8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 16

8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 16 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 16 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hız sınırını aşarak trafik kazası yapan Alper Bey, meydana gelen kazadan sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş “Bu kaza kaderimde yazılıymış” diye yakınır.

Alper Bey’in kader anlayışıyla ilgili;

I. Tedbirsizliklerinin sorumluluğunu kadere yüklemiştir.

II. Yaşadığı olumsuz durumdan dolayı kendini sorumlu görmemiştir.

III. Kaderi “Alınyazısı” olarak algılamıştır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 2

“İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.”

(Necm suresi, 39-41. ayetler)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

A
İnsanın acizliğine
B
İnsanın inancına
C
İnsanın sorumluluğuna
D
İnsanın duyarsızlığına
Soru 3

“Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisi örnek alan bir kişiden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A
Zorda olan birine yardım etmesi
B
İnsanların yanlışları üzerinden prim yapmaya çalışması
C
Yardımlaşmayı ve dayanışmayı önemsemesi
D
Yardım ettiğinde karşılık beklememesi
Soru 4

“Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir. Bedenin bir organı rahatsızlandığında diğer organlar da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıya ortak olur.”

Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadece iman edenler merhametli olurlar.
B
İman edenler yardımlaşmayı ilke edinmelidir.
C
Müminler hasta ziyaretini önemsemelidir.
D
Dünyada bütün insanlar aynı duyguları yaşar.
Soru 5

I. Hz. Musa’nın doğumundan bir süre sonra Firavun, gördüğü rüya üzerine bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti.

II. Allah (c.c.), Hz. Musa’yı korumuş ve annesini ona sütanne olarak kavuşturmuştur.

III. Musa (a.s.) eşiyle birlikte yolda giderken Allah (c.c.) tarafından kendisine peygamberlik görevi verilmiştir.

IV. Hz. Musa, iman etmeyen sihirbazları ve Firavunu korkutmuş ve öldürmekle tehdit etmiştir.

Hz. Musa ile ilgili numaralandırılarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 6

“Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”

(Ra’d suresi, 3. ayet)

Bu ayette altı çizili bölümde dikkat çekilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal yasa
B
Fiziksel yasa
C
Biyolojik yasa
D
Kimyasal yasa
Soru 7

“Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkân bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için, bilmeyen onları zengin zanneder. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir.”

(Bakara suresi, 273. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir.
B
Samimi insanlar yardımdan kaçınırlar.
C
Yoksullar, gerçekte zengin olan insanlardır.
D
Her Müslüman infak için çaba harcamalıdır.
Soru 8

• “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”

(Fâtır suresi, 44. ayet)

• “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”

(Kehf suresi, 29. ayet)

• “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever.”

(Âl-i İmrân suresi 159. ayet)

Bu ayetler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiklerinde hangisi dışarıda kalır?

A
Tevekkül
B
İrade
C
Rızık
D
Toplumsal yasalar
Soru 9

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.”

(Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayetle ilgili, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği yanlıştır?

A
B
C
D
Soru 10

Hastalığından kurtulmak için Hz. Eyüp peygamber harekete geçmiş, yürümüş, ayağını yere vurmuş ve Allah’ın (c.c.) lütfuyla yerden çıkan sıcak ve soğuk sularla hastalığına derman aramıştır. Demek ki hastalanan kişi şifa aramalıdır, hareket etmelidir, gerekirse seyahat etmelidir, yürüyüş yapmalıdır, yapabildiği kadar çaba sarf etmelidir. Şifa ararken de Allah’ı (c.c.) hatırlayıp O’na dua etmeyi de ihmal etmemelidir.

Bu parçada verilen mesaj, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasta, tedavi olmak için gayret etmelidir.
B
Hastalığın bir kader olduğu unutulmamalıdır.
C
Hasta olmamak için hijyene dikkat edilmelidir.
D
Hastalıklardan kurtulmak için dua etmek yeterlidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın