8. Sınıf Fiilimsiler Testi Çöz 3 (LGS Hazırlık) 61

8. Sınıf Fiilimsiler Testi Çöz 3 (LGS Hazırlık) 61 25.10.2015 tarihinde AYŞEGÜL DUMAN tarafından HangiSoru.com’da paylaşıldı.

8. Sınıf Türkçe fiilimsi konu testini buradan ücretsiz çözebilirsiniz. LGS fiilimsiler testi çöz. LGS eylemsilerle ilgili sorular çöz.

8. Sınıf Türkçe LGS Sınavına hazırlık amacıyla eklediğimiz Türkçe 8. sınıf fiilimsiler (eylemsiler) konu testini buradan ücretsiz çözebilirsiniz. LGS 8. Sınıf Türkçe eylemsiler konu testi çöz. Fiilimsiler Türkçe 8. sınıf konu soruları çöz.

8. Sınıf fiilimsiler için hazırladığımız bu testte 22 soru sorulmuştur. 22 soruya karşılık 30 dakika süre verilmiştir. Sınav sonunda toplam doğru cevabınızı, yanlış cevabınızı, başarı yüzdenizi, sınav sonundaki başarınız hakkındaki HangiSoru.com yorum analizini görebileceksiniz.

Tebrikler - Fiilimsiler Testi Çöz 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
 • Doğru sayınız : %%SCORE%% Soru sayısı:  %%TOTAL%% Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%% Yaptığınız yanlış sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. 1.   Çağa meydan okuyan, bu meydan okuma içinde kendi hayatını kuran, kendini çalış­maya adadıkça büyüyen, çoğalan gönül adamlarını, büyük dimağları, ufuk insanla­rını anlamak neredeyse imkânsızdır.
Yukarıdaki cümlede kaç yan cümlecik var­dır?    
A
5
B
6
C
7
D
8
Soru 2
 1. 1.   Kaybettiklerinize yanarak hayatı kendinize zehir edeceğinize, sizi kayba sürükleyen hatalarınızdan ders çıkarıp onları tekrarla­mamaya çalışın.
Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır?  
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 3
 1. 1.   Başarı, yaptığını sevmek veya sevdiğini yapmaktır. Hedeflerinize sımsıkı sarılmaz­sanız hayatınız sevmediğiniz işlerin işgali altında ezilebilir. Hayatınıza anlam katacak bir hedef bulmak, yaşamak için heyecan ve istek bulmaktır.
Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?    
A
6
B
7
C
8
D
9
Soru 4
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?
   
A
Sorunları çizmeyip geleceğe havale et­mek yükümüzü çekilmez hâle getirir.
B
Her sorunun çözüm yolunu bulmak akıllı insanların belirgin özelliğidir.
C
Sorun yaratmak bazı insanlar için ade­ta meslek haline gelmiştir.
D
Geleceği göremeyenler, günümüzün ba­sit meselelerini büyütürler.
Soru 5
 1. 1.   O dakikalar, o saniyeler geçmek bilmiyor­du. Kendi kendime parmaklarımı oynata­rak yüzüme elimi sürerek donmayı engelle­meye çalışıyordum. Bu arada Yusuf, palto­sunu çıkarıp kafasına sarmış, tipiden ko­runmaya çalışıyordu.
Bu parçada kaç tane fiilimsi (eylemsi) kul­lanılmıştır?    
A
7
B
8
C
9
D
10
Soru 6
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fii­limsi türlerine örnek vardır?
   
A
Sihirbazların kullandığı bu gizemli söz­cüğün, "abrakadabra"nın, İbraniceden geldiği söyleniyor.
B
Akide şekerinin geçmişteki işlevi sade­ce ağız tatlandırmak değilmiş.
C
Sözlüklerde bulunmayan sözlerin söz­lüğü olarak tanımlanıyor bu kitap.
D
Başkalarının tercih ettiği bir hayata mahkûm olmamak için bu sözlüğü ince­lemeden adım atmayın.
Soru 7
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
    
A
Çocuklar onar onar saymayı öğrendiler.
B
Koşa koşa gidersen çabuk yetişirsin.
C
O, konuşkan bir insandır.
D
O gün şafak sökerken uzanmış.
Soru 8
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil farklı görevde kullanılmıştır?
   
A
Yazar, hiç abartıya kaçmadan anlatmış bu aşk hikâyesini.
B
Gemi su almaya başlayınca, yolcular fi­likalara bindirilmiş.
C
Ayağından vurulan asker, sürüne sürü­ne düşman mevzilerine ilerliyordu.
D
Çocuğun gözyaşları, yanağından süzü­lerek annesinden gelen mektubun üze­rine düşüyordu.
Soru 9
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
   
A
Sıkıntılarımızı önemseyişi hoşuma gidi­yor.
B
O günleri yeniden yaşama olanağı yok.
C
Elde ettiklerimizle yetinmeliyiz.
D
Bu duruma tekrardan gelebilmek çok zor.
Soru 10
 1.   Bir insanın birine ilk görüşte tutulup ömür boyu bağlı kaldığı sevgi, onun tanımadığı bir şeydir. Bu yüzden o, sevginin kendi ken­disini tüketmesi gerektiğine inanır; oysa gerçeğe daha yakın olan bunun tam tersi­dir.
Yukarıdaki parçada kaç tane yan cümlecik vardır?    
A
4
B
5
C
6
D
7
Soru 11
 1.    Göğsümdeki güvercin taklasına sert esen rüzgâr
Şimdi uzun ikindiler boyunca Sık dişli bir tarakla taranıyor kalbim Ömrümün kumaşından yırttığın ağıt sende kalsın Sende kalsın önüne katıp götürdüğün yaprak Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?    
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 12
 1. 1.   Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir "eylemsi" kullanılmıştır?
   
A
Koşar adımlarla yanımıza geleni tanıyor musun?
B
Kendimi bildim bileli bu sorunları yaşı­yoruz.
C
Gelecek hafta yapılacak toplantı iptal edildi.
D
Çalışan insan her zaman başarıya ulaşır.
Soru 13
 1. 1.   Aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiille kuru­lan tamlama, belirtili nesne göreviyle kulla­nılmıştır?
   
A
Öğrencilerin sorunlarını dinleyen ba­yan çok nazikti.
B
Eğitimin önemini anlayan aileler gide­rek çoğalıyor.
C
Son günlerde de yukarı katlara taşınan­lar oldu.
D
Hiç kimse biriktirdiği çöpü sokağın ba­şına bırakmıyor.
Soru 14
 1. 1.   Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmış­tır?
   
A
Erken kalkan yol alır.
B
El için kuyu kazan önce kendi düşer.
C
Elde bulunan beyde bulunmaz.
D
Ekmeğini yalnız yiyen kişi, sofrasını kendi kaldırır.
Soru 15
 1. 1.   I.    Görünen köy kılavuz istemez.
II.   Bir bekleyiş içindeydi sanırım. III.  Bekleyen derviş, muradına ermiş. IV  İnsanlar dünyaya ağlayarak gelir. V    Yaz gelmeden ısınamayacağız galiba.   Yukarıdaki cümlelerde geçen eylemsiler tür yönünden eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?    
A
II
B
III
C
IV
D
V
Soru 16
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
   
A
Düşe kalka öğreniriz hayatı, yaşamayı.
B
Bakışların hiç hoşuma gitmedi.
C
Kimseyi kırarak bir yere varamazsın.
D
Kavurucu sıcaklar başlamıştı, yine.
Soru 17
 1. 1.   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil, bağ-fiil bir arada kullanılmıştır?
   
A
Sevmek nasıl bir duygudur ki sevilen için ölüm bile göze alınır.
B
Güzel kadın gözlerine en çok yakışan, aydınlık mum ışığıdır.
C
İnsana can veren kanın akıp gittiği bir yaradır şiir yazmak.
D
Hatayı itiraf etmek üstün insanlara mahsustur.
Soru 18
 1. 1.   Alıp başımı giderim buralardan
Giderim de arkamda kalanlar var Yolumu gözleyerek Öğretmenim, diyenler var Umutlarını bana bağlamış Yeni filizlenmiş Geleceğe ışık saçan Taze canlar var   Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi kulla­nılmıştır?    
A
4
B
5
C
6
D
7
Soru 19
 1. 1.   Sıfat-fiil ekiyle türetildikleri halde bazı sözcük­ler fiil anlamım yitirip bir varlığa ad olabilir.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?    
A
Akacak kan damarda durmaz.
B
Görünen köy kılavuz istemez.
C
Yönetici, yakacak paralarını peşin top­ladı.
D
Benim için gelen ağam, giden paşamdır.
Soru 20
 1. 1.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi yoktur?
     
A
Çok sevdiğim salatayı Aramaz mı olacaktım
B
Eve ekmek ve tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum
C
Bu gemi bir kara bulut Lumbarmdan giren ölür
D
Seni bir görsem iki kıskanır İki görsem üçün boynu bükülür
Soru 21
 1. 1.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde iki fiilimsi bir arada kullanılmıştır?
    
A
Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle Ve hayran bırakıyorum bu rüya gibi şekle
B
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım Rüzgarlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla
C
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla
D
Üfleme bana anneciğim korkuyorum Dua edip edip geceleri
Soru 22
 1. 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiille kurulan yan cümlecik, temel cümleciğin öz-nesidir?
    
A
Sanat, insan denen varlığın düğümlen­diği ve çözüldüğü yerdir.
B
Önceki asırlarda gökyüzünün sessiz ve sakin bir halde olduğu tasavvur edilirdi.
C
Olgun insan, kendisine öğretilen hiçbir şeyi gözü kapalı kabul etmez.
D
İnsan, tercih serbestliği içinde hür dü­şünen bir varlıktır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
22 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122Son
Geri dön

Yorum yapın