8. Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 10

8. Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 10 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 10 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaza ve kader konusuyla ilişkilendirilen kavramlardan biri de tevekküldür. Bu konuda bilgi eksikliği bulunan insanlar tevekkülü hiçbir sorumluluk üstlenmeden yalnızca el açıp Allah’a dua etmek olarak algılar. Bu nedenle sürekli hayal kırıklığı yaşar.

Buna göre tevekkül ile ilgili ortaya konulacak doğru yargı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakmaktır.
B
Pasif bir teslimiyet ile bireysel yükümlülükleri Allah’a havale etmektir.
C
Şahsi başarıları için Allah’a şükredip, başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlenmemektir.
D
Allah’ın kudretine boyun eğip rüzgârın önündeki yaprak misali kendisini gelişmelerin seyrine bırakmaktır.
Soru 2

• Toprağa ekilen fasulye tohumundan fasulye, kayısı çekirdeğinden kayısı yetişmesi

• Devenin sıcak iklimin var olduğu çöl ortamında vücudunda su depolayarak yaşamını devam ettirmesi

• İnsandaki kalıtsal özelliklerin DNA molekülleri sayesinde nesilden nesile aktarılması

Bu örneklerde Allah’ın evrene koyduğu yasaların hangisinden söz edilmektedir?

A
Biyolojik yasalardan
B
Fiziksel yasalardan
C
Kimyasal yasalardan
D
Toplumsal yasalardan
Soru 3

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkmayın...” (Bakara suresi, 267. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Tevazu
B
Hoşgörü
C
İnfak
D
Adalet
Soru 4

İslam dini kardeşlik, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma dinidir. İnsanların paylaşma ve yardımlaşmaya önem vererek birlikte kardeşçe yaşamalarını ister.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçadaki görüşle anlamca ilişkilendirilemez?

A
“Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeğini yoksula, yetime ve esire yedirirler...” (İnsan suresi, 8. ayet)
B
“O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler...” (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)
C
“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan...” (Furkan suresi, 58. ayet)
D
“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiye erişemezsiniz.” (Âl-i İmran suresi, 92. ayet)
Soru 5

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın iradesini yürüten (kayyum) dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur.” (Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Allah’ın sonsuz kudret sahibi olduğuna
B
Her canlının mutlaka ölümü tadacağına
C
Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına
D
Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Allah’a ait olduğuna
Soru 6

Talip amcam Kars’ta hem tarımla uğraşıyor hem de çiftçilik yapıyor. Bu işten oldukça iyi kazanç elde ediyor. Kazandığı paralarla da tasarruf amacıyla altın alıyor. Zekât verme zamanı geldiğinde hangi mallardan ne oranda zekât vermesi gerektiğini babama sordu. Babam da zekâtın hangi mallardan hangi oranda verileceğini Talip amcama anlattı.

Bu çocuğun babası kendi kardeşine hangi konuda yanlış bilgi vermiştir?

A
Küçükbaş hayvanlardan 40 ile 120 arasında ise 1 koyun zekât verilir.
B
Toprak ürünlerinden sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa 10'da 1 oranında zekât verilir.
C
Altından 40'ta 1 oranında zekât verilir.
D
Büyükbaş hayvanların 30'dan 100'e kadar 1 adet sığır zekât verilir.
Soru 7

Kaza ve kader kavramları Allah’ın ezeli ilmi ve kudretinin bir yansımasıdır. Kur’an-ı Kerim’de evrendeki düzenin bu kavramlarla ilişkili olduğuna değinilir. Bununla birlikte her iki kavram da kendine has özellikler taşır ve birbirinden farklı tanımlanır.

Buna göre kader ve kaza ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Yüce Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliğini önceden bilip takdir etmesi kaderdir.
B
Her şey Allah’ın ilmi, dilemesi ve takdiri ile gerçekleşmektedir.
C
Havaya atılan bir cismin yere düşmesi kazadır.
D
Her canlıya ölüm takdir edilmesi kazadır.
Soru 8

(I) Hz. Musa’nın (a.s.) davetini kabul etmeyen Firavun onu zindana atmakla tehdit etti. Yüce Allah Hz. Musa’yı (a.s.) birtakım mucizelerle destekledi. (II) Hz. Musa’nın (a.s.) asası kocaman bir yılan oldu. Elini koynuna sokup çıkarınca gözleri kamaştıran bir nur gibi parlayıverdi. (III) Bu mucizeler karşısında şaşkına dönen Firavun derhal tövbe ederek iman etti. (IV) Hz. Musa (a.s.) daha sonra kavmini toplayarak Filistin’e gitti.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 9

İnsanı ve insanın içinde yaşadığı dünyayı koruyabilmek ancak yardımlaşmayla mümkündür. Bu nedenle Müslüman, yakın çevresinden başlamak üzere tüm yeryüzünden sorumludur. İslam dini insana ve topluma faydalı olan hususlarda yardımlaşmayı emrederken zararlı ve kötü olan işler üzerinde yardımlaşmayı yasaklamıştır. “…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın…” ayetiyle Yüce Allah bu gerçeğe işaret etmiştir.

Bu paragrafta Müslümanların aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerektiği vurgulanmıştır?

A
İlme önem verme
B
Duyarlı olma
C
Şükretme
D
Cesur ve kararlı olma
Soru 10

Maddi durumları iyi olan Metehanlar, daha önce hiç ilgilenmedikleri çiftçilik işine girmeye karar verdiler ve köylerinde bir de çiftlik kurdular. Verimli bir toprak üzerine kurulu çiftlikleri aynı zamanda düzenli yağış alan bir bölgede yer alıyordu. Bu nedenle gübreleme ve sulama masrafına da girmediler. Bir yıl sonra çiftliklerinden 100 ton buğday, 80 ton nohut, 60 ton mercimek ve 40 ton mısır kaldırdılar.

Bu ürünlerden;

• Buğday için 10 ton,

• Nohut için 8 ton,

• Mercimek için 6 ton,

• Mısır için 2,5 ton zekât olarak ihtiyaç sahiplerine vermişlerdir.

Metehanlar, hangi ürünün zekât oranını yanlış hesaplamıştır?

A
Buğday
B
Nohut
C
Mercimek
D
Mısır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın