8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 22

8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 22 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 22 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Suyun kaldırma kuvveti, Allah’ın evrene koymuş olduğu bir yasadır. Gemilerin suda batmadan yüzmesi bu yasanın bir sonucudur. Kur’an’da bu yasaya; “Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de onun varlığının delillerindendir.” (Şûra suresi, 32. ayet) buyrularak dikkat çekilir.

Bu parçada sözü edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik
B
Fiziksel
C
Kimyasal
D
Toplumsal
Soru 2

“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir... Ey iman edenler! Başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın...”

(Bakara suresi, 262-264. ayetler)

Bu ayetlere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Kişi ibadet görevini yerine getirdiğinin bilinciyle zekâtını vermelidir.
B
Güzel söz ve affetme de bir sadakadır.
C
Zekât veren kişi zekât verdiği kişiden ileride faydalanacağını bilerek zekâtını vermelidir.
D
Karşıdaki kişiyi inciterek verilen zekâtlar boşa gitmektedir.
Soru 3

Osmanlı’da geliştirilen imarethaneler, yoksul kimselerin günlük yemeklerinin hazırlandığı aşevleridir. Bu kurumlara durumu iyi olan zenginler para ya da gıda yardımında bulunuyor, bu kurum günlük aldığı yardımları yemek yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyordu.

Bu parçadan hareketle Osmanlı toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ekonomik refah üst düzeydedir.
B
Başka milletleri de içinde barındırır.
C
İnsanlar arası ilişkiler yüzeyseldir.
D
Dayanışma bilinci bulunmaktadır.
Soru 4

Maûn suresinde, iman eden ve ahirette hesap verme sorumluluğu hisseden her Müslüman’ın hem Allah’a (c.c.) hem de yaratılmışlara karşı sorumluluk duygusu taşıdığına; hem kendisinin iyilik yaptığına hem de başkalarını iyilik yapmaya teşvik ettiğine değinilir.

Buna göre Maûn suresinde ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

A
Gösterişten uzak durulması gerektiği
B
İnfak bilincinin önemsenmesi gerektiği
C
Duaya günlük yaşamda önem verilmesi gerektiği
D
İbadetlerin samimiyetle yerine getirilmesi gerektiği
Soru 5

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur.”

(Bakara suresi, 255. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette değinilen konulardan biri değildir?

A
Allah’ın birliği
B
Allah’ın bilmesi
C
Allah’ın kullarına vahiy göndermesi
D
Allah’ın diğer varlıklara benzememesi
Soru 6

“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”

(Maûn suresi, 1-7. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan hususlardandır?

A
Namazın farzları
B
Toplumsal dayanışma
C
Allah’ın varlığı ve birliği
D
Zekâtı kimlerin vermesi gerektiği
Soru 7

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”

(Nisâ suresi, 36. ayet)

Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İyi davranışlar teşvik edilmiştir.
B
İnfakta bulunmak tavsiye edilmiştir.
C
Bencil tutumların benimsenmesi övülmüştür.
D
Kulun yaratıcısı ile irtibatta bulunması öğütlenmiştir.
Soru 8

İslam dininin getirdiği ilkeler gerçek hayattan kopuk değildir. Bilakis ortaya koyduğu ilkelerle sosyal hayatı ilmek ilmek dokur ve insanlar arası olumlu etkileşimleri teşvik eder. Örneğin zekât, sadaka, fitre gibi emir ve tavsiyeler ile toplumun farklı katmanları arasında köprü kurar. Böylece insanların birbirlerinden haberdar olmalarını ve birbirlerinin dertleriyle dertlenmelerini bekler.

Bu metinde vurgulanan özelliğin hâkim olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin yaygın olduğu söylenemez?

A
Kardeşlik bilincinin
B
Birlik ve beraberliğin
C
Bencillik ve cimriliğin
D
Yardımlaşma ve dayanışmanın
Soru 9

Hz. Şuayb’ın (a.s.) kavmine öncelikle tebliğ ettiği konulardan bazılarına Hûd suresinin 85-86. ayetlerinde şöyle değinilir: “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.”

Buna göre Hz. Şuayb’ın (a.s.) kavminde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir sapmadan kesinlikle söz edilebilir?

A
Alışveriş hukuku
B
Miras hukuku
C
Ceza hukuku
D
Aile hukuku
Soru 10

“Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.”

(Tevbe suresi, 60. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine yönelik bilgi verilmiştir?

A
Zekâtın kimlere verileceğine
B
Zekât ile sadaka arasındaki farka
C
Zekâtın hangi mallardan verileceğine
D
Zekâtın kimler tarafından verileceğine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın