8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz

8. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 1. yazılı soruları test çöz sayfasındasınız. 8. sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı soruları LGS ve güncel MEB müfredatına uygun yazılı sınav soruları ile hazırlanmıştır. 8. sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı soruları indirmesiz online çözün. 8. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 1. yazılı soruları çoktan seçmeli testini indirmesiz online olarak en altta bulunan TESTE BAŞLA butonuna tıklayarak hemen çözebilirsiniz.

Soru sayısı: 23

Sınav süresi: 40 dakika

Bölüm: 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler ve dokuma fabrikaları kurdular. Böylece Sanayi İnkılabı doğdu. Küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalar, insan gücünün yerini makine gücü aldı. Makineler sayesinde üretim hızla arttı. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı. Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmemiş ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelerde pazarladılar. Böylece Sömürgecilik doğdu ve kısa sürede gelişti. Sömürge yarışında başı çeken  İngiltere “üzerinde güneş batmayan” geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. İngiltere’yi diğer Avrupalı devletler takip etti. Avrupalı devletler arasında başlayan sömürge yarışı ham madde ve pazar rekabetini de artırdı. Artan bu rekabet de I. Dünya Savaşı’na zemin hazırladı.

Buna göre

 • Sanayi inkılabı ile üretim ve ulaşım da yenilikler başlamıştır
 • Sömürgecilik faaliyeti devletlerarası ekonomik işbirliğini artırmıştır.
 • Ekonomik ve siyasi rekabet ileride savaşa yol açmıştır
 • Osmanlı Devletinin ekonomisi, sanayi inkılabından sonra düzelmiştir

Metinde geçen bilgilere göre hangi şıktaki yargı veya yargılara ulaşamayız?

A-I - II        B- I- III           C- II – IV            D-  I- IV

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 2

İtilaf Devletleri işgallere hukuki dayanak olması için Mondros Ateşkesine hangi maddeyi koymuşlardır?

A) Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Cephanelere el konulacak.

B) Toros tünelleri İtilaflarca işgal olunacaktır.

C) Osmanlı ticaret gemileri İtilaf devletleri hizmetine girecektir.

D) İtilaflar güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa stratejik yerleri işgal edebileceklerdir.

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 3

Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.

Hangi kişilik özelliği ön plana çıkmıştır?

a-Çok yönlülük    b- idealistlik     c- ileri görüşlülük    c- inkılapçılık

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 4

Manastır  Askeri İdadisin de okuduğu yıllarda vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal , eserlerinde Türkçülüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul ve tarih bilincinin oluşmasına rol oynayan tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, bu dönemde okuduğu Türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler onun fikir hayatının şekillenmesinde etkili olmuşlardır.

Paragrafta adı geçen kişiler Mustafa Kemal de hangi fikir veya ilkenin düşünce dünyasında yerleşmesinde etkili olduğu söylenebilir.?

a- Batıcılık      b) Akılcılık ve bilim    c) Milliyetçilik         d) Osmanlıcılık

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 5

1.Dünya Savaşında Almanya nın , Osmanlı’yı yanına almak istemesinin dini sebebi aşağıdaki gelişmelerden hangisine yöneliktir?

a- Osmanlının askeri üstünlüğünden yararlanmak

b- Osmanlı ekonomisinin gelişmesine destek olmak

c- Osmanlı halifesinin cihad ilanından yararlanmak

d- Yeni cepheler açılmasını sağlamak

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 6

27 Mayıs 1915 tarihinde çıkartılan tehcir kanunu ile Ermeniler yine bir Osmanlı toprağı olan Suriye ye göç ettirildi. Osmanlı devletinin böyle bir kanun çıkarmasının sebebi nedir?

a-Büyük devletlerin kışkırtmasıyla artan Ermeni isyanlarının önlemez boyutlara ulaşması

b- Ermenilerin ellerindeki mallara el koymak

c-İngilizler’ e karşı Suriye cephesinde Ermenilerin desteğini sağlamak

d-Suriye’nin tarımsal gelirlerini artırmak

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 7

Kemal’ in okul yıllarını anlatan Asım GÜNDÜZ: “M. Kemal milletleri uyandıracak fikir adamları, devlet adamlarıdır. Derdi, ayrıca yabancı dile büyük hevesi vardı. Özellikle Fransızca öğrenir, bu dille yazılmış gazete ve dergileri takip ederdi”

Parçaya göre M Kemal in yabancı basını takip etmesinin ve yabancı dil öğrenmesinin temel sebebi nedir?

A
Dünya savaşında Fransa ile savaşmamız
B
Türk dilini önemsiz görmesi
C
Öğrenimini Fransa da devan ettirmek için
D
Batı dünyasını ve dünya siyasetini yakından takip etmek
Soru 8

Suriye ‘de ilk askeri görevine başlayan M .Kemal, gizlice Selanik’ e geçerek vatan ve hürriyet adlı cemiyetin Selanik şubesini açar buradaki açılış töreninde konuşan M. Kemal “ arkadaşlar bu talihsiz memlekete önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek görevimizdir. Bunu yapmanın tek koşulu, teşkilatlı çalışmaktır. Milleti hakim kılmak için sizi göreve çağırıyorum

Atatürk ün sözlerinde öne çıkan ana fikir nedir?

A
  Millet iradesini hâkim kılmanın yolu ekip çalışmasıdır     
B
  Başarılı olmak için beni lider seçin
C
  Padişahımızın emirlerinin dışına çıkmamalıyız
D
  Padişahı tahtan indirip cumhuriyeti ilan etmeliyiz
Soru 9

Azınlıkları devlete bağlamak ve onların bağımsızlık isteklerini yatıştırmak amacıyla yürütülen politikalar,bütün ülke halkını eşit vatandaş sayan anayasanın ilanı ile sonuçlandı. 1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-u Esasi) ile Türk tarihinde ilk defa anayasal düzene geçilmiş oldu.

Parçada anlatılan gelişme hangisidir

a-Tanzimat fermanı       b- Islahat fermanı         c- Meşrutiyet        d-Senedi ittifak

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 10

1909 yılının nisan ayında, meşrutiyet karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya başladılar. ……………………………

diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar,Selanik’te, Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Parçada boş bırakılan yere hangi bilgi gelmelidir.

a-Pikardi manevraları    b- Trablusgarb savaşı     c- Kafkas cephesi      d- 31 Mart olayı

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 11
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Selanik şehrinin doğrudan  iktisadi yönü ile ilgilidir?
A
  Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitapların şehirde bulunması
B
  Rum, Bulgar, Türk gibi farklı farklı etnik unsurların şehirde yaşaması
C
  Önemli bir liman şehri olması ve demiryolu ağının Avrupa’ya açılması
D
  Dini ve modern okulların bir arada bulunması
Soru 12

Selanik; içerisinde pek çok farklı millet ve inançtan olan insanların, mutlu bir biçimde yaşadığı, bir Osmanlı kentiydi. Burada yaşayan insanlar birbirleriyle iyi anlaşıyorlar ve farklılıklara hoşgörü ve saygıyla yaklaşıyorlardı. Ancak bu saygı ortamı, Fransız İhtilali sonrası, özellikle çok uluslu devletleri etkileyen bir düşünce ile bozulmaya başladı.

Paragrafta bilgileri verilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıcılık B) Sömürgecilik C) Eşitlik D) Milliyetçilik

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 13
 1. Manastır Askeri İdadisi
 2. Şemsi Efendi İlkokulu
 3. Harp Okulu
 4. Selanik Askeri Rüştiyesi

Yukarıda Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar verilmiştir. Bu okulların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II-I-IV-III     B) II-IV-I-III                C) IV-II-I-III           D) I-II-IV-III

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 14

Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içine girdi. Almanya, bir yandan İngiltere’nin sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin kömür havzası olan Alsas-Loren bölgesini Fransa’dan aldı.

 Metinde anlatılan bilgiler hangi gelişmenin devletler üzerindeki etkisidir.

a-Sanayi inkılabı     

b-Fransız ihtilali     

c- Trablusgarp savaşı

d- Duyunu Umumiyenin kurulması

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 15

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise Balkanlar ve Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurmaya çalışıyordu. Aynı bölge Rusya’nın da yayılma sahasıydı. Rusya “……………..” politikasıyla Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti’nden kopararak kendi hâkimiyeti altına almaya ve Balkanlar üzerinden Akdeniz’e inmeye çalışıyordu

Parçada anlatılan ,Rusların sıcak denizlere inme amacı da taşıyan politikasının adı nedir?

a-pantürkizim        

b- panislavizm    

c-sömürgecilik    

d- manda ve himayecilik

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 16
 • İtilaf devletleri İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni teslim almayı
 • Karadeniz’e geçip müttefikleri Rusya’ya yardım göndermeyi planlıyorlardı
 1. Dünya savaşındaki hangi cephenin nedenleri açıklanmıştır

a-Kanal cephesi 

b- Irak cephesi   

c- Hicaz Yemen cephesi   

d- Çanakkale cephesi

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 17

Trablusgarp’a geçen Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı.

 Trablusgarp savaşı sürecini ve sonunda yapılan Uşi anlaşmasının sonucunu hangi yargı daha iyi açıklar?

a-Askeri bir başarı, diplomatik ve siyasi bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır

b-Afrika daki ayrılıkçı isyanlar toprak kaybına yol açmıştır

c- Trablusgarp halkı sarsılan Osmanlı yerine ,İtalya yı tercih etmiştir

d-Ordu içindeki siyasi tartışmalar savaşı cephede kaybettirmiştir.

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 18

Osmanlı topraklarında dinî ağırlıklı eğitim veren medreseler daha yaygındı. Ayrıca çağdaş metotlarla eğitim veren okullar da faaliyet göstermekteydi. Diğer yandan azınlıkların kendi kültürlerini yaşatmak için kurdukları azınlık okullarının yanında yabancı devletlerin Osmanlı Devleti’nden elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde açtıkları okullar da eğitim ve öğretim vermekteydi. Parçada Osmanlı’nın son yıllarında eğitim sistemi ile ilgili olarak dikkat çekilmek istenen husus hangisidir?

A
En iyi okullar medreselerdi.
B
Bütün okullar ayni müfredatı uygulamaktadır.
C
Eğitim öğretim modern usullerle yapılmaktadır
D
Eğitim öğretimde birlik yoktur
Soru 19

“Her zaman yapılacak yardımları memnuniyetle karşılarız. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin milletimizin hâkimiyet ve istiklalimiz  ile vatanımızın bütünlüğünü bozmaya gizli emelleri olmasın.” Bu sözleri göz önüne alındığında altı çizili ifadelere göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İleri görüşlüdür    

B) Bağımsızlığa düşkündür      

C) İnatçı biridir  

D) Teşkilatçı bir yapısı vardı

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 20

19.yy da Avrupa da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucu artan sömürgecilik yarışı, devletlerarası ekonomik yarışa ve rekabete dönüştü ayrıca Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, çok uluslu imparatorlukların yıkılma sürecini hızlandırarak, Avrupa da devletlerarası gruplaşmalara yol açtı

Parçada geçen ifadelere göre hangi yargıya ULAŞABİLİRİZ?

a- Osmanlı Devleti sömürge arayışı içindedir.

b- Ekonomik ve siyasi  çıkarlar devletlerarası rekabete yol açmıştır.

c- Osmanlı devletinin savaşa girme nedeni Almanya’ya güvenmektir

d-İtilaf devletleri savaş öncesi daha avantajlı konumdadırlar.

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 21

O hem fikir hem de hareket adamıdır. Yani bir taraftan Türk inkılabının hazırlayıcısı diğer taraftan da uygulayıcısı olmuştur. Hem düşünen hem de eserler veren Atatürk, tarihe edebiyata matematiğe askerliğe vb farklı alanlara  ilgilidir.

M Kemalin hangi kişilik özelliğine dikkat çekilmektedir.

 A-İleri görüşlülük          

B- Vatan sevgisi                   

C-Mantıklılık           

D-Çok yönlülük

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 22

Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan” dediği Fahrettin Paşa, 1916’da Medine’ye gönderildi. “Çöl Kaplanı” namıyla meşhur Fahrettin Paşa, İngilizler tarafından desteklenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı, elinde bulunan son derece kısıtlı imkânlara rağmen Medine’yi iki yıl yedi ay savundu. “Ölürüm de Peygamber kabrini çiğnetmem.” Diyerek şehri isyancılara ve İngilizlere teslim etmedi. Kuşatma uzadıkça aç ve susuz kalan Osmanlı askerleri çekirge yiyerek Medine’yi savunmaya devam etti.

Hicaz Yemen cephesinde yaşanılan bu bilgilere göre Fahrettin Paşa ve askerleri için hangi kişilik özelliklerini söylemek doğrudur?

a-Teslimiyetçi ve Uzlaşmacı                              

b-  Çok yönlü ve İnkılapçı

c- Kararlı ve Vatansever                                  

d-  Birleştirici Ve Bütünleştirici

A
 
B
 
C
 
D
 
Soru 23

Bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyip Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi’nden çıkarma yaparak Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri, Selman-ı Pâk Muharebelerinde büyük bir zafer elde etti (22-25 Kasım 1915). Halil (Kut) Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut’ül Amâre denilen yerde İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri komutanları General Townshend (Tavzınd) ile birlikte esir alındı (29 Nisan 1916).

 Metinde anlatılan gelişmeler 1. dünya savaşının hangi cephesinde yaşanmıştır?

A
Kanal   
B
Romanya  
C
Çanakkale  
D
Irak 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223Son
Geri dön

“8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz” üzerine 6 yorum

Yorum yapın