8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 21

8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 21 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 21 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hükümdar bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Fakat hiç kimse bu rüyayı yorumlayamadı. Bu arada zindandaki adam hapis arkadaşını hatırladı. Efendisine durumu anlatarak onu zindandan çıkarttı. O, rüyayı yorumlayarak, yedi sene bolluk olacağını, peşinden gelen yedi senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, O'nu maliye bakanlığına getirdi. Bolluk yıllarında bütün ambarları buğdayla doldurttu; kıtlık yılları gelince oradan halka dağıtmaya başladı. Kıtlık, onun babasının memleketi olan Ken'an diyarını da vurmuştu. Kardeşleri de buğday almak için iki kez Ken'an ilinden Mısır'a geldi. Peygamber, onları tanımıştı, ama onlar O'nu (a.s) tanımamışlardı. Sonunda onu kuyuya atan kardeşlerine kendini tanıtınca onlar hayretler içinde kaldılar. Büyük utanç duydular. Ama O, onları affederek, babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır'a davet etti. Ailesi Mısır'a vardığında O, anne ve babasını tahta oturttu; diğer on bir kardeşi ise O'nun önünde saygıyla eğildiler. O zaman O (a.s); "Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuştu. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim, dilediğine lütufkârdır. O şüphesiz, bilendir, hâkimdir" dedi. Bu şekilde İsrailoğulları, Filistin'den Mısır'a gelip yerleşmiş oldu.

Yukarıdaki parçada bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz Şuayp
B
Hz. Yusuf
C
Hz. Eyüp
D
Hz. Musa
Soru 2

“Allah (c.c) kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Ayete’l-Kürsi’nin mealinde aşağıdaki konulardan hangisine değinildiği söylenemez?

A
Allah’ın (c.c) ortağının olmadığına
B
İbadetlerin nasıl yapılması gerektiğine
C
Her şeyin sahibinin Allah (c.c) olduğuna
D
Rabbimizin gökleri ve yerleri koruduğuna
Soru 3

İslam dini aklı, canı, malı ve dini korumayı esas almış, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini de yasaklamıştır.

Buna göre;

I. Alkollü içki içmek

II. Kumar oynamak

III. Uyuşturucu kullanmak

Davranışlarından hangilerinin yukarıda sayılan değerlere zarar verdiği söylenebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 4

”Her kim yalnız Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin değdiği her saç teli hatırına sayısız sevap kazanır”. “Kim yetim kalmış bir kız veya erkek çocuğu yanına alıp iyilik ve güzellikle bakarsa ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yanayız.” O bu sözleri söylerken yan yana iki parmağını gösteriyordu.”

Yukarıdaki hadis Peygamber Efendimiz(sav)’in aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verdiğini göstermektedir?

A
Zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğine
B
Çocuklara iyi davranılması gerektiğine
C
Öksüz ve yetimlere şefkatli olunması gerektiğine
D
İnsanın yaptıklarında samimi olması gerektiğine
Soru 5

Ruhbanlık kişinin dünya ile ilgisini kesip sadece ahiret için çalışması demektir. İslam’da ruhbanlık yoktur. Dinimiz hem dünya hem ahiret için çalışmayı emreder. Nitekim Kur’an’da ....................

Aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam edilirse paragrafın anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A
“Allah’ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun.” (Kasas suresi, 77. ayet)
B
“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup sakının; umulur ki esirgenirsiniz.” (Hucurat suresi, 10. ayet)
C
“Güneş’i bir aydınlık, Ay’ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O’dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır.” (Yunus suresi, 5. ayet)
D
“Ey insan, ‘üstün kerem sahibi’ olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir.” (İnfitar suresi, 6.ayet)
Soru 6

• Kuraklık sebebiyle yaşanabilir yerlere göçün artması

• Sanayileşen bölgelere göçlerin artması

• Gelir dağılımının dengeli olduğu toplumlarda huzurun artması

• Adaletsizliğe bağlı olarak toplumsal barışın bozulması

Bu olaylar aşağıdaki evrensel yasalardan hangisiyle ilgilidir?

A
Fiziksel yasalar
B
Biyolojik yasalar
C
Psikolojik yasalar
D
Toplumsal yasalar
Soru 7

Saffet: Doktorun tavsiye ettiği ilaçlarımı alırım. Şifa vermesi için Allah’a dua ederim.

Selda: Ödevlerimi yapar ve derslerime çalışırım, sonra sınavda Allah’ın bana zihin açıklığı vermesi için dua ederim.

Yusuf: Çalışır, işimi dürüstçe yaparım. Allahtan beni mahcup etmemesini dilerim.

Betül: Şansıma güvenirim. Çalışmasam da Allah’ın beni başarıya ulaştıracağına inanırım.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi tevekkülü yanlış anlamıştır?

A
Saffet
B
Yusuf
C
Selda
D
Betül
Soru 8

Sahabelerden Huzeyfetül Adevi şöyle demiştir: “Yermük Harbi’nde bulunuyorduk. Muharebe bitmiş, harp meydanı yaralı ve ölülerle dolmuştu. O arada amcamın oğlu aklıma geldi. Biraz suyum vardı. Eğer amcamın oğlu şehit düşmemiş ve yaralıların içindeyse, ona su vereyim diye düşündüm. Aradım ve onu yaralı bir vaziyette buldum. Yarası ağırdı. Son anında ona su vermek istedim. “Su vereyim mi?” diye sordum. “Evet” manasında işaret etti. Suyu tam ağzına yanaştırmıştım ki, başka bir yaralı “Su” diye inledi. Amcamın oğlu suyu içmekten vazgeçti ve bana “Suyu ona götür” diye işaret etti. Suyu alıp o yaralıya götürdüm. Tam ona içireceğim sırada başka bir yaralı “Su” diye inledi. O yaralı da içmedi ve diğer yaralıya götürmemi işaret etti. Suyu alıp ona götürdüm. Fakat ben suyu götürene kadar ruhunu teslim etmişti. Bari bir öncekine içireyim düşüncesiyle geri döndüm. Fakat o da şehid olmuştu. Son olarak amcamın oğlu kaldı. Suyu ona bari içireyim diye ona yöneldim. Fakat o da ruhunu teslim etmişti. Böylece hiçbirine veremeden elimde suyla ayakta kalakalmıştım.”

Anlatılan bu olay aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A
“... kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler...” (Haşr Suresi 9. ayet)
B
“Yeryüzüne bakmazlar mı orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik” (Şûara Suresi, 7. ayet)
C
“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût Suresi, 57. ayet)
D
“...Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!” (Secde Suresi, 9. ayet)
Soru 9

Kur’an-ı Kerimde pek çok ayette “düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz?” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. İnsanın aklını kullanmasını isteyen yüzlerce ayet, Kuran’ın akla ve bilime verdiği önemi göstermektedir. Kur’an’a göre bilgili olmak ve bir işi bilinçli olarak yapmak gerçek bir erdemdir.

Yukarıdaki paragrafı aşağıdaki ayet ve hadisi şeriflerden hangisiyle tamamlarsak anlam bütünlüğü bozulmaz?

A
“Deki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.” (Zümer suresi, 9. ayet)
B
“Fayda vermeyen ilimden Allaha sığınırım.” (Hz. Muhammed)
C
“Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü göz kulak kalp bundan sorumludur.” (İsra suresi, 36. ayet)
D
“Andolsun ki size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır.” (Enbiya suresi, 10. ayet)
Soru 10

Aşağıdaki ayetlerden hangisi kötülükler karşısında duyarsız kalmamayı, kötü davranış ve alışkanlıkları önlemek için el ele vermeyi tavsiye etmektedir?

A
“...İyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah’tan sakının, Allah’ın cezası şiddetlidir.” (Mâide suresi, 2.ayet)
B
“Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler.” (Kasas suresi, 84. ayet)
C
“Allah yolunda sarf edin, kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın, işlerinizi iyi yapın. Şüphesiz Allah iyi iş yapanları sever.” (Bakara suresi, 195. ayet)
D
“Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.” (Mülk suresi, 19.ayet)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 21” üzerine bir yorum

Yorum yapın