8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 15

8.Sınıf Lgs Fen Bilimleri Deneme Sınavı 15 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Fen Bilimleri Deneme Sınavı 15 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ülkemizdeki hava durumu ile ilgili aşağıdaki gazete haberi verilmiştir.

HIZLI HABER 14 Eylül 2019

Yapısı itibariyle yönünü kestirmenin çok zor olduğu hava sistemi yurdumuza yaklaşmaya devam ederken en çok merak edilen konu, ilk ve en kuvvetli olarak hangi şehrimize geleceği, nasıl etkiler oluşturacağı. Bu konuda tahmin sistemlerinin son senaryolarına göre kasırganın Mora’dan geçerek etkisini kısmen kaybedip, Ege Denizi’nde kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor. Yeni senaryoya göre hava sisteminin Çanakkale, Edirne dolaylarında etkili olabileceği tahmin ediliyor. Ancak değişken bir rota izleyen hava sistemi için son gelişmeler yakından takip edilerek önlemlerin elden bırakılmaması gerekiyor.

Bu gazete haberine göre,

I. Hava olayları tahmini sonuçlar içerir.

II. Ülkemizde şiddetli kasırgaların görülme ihtimali yoktur.

III. Ülkemize doğru ilerleyen kasırganın sürati sürekli artmaktadır.

verilenlerden hangileri söylenebilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 2

Mevsimler; 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde başlar. Örneğin 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlarken, Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar. 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz en kısa gece yaşanırken, Güney Yarım Küre’de en uzun gece en kısa gündüz yaşanır.

Metin, yerküre üzerinde belirlediği K, L ve M noktalarının 21 Aralık tarihindeki gündüz sürelerini aşağıdaki grafikte göstermiştir.

Buna göre K, L ve M noktalarının yerküre üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A
B
C
D
Soru 3

Fen bilimleri dersinde öğretmenin hipotezini test etmek isteyen bir öğrenci aynı ortamda özdeş ışık kaynağı ve özdeş termometreler ile aşağıda verilen deney düzeneklerini kurmuştur. Başlangıçta K ve L termometrelerinde aynı olan sıcaklığın bir süre sonra değiştiğini, K ve L termometrelerindeki sıcaklık artışlarının farklı olduğunu gözlemlemiştir. Öğrenci yaptığı deney ile öğretmeninin hipotezini doğrulamıştır.

Buna göre öğretmenin hipotezi aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?

A
Mevsimler, Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur.
B
Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması gece ve gündüz sürelerinin değişmesine neden olur.
C
Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açısı yüzeydeki sıcaklık değişimini etkiler.
D
Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıklar cisimlerin gölge boyunda değişikliklere neden olur.
Soru 4

Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylülde mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur. Şekilde Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı verilmiştir.

Bu tarihlerde yaşanan olaylar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
21 Haziran tarihinden itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanmaya başlar.
B
23 Eylül tarihinde öğlen vakti Dünya’nın her noktasına güneş ışığı dik olarak düşer.
C
21 Aralık tarihinde güneş ışığı Kuzey Yarım Küre’ye, Güney Yarım Küre’ye göre daha eğik açıyla düşer.
D
21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi başlar.
Soru 5

Dünya’nın eksen eğikliği ve yıllık hareketinden dolayı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir. Bu nedenle cisimlerin yıl içinde gölge boyları değişir. Güneş ışınlarının yere düşme açısı 90° olduğunda cisimlerin gölge boyu oluşmaz. Güneş ışınlarının yere geliş açısı küçüldükçe cisimlerin gölge boyu artar.

Buna göre 21 Haziran tarihinde öğlen vakti aynı boydaki kişilerin gölge boyları aşağıdakilerin hangisinde doğru modellenmiştir?

 
A
B
C
D
Soru 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden bir ilimize ait 1928 – 2018 yılları arasındaki ölçüm değerleri aşağıda verilmiştir.

Bu ilimiz aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?

A
Van
B
İzmir
C
Antalya
D
Giresun
Soru 7

Aşağıda 21 Mart tarihinde Dünya’nın Güneş karşısındaki konumu gösterilmiştir.

Buna göre 21 Mart tarihinde aşağıda verilen durumlardan hangisi yaşanmaz?

A
Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer.
B
Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
C
Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşitlenir.
D
Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de ise sonbahar mevsimi sona erer.
Soru 8

Hipotez: Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açıları arasındaki farklılıklar, mevsimlerin oluşma nedenleri arasındadır.

Bu hipotezin doğruluğu için aşağıda verilen deney düzeneği kuruluyor. Özdeş el fenerleri eşit mesafeden özdeş siyah kartonlara tutuluyor.

Yapılan bu deneyden,

I. K yüzeyinde dar, L yüzeyinde ise daha geniş bir alan aydınlanır.

II. K ve L yüzeylerinde aydınlanan alanların sıcaklıkları aynı miktarda artar.

III. Dünya üzerinde farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin oluşmasında güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısı etkili değildir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılır?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 9

Hava sıcaklığında meydana gelen değişimler sonucu, yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanları meydana gelir. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yükselmesi sonucu yeryüzüne yaptığı basınç azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Bu durumun tersinde ise yüksek basınç alanı oluşur.

Aşağıda K ve L ortamlarında havanın hareketi oklar ile gösterilmiştir.

Bu ortamlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
K ortamında yükseltici hava hareketi vardır.
B
L ortamında hava açıktır ve yağış görülmez.
C
K ortamında bulunan yüzeyde yüksek basınç alanı oluşmuştur.
D
L ortamında yerdeki yüksek basınçlı hava çevredeki alçak basınçlı alana doğru yayılmaktadır.
Soru 10

Dünyamız 4,5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca çok büyük iklim değişmelerine sahne olmuş, bazı dönemlerde ise coğrafyası tamamen değişmiştir. Şüphesiz bundan sonra da doğanın evrimi gereği yavaş da olsa bir değişme görülecektir. Ancak, insanlık tarihinin başlaması ile birlikte ve özellikle de 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların çeşitli etkinliklerinin de iklimi etkilediği bir döneme girilmiştir.

Hemen hemen bütün iklim bilimcilerin üzerinde birleştiği nokta ise, gelecekte olabilecek iklim değişikliğinin, atmosferdeki sera gazı emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan küresel ısınmadan olacağı şeklindedir.

İklim ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden,

I. Dünya üzerinde geçmişten günümüze gelinceye kadar faklı iklimler yaşanmıştır.

II. İnsanların yapmış olduğu faaliyetler sonucu Dünya sıcaklığında meydana gelen artış iklim değişikliğine neden olmaktadır.

III. İnsanların yapmış olduğu faaliyetler sonucu Dünya’da başlayan iklim değişiminin geri döndürülmesi mümkün değildir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
I, II ve III.
Soru 11

Aşağıda bazı yağış türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

• Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın, sıvı şekilde yeryüzüne düşmesidir.

• Atmosferdeki su buharının, buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucu yeryüzüne düşmesidir.

• Havadaki su buharının yoğuşarak toprağın, ağaç dallarının ve yaprakların üzerinde su damlacıkları olarak toplanmasıdır.

Aşağıda gösterilen yağış türlerinin hangisi hakkında yukarıda bilgi verilmemiştir?

 
A
B
C
D
Soru 12

Meteoroloji bilimi, atmosferdeki sıcaklık değişimlerini ve ona bağlı olarak gerçekleşen hava olaylarını inceleyip hava tahminleri yapar. Aşağıda meteoroloji tarafından açıklanan bir bölgenin beş günlük hava tahmin tablosu verilmiştir.

Hava gözlem tablosuna bakılarak bu bölge ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A
Farklı günlerde beklenen hava sıcaklık değerleri birbirinden farklıdır.
B
Rüzgârın aynı yönlerde esmiş olduğu günlerde beklenen rüzgâr hızları aynıdır.
C
Faklı günlerde beklenen nem miktarı birbirinden farklıdır.
D
Pazartesi ve cuma günleri arasında iki gün yağış beklenmektedir.
Soru 13

Öğrenciler, Fen Bilimleri dersinde bir etkinlikte DNA modeli oluşturmuştur. Modelde büyük ve küçük boncukları ve farklı desendeki kartları kullanmışlardır. Öğrencilerin doğru olarak hazırlamış oldukları DNA modeli aşağıda verilmiştir.

Modelde kullanılan parçaların DNA molekülünde hangi yapılara karşılık geldiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
Küçük boncuklar şeker molekülünü, büyük boncuklar fosfat molekülünü ve desenli kartlar ise organik bazları temsil etmektedir.
B
Küçük boncuklar fosfat molekülünü, büyük boncuklar şeker molekülünü ve desenli kartlar ise organik bazları temsil etmektedir.
C
Küçük boncuklar organik bazları, büyük boncuklar fosfat molekülünü ve desenli kartlar ise şeker molekülünü temsil etmektedir.
D
Küçük boncuklar organik bazları, büyük boncuklar şeker molekülünü ve desenli kartlar ise fosfat molekülünü temsil etmektedir.
Soru 14

Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA;

Tüm organizmaların canlılık işlevleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA’nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır.

Aşağıda DNA molekülünü oluşturan yapılar verilmiştir.

Numaralı yapılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A
Sırasıyla 1 – 4 – 2 numaralı yapılar bir araya geldiğinde 5 numaralı yapıyı oluşturur.
B
DNA’nın görev birimi 3 numaralı kutu içinde gösterilmiştir.
C
DNA’nın yapı birimi 2 numaralı kutu içinde gösterilmiştir.
D
5 numaralı yapıların bir araya gelmesi sonucu 3 numaralı yapı meydana gelir.
Soru 15

Aşağıda DNA molekülünün yapı birimi olan nükleotidler gösterilmiştir.

Verilen şekillerden,

I. Nükleotidler; fosfat, şeker ve organik bazdan oluşmaktadır.

II. Şeker ve fosfat tüm nükleotidlerin yapısında ortak olarak bulunur.

III. Nükleotidlerin birbirinden farklı olmasını, yapılarında bulunan organik bazlar sağlar.

sonuçlarından hangilerine ulaşılır?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 16

Hücre bölünmesi öncesinde DNA molekülü kendini eşler. Böylelikle hücrede bulunan kalıtsal özellikler oluşan yavru hücrelere aktarılabilir.

DNA molekülü eşlenen tüm hücrelerde aşağıda verilen olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşmez?

A
DNA molekülünün iki ipliği birbirinden ayrılmaya başlar.
B
Sitoplazmada serbest hâlde bulunan nükleotidler çekirdeğin içine girer.
C
Adenin nükleotid karşısına timin, guanin nükleotid karşısına sitozin nükleotid gelecek şekilde eşlenme gerçekleşir.
D
Başlangıçtaki DNA molekülü ile aynı nükleotid dizilimine sahip iki DNA molekülü oluşur.
Soru 17

Vücudumuzdaki her hücre DNA içerir, bunu biliyorsunuz. Hepimizin DNA’sının % 99,9’u benzerdir. Birbirimizden DNA olarak yalnızca % 0,1 oranında farklıyız. Her insan hücresi 3 milyar baz çifti içerir. 3 milyarın % 0,1’i, yani 3 milyon baz çifti her insanda kendine özgü bulunur.

Verilen bilgiye göre,

I. İnsanlarda bir organın gelişimini kontrol eden genler, ortak nükleotid dizeleri içerebilir.

II. İnsanlarda ten rengini kontrol eden genlerin nükleotid dizilimleri birbirinden farklı olabilir.

III. İnsanlarda bazı özelliklerin farklı olması nükleotid baz çeşitlerinin farklı olmasından kaynaklanır.

hangileri söylenebilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 18

DNA analizi sonuçlarının suçluların yakalanmasında kullanılmasına aşağıda verilenlerden hangisi temel oluşturur?

A
Canlıların nükleotid dizilimlerinin kendilerine özgü olması
B
Canlıların nükleotid dizilimlerinde ortak bölgeler bulunması
C
Canlıların nükleotid dizilimlerinde aynı nükleotid çeşitlerinin bulunması
D
Canlıların nükleotid dizilimlerinde farklı nükleotid çeşitlerinin bulunması
Soru 19

21 Haziran tarihinde I konumunda bulunan iş adamı 6 ay sonra II konumunda bulunan ülkeye gitmiştir. Burada 4 ay kaldıktan sonra ise III konumunda bulunan ülkeye gelmiştir.

Bu iş adamının gittiği ülkelerde, ülkede bulunduğu tarihte yaşanan mevsimler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
II konumunda bulunan ülkede kış mevsimini yaşamıştır.
B
II konumunda bulunan ülkede yaz mevsimini yaşamıştır.
C
III konumunda bulunan ülkede kış mevsimini yaşamıştır.
D
III konumunda bulunan ülkede sonbahar mevsimini yaşamıştır.
Soru 20

İklim, geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. Hava olayı ise belirli bir bölgede ve kısa bir süre içerisinde (günlük, haftalık vb.) etkili olan hava şartlarıdır.

Pınar’ın iklim ile ilgili oluşturmuş olduğu tablo aşağıda verilmiştir.

Pınar’ın hazırlamış olduğu tablo ile ilgili ne söylenebilir?

A
İklim olayının örneğini yanlış vermiştir.
B
Tablodaki bilgilerin tamamı doğrudur.
C
İklimi meydana getiren etkenleri araştıran bilim dalını yanlış vermiştir.
D
İklimi oluşturan hava durumu ortalama zamanını çok fazla vermiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın