8. Sınıf Fen Bilimleri Dna ve Genetik Kod Ünite Tekrar Testi 5

8. Sınıf Fen Bilimleri Dna ve Genetik Kod Ünite Tekrar Testi 5 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf Fen Bilimleri Dna ve Genetik Kod Ünite Tekrar Testi 5 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. DNA

II. Kromozom

III. Nükleotid

IV. Gen

Yukarıda verilen yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
I-II-IV-III
B
IV-III-I-II
C
III-IV-I-II
D
III-IV-II-I
Soru 2

Aşağıda bir DNA modeli yer almaktadır.

Buna göre bu yapıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Nükleotitlerden meydana gelmiştir.
B
İçeriğinde genler de bulunur.
C
Kromozomlardan büyük yapılardır.
D
Birçok canlıda hücre çekirdeğinde bulunur.
Soru 3

Aşağıda bir DNA zinciri verilmiştir.

Buna göre I, II, III ve IV ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki bazlardan hangileri gelmelidir?

A
A - S - A - G
B
A - G - A - S
C
G - A - S - A
D
T - S - A - G
Soru 4

Fen bilimleri öğretmeni sınıfa "DNA ile ilgili bilgi veriniz?" şeklinde bir soru yöneltmiştir.

Buna göre öğretmenin sorusuna cevap veren öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin verdiği cevap doğrudur?

A
Ali - Veli - Hilal
B
Mete - Hilal
C
Veli - Hilal
D
Veli - Hilal - Mete
Soru 5

Nükleotitler; fosfat, şeker ve organik bazların bir araya gelmesiyle meydana gelirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısında bulunan bazlardan biri değildir?

A
Adenin
B
Guanin
C
Sitozin
D
Urasil
Soru 6

Aşağıda DNA içerisinde yer alan bazı yapılarla ilgili eşitlikler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir?

A
Nükleotit sayısı = Guanin bazı sayısı
B
Adenin bazı sayısı = Timin bazı sayısı
C
Deoksiriboz şekeri sayısı = Fosfat sayısı
D
Nükleotit sayısı = Fosfat sayısı
Soru 7

Yukarıda bazı canlılar ve bu canlılara ait kromozom sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A
Bitkilerin kromozom sayıları hayvanların kromozom sayılarından her zaman daha fazladır.
B
Her canlı türünün kromozom sayısı farklıdır.
C
Kromozom sayıları canlıların vücut büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
D
Kromozom sayısına bakılarak canlıların gelişmişliğiyle ilgili yorum yapılamaz.
Soru 8

Buna göre bu yapılarla en fazla kaç nükleotit oluşturulabilir?

A
150
B
250
C
300
D
450
Soru 9

Bir DNA zincirinde toplam nükleotit sayısı bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisinin sayısı kesin olarak bilinemez?

A
Toplam baz sayısı
B
Toplam şeker sayısı
C
Toplam fosfat sayısı
D
Toplam guanin sayısı
Soru 10

Hücre içerisinde yer alan DNA, hücre bölünmesi öncesinde kendini eşler.

Buna göre DNA’nın kendini eşlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

A
Eşlenme sonucunda iki farklı DNA oluşur.
B
DNA zinciri fermuar gibi açılır.
C
Ayrılan DNA zincirleri karşısında yeni zincirler oluşur.
D
Yeni DNA'larda A ile T, G ile S bazları eşleşir
Soru 11

Aşağıda DNA'nın kendini eşleme sıralaması karışık olarak verilmiştir.

I. DNA’nın iki ipliği fermuar gibi açılmaya başlar.

II. Nükleotitler birbirinden ayrılan ipliklerdeki

nükleotitlerle karşılıklı olarak eşlenir.

III. Sitoplazmada serbest dolaşan nükleotitler DNA’nın açılan zincirlerinin karşısına gelmeye başlar.

IV. Bir DNA’dan aynı kalıtsal özellikte iki yeni DNA oluşur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde DNA'nın kendini eşleme sıralaması doğru verilmiştir?

A
I - II - III - IV
B
I - III - II - IV
C
I - IV - II - III
D
II - III - I - IV
Soru 12

Yukarıda numaralandırılmış yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
) I: Nükleotit B) II: Gen C) III: Kromozom D) IV: DNA
B
II: Gen
C
III.Kromozom
D
IV: DNA
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

“8. Sınıf Fen Bilimleri Dna ve Genetik Kod Ünite Tekrar Testi 5” üzerine bir yorum

Yorum yapın