8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 19

8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 19 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 19 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül mevsimlerin başlangıç tarihleridir. 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlarken; en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlarken; en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

Dünya üzerindeki K, L, M ve N noktalarının yerleri şekilde gösterilmiştir.

21 Haziran tarihinde bu noktalarda yaşanan gece ve gündüz süreleri ile ilgili ,

I. K noktasından M noktasına gittikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.

II. N noktasından L noktasına gittikçe gece ve gündüz süresi değişmez.

III. M noktasından K noktasına gittikçe gece ve gündüz süresi değişmez.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

   
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 2

Isınan hava taneciklerinin hareketliliği artar ve tanecikler birbirinden uzaklaşır. Bu ortamlarda alçak basınç alanı oluşur. Soğuyan ortamlarda ise bu durumun tam tersi meydana gelir. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden hava rüzgâr oluşturur. Oluşan rüzgârın hızını basınç farkı belirler.

Aşağıda aynı uzunlukta olan KL ve LM bölgelerinin tam orta noktalarına X ve Y ile belirtilen özdeş rüzgâr gülleri yerleştirilmiştir. Rüzgâr güllerinin dönüş yönü bölgeler arasında oluşan rüzgârın esme yönü ile aynıdır.

X rüzgâr gülünün birim zamandaki dönüş hızı Y rüzgâr gülünden fazla olduğuna göre,

I. Bölgelerde bulunan hava basınçları arasındaki ilişki K > M > L şeklindedir.

II. L bölgesi K ve M bölgelerinden daha soğuktur.

III. M bölgesindeki hava taneciklerinin hareketi, K ve L bölgelerindeki hava taneciklerinin hareketinden daha fazladır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

 
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 3

DNA eşlenmesi, hücre bölünmesi sırasında DNA’nın kendini kopyalama sürecidir. DNA molekülünün sarmal yapısının açılması ile başlayan eşlenme olayı tamamlandığında nükleotid dizilimleri tamamen aynı olan iki molekül oluşur.

DNA molekülünün kendini eşlemesi aşağıda modellenmiştir.

Model üzerindeki K, L, M ve N ile gösterilen zincirlerden hangilerinin nükleotid dizilimleri aynıdır?

A
K ve L
B
K ve N
C
M ve N
D
L ve N
Soru 4

Aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisinin çiçek rengi gösterilmiştir.

Çaprazlama sonucu oluşan bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından genotipi,

I. AA

II. Aa

III. aa

verilenlerden hangileri olabilir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız III.
D
II ve III.
Soru 5

Çin’de corona virüs paniği ve korkusu devam ediyor. İsmi son günlerde sıkça duyulan corona virüsler ilk olarak 1960’lı yıllarda tespit edilmiştir. Solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini etkileyen virüs, özellikle sonbahar ve kış aylarında etkilidir. Genellikle insanlarda hafif ve orta şiddette üst solunum yolları enfeksiyonuna yol açmaktadır. Corona virüs, aslında sıklıkla karşılaşılan bir virüstür, fakat bu virüsün mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yoktur. Corona virüs %2 ile %10 oranında öldürücü bir mutasyona uğramaktadır, fakat klinik incelemeler sonucunda bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair kesin bir veri yoktur. Corona virüs, hayvanlarda sıklıkla görülebilmektedir. Buna karşın hayvanlar corona virüslerinin oluşturduğu hastalığı rahatça atlatabilmektedir.

Corona virüs ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A
Virüsün etkisi mevsim sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
B
Virüsün nükleotid diziliminde meydana gelen değişimler virüsü insanlar için ölümcül hâle getirmiştir.
C
Virüsün genetik yapısı zaman içinde değişikliğe uğrayabilmektedir.
D
Virüsün genetik yapısındaki değişime hava sıcaklığının etkisi çok fazladır.
Soru 6

Somon balığı yaşama, ırmaklarda ya da ırmağa açılımı olan tatlı su göllerinde başlar. Yetişkin dişi somonlar, yumurtalarını nehir yatağında kuyrukları ile açtıkları çukurlara bırakırlar. Yaklaşık dört ay sonra yumurtadan çıkabilen yavru balıklar nehir suyunda beslenip büyümeye başlar. Yeterli büyüklüğe ulaşan balıklar yaklaşık bir yıl sonra denize göç etmek üzere yolculuğa çıkarlar. Bu göç esnasında somonların vücutlarında bazı karmaşık dönüşümler yaşanır. Böylece tuzlu suda yaşayabilir yapıya kavuşurlar. Yaklaşık 1-5 yıl arası denizde yaşayan ve ergenlik çağına gelen dişi ve erkek somonlar, tuzlu sulardan yumurtadan çıktıkları tatlı sulara dönerek ürerler.

Somon balıklarının hayat döngüleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Yaşamlarını sürdürmek için tatlı sulardan tuzlu sulara göç ederler.
B
Tatlı sulardan tuzlu sulara ve sonra tekrar tatlı sulara göç etmesi adaptasyon olayına örnek verilebilir.
C
Yumurta ve spermlerini bırakmak için tuzlu sulardan tekrar tatlı sulara göç etmeleri gerekir.
D
Denizden nehire ve nehirden denize yaptıkları göçün amacı tamamen aynıdır.
Soru 7

Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru, kuvvetin uygulandığı yüzey alanı ile ters orantılıdır.

Ayşe Hanım akşam yemeği için yapmış olduğu pizzayı masada tabaklara dağıtıyor. Kendisi için bir dilim, çocukları için ikişer dilim ve eşi Mehmet Bey için üç dilim pizzayı şekildeki gibi düz tabaklara yerleştiriyor.

Pizzaların her bir parçası birbiriyle özdeş özelliklere sahiptir.

Buna göre pizzaların 1, 2, 3 ve 4 numaralı tabaklara yaptıkları basınçların grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 8

Sıvılar içine konuldukları kabın temas ettikleri her noktasına basınç uygular. Sıvıların basıncı yoğunlukları ve yükseklikleri ile doğru orantılıdır.

Aşağıda özdeş kaplarda farklı cins sıvılar aynı yüksekliğe kadar konulmuştur.

Kapların K, L, M ve N noktalarına etki eden sıvı basınçları ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

A
K ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşit olabilir.
B
L ve N noktalarındaki sıvı basınçları eşit olabilir.
C
L noktasındaki sıvı basıncı M noktasındaki sıvı basıncından kesinlikle büyüktür.
D
K ve N noktalarındaki sıvı basınçları eşit olabilir.
Soru 9

Pipetler, bardaklara koyduğumuz içecekleri içerken kullandığımız ince borulardır. Sıvı bulunan bardak içine konulan pipet içindeki havayı içimize çektiğimizde basınç farkı oluşur. Oluşan bu basınç farkından dolayı sıvı, pipet içerisinde yükselerek ağzımıza gelir.

Aşağıda bir öğrencinin pipetler ve içecek ile yapmış olduğu deney gösterilmiştir.

Öğrenci başlangıçta pipet içindeki havayı içine çekerek meyve suyunu içmektedir. Sonra I. durumda gösterildiği gibi bir pipet daha alarak meyve suyunu içmeye çalışıyor. En sonunda ise II. durumda olduğu gibi pipetlerden birini dışarda bırakarak meyve suyunu içmeye çalışıyor.

Buna göre I. ve II. durumlarda öğrenci pipetlerdeki havayı içine çektiğinde okla gösterilen pipetlerde meyve suyunun durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 10

Isıca yalıtılmış bir ortamda bir araya getirilen M ve N maddelerinin sıcaklık değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Grafik incelendiğinde ;

I. M maddesi sıvı, N maddesi katı hâlde olabilir.

II. Isı veren bir maddenin sıcaklığında her zaman azalma olmayabilir.

III. M ve N maddeleri kesinlikle farklı cins maddelerdir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
I, II ve III.
Soru 11

Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve çeşidi korunduğundan toplam kütle de korunur.

Ağzı açık bir kapta gerçekleştirilen kimyasal tepkimede K, L, M katı ve N gaz maddesinin kütlesinde meydana gelen değişim grafikte verilmiştir.

Bu tepkime ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Tepkimenin gerçekleştiği kapta toplam kütle zamanla azalmıştır.
B
Tepkimeye giren K ve L maddelerinin toplam kütlesi, tepkime sonucu oluşan M ve N maddelerinin toplam kütlesine eşittir.
C
Tepkime süresince K ve L maddeleri kullanılmış, M ve N ürünleri elde edilmiştir.
D
Tepkimeye giren maddelerden artan madde olmamıştır.
Soru 12

Asitler mavi turnusol kâğıdını kırmızıya, bazlar ise kırmızı turnusol kâğıdını mavi renge dönüştürür. Nötr özellikte olan maddeler turnusol kâğıdına etki etmez.

Etiketleri kaybolmuş olan üç şişeye mavi ve kırmızı turnusol kâğıdı daldırılıp elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloya yazılıyor.

Buna göre şişelerde aşağıda verilen maddelerden hangilerinin çözeltileri bulunabilir?

A
B
C
D
Soru 13

Deney değişkenlerinin tanımı aşağıdaki gibidir.

• Bağımsız değişken: Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkendir.

• Bağımlı değişken: Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir.

• Kontrollü değişken: Kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkendir.

Bir öğrenci saf bir maddenin sıcaklık değişiminin aldığı ısıya bağlı olduğunu deneyle gözlemlemek istiyor.

Buna göre öğrenci,

I. Isıtıcının şiddeti

II. Maddenin ısıtılma süresi

III. Isıtıcı sayısı

IV. Maddenin öz ısısı

değişkenlerinden hangilerini bağımsız değişken olarak seçebilir?

A
I ve III.
B
II ve IV.
C
I, II ve III.
D
I, II, III ve IV.
Soru 14
Hâl değişim sıcaklıkları saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Verilen bilgiyi test etmek isteyen Ceyla, başlangıç sıcaklıkları aynı olan aynı cins saf sıvıları özdeş kaplara koyuyor. Kapların altına özdeş birer ısıtıcı koyarak kaplardaki sıvıları aynı anda ısıtmaya başlıyor. I. kaptaki sıvının sıcaklık değişimini tabloya kaydederek, II. kaptaki sıvının sıcaklık ölçümlerini boş bırakıyor.

Ceyla yapmış olduğu çalışmada II. kaptaki sıvının kütlesini daha az aldığına göre, tabloda boş bırakılan yerler aşağıdakilerin hangisindeki gibi doldurulabilir?

A
B
C
D
Soru 15

Periyodik cetvelde elementler metal, ametal ve yarı metal olmak üzere üç farklı grupta incelenir.

İlk 18 elementin metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 
A
B
C
D
Soru 16

Birçok sektör için gerekli olan kimyasal ham maddeleri veya ara ürünleri üreten tesislerin bütününe kimya endüstrisi denir.

Kimya endüstrisi otomotiv, deri, çimento, petrol, kâğıt, kozmetik, gıda, tekstil, sağlık, boya, ilaç, gübre ve enerji sektöründe kullanılmaktadır. Kimya endüstrisi yapmış olduğu ihraç ürünleri ile ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Kimya endüstrisindeki ürünlerin ihracat ve ithalat grafiği şekildeki gibi olduğuna göre verilen bilgiler doğrultusunda,

I. Ham madde ihtiyacının en fazla olduğu ürünler mineral yakıtlardır.

II. Tüm ham maddelerde ithalat oranı, ihracattan fazladır.

III. Zamanla ithalat ve ihracat oranı arasındaki fark artmıştır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 17

Hipotez 1: Basit makineler işten kolaylık sağlar. Hipotez 2: Basit makinelerde kuvvetten kayıp vardır.

Verilen hipotezlerin her ikisi aşağıdaki basit makinelerden hangisi ile doğrulanabilir?

 
A
B
C
D
Soru 18

Kaldıraçlar, sabit bir nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir.

Bir öğrenci şekilde gösterildiği gibi kaldıracın ucuna koyduğu kayayı sırasıyla K, L ve M noktalarından kuvvet uygulayarak, çubuğu ayrı ayrı yatay olarak dengede tutuyor.

Buna göre kayayı kaldırırken uygulamış olduğu kuvvetin büyüklüğünün kuvvet uygulanan noktaya bağlı değişim grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 19

Murat, P ağırlıklı yükleri kaldırmak için özdeş makara, dinamometre ve ipler kullanarak aşağıda verilen tasarımları yapıyor. Yapmış olduğu tasarımlarda dinamometre, makara ve iplerin ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmemektedir.

Tasarımlarla ilgili,

I. I. tasarımdaki dinamometrede okunan değer, II. tasarımdaki dinamometrede okunan değere eşittir.

II. III. tasarımda kuvvetten kazanç vardır.

III. Tasarımların hepsinde dinamometrede okunan değer, yükün ağırlığından küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 20

Fen bilimleri dersinde öğretmen özdeş deney malzemeleri ile aşağıda verilen düzenekleri kuruyor. Düzeneklerde farklı uzunlukta tahta yüzeyler kullandığında özdeş yükleri yukarı çekerken dinamometrelerde ölçülen değerlerin farklı olduğunu öğrencilerine gösteriyor.

Şekil - I ve Şekil - II’deki düzeneklerde dinamometrelerde ölçülen değerlerin farklı olması aşağıdakilerin hangisi ile açıklanabilir?

A
Şekil II’de yoldan kayıp artmış, bunun sonucunda kuvvet kazancı arttığı için uygulanan kuvvet azalmıştır.
B
Şekil II’de yoldan kayıp azalmış, bunun sonucunda kuvvet kazancı arttığı için uygulanan kuvvet azalmıştır.
C
Şekil II’de uygulanan kuvvetin yönü değiştiği için kuvvetin büyüklüğü azalmıştır.
D
Şekil II’de yoldan kayıp artmış, bunun sonucunda kuvvet kazancı azaldığı için uygulanan kuvvet azalmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 19” üzerine bir yorum

Yorum yapın