8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 20

8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 20 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 20 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vaktiyle medresede okuyan öğrencilerden biri şöyle demiş: “Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı Allah’ın üzerinedir” buyuruyor. O halde ben rızık için çaba harcamamalıyım, o gelir beni bulur. Yeter ki ben Allah’a güvenip ondan bekleyeyim’’. Arkadaşları, bunun yanlış olduğunu söyleyerek kendisini uyarmaya çalışmışlarsa da dinlememiş. Her öğün yemek için öğrenciler tabakları ile birlikte sıraya girip yemek alıyorlarmış. Bu öğrenci sabah çorbası dağıtılırken sıraya girmemiş, “Nasıl olsa aşçı gelir beni bulur ve yemeğimi verir” demiş. Aşçı her zamanki gibi sıraya girenlere yemeği dağıttıktan sonra, “Başka yemek almayan var mı?’’ diye seslenmiş, cevap alamayınca bırakıp gitmiş. Bu öğrenci aç kalmış. Öğle olunca aşçı gelmiş, yine sıraya girenlere yemeği dağıtmış ve sabah çorbasını dağıtırken yaptığı gibi yine seslenmiş: “Yemek almayan var mı?’’ Cevap alamayınca tam gitmek üzere iken, odasında yemeğin ayağına gelmesini bekleyen öğrenci, yine aç kalacağını anlayınca, öksürmüş. Bunu duyan aşçı: “Ne öksürüyorsun? Yemek istiyorsan tabağını uzat, yemek vereyim’’, demiş. Öğrenci de tabağı ile gelmiş ve yemeğini alıp karnını doyurmuş. Sonra da arkadaşlarına: “Allah rızkımızı vereceğini bildirmiş, ama öksürmeden de vermiyor’’, demiş.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu hikâyeyle ilişkilendirilemez?

A
“Emek olmadan yemek olmaz.”
B
“Uçan kuş aç kalmaz.”
C
“Komşu komşunun külüne muhtaçtır.”
D
“Toprağı işleyen, ekmeği dişler.”
Soru 2

Allah insana, iyiyi kötüden ayırt edebilmesi için akıl ve düşünme yeteneği vermiştir. Ayrıca kitaplar ve peygamberler göndererek doğru ile yanlışı bildirmiş ancak onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. Dolayısıyla insan herhangi bir işi yapıp yapmamaya kendi iradesiyle karar verir ve tercihleri sonucunda yaptığı davranışın sorumluluğu da kendisine aittir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyi desteklemektedir?

A
“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
B
“Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
C
“Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu…” (Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)
D
“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı…” (En’am suresi, 96. ayet)
Soru 3

HIZLI HABER 14 Eylül 2019

Trafik kazası geçiren Karaböcek, araba çarptıktan sonra dört gün fosseptik çukurunda kalmıştı. Gizem, bir köpeğin çukurun içinden yardım istediği bir rüya görmüş ve sabah olduğunda sokakta çukur aramıştı. Karaböcek’i de böyle bulmuştu. Önce onun karnını doyurmuş ve sonra da onu veterinere götürmüştü.

Bu haberden hareketle Gizem’in davranışları aşağıdaki ibadetlerden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

A
Sadaka
B
Zekât
C
Fitre
D
Sadaka-i Cariye
Soru 4

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar bazı temel hakların korunması amacıyla kurulmuştur.

I. Çocuk Esirgeme Kurumu

II. Devlet Hastaneleri

III. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)

Numaralanmış kurum ve kuruluşların korumayı amaçladığı temel haklar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
B
C
D
Soru 5

Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanınmalıdır. Zekât verecek kişi; eşine, çocuklarına, torunlarına, annesine, babasına, büyükanne ve büyükbabasına zekât veremez. Çünkü insan, bu kişilere bakmakla yükümlüdür. Bunların dışındaki yakın akrabalara zekât verilebilir. Zekât bir ibadet olduğu için verirken niyet edilmelidir. Zekâtın Allah için verildiği kesinlikle bilinmelidir. Zekât verilecek malın veya paranın, fakirin hakkı olduğu bilinmeli ve onu minnet altında bırakacak, incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

Bu metinde zekâtla ilgili, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır?

A
Kimlere verilmelidir?
B
Kimlere verilemez?
C
Niçin verilmelidir?
D
Ne zaman verilmelidir?
Soru 6

Usame’ye “Taun (virüs benzeri salgın bir hastalık) hakkında Resulullah’tan (sav.) ne duydun?” diye sorulmuş. Usame de “Resulullah’ın (sav.) şöyle buyurduğunu işittim: “Taun(veba), bir azaptır. Beni İsrail’den bir topluluğa yahut sizden önce geçen bir ümmete gönderilmiştir. Siz bir yerde onun çıktığını duydunuz mu, o taunlu yere gitmeyiniz! İçinde bulunduğunuz bir yerde de taun ortaya çıkarsa, ondan kaçarak oradan çıkmayınız!

Bu hadiste altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?

A
Virüsü yenmenin güç olduğuna
B
Hastalığın kader olduğuna
C
Hastalıktan kaçınmak gerektiğine
D
Karantinanın önemine
Soru 7

Sahip olduğumuz servetle Allah rızası için bütün insanların faydalanacağı hayır müesseseleri kurmalıyız ki, amel defterimiz biz öldükten sonra da kapanmasın. Zira hayatımız boyunca yaptırdığımız çeşme, cami, okul ve yurt gibi hayır müesseseleri dünya üzerinde kaldığı ve insanlar bunlardan istifade ettiği sürece sevabımız amel defterimize yazılmaya devam edecektir.

Bu metinde sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öşür
B
Zekat
C
Sadaka-i cariye
D
Sadaka-i fıtır
Soru 8

“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)

Ayet’el-Kürsi’nin Türkçe mealindeki altı çizili bölümler Allah’ın isimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?

A
Hayy
B
Âlim
C
Kayyum
D
Azîm
Soru 9

“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum…” (Hûd suresi, 84. ayet)

Hz. Şuayb’ın halkına seslenişini içeren bu ayetten;

I. İnsan, Allah’a yönelmelidir,

II. Sosyal alanlardan uzak durulmalıdır,

III. Ticari ilişkilerde doğruluktan taviz verilmemelidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 10

İnsanlık tarihi incelendiğinde, her dönemde ve heryerdeinananinsanvedingerçeği ilekarşılaşılır. Arkeolojik kalıntılarda, tarihi kaynaklarda, ilahi kitap yazmalarında ve toplumların kültürlerinde dinî motiflerin varlığı yoğun olarak görülür. Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın, manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır.

Bu metinden hareketle, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İnanmak fıtrî (doğuştan gelen) bir durumdur.
B
Tarihin her döneminde dinin izleri görülmektedir.
C
İnsanın hem maddi hem manevi ihtiyaçları vardır.
D
İnsan için maddi kalkınma daha önceliklidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın