8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz

8. Sınıf inkılap tarihi 1. ünitesi bir kahraman doğuyor konu ve kazanım testlerini online çözün. 8. sınıf bir kahraman doğuyor testi ve cevap anahtarı indirmesiz çöz. 8. sınıf inkılap tarihi 1. ünite testi çöz sayfamızda bulunan testler aşağıda sıralanmıştır.

8. Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz

 8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz 3 8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz 4 8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz 2 8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz 1

Faydalı Bağlantılar:

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Kazanımları

İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan siyasi düşüncelere, Avrupa devletlerinin sömürgecilik faaliyetlerine, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin Osmanlı siyasi ve sosyal yapısına etkisine kısaca değinilir.
b) Osmanlı Devleti ile Avrupa devletlerinin yirminci yüzyılın başlarındaki durumu harita üzerinde gösterilir.
c) Osmanlı Devleti’nin son döneminde siyasi ve sosyal hayatı etkileyen başlıca fikir akımlarına (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık) kısaca değinilir.
İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Mustafa Kemal’in kişilik gelişimi ve yetişmesinde rol oynayan şahsiyetlere değinilir.
İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
a) Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı görev ve hizmetler üzerinde durulur.
b) 31 Mart Olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları’na kısaca değinilir

Yorum yapın