8. Sınıf Edebi Türler Testi Çöz (Şiir ve Düzyazı)

8. Sınıf edebi türler, düz yazı türleri, şiir türleri konuları ile ilgili sınav sorularını çözeceksiniz. Bu sorular özellikle 8. sınıf öğrencileri için LGS ve okul yazılı sınavlarına hazırlık amacıyla eklenmiştir. 8. Sınıf Düz yazı türleri testi çöz, 8. sınıf Türkçe edebi türler soruları ve cevapları.

Bu testte:

  • Şiir ve düz yazı türleri konu soruları yer almıştır.
  • Toplamda 25 soru soruldu. 25 soruya karşılık 40 dakika süre verilmiştir.
  • Sınav sonunda 8. sınıf edebi türler testi ve cevaplarını göreceksiniz. Ayrıca doğru ve yanlış sorularınızı, doğru ve yanlış sayınız ile bunların yüzdenizi, son olarak başarı durumunuz hakkındaki yorumumuzu görebileceksiniz.

Herkese başarılar, hangisoru.com

Tebrikler - 8.Sınıf ŞİİR VE DÜZYAZI Testi(Şiir ve Düzyazı) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Birin bilir birin bilmez Bu dünya kimseye kalmaz Yâr ismini desem olmaz Düşer dillere dilere Yukarıdaki dörtlüğün uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A
A) Yarım
B
B) Tam
C
C) Zengin
D
D) Cinaslı
Soru 2
Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak, Rüyalarım kadar sade, güzeldin. Baş başa uzandık günlerce, ıslak Çimenlerine yaz bahçelerinin. Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A
A) Düz uyak
B
B) Sarma uyak
C
C) Çapraz uyak
D
D) Mani türü uyak
Soru 3
“Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.” Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyak türlerinden hangisi bulunmaktadır? 
A
A) Yarım uyak
B
B) Tam uyak
C
C) Zengin uyak
D
D) Tunç uyak
Soru 4
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde redif kullanılmamıştır?
A
A) Karac’oğlan dost bağına varmalı El uzatıp gonca gülün dermeli
B
B) Bütün sevgileri atıp içimden, Varlığımı yalnız ona verdim ben
C
C) İki turnam gelir aklı karalı Birin şahin vurmuş, birin yaralı
D
D) Yeşil kurbağalar öter göllerde Kırıldı kanadım kaldım çöllerde
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yiğitlik, kahramanlık, savaş konularını işleyen şiir türüdür? 
A
A) Epik şiir
B
B) Lirik şiir
C
C) Didaktik şiir
D
D) Pastoral şiir
Soru 6
Gündüz gülen gözlerin Gece uykumu böler Okşayıcı sözlerin Acılarımı siler Dörtlükteki dizelerin uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A
A) Düz uyak
B
B) Çapraz uyak
C
C) Sarma uyak
D
D) Mani türü uyak
Soru 7
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tiyatro terimi değildir? 
A
A) Dekor
B
B) Perde
C
C) Dram
D
D) Kostüm
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir? 
A
A) Dilden dile anlatılarak gelen anonim eserlerdir.
B
B) Olaylar olmayan yer ve zamanda geçer.
C
C) Başında ve sonunda tekerleme bulunur.
D
D) Di’li geçmiş zamanla anlatılır.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisi fıkra türünün özelliklerinden değildir? 
A
A) Yazar günlük olaylarla ilgili kişisel görüşlerini anlatır.
B
B) Fıkra kısa olarak anlatılır, ayrıntılara girilmez.
C
C) Yazar düşüncesini kanıtlama amacı güder.
D
D) Gazete ve dergi yazısıdır. Dil, günlük konuşma dilidir.
Soru 10
Kişisel görüş ve düşünceleri iddia ve ispata kaçmadan, yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazı türüne ………. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin getirilmesi gerekir? 
A
A) fıkra
B
B) deneme
C
C) makale
D
D) biyografi
Soru 11
Masallarla ilgili olmadığı halde, masalların başında ve bitiminde söylenen genellikle uyaklı ve süslü sözlere ne ad verilir? 
A
A) Fıkra
B
B) Özdeyiş
C
C) Mani
D
D) Tekerleme
Soru 12
Ünlü kişilerin yaşam öykülerini anlatan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A
A) Biyografi
B
B) Anı
C
C) Günlük
D
D) Söyleşi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi “Anonim Halk Edebiyatı” ürünlerinden değildir? 
A
A) Atasözleri
B
B) Deyimler
C
C) Masallar
D
D) Romanlar
Soru 14
“Benden selam olsun Bolu Bey’ine Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden Dağlar seda verip seslenmelidir.” Yukarıdaki dörtlükte ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 
A
A) 6+5=11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B
B) Tunç uyak kullanılmıştır.
C
C) Redif vardır.
D
D) Konusuna göre türü epik şiirdir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir konuda bilgi ya da öğüt vermek amacıyla yazılan şiir türüdür? 
A
A) Didaktik Şiir
B
B) Lirik Şiir
C
C) Epik Şiir
D
D) Pastoral Şiir
Soru 16
Niçin kondun a bülbül Kapımdaki asmaya Ben yarimden vazgeçmem Götürseler asmaya Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
A) Ölçü
B
B) Cinaslı uyak
C
C) Beyit
D
D) Durak
Soru 17
Dize sonlarındaki tek ses benzerliğine ……. denir. İki ses benzerliğine ……… denir. Birinci dize ile dördüncü dizenin, ikinci dize ile üçüncü dizenin oluşturduğu uyak düzenine ………… denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A
A) redif – yarım uyak – tam uyak
B
B) yarım uyak – tam uyak – sarma uyak
C
C) yarım uyak – tam uyak – tunç uyak
D
D) uyak – tam uyak – çapraz uyak
Soru 18
Yazar düşüncesini kanıtlamak amacıyla yazar. Ortaya atılan görüş örneklerle desteklenir. Kesin bilgilere yer verilir. Gazete ve dergi yazısıdır. Giriş,gelişme, sonuç planına göre yazılır. Öğretici yazı türüdür. Paragrafta tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A
A) Anı
B
B) Deneme
C
C) Fıkra
D
D) Makale
Soru 19
Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır Yukarıdaki dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A
A) Uyak ve redif vardır.
B
B) nakarat bulunmaktadır.
C
C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D
D) Sarma uyak düzeni kullanılmıştır.
Soru 20
Öykünün (hikâyenin) öğeleri kişi, ………. zaman, olay ve durumdur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A
A) anlatıcı
B
B) yer
C
C) anı
D
D) tanık
Soru 21
Seçeneklerden hangisi düz yazıda (nesirde) bulunmaz?
A
A) Paragraf
B
B) Anafikir
C
C) Redif
D
D) Konu
Soru 22
Güncel konuları işleyen, günübirlik yazılan, ispat amacı gütmeyen, gazete yazısı olan yazı türüne ……… denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A
A) makale
B
B) anı
C
C) eleştiri
D
D) fıkra
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısı değildir? 
A
A) Roman
B
B) Makale
C
C) Deneme
D
D) Söyleşi
Soru 24
Tiyatro türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A
A) Söz ve hareketlerle sahnede canlandırılır.
B
B) Tanınmış kişilerin başlarından geçen olayları anlatır.
C
C) Trajedi, komedi, dram gibi türleri vardır.
D
D) Göze hitabeder.
Soru 25
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken… Yukarıdaki sözlerle aşağıdaki yazı türlerinden hangisi başlar? 
A
A) Öykü
B
B) Roman
C
C) Masal
D
D) Anı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

Yorum yapın