8.Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 11

8.Sınıf Lgs Din Kültürü Deneme Sınavı 11 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs Din Kültürü Deneme Sınavı 11 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bid’atlerdir. Bütün bid’atler de dalalettir.” (Hadis-i Şerif)

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin korunmasına yönelik bir tavsiyede bulunulmuştur?

A
Canın
B
Dinin
C
Malın
D
Neslin
Soru 2

Kelime olarak kader; bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir.

Buna göre;

“Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.” (Fussilet suresi, 12. ayet)

ayeti, kaderin kelime anlamlarından hangisine örnek olarak verilemez?

A
Planlamak
B
Biçimlendirmek
C
Ölçü ile yapmak
D
Mukayese etmek
Soru 3

• Birinci yazılıları iyi geçmeyen Deniz, “Alın yazım böyleymiş.” diyerek başarısızlığı kabullendi ve bir daha ders çalışmadı.

• Kendisi bütün trafik kurallarına uyan Ali’nin arabasına, sürücüsü dikkatsiz olan bir araç çarptı. Ali “Bunda da bir hayır vardır.” diyerek sabır gösterdi.

• Hijyen kurallarına dikkat etmeyen Meltem, sürekli hastalanıyor ve “Talihimde hep hasta olmak varmış.” diyerek hiçbir tedbir almıyordu.

• Rızkını kazanmak için çaba göstermeyen Mete, “Benim de kaderimde fakirlik varmış.” diyerek durumu kabullenmişti.

Kader ile ilgili yukarıdakilerden hangisinin tutumunda bir yanlışlık yoktur?

A
Deniz
B
Ali
C
Meltem
D
Mete
Soru 4

Yüce Allah, canlılar aleminin belirli bir dengede yaşaması için ekosistem var etmiştir. Buna göre belirli canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için başka canlılar ile beslenir. Bu zincirin bozulması durumunda sorunlarla karşılaşılır. Örneğin kedilerin yok edildiği doğal alanlarda farelerin sayısında kontrolsüz bir artış gözlemlenir. Bu da fareler yoluyla bulaşan veba salgınına yol açabilir.

Bu parçada kaderle ilgili yasalardan hangisine dikkat çekilmiştir?

A
Biyolojik
B
Toplumsal
C
Fiziksel
D
Kimyasal
Soru 5

Leyla, Liselere Geçiş Sınavı’na girmek istemektedir. Buna göre Leyla’nın doğru bir tevekkül anlayışına sahip olması için;

I. Öğretmenlerini dikkatlice dinlemelidir.

II. Başarı nasip etmesi için Rabbine dua etmelidir.

III. Akıl ve ruh sağlığını koruyabilmesi için kendisine dinlenecek vakit ayırmalıdır.

IV. Kaderimde istediğim liseyi kazanmak varsa nasıl olsa kazanırım diyerek kendini fazla zorlamamalıdır.

tutumlarından hangisinden kaçınması gerekir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 6

Yüce Allah geçmiş toplumlara peygamber gönderdiğini “Andolsun ki biz her ümmete,‘Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun’ diyen bir elçi gönderdik...” (Nahl suresi, 36. ayet) ayetiyle vurgulamaktadır. Medyen halkı da kendisine peygamber gönderilen topluluklardan biri olarak Kur’an’da anılmaktadır. Bu halk, geçimini önemli ölçüde ticaretten sağlıyordu fakat ticaret ahlakını hile ve haksız kazanç alışkanlıkları ile zedelemişti. Bu yüzden kendilerine gönderilen Peygamber tevhit inancının yanında en fazla ticaret ile ilgili olarak dürüstlük, doğruluk ve adalet ilkelerine vurgu yapmıştır.

Bu metinde değinilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Musa (a.s.)
B
Hz. Nuh (a.s.)
C
Hz. Şuayb (a.s.)
D
Hz. Yusuf (a.s.)
Soru 7

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını, ülkemizde de etkisini gösterdi. Uzun süre evde kalmaları gereken vatandaşlarımızdan bir kısmının ihtiyaçlarının karşılanması için tüm halkımız seferber oldu. Az çok demeden herkes devletin organize ettiği yardım kampanyasına bağışta bulundu. Böylece milletimiz bir kez daha zor günlerde kardeşlerinin yanında olduğunu gösterdi.

Bu metinde yardımlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Ekonomiyi canlandırmaktadır.
B
Birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmektedir.
C
Kulun Allah’a yakınlaşmasını sağlamaktadır.
D
Hastalıklardan korunmaya yardımcı olmaktadır.
Soru 8

Öğretmen: Dinimizce zekât ibadetiyle sorumlu tutulmanın bazı şartları vardır. Bunlardan biri de Allah ve Resulünün belirlediği mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüdür. Buna göre zengin sayılmanın ölçütü sahip olunan mallara göre değişiklik gösterebilir.

Nisab ile ilgili açıklama yapan Öğretmen, öğrencilerinden konuyu örneklendirmelerini istemiştir. Öğrenciler şu cevapları vermişlerdir: Şahin: On ton buğday hasat eden bir çiftçinin en az iki ton öşür vermesi gerekir.

Aysun: Koyun ve keçi sahiplerinin zekâtla yükümlü tutulabilmeleri için en az kırk koyun veya keçiye sahip olması gerekir.

Metin: Sığır ve manda gibi büyükbaş hayvan sahiplerinin zekâtla yükümlü tutulabilmeleri için en az otuz sığır ya da mandaya sahip olması gerekir.

Neslin: Birikimlerini altın olarak yapanlar, en az 85 gram altına sahip olmaları durumunda bu altınların zekâtını vermekle yükümlü olurlar.

Hangi öğrencinin cevabı yanlıştır?

A
Şahin
B
Aysun
C
Metin
D
Neslin
Soru 9

“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.” (Maûn suresi, 1-7. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmemektedir?

A
Yardımlaşma
B
Dayanışma
C
Paylaşma
D
Gösteriş
Soru 10

“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir.” (Bakara suresi, 213. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A
Tarih boyunca peygamberlerin karşısına inanmayan insanlar çıkmıştır.
B
Allah, peygamberler vasıtasıyla insanlara doğru yolu göstermiştir.
C
Din ile insanların manevi ihtiyaçlarının yanında maddi ihtiyaçları da karşılanır.
D
Allah, her peygambere, insanlara iletmeleri için birer kutsal kitap vermiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın