8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 6 53

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 6 53 14.03.2020 tarihinde AHMET MERT TAY tarafından yüklenmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 6 başlıklı sınavımızı çözeceksiniz. MEB müfredatına uygun kazanım testleri ile hazırlanmıştır.

Soru sayısı: 28

Sınav süresi: 40 dakika

Bölüm: 8. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 8.Sınıf İnkilap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kanal Cephesi’nde Osmanlı Devleti’nin amacı Mısır’ı geri almaktı.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 2

Meclise yönelik ayaklanmaların sebebi Anadolu hareketini etkisiz hale getirmektir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 3

Kütahya - Eskişehir Savaşı’ndan sonra Meclis’in yetkileri 3 ay süreliğine Mustafa Kemal’e verilmiştir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 4

BüyükTaarruz ’un kazanılması İle Misakımillî tam olarak gerçekleşmiş oldu.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 5

Lozan’da yabana okullara herhangi bir ayrıcalık tanınmamış tüm okullar MEB’e bağlanmıştır.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 6

‘Küçük Ağa" Millî Mücadele Dönemi’nin ruhunu en iyi anlatan romanlardan biridir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 7

Devletçilik ilkesi gereğince sağlık ve eğitim kuruluşları yaygınlaştırıldı.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 8

Şeyh Sait isyanı dış politikada “Musul” sorununun Türkiye aleyhine çözümlenmesine sebep olmuştur.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 9

Medeni Kanun'dan önce Osmanlı Devletinde hukuk birliği vardı.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 10

16-45 yaş arası yetişkinlerin okuma - yazma öğrenmesi için Millet Mektepleri kuruldu.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 11
A
B
C
D
Soru 12

-“Asker ya da subay olmak. Eski Osmanlı İmparatorluğu’nun son devrinde, hele Osmanlı Rumelisi’nin ordu ve askerî merkezlerinde yaşayan Türk çocuklarının büyük aşkıydı; Rumeli’nin şehir ve kasabalarında çocuklar gözlerini sabahları dünyaya, talim boruları, asker mızıkaları yahut da kapılarının önlerinden geçen süvarilerin nal sesleriyle açarlardı.”

Bu bilgilerde Türk çocuklarının askerlik mesleğini seçmesinde hangi faktörün belirleyici olduğu vurgulanmıştır?

A
Ekonomik şartların
B
Tarih sevgisinin
C
Ailelerin tutumunun
D
Yaşanılan çevrenin
Soru 13
A
B
C
D
Soru 14

Fransız ve Ermenilerin, Mondros Ateşkesinden sonra Çukurova bölgesini işgali üzerine Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Direniş cemiyetlerinin ülke genelinde örgütlendiğini
B
MillîMücadele Döneminde ilk olarak Kilikyalılar Cemiyetinin kurulduğunu
C
Halkın işgallere karşı duyarsız kalmayacağını
D
İlk askerî mücadelenin Çukurova’da başladığını
Soru 15

Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gereken birliklerin dışında Osmanlı Ordusu derhâl terhis edilecekti.

İtilaf Devletlerinin bu madde ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A
Manda ve himaye sistemini uygulamayı
B
Osmanlı ülkesinde yaşanabilecek karışıklıkları önlemeyi
C
Osmanlı Devletinin savunma gücünü kısıtlamayı
D
Türklerle azınlıklar arasında çatışma yaşanmasını engellemeyi
Soru 16
A
B
C
D
Soru 17

I.Çerkez Ethem

II.Ahmet Anzavur

III.Sami Karakale

Yukarıdakilerden hangileri düzenli orduya katılmayı reddederek TBMM'ye karşı isyan etmişlerdir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I,II ve III
Soru 18

İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra ordumuz ve savaşta zarargören halk için yardım kampanyaları başlatılmıştır.

Bu bilgilerde Türk milletinin hangi yönü ön plana çıkarılmıştır?

A
Çalışkanlık
B
Misafirperverlik
C
Barışseverlik
D
Dayanışma
Soru 19

Mustafa Kemal, Nutuk’u içinde bulunduğu tarihî olayların doğru biçimde anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazmıştır. 0, eserinde olayları anlatmakla yetinmemiş, onların sebeplerini ve sonuçlarını belgelere dayanarak açıklamıştır. Ayrıca kendisine ve inkılaplarına yönelik eleştirilere cevap vermiştir.

Bu durumun Nutuk’a aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir

A
Türk tarihinin en önemli kaynağı olmasını
B
Yasa hükmünde kabul edilmesini
C
Okullarda ders olarak okutulmasını
D
Birinci elden kaynak olma niteliğini
Soru 20
A
B
C
D
Soru 21
A
B
C
D
Soru 22

Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi, milletin devlet yönetiminde tek söz sahibi olmasını öngörür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereğidir?

A
Saltanatın kaldırılması
B
Medeni Kanunun kabul edilmesi
C
Türk Tarih Kurumunun açılması
D
Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması
Soru 23

Atatürk, milliyetçilik ilkesinin gereği olarak; Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun açılmasını desteklemiştir.

Buna göre Milliyetçilik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunduğu söylenebilir?

A
Laik devlet düzenine geçilmesine
B
Avrupa ile ilişkilerimizin geliştirilmesine
C
Tam bağımsızlığın sağlanmasına
D
Millî kültürün aydınlatılmasına
Soru 24
A
B
C
D
Soru 25

''Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir.”

Atatürk bu sözünde, aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A
Devletçilik
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
İnkılapçılık
Soru 26

-"Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifadeye kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek lazımdır."

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A
Batı dillerinden Türkçeye kelime transfer edilmesini
B
Türkçenin öz kaynaklarından beslenerek gelişmesini
C
Yazı dili ile konuşma dilinin birbirinden ayrılmasını
D
Dilde sadeleşmeye gidilmesini
Soru 27

Yeni Türk Devleti Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasında İsviçre Medeni Kanunu’nu model almıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

A
Avrupa devletlerinin Türkiye’nin iç işlerine karıştığına
B
İnkılapların Avrupa’nın baskısıyla yapıldığına
C
İnkılap hareketlerinde Avrupa’nın örnek alındığına
D
İsviçre Medeni Hukuku’nun Mecelle’ye uygunluk gösterdiğine
Soru 28
A
Alışverişlerde görülen anlaşmazlıkların
B
Ekonomide yabancı tekelleşmenin
C
Uluslararası ticarette doğabilecek uyumsuzlukların
D
Ülkemizde bölgeler arası farklı uygulamaların
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
262728Son
Geri dön

Yorum yapın