8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 21

8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 21 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 21 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi mevsimlerin oluşumuna neden olur. Mevsimlerin başlangıcı olarak 4 önemli tarih bulunmaktadır.

Bunlar 21 Haziran - 21 Aralık (gün dönümü) ve 21 Mart - 23 Eylül (gece - gündüz eşitliği) tarihleridir.

Aşağıdaki şekilde 21 Haziran tarihindeki Güneş ve Dünya’nın konumları verilmiştir.

Yukarıdaki şekli inceleyen öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar.

Canan: Güneş ışınlarının öğle vakti Kuzey Yarım Küre’ye dik olarak geldiği enlem Oğlak dönencesidir.

Kenan: Güney Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanmaktadır.

Selim: Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.

Buna göre, öğrencilerin yorumlarının değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 2

Açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanı Torricelli’dir. Torricelli deniz seviyesinde 1 metrelik cam boruyu cıva ile doldurup bu boruyu cıva ile dolu başka bir kabın içerisine ters çevirmiştir. Deneyde cam borudaki cıva seviyesinin azalarak 76 cm’de kaldığını gözlemlemiştir. Buradan yola çıkarak açık hava basıncının 76 cm cıvaya eşit olduğunu bulmuştur.

Aşağıdaki öğretmenler Toricelli’nin yapmış olduğu deney düzeneği üzerinde bazı değişiklikler yapmışlardır.

Adem Öğretmen: Deneyi deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde yaptım.

Canan Öğretmen: Deneyde kullanılan cam borudan daha ince bir cam boru kullandım.

Gökhan Öğretmen: Deneyde kullanılan cıva yerine su kullandım. Öğretmenlerin yapmış olduğu değişikler sonucu cam borudaki sıvı seviyesi nasıl değişir? (Cıvanın yoğunluğu, suyun yoğunluğundan fazladır.)

A
B
C
D
Soru 3

Öğretmen tahtaya X ve Y bölgelerinde hava basıncını grafik olarak çizmiştir.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğrudur?

A
Elif: Rüzgar Y bölgesinden X bölgesine doğru eser.
B
Efe: X bölgesinde bulut oluşmaz.
C
Oya: X bölgesi Y bölgesinden daha sıcaktır.
D
Ali: Y bölgesinden X bölgesine doğru hava koşulları taşınır.
Soru 4

Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar.

Yukarıdaki verilen kaplar eşit miktarlardaki sularla dolduruluyor.

Buna göre, kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? (Kaplar eşit bölmelidir, kaplardan su taşmamaktadır.)

A
1 > 2 > 3
B
2 > 1 > 3
C
1 = 3 > 2
D
2 > 1 = 3
Soru 5

Bir araştırmacı farklı bezelyeleri çaprazlayıp, sonuçlarını aşağıdaki gibi şematize etmiştir. Araştırmacı çekinik genotipe sahip olan bezelyeleri tarayarak kırmızı renkte göstermiştir.

Bu şemayı inceleyen öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar.

Buna göre hangi öğrencilerin yorumları yanlıştır?

A
Yalnız Duygu
B
Efe ve Duygu
C
Ferda ve Furkan
D
Yalnız Efe
Soru 6

Yukarıda verilen bezelyeler ile ilgili, tabloda verilenlerden doğru olanlar taranırsa nasıl bir şekil oluşur?

(Bezelyelerde çiçeğin yanda olma durumu, çiçeğin yukarıda olma durumuna göre baskın özelliktedir.)

A
B
C
D
Soru 7

Bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişken denir. Bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişen değişkenlere bağımlı değişken adı verilir. Kontrolümüzde olan miktarı değişmeyen değişkenlere kontrollü veya sabit tutulan değişken adı verilir. Canan özdeş tuğlalarla oluşturduğu düzeneklerle ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşıyor.

• Bağımsız Değişken: Yere temas eden cismin yüzey alanı

• Bağımlı Değişken: Cismin yere yaptığı basınç miktarı

• Sabit Tutulan Değişken: Cismin yere uyguladığı kuvvet miktarı

Buna göre, Canan’ın kurduğu düzenekler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 8

Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir.

Aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyonlara örnek olarak gösterilebilir?

 
A
B
C
D
Soru 9

Bir öğretmen sıvı basıncı konusunu öğrencilerin daha iyi anlaması için aşağıdaki deney düzeneğini kuruyor.

Öğretmen huniyi 1 yönünde hareket ettirince borudaki sıvı yüksekliği azalıyor. 2 yönünde hareket ettirdiğinde borudaki sıvı yüksekliği artıyor.

Öğretmen daha sonra kaba ayrı ayrı X ve Y sıvılarını doldurup aynı işlemleri uyguluyor. Sonuç olarak ilk deneye göre Y sıvısındaki sıvı yüksekliği en fazla, X sıvısındaki sıvı yüksekliği en az oluyor.

Buna göre, X ve Y sıvılarının yoğunlukları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

(Suyun yoğunluğu = 1 g/cm³)

A
B
C
D
Soru 10

Aşağıdaki periyodik sistemde farklı özelliklere sahip elementler farklı renklerle gösterilmiştir.

Bir öğrenci yukarıdaki periyodik sistem ile ilgili aşağıdaki tabloyu dolduruyor.

Öğrenci tabloyu doğru doldurduğuna göre, öğrencinin cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 11

Ahmet Usta duvarı 1. sıradan başlayıp 2. sıraya kadar tamamlıyor.

Buna göre, duvar 2. sıraya kadar tamamlandığına göre tuğlaların zemine yaptığı toplam basınç nasıl değişir?

A
1. sıra tamamlanana kadar basınç artar, 2. sıra tamamlanana kadar basınç değişmez.
B
2. sıra tamamlanana kadar basınç artar.
C
1. sıra tamamlanana kadar basınç değişmez, 2. sıra tamamlanana kadar basınç azalır.
D
1. sıra tamamlanana kadar basınç değişmez, 2. sıra tamamlanana kadar basınç artar.
Soru 12

Öğretmen ders anlatımı sırasında yukarıda verdiği örnekle ilgili Aysel'den yorum yapmasını istemiştir.

Buna göre Aysel'in aşağıda yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Biyoteknolojik çalışmalar sonucunda elde edilmiştir.
B
Işık saçan gen, tütün bitkisinden başka canlılara aktarılamaz.
C
Farklı canlı türleri arasında gen aktarımı gerçekleşebilir.
D
Genin aktarılması genetik mühendisleri tarafından yapılmıştır.
Soru 13

Yukarıdaki şekil 1’deki düzeneğinin üzerine 4 Pa’lık basınç şekil 2’deki gibi uygulanıyor.

Buna göre, 4 Pa’lık basınç uygulandığı zaman K ve L noktalarındaki basınçlar kaç Pascal olabilir?

A
B
C
D
Soru 14

Bir öğrenci yukarıdaki tabloyu inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırıyor.

Öğrenci tüm soruları doğru cevapladığına göre, tabloda 1, 5 ve 6 numaralı yerlerde aşağıdakilerden hangileri yazılı olabilir?

A
B
C
D
Soru 15

Aşağıdaki resimlerde canlılarda meydana gelen bazı değişimler verilmiştir.

Buna göre, yukarıda verilen resimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
1. olay genlerin yapısında meydana gelen değişimler sonucunda oluşur.
B
2. olay kalıtsal değildir.
C
1. olay kalıtsaldır.
D
2. olay kimyasal maddeler ve yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucunda ortaya çıkar.
Soru 16

Maddenin sadece dış yapısında meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere kimyasal değişim denir.

Aşağıda bazı maddelerde meydana gelen değişimler resmedilmiştir.

Buna göre, yukarıda sayılarla gösterilen yerlere aşağıdaki değişimlerden hangisi yazılmalıdır?

A
B
C
D
Soru 17

Periyodik sistemde yerleri gösterilen I, II, III ve IV elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I ve III aynı periyotta yer alırlar.
B
III ve IV aynı grupta bulunur.
C
II'nin son katmanında 8 elektron bulunur.
D
IV'un atom numarası kendisine en yakın soygazın atom numarasından 1 eksiktir.
Soru 18

Aşağıda DNA molekülüne ait bir zincir verilmiştir.

Buna göre, Ebru;

I. DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı kaçtır?

II. DNA molekülündeki fosfat sayısı kaçtır?

III. DNA molekülündeki timin nükleotid sayısı kaçtır?

sorularından hangilerine cevap verebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 19

Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

Bir öğretmen yukarıdaki bilgiyi ispatlamak için aşağıdaki deneyi yapıyor.

Beher içerisinde HCl + NaOH → NaCl + tepkimesi meydana geliyor.

Buna göre oluşan NaCl (tuz) ve (su)’un kütleleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A
B
C
D
Soru 20

Yukarıda sadece bir zinciri verilen DNA'nın kendini eşlemesi sonucu oluşan DNA aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 21” üzerine bir yorum

Yorum yapın