8. Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Testi Çöz

8. sınıf fen bilimleri basit makineler konusu için hazırlanmış güncel MEB müfredatına uygun konu kavrama ve kazanım testlerini çözebileceğiniz sayfalar burada yer almaktadır. 8. sınıf basit makineler konusu için hazırlanmış testler sayfada belirttiğimiz kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 8. sınıf basit makineler testi indirmesiz çözün.

8. Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Testi Çöz

 8. Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Testi Çöz 4 8. Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Testi Çöz 5 8. Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Testi Çöz 2 8. Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Testi Çöz 1

Faydalı Bağlantılar:

8. Sınıf Basit Makineler Konu Kazanımları

F.8.5. Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; kazandıkları bilgi ve becerileri ortaya koyarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak özgün
basit makine düzenekleri tasarlamaları; böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
F.8.5.1. Basit Makineler
Önerilen Süre: 10 ders saati
Konu / Kavramlar: Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur.
b. Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu görsellerle belirtilir, ayrıntıya girilmez.
c. Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır.
ç. Matematiksel bağıntılara girilmez.
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.
Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi
istenebilir

Yorum yapın