8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 22

8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 22 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 22 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yükselti bir yerin deniz seviyesine göre yüksekliğidir. Havayı oluşturan gaz molekülleri atmosferin yeryüzüne yakın kısmında daha fazla bulunur. Yükseltinin artması ile bu durumun tam tersi yaşanır. Havayı oluşturan gaz molekülleri yeryüzünden yansıyan Güneş ışınlarını tutar ve bu ışınların havayı ısıtmasını sağlar.

Aşağıdaki şekilde P, R ve S köylerinin yükseltileri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Buna göre P, R ve S köylerinde aynı anda;

I. Kar yağışı yaşanma ihtimali S’de R’ye göre yüksektir.

II. Hava moleküllerince tutunup ısınmayı sağlayacak Güneş ışını miktarının P’de S’ye göre düşük olması beklenir.

III. R’deki sıcaklık değerinin P’den yüksek, S’den düşük olması beklenir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 2

Aşağıda dört mevsiminde yaşanabildiği bir K şehrindeki sıcaklık değerleri ve yaşanan yağışlar ile ilgili istatiksel bilgiler verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A
K şehrinde hangi yağış çeşidinin yaşanmayacağı kesin olarak bilinebilir.
B
Tablonun oluşturulmasında klimatologların düzenli olarak gerçekleştirdiği ölçüm sonuçlarından elde edilen veriler kullanılmıştır.
C
Tablo, verilerin ortalama sonuçları ile elde edildiğinden K şehrinde yılın hangi vakti hangi hava olayının gerçekleşeceği kesin olarak bilinebilir.
D
K şehrinde, en kısa gündüz süresinin hangi tarihte yaşanacağı bilinebilir.
Soru 3

Yaz mevsimi başlayan yarım kürede gündüz süresi en uzunken gece süresi en kısadır. Aynı yarım kürede kış mevsimi başlayana kadar gündüz süresi kısalırken gece süresi uzar.

Mühendis Yavuz Dünya’nın değişik bölgelerinde büyük inşaat projelerinin kontrolünü yapmakla görevlidir. Yavuz’un 2019 yılı içerisinde projelerini kontrol etmek için gittiği şehirlerin Dünya üzerindeki yerleri ve bu şehirler ne zaman bulunduğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki haritada verilmiştir.

Buna göre Yavuz’un bulunduğu günler düşünüldüğünde tarihler düşünüldüğünde K, L, M ve N şehirlerinin hangisindeki gündüz süresinin uzama veya kısalma durumu diğerlerinden farklıdır? (Gündüz süreleri bir sonraki güne göre değişmiştir.)

A
K
B
L
C
M
D
N
Soru 4

DNA’nın en küçük yapı birimi nükleotiddir. Nükleotidler fosfat, şeker ve organik bazlardan oluşur. Nükleotid yapısında bulunan organik baza göre isimlendirilir.

DNA’yı oluşturan nükleotidler belirli bir düzen içinde karşılıklı olarak dizilir. DNA molekülünde Adenin nükleotidinin karşısında timin nükleotidi, guanin nükleotidi karşısında sitozin nükleotidi bulunur. Erkan ve arkadaşları DNA modeli oluşturmak için aşağıda sayıları belirtilen malzemeleri kullanacaktır.

Buna göre;

I. Fasülye tohumları fosfatı, nohut tohumları deoksiriboz şekeri temsil ediyor ise toplam 25 tane nükleotid oluşturulabilir.

II. Raptiyeler fosfatı temsil ediyor ise deoksiriboz şekeri temsil edebilecek malzemeden en az 2 tane artar.

III. Ataşlar timin organik bazını temsil ediyor ise verilen malzemeler ile 40 tane timin nükleotid oluşturulabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız II.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 5

Çiçeği yanda iki bezelyenin kendi aralarındaki çaprazlaması ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Çaprazlamaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Aynı özellik üzerinde etkili farklı bir gen taşımalarına rağmen bazı bezelyeler bu özelliği göstermez.
B
Çiçeği uçta olma özelliği çekinik bir genle taşınır.
C
Yavrularda bu özelliğin görülmesinde her iki ata bezelyeden gelen genlerin etkili olduğu söylenebilir.
D
Elde edilen farklı genotipteki yavru bezelyeler kendi aralarında çaprazlandığında yine aynı fenotip sonuçları elde edilir.
Soru 6

Güven, DNA’nın kendini eşlemesi ile ilgili bir şematik gösterim hazırlamak istiyor. Bu gösterimde her bir aşamayı geometrik şekillerle temsil ediyor.

İlk aşama en içte olacak şekilde aşamalar sırasıyla dizildiğinde şematik gösterim aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
B
C
D
Soru 7

Farelerdeki kalıtsal karakterlerin aktarımı bezelyelere benzer şekilde gerçekleşir. Aşağıdaki şemada siyah ve beyaz kıllı iki farenin çaprazlamalarıyla oluşan 1. kuşak ve 2. kuşak yavrularının kıl rengi bakımından fenotipleri verilmiştir.

Birinci kuşak farelerin tamamının kıl renginin siyah olduğu bilindiğine göre;

I. Birinci kuşak yavruların genotipinde tek çeşit gen bulunur.

II. Başlangıçta çaprazlaması yapılan farelerin ikisi de arı döldür.

III. Farelerde beyaz kıl rengi siyah kıl rengine baskındır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
I, II ve III.
Soru 8

Aşağıda hayvanlarda görülen mutasyonlara örnekler verilmiştir.

Verilen örneklere bakılarak mutasyonlarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A
Her zaman zararlı olabileceği
B
Gelecek nesillerde etkisini sürdürebileceği
C
Kalıtsal çeşitliğe yol açabileceği
D
Vücudun dış görünüşünü etkileyebileceği
Soru 9

Kaliforniya’nın Ak Dağları’nda iklim soğuk ve kuraktır. Ak Dağlar senede 30 cm’den daha az yağış almaktadır.

Ak Dağlar Dünya’nın en yaşlı ağaç türü olan bir çeşit çam ağacına ev sahipliği yapar. Bu çam ağaçları genellikle kireçli topraklarda büyürler. Kireçli topraklar çevredeki beyaz renkli ışığı yansıtır. Bu da ağaçların köklerinin ılık ve nemli kalmasını sağlar. Yaprakları 20-30 yıl yaşayabilen bu ağaçlar yıllarca fotosentez yapabilirler.

Ak dağların yaşlı ağaçları, her yıl odunsu ve kabuksu bir katman oluşturarak büyürler. Yağışlı yıllarda kurak yıla göre daha fazla büyürler. Yüzlerce yıllık yaşamı boyunca yaşadığı bölgenin hava koşullarının izlerini barındırırlar.

Bilimsel bir makaleden alınan bu metne göre Dünya’nın en uzun ömürlü ağaç olan Ak Dağlarındaki çam ağacı türü ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A
Ağaç türünün genlerinde olan değişiklik daha uzun ömürlü olmalarını sağlamıştır.
B
Uzun süre yaşayabilen yaprakları sayesinde kireçli topraklara uyum sağlamışlardır.
C
Ağacın genlerinin işleyişindeki değişikliler köklerindeki kireçli toprağın nem tutabilmesini sağlar.
D
Ağaç türünün yapısı incelendiğinde bölgedeki iklim değişiklikleri ile ilgili bilgi verebilir.
Soru 10

Canlıların çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artırmak için ortama uyum sağlamalarına adaptasyon denir.

Görsellerde verilen canlıların adaptasyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
I ve III. canlılar farklı türler olup, farklı ekosistemlerde benzer adaptasyonlar gösterir.
B
II ve IV. canlılar aynı ekosistemdeki farklı türler olup, farklı adaptasyonlar gösterir.
C
III ve IV. canlılar aynı tür olup, farklı ekosistemde farklı adaptasyonlar gösterir.
D
I ve IV. canlılar aynı ekosistemde farklı adaptasyonlar gösterir.
Soru 11

Geçmiş yıllardan günümüze kadar pek çok canlı insanlar tarafından seçilerek çoğaltılmıştır. Canlının istenilen bazı özellikleri bu şekilde yeni nesillere aktarılmıştır.

Teosinte isimli bitki normalde çok az taneye sahip bir tür mısır bitkisidir. Mısır bitkilerinin atası olan teosintenin bol taneli olanları kendi aralarında çaprazlanarak bugün yediğimiz bol taneli mısır bitkisi elde edilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi yukarıda anlatılan durum ile benzerlik gösterir?

A
Yabani hardal bitkisinden çiçek tomurcukları ve köke ait özelliklere sahip brokoli bitkisinin üretilmesi
B
Genotipi bilinmeyen bezelye tohumlarının çaprazlanarak bir tane yeşil tohumlu 3 tane sarı tohumlu bezelye bitkisinin üretilmesi
C
İnsana ait büyüme ve insülin gibi hormonların bakterilerle üretilmesi
D
Ateş böceğinden alınan genlerin tütün bitkisine yerleştirilmesiyle ışık saçan tütün bitkilerinin elde edilmesi
Soru 12

Bitkilerde klonlama çok geçmiş yıllardan beri bilinmektedir. Yeni bir bitki üretmek için en uygun yöntemlerden biridir. Klonlama temel olarak bitkinin yaprağını, kökünü veya gövdesini keserek onu kendi köklerini oluşturacağı ortamlarda hormon uygulayarak yerleştirilmesinden ibarettir. Oluşan yeni bitki ana bitkinin tamamen aynısıdır.

Buna göre bitkilerde klonlama ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Klonlanmış bitki ile ana canlı aynı yapıda DNA’ya sahiptir.
B
Döllenmiş embriyodan oluşan yeni bitki klon bitki ile aynı yapıda DNA taşır.
C
Bitkilere hormon verilmesindeki amaç gelişimlerini hızlandırmaktır.
D
Bitkinin vücut hücreleri alınarak klonlama gerçekleştirilebilir.
Soru 13
Bir grup öğrenci basınç konusu ile ilgili dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş tuğlalar ve özdeş kum zeminleri kullandıkları deneyleri yapıyorlar.

Öğrenciler tuğlaları yalnızca deneylerde gösterildiği gibi kullanarak kum zemine batma miktarlarını ölçüp uyguladıkları basınçları karşılaştırmak istiyorlar.

Buna göre bu deney ile ilgili olarak;

I. Deneylerdeki bağımsız değişkenler aynıdır.

II. 1. deneydeki bağımlı değişken tuğlaların kuma batma miktarıdır.

III. Deneyler ile basınca ağırlığın ve temas yüzey alanının etkisi incelenebilir.

yorumlarından hangilerine yanlıştır?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 14

Süleyman özdeş üç tane cismin bazı parçalarını kesip attıktan sonra cisimlerin basınçlarının nasıl değiştiğini gözlemliyor ve aşağıdaki tabloyu oluşturuyor.

Buna göre, Süleyman hangi işlemlerle ilgili doğru sonuca ulaşmıştır?

A
1 ve 2.
B
1 ve 3.
C
2 ve 3.
D
1, 2 ve 3.
Soru 15

Yukarıdaki şekilde çivili bir yatak üzerinde yatan bir adam üzerinde çekiçle tuğla kırılmıştır. Fakat adama herhangi bir şey olmamıştır.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi benzer bir durum değildir?

A
B
C
D
Soru 16

• Dünya’nın cisimlere uyguladığı yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık yeryüzünden yükseklere çıkıldıkça azalır.

• Gazlar ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır.

Aşağıda üç özdeş kapta bulunan suların deniz seviyesine göre yükseklikleri verilmiştir. K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları sırasıyla

Verilen bilgiler ve kapların deniz seviyesine göre yükseklikleri dikkate alındığında;

I. Kaplardaki K, L ve M noktalarında oluşacak sıvı basınçları arasında PM > PL > PK ilişkisi vardır.

II. Su tarafından K, L ve M noktalarına iletilen açık hava basıncı K noktasında en azdır.

III. Açık hava basıncı kaldırıldığında kaplardaki basınçları eşit olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
Yalnız III.
D
II ve III.
Soru 17

Milattan önceki dönemden Orta Çağ’a kadar bütün maddelerin dört temel element olan hava, su, toprak ve ateşten oluştuğu düşünülmekteydi. Doğadaki bütün maddelerin oluşumunun dört temel element ile açıklanamayacağının anlaşılmasından sonra birçok yeni element keşfedilmiştir. Yeni elemenler keşfedildikçe de elementlerin birbirlerine benzer özellikler taşıdıkları anlaşılmıştır. Bilim insanları elementleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre gruplandırmış ve tablolar oluşturmuştur.

Elementleri benzer özelliklerine göre gruplandırılması sonucunda bir tablo oluşturan bilim insanlarından birisi de Dimitri Mendeleyev’dir. 1869 yılında periyodik tabloyu yeniden düzenlemiştir. Günümüzden farklı olarak elementleri atom kütleleri artışına göre sıralayan Mendeleyev fiziksel ve kimyasal özellikleri ön planda tutmuştur. Elementlerin belli özelliklerinin tekrarlandığını fark etmiştir.

Mendeleyev, periyodik tablosunun belli bölümlerini boş bırakmıştır. Boş bırakılan bölümlerdeki elementlerin henüz keşfedilmediğini düşünmüştür. Dimitri Mendeleyev’in periyodik tablosu günümüzde kullanılan periyodik tabloların temelini oluşturmuştur. Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Günümüzdeki periyodik tabloda elementler artan atom kütlelerine göre gruplandırılmıştır.
B
Mendeleyev, yeni elementlerin keşfedileceğini düşünerek periyodik tablosunun değişeceğini öngörmüştür.
C
İnsanoğlu uzun yıllar boyunca maddelerin ateş, su, hava ve topraktan oluştuğunu düşünmüştür.
D
Mendeleyev elementlerin benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlanarak periyodik tablo oluşturmuştur.
Soru 18

Aşağıda hidrojen gazı azot gazı ve amonyak gazına ait molekül modelleri gösterilmiştir.

Bu gazlar ile kapalı bir kapta artansız meydana gelebilecek kimyasal tepkime oluşumunu gösteren aşağıdaki grafikler çizilmiştir.

Buna göre grafiklerden hangilerinde hata yapılmıştır?

A
Yalnız II.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 19

Aşağıda periyodik tablonun bir kısmı ve bu kısımda yer alan X, Y, Z ve T elementlerinin bazı özellikleri verilmiştir.

Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinin atom numaralarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
X > Y > Z > T
B
Z > Y > X > T
C
Y > T > Z > X
D
T > X > Y > Z
Soru 20

Maddeler hem iç yapılarının hem dış yapılarının değiştiren olaylara kimyasal değişken denir. Yani maddeler oluşması ise kimyasal tepkimeler ile meydana gelir.

Maddeleri oluşturan taneciklerin değişik semboller ile gösterildiği seçeneklerdeki şekillerin hangisinde kimyasal değişim doğru modellenmiştir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın