8.Sınıf Din Kültürü Deneme Sınavı 9

8.Sınıf Din Kültürü Deneme Sınavı 9 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Din Kültürü Deneme Sınavı 9 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
B
C
D
Soru 2
A
B
C
D
Soru 3

Öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrencilerden "kader" kavramının tanımıyla ilgili görüşlerini sormuş, öğrenciler de seçeneklerde verildiği şekliyle görüşlerini ifade etmiştir.

Buna göre, hangi öğrencinin yanlış ifadede bulunduğu söylenebilir?

A
Malik: Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır.
B
Sinan: Yüce Allah’ın insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını önceden bilmesidir.
C
Ahsen: Yüce Allah’ın, varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratmasıdır.
D
Berna: Yüce Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.
Soru 4
A
B
C
D
Soru 5
A
B
C
D
Soru 6

Dünya, yıldızlar ve gezegenler canlılar gibi ölümlüdür. Onların da bir ecelinin olduğu Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmaktadır.

Bu düşünceye;

I. “Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (Güneş) ve nurlu bir Ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.” (Furkân suresi, 61. ayet)

II. “Güneş'e ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, Güneş'i takip ettiğinde Ay'a, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (Şems suresi, 2. ayet)

III. “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş'i ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.” (Fâtır suresi, 13. ayet)

ayetlerinden hangilerinde vurgu vardır?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 7
A
B
C
D
Soru 8
A
B
C
D
Soru 9

Hak ve adaletten uzaklaşarak zulüm ve haksızlıkla bir şeyleri elde etmek başarı değildir. Haksızlıkla ve adaletsizlikle sözde başarılar kazanmış insanlarla ilgili Kur’an-ı Kerim’de, “İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.” (Âl-iİmrân suresi, 22. ayet) buyrulmaktadır. Başarı için doğruluktan ve adaletten ayrılmayanları ise Allah (c.c.) ahirette ödüllendirecektir.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A
Kibirle sonlanan kazanılmış başarı kişiyi erdemden uzaklaştırır.
B
Zulüm ve haksızlıkla yoğrulmuş bir toplumda birlik yoktur.
C
Adaletin uygulanmadığı toplumlar kendi sonlarını hazırlamaktadırlar.
D
Hak edene hakkını vermeden elde edilen başarı gerçek başarı değildir.
Soru 10

Allah (c.c.), coşkun şekilde akan nehre bırakılan Hz. Musa’yı (a.s.) korumuş ve gözetmiş; annesini ona kavuşturmuştur. Hz. Musa'ya (a.s.) sarayda sütannelik yapan yine kendi annesi olmuştur. Kur’an-ı Kerim'de, bu durum şöyle belirtilmektedir: “Biz önceden onun, başka sütanneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, ‘Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?’ dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah’ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik; fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı.” (Kasas suresi, 12-13. ayetler)

Bu parçadan Hz. Musa (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A
Mucizelerle desteklenmiştir.
B
Mutlu bir ailede büyümüştür.
C
Allah'a (c.c.) karşı itaatkâr biridir.
D
Allah (c.c.) tarafından korunup kollanmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın