8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 14

8.Sınıf Lgs Din Kültürü Deneme Sınavı 14 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Din Kültürü Deneme Sınavı 14 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).” En’âm suresi, 96. ayet.

Verilen ayetin anlamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de evreni bir ölçü ve düzen içinde yarattığını bildirmektedir.
B
Evrenin devamı, işleyişi ve son bulması tesadüfen gerçekleşmektedir.
C
Bütün bu ölçü ve düzeni yaratan ve yöneten Yüce Allah, sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır.
D
Evreni ve içindekileri yaratan Yüce Allah bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır.
Soru 2

Hayvanların vücut yapıları en iyi yaşayabilecekleri biçimde yaratılmıştır. Örneğin balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenenkilerden farklıdır. Deve, sıcak iklimde günlerce susuz yaşayabilme özelliğine sahiptir. Yılan, kertenkele ve kaplumbağa gibi hayvanlar hava ısınıncaya kadar kış uykusuna yatarlar.

Metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Allah, toplumsal olaylar arasındaki sebepsonuç ilişkisini gösteren yasalar koymuştur.
B
Allah; bitki, insan ve hayvanların yaratılışını biyolojik yasalara bağlı kılmıştır.
C
Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir.
D
Kur’an-ı Kerim’de insanlar gibi toplumların da bir ömrü olduğunu belirten yasalardan bahsedilir.
Soru 3

“…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

Bu ayetin aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

A
Zekat
B
Kıyamet
C
Tevekkül
D
Sadaka
Soru 4

Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir.

Bu ibadet türü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Zekât, mal ile yapılan farz bir ibadettir.
B
Hicretten iki yıl sonra Medine’de farz kılınmıştır.
C
Kur’an-ı Kerim’de zekâtın zorunlu olduğunu belirten pek çok ayet vardır.
D
Maddi imkanı olmayanlar da insanlara yardım ederek zekat verebilirler.
Soru 5

Kur’an’a göre ilk insan yalnız bırakılmamış, Hz. Adem’in (a.s) yanı sıra eşi de yaratılmıştır. “Ey Adem! Sen ve eşin (zevcin) cennette kalın...’’ A’raf suresi, 19. ayet. buyuran Yüce Allah böylece, Hz. Adem’in (a.s) eşiyle beraber bir aile oluşturduğuna da işaret etmektedir.

Metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Her toplum, kendine özgü bir aile kurumu inşa etmiştir.
B
Farklı kültür ve milletlerde de aile kurumuna rastlanır.
C
İslam dini yayılış sürecinde aile kavramında değişiklikler ortaya çıkmıştır.
D
Toplumsal hayatın en temel birimi ve sosyal yapının çekirdeği olan aile, insanlık tarihiyle yaşıt bir kurumdur.
Soru 6

Bir toplumdaki bütün insanların imkânları eşit değildir. Her toplumda zengin insanlar olduğu gibi yoksul insanlar da vardır. Örneğin, iş bulamadığından veya sağlığı elverişli olmadığından çalışamayan insanlar olabilir. Yine çalıştığı hâlde geliri yeterli olmadığından, kendisinin veya ailesinin geçimini sağlayamayanlar olabilir. Böyle durumlarda zengin insanların, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri ve sahip oldukları imkânları onlarla paylaşmaları gerekir. Bu konuda Allah şöyle buyurur.....

Yukarıdaki açıklamanın aşağıda verilen ayetlerden hangisi ile tamamlanması daha uygundur?

A
“Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” Zâriyât suresi, 19. ayet.
B
“O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak suresi, 2. ayet.)
C
“… Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.” (Ar’âf suresi, 34. ayet.)
D
“Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.” (Yâsîn suresi, 38. ayet.)
Soru 7

Din; - dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir. - akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir. - Yüce Allah’a kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.

Buna göre,aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Din, İnsanın bireysel ve toplumsal hayatını kendi yararına olacak şekilde düzenlemez.
B
Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
C
İbadetler insanlara, birbirlerine karşı hak ve görevlerini hatırlatarak daha mutlu bir sosyal çevrenin oluşmasını sağlar.
D
Toplumun birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir yaşam sürdürmelerine, din katkı sağlar.
Soru 8
Sevgili Peygamberimizin aşağıdaki hadislerinden hangisi İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem ile ilgili değildir?
A
“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”
B
“Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir…”
C
Yetimin başını okşa, yoksulu doyur.”
D
“Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir…”
Soru 9

nsan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Örneğin; kendini yalnız hisseder, çaresiz kalır. Değişik korkulara kapılabilir. Hastalıklarla ve musibetlerle uğraşmak zorunda kalabilir. Felaketlerle yüzleşebilir. Allah ve ahiret inancı, bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu din sayesinde elde eder.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi bu konu ile ilgilidir?

A
“… Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle tatmin bulur.” Ra’d suresi, 28. ayet. “Ey iman edenler!
B
Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin…” Nisâ suresi, 29. ayet.
C
“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” Necm suresi, 39. ayet.
D
“…Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” A’râf suresi, 31. ayet.
Soru 10

Din; inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Yüce Allah’ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur. İslam’da Allah’ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca O’na kulluk edip ancak O’ndan yardım dilemek emredilir.

Yukarıdaki parçada aşağıda verilen kavramlardan hangisi açıklanmıştır?

A
Tevhid
B
Fıtrat
C
Kaza
D
Ecel
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 14” üzerine 2 yorum

 1. Din dersi soruları gerçekten güzel ve kaliteliydi.
  Cevapları en son verip bizim cevaplarımızı değiştirmemiz için bize bir şans sunmanız da size olan puanımı arttırdı ama bir sorum var:

  Bu siteye nasıl üye oluyoruz?

  Cevapla
  • Merhaba üst menüye kayıt ol ve giriş yap butonları eklenmiştir. Öneri ve ihtiyaçlarınızı her zaman iletebilirsiniz. Başarılar dileriz.

   Cevapla

Yorum yapın