8. Sınıf Fiilimsiler Testi Çöz (Çözümlü) 2 81

8. Sınıf Fiilimsiler Testi Çöz (Çözümlü) 2 81 25.10.2015 tarihinde RAMAZAN KÖROĞLU öğretmenimiz tarafından gönderildi.

8. Sınıf fiilimsiler testi online çöz. İnternetten fiilimsilerle ilgili testler çöz. LGS Fiilimsiler testi çöz. Fiilimsilerle ilgili sorular, testler çöz.

8. Sınıf eylemsiler konu testi LGS sınavına hazırlık amacıyla eklediğimiz sorulardan oluşmaktadır. Sınav sonunda soruların cevaplarını ve çözümlerini görebilirsiniz. 8. Sınıf fiilimsiler testi ve cevap anahtarı, çözümleri testi bitirdikten sonra sizler tarafından görülebilir.

Soruları çözdükten sonra sınavla ilgili bazı bilgiler HangiSoru tarafından sizlere sunulmaktadır. Sınav sonunda, doğru sayınızı, yanlış sayınızı, doğru, yanlış yüzdenizi, en fazla puan alanı ve sınav başarınız hakkındaki yorumumuzu görebileceksiniz.

8. Sınıf eylemsiler online konu testi için 10 soru soruldu. 10 soruya karşılık 16 dakika verildi. Başarılar, HangiSoru.com

Tebrikler - 8. Sınıf Fiilimsiler Testi 2 Çöz (ÇÖZÜMLÜ) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
  • Doğru sayınız : %%SCORE%% Soru sayısı:  %%TOTAL%% Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%% Yaptığınız yanlış sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki kutular içinde verilmiş eklerden hangisi fiilimsi oluşturmamıştır?
A
-mış > Yine verilmiş sözler unutuldu.
B
-en > Denize düşen yılana sarılır.
C
-mek > Yemekler çok güzel olmuş.
D
-ken > Polisten kaçarken ağaca çarpmış.
1 numaralı soru için açıklama 
1-A’da verilmiş sıfat fiil, B’de düşen sıfat fiil, D’de kaçarken zarf fiildir. C’de yemekler kalıcı isimdir. Cevap C.
Soru 2
Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım                                                           Nurullah GENÇ Hatice’nin babasına okuduğu şiirde kaç tane sıfat fiil (ortaç) vardır?
A
2
B
3
C
4
D
5
2 numaralı soru için açıklama 
2-Bekleyen, özleyen ve dokunduğu kelimeleri sıfat fiildir. Cevap B
Soru 3
“Su yüzünde ölü bir balık görünce  alıp karaya attılar.” Yukarıdaki cümlede altı çizili olan kelimelerin türleri hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A
İsim – zarf fiil – zarf fiil – sıfat fiil
B
Zarf fiil – isim fiil – zarf fiil – fiil
C
İsim – zarf fiil – isim fiil – fiil
D
İsim – zarf fiil – zarf fiil – fiil
3 numaralı soru için açıklama 
Sıralamayı doğru yaptığınızda cevabın D olduğunu göreceksiniz.
Soru 4
Oktay aşağıdaki elmalardan hangilerini yerse “sev-“ fiili fiilimsi olur?        1 -ip                  2 -di                3-tıkça              4 -gi
A
1 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
3 ve 4
4 numaralı soru için açıklama 
4- 1. ve 3. Elmaları yerse fiilimsi olmuş olur. Sevip ile sevdikçe kelimeleri zarf fiil oluşturur. Cevap A.
Soru 5
Bazı sözcükler fiilimsi eklerini alarak kalıcı isim olur. Bu kelimeler fiilimsi özelliğini kaybederek kalıcı isim olur. Aşağıdakilerin hangisinde Büşra’nın yaptığı açıklamaya uygun bir kullanım vardır?  
A
Çocukta görme bozukluğu varmış.
B
Dün koluna dövme yaptırmış.
C
Orhan gülmeyi çok sever.
D
Sizin de kurula gelmeniz gerekiyor.
5 numaralı soru için açıklama 
5-B seçeneğinde dövme kelimesi kalıcı isim olmuştur. Cevap B
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil yoktur?
A
Uçağın kalkışı gecikti.
B
Bütün malları değiş tokuş yapmışlar.
C
Utanmaz adam her şeyi anlattı.
D
Ölü bir balığı hiç kimse tutmak istemez.
6 numaralı soru için açıklama 
6-A’da kalkış, B’de değiş, tokuş, D’de tutmak kelimeleri isim fiildir. C’de ise sadece sıfat fiil (utanmaz) vardır. Cevap C.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır?
A
Görülen yerlerin tamamını beğenmişler.
B
Dövülmüş cevizleri pastanın üzerine serpti.
C
Canı çıkası köpek eti yemiş.
D
İstanbul’a geldikçe ona uğrarım.
7 numaralı soru için açıklama 
7-A’da görülen, B’de dövülmüş, C’de ise çıkası kelimeleri sıfat fiildir. D seçeneğinde geldikçe kelimesi zarf fiildir.
Soru 8
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde eylemsi yoktur? 
A
Aferine koşan tazının bacakları çabuk kırılır.
B
Bildiğin ayranı, bilmediğin yoğurda değişme.
C
Küstüğün dağın odununu yakma.
D
Bekârın ahmağı düğünde kız beğenir
8 numaralı soru için açıklama 
8- A,B,C şıklarında koş-an, bil-dik(ğ)in, küs-tük(ğ)ün sıfat fiil almış kelimelerdir. D şıkkında herhangi bir fiilimsi yoktur. Cevap: D
Soru 9
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde eylemsi yoktur? 
A
Çoluk çocuğa karışmayan ana baba kadri bilmez
B
Bardağı taşıran bir damladır
C
Keçi ölse de kuyruğunu indirmez.
D
Gülü seven dikenine katlanır.
9 numaralı soru için açıklama 
9- karışmay-an, taşıy-an, sev-en sıfat fiil almış kelimelerdir. D şıkkında herhangi bir fiilimsi yoktur. Cevap: C
Soru 10
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı bir eylemsi vardır?
A
Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
B
Kol kesilirken parmak acımaz.
C
Ciğer yanmayınca göz yaşarmaz.
D
Bela gelmeyince bal yenmez.
10 numaralı soru için açıklama 
10- B, D, C şıklarında ken, ınca-ince zarf fiil ekleri kullanılırken, A şıkkında an-en sıfat fiil eki kullanılmıştır. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın