8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 14

8.Sınıf Lgs İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 14 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 14 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

O dönemde disiplinli ve üstün öğretimi ile tanınmış bir okuldu. Mustafa, bu okulda, özellikle matematik dersindeki başarısıyla kısa zamanda öğretmenlerinin dikkatini çekti. Bunlardan Matematik Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey bir gün ona “Senin de adın Mustafa, benim de. Arada bir fark olmalı. Senin adının sonuna bir de Kemal koyalım.” diyerek ona “olgun” anlamına gelen Kemal ismini hediye etti.

Parçada M. Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatındaki hangi okuldan bahsedilmektedir?

A
Şemsi Efendi İlkokulu
B
Selânik Mülkiye Rüştiyesi
C
Selânik Askerî Rüştiyesi
D
Manastır Askerî İdadisi
Soru 2

Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal egemenliği hâkim kılmak için mücadele eden BMM’ye karşı Damat Ferit Hükûmetinin ve İtilaf Devletlerinin tavırları giderek sertleşti. Anadolu’da açılan bu kurumun kendi gelecekleri için tehlikeli olacağını düşünerek harekete geçtiler. Millî Mücadele hareketini yasadışı, bu hareketin öncülerini de asi ilan ettiler. Mustafa Kemal’i idama mahkûm ettiler. Bu şekilde Millî Mücadele hareketini sonlandırmak, Anadolu’da tekrar kendi otoritelerini kurmak istiyorlardı. Amaçlarına ulaşabilmek için halkı da kışkırtmaya başladılar. Tüm bunların etkisiyle ülkenin farklı yerlerinde BMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı.

Verilen metinde daha çok ;

I. Ahmet Anzavur

II. Çerkez Ethem

III. Demirci Mehmet Efe

ayaklanmalarından hangilerinin ortaya çıkma nedenleri açıklanmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 3

Ateşkes görüşmeleri Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle Bursa’nın Mudanya Limanı’nda yapıldı. Türkiye’yi İsmet Paşa’nın temsil ettiği görüşmelere İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcileri katıldı. Yunan temsilcisi ise konferansa katılmayıp görüşmeleri limandaki gemiden takip etti. Görüşmeler neticesinde Millî Mücadele’nin askerî safhasını sona erdiren Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı (11 Ekim 1922)

Bu antlaşma ile aşağıdaki yerlerden hangisi savaşılmadan kurtarılmıştır?

A
Doğu Trakya
B
Batı Anadolu
C
Musul ve çevresi
D
G. Doğu Anadolu
Soru 4

Görseldeki, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin büyükbabası olduğu düşünülen Süleyman Şah’ın Suriye’deki Caber Kalesi’nde bulunan mezarı, çevresiyle birlikte Türkiye’nin toprağı sayılmış ve kalede Türk bayrağı dalgalandırılması kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıda verilen ülke ve antlaşmalardan hangisi sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Fransa- Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
B
Rusya - Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
C
Ermenistan - Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920).
D
İtalya- Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)
Soru 5

Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. Bulgaristan’ın en fazla payı alarak Ege Denizi’ne ulaşması, diğer Balkan devletlerinin özellikle de Yunanistan’ın tepkisine neden oldu. Kısa bir süre sonra Balkan devletleri kendi aralarında savaşmaya başladılar (29 Haziran 1913). II. Balkan Savaşı diye tarihe geçen bu savaşta bir yanda Bulgaristan diğer yanda Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ vardı. Kargaşadan yararlanarak Romanya ile Edirne’yi geri almak isteyen Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a savaş açtı. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı. Tüm cephelerde zor duruma düşen Bulgaristan yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı.

Daha sonra yaşanan gelişmeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913) ile Edirne ve Kırklareli geri alındı.
B
Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları güvence altına alındı.
C
Yunanistan ile Atina Antlaşması İmzalandı ve Girit adası Yunanistan’a bırakıldı.
D
Arnavutluk, Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti oldu.
Soru 6

Amasya Genelgesi

a. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. b. Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. c. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. ç. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır. d. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir. Ancak bu çalışmalar gizli yapılmalı ve temsilciler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidir. e. Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongreye katılacak delegeler Sivas’ta yapılacak kongreye de katılacaklardır.

Amasya Genelgesi’nin verilen maddelerinden hangileri Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini belirtmektedirler?

A
Yalnız c
B
a ve b
C
ç ve d
D
d ve e
Soru 7

M. Kemal, ordunun yanı sıra kamuoyunu ve Meclisi de hazırlamaya önem verdi. Bu amaçla bir yandan Hâkimiyeti Milliye gazetesinde yazılar yazarken diğer yandan halka dağıtılacak bildirileri bizzat kaleme aldı. Taarruzun bir an önce yapılmasını isteyen milletvekillerini de “Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır.” sözleriyle yatıştırdı. TBMM de ona olan güvenini göstermek için Başkomutanlık yetkisini süresiz uzattı. 1922 yılının yaz aylarına gelindiğinde ordumuz artık taarruza hazır hâle gelmişti. Türk milleti Mustafa Kemal’in öncülüğünde büyük fedakârlıklar göstererek düşman ordusuyla hemen hemen denk kuvvette bir ordu kurmayı başarmıştı.

Parçada M. Kemal’in hangi savaştan önce yaptığı hazırlık aşamalarından bahsedilmektedir?

A
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
B
Sakarya Meydan Muharebesi
C
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D
Çanakkale - Conkbayırı Savaşı
Soru 8

. M. Kemal’in;

I. Harp Akademisinde okuduğu şehirdir.

II. Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı şehirdir.

III. Askeri Ataşelik görevinde bulunduğu şehirdir.

Verilen açıklamada geçen şehirler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Soru 9

Rus işgalinden sonra Ermenilerin Doğu Anadolu’daki isyanlarını arttırması üzerine Osmanlı Hükûmeti, hem bölge halkının hem de Kafkas Cephesi’ndeki birliklerin güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Hükûmet bu amaçla 27 Mayıs 1915’te Tehcir (Göç) Kanunu adıyla bilinen bir kanun çıkardı. Ardından da cepheye yakın bölgelerde yaşayan Ermenileri ülkenin daha güvenli yerleri olan Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki bölgelere göç ettirdi.

Açıklamada geçen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevk ve İskân Kanunu
B
Hıyanet-i Vataniye Kanunu
C
Tekalif-i Millîye Emirleri
D
Kabotaj Kanunu
Soru 10

M. Kemal; “İstanbul’dan gelen arkadaşlar, manda konusunda hâlâ nasıl ısrar edebiliyor ve mandanın bağımsızlığı bozan bir unsur olmadığına inanıp bizleri de inandırmaya çalışıyorlar.” der. Ardından da şunları söyler: ‘İstanbul’dakiler ve buradakiler (mandacılar) umutsuz ve hasta insanlardır. Yabancı işgalin baskısı altında, cesaret ve umutlarını yitirmiş olmanın verdiği üzüntüyle ve hastalıklı bir ruh hâli içinde hareket ediyorlar. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bir milletin istiklal hakkını aramasından ve bu yolda gerekiyorsa son damla kanını akıtmasından daha doğal ne olabilir? Şerefsiz ve istiklalsiz, esir bir milletin çocukları olarak yaşamak yerine, efendice ve kahramanca ölmek elbette bize yakışan seçimdir. Bunu anlamamak ne garip mantıktır.”

M. Kemal bu sözleri ile aşağıda verilenlerden hangisinde, manda ve himaye konusundaki tepkisini dile getirmiştir?

A
Sivas Kongresi
B
Erzurum Kongresi
C
Amasya Genelgesi
D
Havza Genelgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın