8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 13

8.Sınıf Lgs Din Kültürü Deneme Sınavı 13 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Din Kültürü Deneme Sınavı 13 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 “Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!” (Âli İmrân suresi 191. ayet)

Bu ayet dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A
İnanan bir kimse Allah’ı anar ve ona ibadet eder.
B
Allah (c.c.) gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır.
C
Göklerin ve yerin yaratışında belli bir amaç vardır.
D
Allah (c.c.) kainatı yaratan en yüce varlıktır.
Soru 2

• Canlılar yaşamak için oksijene ihtiyaç duyarlar.

• Bitkiler besin üretmek için karbondioksit alırlar.

• Denizdeki tuz miktarı canlılar için uygun orandadır.

• Gezegenler arasındaki mesafe belli bir ölçüdedir.

Verilen bilgilerden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Canlılar yaşamak için nefes alıp verirler.
B
Sudaki tuz oranı canlılar için uygundur.
C
Kâinat belli bir ölçüye göre yaratılmıştır.
D
Karbondioksit bitkiler için önemlidir.
Soru 3

“Güneş, yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah'ın kanunudur.” (Yâsîn suresi, 38. ayet)

Ayetteki altı çizili ifade, Allah’ın koyduğu yasalardan hangilerini gösterir?

I. Fiziksel yasalar

II. Toplumsal yasalar

III. Biyolojik yasalar

 
A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
Yalnız II.
D
II ve III.
Soru 4

• İnsan, doğum yoluyla dünyaya gelir.

• Bazı hayvanlar yumurtlama yoluyla çoğalır.

• Çiçekli bitkiler çiçekleri sayesinde ürer.

• Bazı hayvanlar insanlar gibi çoğalır.

Yukarıdaki bilgiler hangi yasayı açıklar?

A
Fiziksel yasalar
B
Toplumsal yasalar
C
Biyolojik yasalar
D
Ticari yasalar
Soru 5

“Bir adam, 'Ey Allah'ın Resûlü! Devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?' diye sordu. Resûlullah (sav), 'Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et!' buyurdu.” (Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 60)

Peygamberimizin bu sözünü dikkate alan bir öğrenci, salgın hastalık döneminde hangi davranışı sergilemez?

A
Hijyene dikkat etmez; ellerini yakamadan ağzına, burnuna ve gözlerine dokunur.
B
Hasta insanlara temas etmekten kaçınır, sosyal mesafeyi korur.
C
Hastalık devam ettiği sürece evde kalmaya özen gösterir, beslenmesine dikkat eder.
D
Hastalıktan korunmak için uzaktan eğitim kapsamında dersleri evde takip eder.
Soru 6

Ayete’l Kürsi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Adını ayetteki “kürsi” kelimesinden alır.
B
Allah’ın yüce sıfatlarından bahseder.
C
Bakara suresinin 255. ayetidir.
D
Kur’an-ı Kerim’de geçen son ayettir.
Soru 7

İnsan, doğumundan ölümüne kadar hayatını yardımlaşarak sürdürür. Toplumu oluşturan bireyler, maddi ve manevi konularda birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman’ın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada, bir Müslüman’ın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun (ayıbını) örter.” (Müslim, Birr, 58.)

Metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Toplumu oluşturan insanlar, birçok konuda başkalarına ihtiyaç duyar.
B
Birinin kusur ve ayıbını örtmenin karşılığı cennette yaşamaktır.
C
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren bir kimseyi, Allah korur ve gözetir.
D
Bir kimsenin sıkıntısını gideren kişi, kıyamet sıkıntısından kurtulur.
Soru 8

“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” (Buharî, Edeb, 12)

Peygamberimizin bu sözünü dikkate alan bir kişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İnsanlara karşı hoşgörülü ve merhametli davranır.
B
İnsanları düşünmenin manevi bir zenginlik olduğunu bilir.
C
İnsanların zor zamanlarında onlara yardım eder.
D
İhtiyacı olmadığı hâlde gıda ve temizlik ürünlerini biriktirir.
Soru 9

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve

gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.”

(Bakara suresi, 262. ayet)

Bu ayeti dikkate alan bir kimse, aşağıdaki davranışlardan hangisini sergiler?

A
İnsanlara iyilik yaptığında karşılığını Allah’tan bekler.
B
Malını ve servetini istediği yerde dilediği gibi harcar.
C
Yaptığı iyilik ve güzelliklerin ardından insanları incitir.
D
İyiliğin ve güzel davranışın karşılığını hemen görmek ister.
Soru 10

“Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız… Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur… Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), mallarınız, haysiyet ve şerefiniz, Rabb’inizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır.”

(Ahmet b. Hanbel, V, s. 411)

Peygamberimizin bu sözü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
İnsanlar, özü ve yaratışı bakımından eşittir.
B
İnsanların hayatları ve canları değerlidir.
C
İnsanın değeri ahiret gününde belli olur.
D
İnsanın şerefi ve haysiyeti kıymetlidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın