti sistemine göre hareket ettiği
B
Otoritesini hukuki yollardan sağlamaya çalıştığı
C
Yasama ve yargı organlarını birbirinden ayırdığı
D
Mahkemelerin bağımsız çalışmasına önem verdiği
Soru 6

“…İtilaf Devletleri Londra’da toplayacakları konferansta Doğu Sorunu’nu adalet ve hak çerçevesinde çözümlemeye karar vermişlerse, çağrılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne doğrudan doğruya göndermelidirler.”

Mustafa Kemal’in Londra Konferansı’ndan önce söylediği bu sözlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
A
İtilaf Devletleri’nin Yunanlıları desteklemesine karşıdır.
B
TBMM’nin hukuki varlığının tanınmasını istemektedir.
C
Barış koşullarının TBMM’nin lehine olduğunu düşünmektedir.
D
İtilaf Devletleri’yle bir an önce barış yapmak istemektedir.
Soru 7

19. yüzyılda Osmanlı devlet adamları devletin parçalanmasını önlemek için 1839’da Tanzimat Fermanı’nı ve 1856’da Islahat Fermanı’nı ilan ederek sınırları içindeki azınlıklara ve tüm ulusa eşit haklar tanıdılar. 1876’da meşrutiyet yönetimine geçerek tüm ulusların yönetime katılmasını sağladılar. Tüm bu çabalar, ayaklanmaları ve devletin parçalanmasını önleyemedi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ayaklanmaların dış güçler tarafından desteklendiği
B
Çağdaş gelişmelerin toplumsal tepkilere yol açtığı
C
Ekonomik alanda alınan önlemlerin sonuçsuz kaldığı
D
Demokratikleşme adımlarının amacına ulaşamadığı
Soru 8

Verilen görsele göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Kuvâ-yı Millîye teşkilatının kurulduğuna
B
İtilaf Devletleri’nin azınlıkları desteklediğine
C
Milli Mücadele’nin başladığına
D
Ülkenin toprak bütünlüğünün tehlike altında olduğuna
Soru 9

27 Kasım 1919 gecesi Maraş’ta Ermenilerin ileri gelenlerinden Hırlakyan’ın evinde işgal komutanının şerefine bir balo tertiplenir. Baloda komutanın dansa davet ettiği genç Ermeni kızı “Sizinle dans edemem. Çünkü kendimi esarette hissediyorum. Kalede Türk bayrağı dalgalandığı sürece¸ sizinle dans edemem!” diyerek teklifini reddeder. Bunun üzerine askerlerine derhal emir veren komutan¸ kaledeki Türk bayrağını indirtir. Ertesi sabah yatağından kalkan Maraşlılar¸ asırlardan beri kale burcunda dalgalanan şanlı bayraklarını göremezler. Bir milletin istiklaline son verilmesi anlamına gelen bayrağının indirilmesi karşısında Maraşlılar, sessiz kalmazlar ve Cuma namazı vakti Ulu Camii’de toplanırlar. Ezan okunduktan sonra, camide toplanan halka Cuma hutbesinde cami imamı Rıdvan Hoca “Aziz cemaat¸ kalesinde düşman bayrağı dalgalanan bir millet hürriyetini kaybetmiş sayılır. Hürriyet olmayan bir yerde cuma namazı kılmak caiz değildir.” der. Maraş halkı ise “Bayraksız namaz kılınmaz!” diye bağırır. Bunun üzerine Maraşlılar topluca kaleye hücum ederek¸ indirilen bayrağı yeniden kale burçlarına dikerler.

Verilen bilgilere göre Maraşlıların;

1. Vatanseverlik duygusuyla hareket ettikleri

2. Cesaretli ve fedakârca davrandıkları

3. Millî egemenliğe önem verdikleri

gibi değerlendirmelerden hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız 1.
B
1 ve 2.
C
Yalnız 3.
D
1, 2 ve 3.
Soru 10

 “Osmanlı Devleti’nin mali durumundan dolayı savaş tazminatı istenmeyecek ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyonun denetimine alınacaktır.”

Sevr Antlaşması’nın bu hükmüne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı ekonomisinin bağımsızlığını kaybettiğine
B
Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ertelendiğine
C
Osmanlı toprak bütünlüğünün bozulduğuna
D
Osmanlı Devleti’nin siyasi olarak sona erdiğine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın